Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству icon

Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству
Скачати 112.76 Kb.
НазваНаказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству
Дата конвертації27.05.2013
Розмір112.76 Kb.
ТипНаказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

29.03. 2011 № 296


Про затвердження Порядку погодження

призначення на посаду та звільнення з посади

головного бухгалтера бюджетної установи, яка

підпорядкована Міністерству


Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України та на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити Порядок погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству, що додається.

 2. Керівникам бюджетних установ, підпорядкованих Міністерству забезпечити виконання Порядку.

 3. Начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності

(Стиренко Л. М.) довести цей наказ до бюджетних установ, підпорядкованих Міністерству.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Заступник міністра П. М. Куліков


ЗАТВЕРДЖЕННО

Наказом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від _29.03.____ 2011 № _296___


ПОРЯДОК

погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству


 1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 56 Бюджетного кодексу України, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59, та Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.02.2011 № 214.

 2. Цей Порядок застосовується бюджетними установами, підпорядкованими Міністерству (далі – установи) під час погодження призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера.

 3. Питання щодо погодження призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера порушується керівником установи за наявності вакансії або підстав для звільнення з посади, визначених законодавством.

 4. Для погодження кандидатури на посаду головного бухгалтера керівником установи до Міністерства надсилається подання про погодження призначення (далі – подання про призначення) головного бухгалтера протягом 10 днів з дня утворення вакансії.

Якщо головний бухгалтер подає заяву на звільнення з посади (або існують інші підстави для звільнення з роботи) керівник установи надсилає до Міністерства одночасно подання про погодження звільнення (з проектом наказу) та подання про погодження призначення на посаду.

 1. У поданні про призначення зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидатури, дата народження особи, громадянство, посада на яку претендується, рівень фахової і професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому резерві, ділові та моральні якості, інформація щодо судимості або перебування під слідством.

До подання про призначення головного бухгалтера додаються завірені копії:

особової картки (форма П-2ДС) з додатками та фотокарткою розміром 4х6 см;

біографічної довідки;

документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

 1. У разі, коли документи, які додаються до подання про призначення головного бухгалтера, оформлено з дотриманням встановленого законодавством порядку, Міністерством встановлюється дата проведення співбесіди та оформлюється Картка погодження, згідно з додатком 1 до Порядку. Особа, яка претендує на посаду головного бухгалтера, інформується про дату, час і місце проведення співбесіди.

 2. У разі, коли подання або документи до нього оформлені з порушенням вимог, визначених у пункті 5 цього Порядку, весь комплект документів повертається установі на доопрацювання не пізніше трьох робочих днів після їх надання до Міністерства.

 3. Співбесіда у Міністерстві проводиться керівниками структурних підрозділів:

директором департаменту економіки та фінансування;

директором департаменту персоналу та керівних кадрів;

начальником юридичного управління;

начальником управління бухгалтерського обліку та звітності – головним бухгалтером;

начальником контрольно-ревізійного відділу.

Результати проведеної співбесіди зазначаються у Картці погодження (додаток 1).

9. Під час співбесіди перевіряється відповідність кандидата професійно-кваліфікаційним вимогам, установленим Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59. Зокрема визначається рівень знань, якими володіє кандидат, щодо законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно правових актів Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, порядку оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та проведення розрахунків, порядку приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правил проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основних принципів роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобів, наявність порушень фінансово-бюджетного законодавства на попередній роботі.

10. На підставі інформації, зазначеної у Картці погодження, міністерством готується Висновок про погодження (відмову у погодженні) призначення згідно з додатком 2 до Порядку.

У разі, коли кандидат не відповідає професійно-кваліфікаційним вимогам, установленим Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. №59, Міністерством у Висновку обґрунтовано зазначається про відмову в погодженні призначення кандидата на посаду головного бухгалтера.

11. У разі відмови Міністерством в погодженні призначення на посаду головного бухгалтера керівником установи надсилається подання про призначення на іншу особу, яка претендує на посаду головного бухгалтера, відповідно до вимог пунктів 4, 5 цього Порядку (повторно не подається ні в якому разі).

12. Для погодження звільнення з посади головного бухгалтера керівником установи надається до Міністерства, у порядку, визначеному у пункті 4 цього Порядку, подання щодо погодження звільнення з посади (далі – подання про звільнення) головного бухгалтера на наступний день після виникнення підстав для звільнення з посади, визначених законодавством.

13. У поданні про звільнення з посади головного бухгалтера обґрунтовуються обставини, що перешкоджають перебуванню цієї особи на займаній посаді, та до нього додаються:

проект розпорядчого документа про звільнення з посади, завізований керівником установи;

заява особи про звільнення за власним бажанням або пояснення особи, яка звільняється за порушення трудової дісципліни;

матеріали службового розслідування, медична довідка або інші документи, що безпосередньо стосуються питання (у разі потреби).

У разі порушення питання про звільнення із займаної посади головного бухгалтера у зв’язку із незадовільними результатами оцінки виконання його повноважень, проведеної органом Державної казначейської служби України за місцем обслуговування установи, відповідно до порядку, встановленого Міністерством фінансів України, до подання про звільнення додається копія документа про результати цієї оцінки.

14. Якщо головний бухгалтер заперечує проти звільнення з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, то Міністерством для з’ясування питання щодо невідповідності працівника займаній посаді в наслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи:

розглядається обґрунтування підстав, зазначених у поданні керівника, як таких, що перешкоджають перебуванню на посаді цього головного бухгалтера;

з’ясовується, чи надходили від головного бухгалтера, відносно якого порушено питання про звільнення, повідомлення щодо неправомірних розпоряджень керівника установи та, у разі їх наявності, переглядаються результати розгляду таких повідомлень;

у разі при виникненні потреби ініціюється проведення перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності.

За результатами вищезазначених заходів, Міністерством надається погодження або відмова у погодженні звільнення з посади головного бухгалтера, що оформляється Висновком (додаток 2 до Порядку).

Відмова у погодженні звільнення з посади головного бухгалтера надається у разі, коли:

результати діяльності головного бухгалтера є задовільними;

підстави, зазначені у поданні керівника, як такі, що перешкоджають перебуванню на займаній посаді цього головного бухгалтера, будуть визнані необґрунтованими;

перевіркою порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, у разі її проведення не встановлені порушення, або є такими, що не свідчать про невідповідність працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації;

від головного бухгалтера надходили повідомлення щодо неправомірних розпоряджень керівника установи і за результатами їх розгляду встановлено факт порушення бюджетного законодавства.

15. Висновок, оформлений відповідно до пунктів 10, 14 цього Порядку, реєструється у журналі реєстрації висновків згідно з додатком 3 до Порядку.

Висновок Міністерства про погодження (відмову в погодженні) кандидатури для призначення на посаду головного бухгалтера із супровідним листом надсилається керівнику установи для подальшого подання органам Державної казначейської служби.

16. У разі погодження (відмови у погодженні) призначення (звільнення) головного бухгалтера у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби, керівником установи в обов’язковому порядку подається до Міністерства:

копія висновку органу Державної казначейської служби про погодження (відмову у погодженні) призначення (звільнення) головного бухгалтера;

копія наказу про призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера (протягом 5 робочих днів після його видання).


Додаток 1

до Порядку


^ КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування бюджетної установи, та її місце знаходження)


Код ЄДРПОУ _____

Код розпорядника (одержувача) коштів __________


Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка претендує на посаду головного бухгалтера


Дата народження __________________________________

(число,місяць,рік)

з/п

Посада особи, яка проводила співбесіду

Прізвище, ім’я, по батькові

Результати проведеної співбесіди

Підпис,

дата

1.

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


2.

Директор департаменту економіки та фінансування


3.

Директор департаменту персоналу та керівних кадрів


4.

Начальник юридичного управління


5.

Начальник контрольно-ревізійного відділу
Додаток 2

до Порядку


^ Висновок Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про погодження (відмову у погодженні)

призначення (звільнення)

Від_____________ № ________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування бюджетної установи, та її місце знаходження)

Код ЄДРПОУ _____

Код розпорядника (одержувача) коштів __________


Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка претендує на посаду (звільняється з посади) головного бухгалтера (необхідне підкреслити) _______ ____________

__________________________________________________________________


Дата народження _____________________

(число, місяць, рік)


За результатами розгляду подання про призначення на посаду головного бухгалтера кандидатури претендента / звільнення з посади (необхідне підкреслити) головного бухгалтера від __________ № __________, надається


Висновок

обґрунтування висновку

Про погодження призначення (звільнення)

Про відмову у погодженні призначення (звільнення)
Заступник Міністра _____ ________ П. М. Куліков

(підпис)


Начальник управління

бухгалтерського обліку та звітності ______________ Л. М. Стиренко

(підпис)


М. П.


Додаток 3

до Порядку


^ Журнал реєстрації висновків

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


№ з/п

Реквізити висновку

Реквізити установи

Прізвище, ім’я по батькові

Інформація з висновку

Примітка (номер справи)

Найменування установи

ЄДРПОУ

Реєстрацій-ний номер

Про погодження

Про відмову в погодженні

дата

номер

призначення

звільнення

призначення

звільнення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Схожі:

Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству iconРішення від 21 лютого 2013 року №336-vі про затвердження Положення про порядок призначення на посаду на умовах контракту та звільнення з посади керівників підприємств,
Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду на умовах контракту та звільнення з посади керівників підприємств, установ,...
Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству iconПоложення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області Порядок призначення на посаду. (нова редакція)
Зміни до Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,...
Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству iconДержавне казначейство україни лист від 04. 08. 2011 р. N 17-04/1889-11082 (Витяг)
Державним казначейством України відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик...
Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству iconРозпорядження 22 лютого 2013 року смт Близнюки №83 Про продовження трудових відносин з редактором Близнюківської районної громадсько інформаційної газети «Нове життя»
«Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, організацій, установ,...
Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству iconНаказ №9-у про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад
Відповідно до “Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” затвердженим постановою Кабінету Міністрів...
Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству iconРозпорядження „11" червня 2013 р. №128 Про звільнення з посади генерального директора спеціалізованого територіаль-ного медичного об'єднання "Фтизіатрія", головного
Теслюкової Алли Миколаївни про звільнення її з займаної посади в зв'язку з переведенням на іншу роботу від 08. 04. 2013р, висновок...
Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству iconРішення від 29 вересня 2011 року №117-vі про погодження звільнення Павлюка Геннадія Петровича з посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Близнюківський районний центр первинної медичної допомоги»
Юка Геннадія Петровича з посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Близнюківський районний центр первинної...
Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству iconРішення від 14 лютого 2012 року № -VІ про погодження призначення кандидатури Кондри Костянтина Вікторовича на посаду директора районного комунального закладу
Про погодження призначення кандидатури Кондри Костянтина Вікторовича на посаду директора районного комунального закладу позашкільної...
Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству iconРішення від 14 лютого 2012 року №192-vі про погодження призначення кандидатури Кондри Костянтина Вікторовича на посаду директора районного комунального закладу
Про погодження призначення кандидатури Кондри Костянтина Вікторовича на посаду директора районного комунального закладу позашкільної...
Наказ №296 Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована Міністерству iconРішення від 29 вересня 2011 року №118 -VІ про погодження призначення кандидатури Павлюка Геннадія Петровича на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Близнюківський районний центр первинної медичної допомоги»
А геннадія Петровича на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Близнюківський районний центр первинної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи