Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) icon

Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо)
НазваІнформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо)
Сторінка1/4
Дата конвертації27.05.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4

Додаток 1

Орієнтовний перелік матеріалів

з досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується 1. Інформація закладу освіти про працівника (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, освіта, спеціальність за дипломом, місце роботи, посада, стаж безпосередньої педагогічної роботи, стаж роботи на даній посаді, державні нагороди, звання, дата та результати попередньої атестації, на що претендує).

 2. Відгук адміністрації закладу освіти про роботу працівника в міжатестаційний період.

 3. Відгук керівника циклової предметної комісії.

 4. Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3).

 5. Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо).

 6. Самоаналіз або опис досвіду роботи педагога (реалізація проблеми, над якою працює).Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів з досвіду роботи

Матеріали оформлюються окремою текою.

 1. Титульний лист:

  • вгорі вказується повна назва відділу освіти , районного методичного кабінету, закладу, де працює педагог;

  • посередині аркуша – назва «Матеріали з досвіду роботи»;

  • праворуч під назвою вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, посада;

  • внизу сторінки – місто й рік підготовки роботи.

 1. На другому аркуші подається:

  • рекомендовано науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів або районного методичного кабінету протокол №___ від ______20____ р;

  • рецензенти : прізвище, ініціали, посада ;

  • зміст із зазначенням сторінок;

  • план роботи (у разі потреби).

 1. Відомості про педагога (прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; освіта; спеціальність за дипломом; місце роботи; посада; стаж безпосередньої педагогічної роботи; стаж роботи на даній посаді; державні нагороди, звання; дата, форми та результати підвищення кваліфікації; дата, результати попередньої атестації; на що претендує; відповідальний член атестаційної комісії закладу освіти /району, міста/).

 2. Анотація досвіду роботи – коротка характеристика опису досвіду, у якій:

 • наводяться найважливіші питання роботи;

 • стисло викладається зміст досвіду;

 • дається його оцінка.

(Анотацію готує заступник директора з науково-методичної(навчально-виховної) роботи закладу освіти або методист районного методичного кабінету).

 1. Відгук на педагогічну діяльність працівника керівника закладу освіти.

 2. Відгук на професійну діяльність працівника керівника районної циклової предметної комісії.

 3. Опис досвіду роботи (або самоаналіз):

 • наукове обґрунтування обраної теми:

 • актуальність проблеми;

 • її нові аспекти відповідно до сучасних умов;

 • її місце, роль і значення в діяльності школи, автора;

  • розкриття динаміки і стану розробки даної проблеми на основі аналізу особистого досвіду:

 • що було і що змінилось у роботі протягом періоду апробації;

 • чим конкретно визначаються досягнення;

 • як усі заходи, зміни в діяльності учителя позначились на кількісних і якісних результатах;

 • які труднощі довелося подолати і яким шляхом;

  • оцінка напрямів удосконалення роботи, план подальшої розробки цієї теми (в кінці опису досвіду обов’язково вказується список використаної літератури).

 1. Результативність педагогічної діяльності (додаток 3 з наданням матеріалів, які підтверджують інформацію).Додаток 3

Параметри вивчення й оцінювання результативності

фахової діяльності вчителя в міжатестаційний період

^ 1. Досягнення в міжатестаційний період

1.1 Навчальні досягнення учнів

- результати моніторингових досліджень

- порівняльні результати зовнішнього незалежного оцінювання й Державної підсумкової атестації

^ 1.2 Досягнення учнів у конкурсах, олімпіадах

- предметні олімпіади

- конкурси МАН

- учнівські конкурси (згідно з обласним реєстром)

- інші творчі конкурси, змагання

^ 1.3 Особисті досягнення вчителя в професійних конкурсах

- Всеукраїнський конкурс «Учитель року»

- інші конкурси фахової майстерності

^ 2. Результативність науково-методичної роботи

2.1 Підготовлені методичні матеріали

- програми авторських курсів у системі неперервної освіти

- програми курсів варіативної складової навчального плану

- науково-методичні комплекси, дидактичні матеріали, медіатеки

- укладання підручників (у тому числі у складі авторського колективу)

- укладання методичних посібників (у тому числі у складі авторського колективу)

- наукові праці

- статті у виданнях

- статті у науково-методичних фахових виданнях

- виступи на науково-практичних конференціях

- інші власні методичні розробки

^ 2.2 Участь у розповсюдженні прогресивного педагогічного досвіду

- експериментальний дослідницький майданчик, школа-лабораторія

- авторські курси в системі неперервної освіти

- педагогічна майстерня, майстер-клас, лабораторія творчого вчителя

- творча група

- школа молодого вчителя, тьюторство, наставництво

- семінари, круглі столи

- інші форми співпраці з методичними службами, педагогічним загалом

- участь у роботі журі фахових (творчих) конкурсів, рецензування та експертиза науково-методичних матеріалів

- реалізація соціально-педагогічних проектів, програм

- інші форми роботи

^ 2.3 Апробація методичних розробок працівника

- апробація та розповсюдження досвіду працівника

3. Рівень професіоналізму

- результати тестування з фахової компетентності

- результати підвищення кваліфікації (у тому числі за кредитно-модульною системою)

- результати самоосвіти в міжатестаційний період

^ 4. Моральні якості, соціально-психологічна готовність

- результати самооцінки соціально-психологічної готовності

- результати соціально-психологічного дослідження

^ 5. Додаткова освіта

- проходження курсів спеціалізації з інших предметів

- наявність другої вищої педагогічної освіти

- навчання в аспірантурі,

- наявність наукового ступеню, вченого звання

- іншіЗгідно із зазначеними параметрами адміністрація закладу освіти разом з вчителем готує інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період. (Матеріали можуть бути надані в довільній формі. Рекомендуємо заповнити наведені таблиці. При цьому необхідно дотримуватись принципів комплексного оцінювання і не обмежуватися окремо вилученими параметрами).

Увага! У наведених таблицях полів, обов’язкових до заповнення, НЕМАЄ.


Інформація про результативність фахової діяльності

у період ______рр

_____________________________________________________

/ПІБ учителя/

_______________________________________________________________________,
/посада; кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, що має; навчальний заклад/


який атестується атестаційною комісією

__________________________________________

відділу освіти

на _________________________________________

/встановлення, присвоєння , підтвердження

_________________________________________________

кваліфікаційної категорії (педагогічного звання)/


Результативність фахової діяльності

педагогічного працівника в міжатестаційний період

   1. Досягнення в міжатестаційний період

Визначення результатів фахової діяльності педагогічного працівника передбачає врахування, по-перше, рівня навченості учнів, і, по-друге, результатів особистої участі педагога в фахових конкурсах різного рівня.

Навчальні досягнення учнів у міжатестаційний період роботи педагога відображені в таблиці 1.1.

^ Таблиця 1.1

Навчальні досягнення учнів


Навчальні досягнення учнів

2006-

2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

1

Результати моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів (% якості)
2

Результати зовнішнього незалежного оцінювання та річного оцінювання

(оцінка за окремою методикою)


Під час вивчення досягнень учнів у олімпіадах і конкурсах проводиться аналіз даних таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Досягнення учнів (1-3 місця в олімпіадах, конкурсах)Участь в олімпіадах, конкурсах

Шкільний рівень

Районний рівень

Обласний рівень

Всеукраїнський рівень

Рік

Результат

Прізвище, ім’я учня

Рік

Результат

Прізвище, ім’я учня

Рік

Результат

Прізвище, ім’я учня

Рік

Результат

Прізвище, ім’я учня

1

Предметні олімпіади

2

Конкурс МАН

3

Учнівські конкурси

(згідно з єдиним обласним реєстром)

4

Інші творчі конкурси (змагання)Особисті досягнення педагогічного працівника в професійних конкурсах та змаганнях педагогічної майстерності занесені до таблиці 1.3. При цьому відзначається рівень конкурсів (районний , обласний, Всеукраїнський) і досягнення в них.

^ Таблиця 1.3

Особисті досягнення педагогічного працівника

в професійних конкурсах (переможці, дипломанти, призери тощо)

Участь у фахових

конкурсах

Шкільний рівень

Районний рівень

Обласний рівень

Всеукраїнський (міжнародний) рівень

Рік

Результат

Рік

Результат

Рік

Результат

Рік

Результат

1

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»

2

Участь у творчих конкурсах (вказати) 1. Визначення результативності методичної роботи педагогічного працівника

Методичну та дослідно-експериментальну діяльність педагога необхідно розглядати як форму педагогічної творчості, з одного боку, і як умову позитивного розвитку шкільної навчально-виховної системи – з іншого. Чинним Положенням про атестацію передбачено врахування методичної компетентності для визначення відповідності кваліфікаційній категорії вчителя. Педагогічні звання присвоюються педагогічним працівникам, які мають відповідні результати методичної діяльності.

Атестаційні матеріали, що свідчать про рівень методичної компетентності педагогічного працівника та його участь у поширенні прогресивного педагогічного досвіду, включені до таблиць 2.1 і 2.2 .

^ Таблиця 2.1

Підготовлені методичні матеріалиВиди методичних матеріалів

Рік

Вид роботи,

назва

Розгляд та затвердження науково-методичною радою

(№ протоколу, дата)

Шкільний рівень

Районний

рівень

Обласний

рівень

Всеукраїнський міжнародний рівень

1

Програми авторських курсів у системі неперервної освітиПрограми курсів варіативної складової навчального плануНауково-методичні комплекси, дидактичні матеріали, медіатеки2

Укладання підручників (у тому числі у складі авторського колективу)Укладання методичних посібників (у тому числі у складі авторського колективу)3

Наукові праціСтатті у науково-методичних журналахВиступи на науково-практичних конференціях4

Інші матеріали (вказати)

Участь педагогів у розповсюдженні прогресивного педагогічного досвіду та створення й розповсюдження власного досвіду – показник високого рівня фахової діяльності вчителя.

У таблиці 2.2 наведені можливі форми розповсюдження передового досвіду. Вагомість такої роботи тим вища, чим вищий рівень здійснення відповідної діяльності


Таблиця 2.2

Участь працівника в розповсюдженні прогресивного педагогічного досвідуФорми

Вид досвіду

(визнаний

або власний)

Рік

Назва (тема)

Шкільний

рівень

Районний

рівень

Обласний рівень

Всеукраїнський (міжнародний) рівень1


Експериментальний дослідницький майданчик


Авторські курси в системі неперервної освіти


Педагогічна майстерня, майстер-клас


Творча група


Школа молодого вчителя, наставництво


Семінари, круглі столи тощо


Інші форми співпраці з методичними службами та педагогічним загалом


2

Участь у роботі журі фахових (творчих) конкурсів, рецензування та експертиза науково-методичних матеріалів


3

Реалізація соціально-педагогічних проектів, програм


4

Інші види роботи
Практичні результати методичної діяльності педагога відображені в таблиці 2.3, до якої заноситься інформація про апробацію методичних розробок педагога, вказується рівень, на якому така апробація здійснена.

Таблиця 2.3

Інформація про апробацію методичних розробок працівника


Апробація та (або) розповсюдження досвіду роботи

Рік

Тема

Шкільний

рівень

Районний (міський) рівень

Обласний

рівень

Всеукраїнський

рівень

Навчальні заклади, які взяли участь у апробації, педагоги, які використовують досвід

1

Власні методичні розробки педагогічного працівника, що проходять апробацію, або розповсюджуються
 1. Визначення рівня професіоналізму педагогічного працівника

Оцінка рівня професіоналізму педагогічного працівника передбачає проведення тестувань, фахових іспитів тощо. Крім того, підводяться підсумки самоосвіти й підвищення кваліфікації працівника в міжатестаційний період. Доцільним виглядає найактивніше впровадження кредитно-модульної системи фахової перепідготовки у світлі необхідності забезпечення й супроводження неперервної освіти вчителів.

Відповідні дані заносяться до таблиці 3

Таблиця 3

Рівень професіоналізмуПараметри вимірювання

Базовий

рівень

Достатній рівень

Ґрунтовна компетентність

Високий рівень, ініціатива, творчість

1

Результати тестування

з визначення фахової компетентності

2

Результативність

підвищення кваліфікації

(за кредитно-модульною системою)

3

Результати самоосвіти в міжатестаційний період (за результатами тестування, співбесіди) 1. Визначення моральних якостей та соціально-психологічної готовності педагогічного працівника

Оцінити моральні якості педагогічного працівника в кількісному вигляді, звичайно, дуже важко. Саме тому таблиця в цьому розділі відсутня.

Натомість важливо залучити до вивчення даного аспекту особистості працівника, що атестується, практичного психолога закладу освіти, який на підставі існуючих методик проводить відповідне соціально-психологічне дослідження й надає кваліфіковану характеристику особистості працівника і його діяльності.

(Результати досліджень не підлягають розголосу і повинні слугувати підставою для самокорекції та самовдосконалення, в першу чергу, самому працівникові).

  1   2   3   4Схожі:

Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) iconСкладання характеристики діяльності педагогічного працівника
Характеристика діяльності педагогічного працівника — це оцінка досягнень та результатів роботи педагогічного працівника у міжатестаційний...
Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) iconВизначення результативності фахової діяльності вчителів Вуглегірської спецшколи-інтернату в міжатестаційний період
Твердження певної кваліфікаційної категорії та присвоєння/неприсвоєння педагогічних звань. Традиційні форми звітності педагогічних...
Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) iconПротокол №
Слухали: присутніх з діяльністю у міжатестаційний період. За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено,...
Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) iconЕкспертний висновок щодо професійної діяльності педагогічного працівника
Загальні відомості про педагогічного працівника, який атестується Прізвище, ім’я, по батькові
Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) iconПорядок і терміни організації атестації педагогічних працівників у 2012-2013 н р
Керівник навчального закладу/установи подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний...
Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) iconПараметри вивчення й оцінювання результативності фахової діяльності вчителя в міжатестаційний період

Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) iconІнформація про педагогічного працівника Прізвище Ім’я
Наказ лоіппо від № про зарахування педагогічного працівника на курси підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою
Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) iconАлгоритм роботи рмк з педагогами в міжатестаційний період Мета діяльності
Мета діяльності: забезпечення системності в підвищенні кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період (протягом 5-ти...
Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) iconРішення за результатами експертизи про відповідність чи невідповідність педагогічного працівника, який атестується, вимогам для присвоєння певної кваліфікаційної категорії ухвалюється на засіданні атестаційної комісії навчального закладу
Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року №930, і визначає порядок проведення експертною групою експертизи теоретичної...
Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (додаток 3). Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо) iconОцінювання діяльності педагогічного працівника (пам’ятка вчителю, що атестується) І. Під час атестації звертати увагу на
Методичну активність (запровадження інноваційних технологій у навчальну та виховну роботу, методичні ідеї, знахідки тощо)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи