Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких icon

Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Скачати 166.09 Kb.
НазваДодаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Дата конвертації28.05.2013
Розмір166.09 Kb.
ТипДодаток

Додаток 2 до наказу

відділу освіти від 25.11.2010 №393
УМОВИ
проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Київського обласного територіального відділення

Малої академії наук України в 2010/2011 н.р.


1. Мета та завдання

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати і відстоювати власну думку.


^ 2. Місце, час та порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться в два етапи.

І етап проводиться безпосередньо в наукових товариствах учнів до 15 січня 2010 року.

ІІ етап проводиться обласним територіальним відділенням Малої академії наук України до 5 березня 2010 року.


^ 3. Керівництво ІІ етапом конкурсу

Керівництво та безпосередню організацію ІІ етапу Конкурсу здійснює Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.

^ 4. Програма конкурсу

4.1. ІІ етап конкурсу проводиться з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін у таких секціях наукових відділень Малої академії наук України:
Назва відділення

Секція

Базова дисципліна


І. Історико-географічне

 1. 1. Історія України

Історія України

 1. 2. Археологія

Історія України

 1. 3. Історичне краєзнавство

Історія України

 1. 4. Етнологія

Історія України

 1. 5. Географія

Географія

 1. 6. Геологія

Географія

 1. 7. Правознавство

Історія України

 1. 8. Релігієзнавство та історія релігії

Історія України
ІІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика
^

(за вибором)


2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)

3. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)

4. Машинобудування

Фізика, математика

(за вибором)

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)

ІІІ. Комп’ютерних наук

1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

^ IV. Філології та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, світова література (за вибором)

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Українська мова


Українська мова та література

5. Мистецтвознавство

Українська мова та література

6. Літературна творчість

Українська мова та література

7. Російська мова і література

Російська мова і література

8. Журналістика

Українська мова та література

9. Англійська мова

Англійська мова

10. Німецька мова

Німецька мова

11. Французька мова

Французька мова
V. Математики
1. Математика

Математика


2. Прикладна математика

Математика


3. Математичне моделювання

Математика

VI. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика


2. Експериментальна фізика

Фізика


3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

ФізикаVII. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

VIII. Хімії та біології1. Загальна біологія

Біологія, хімія (за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія (за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія (за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія, фізика

(за вибором)

5. Психологія

Біологія, українська мова, історія (за вибором)

6. Хімія

Хімія

ІХ. Екології та аграрних наук

1. Фундаментальна екологія

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія, математика

(за вибором)

4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія, математика

(за вибором)

5. Лісознавство

Біологія, математика

(за вибором)

6. Селекція та генетика

Біологія, хімія, математика

(за вибором)


4.2. Допускається об’єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній із секцій учасників менше 5.


4.3. Програмою ІІ етапу конкурсу передбачено:

 • заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

 • оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;

 • захист науково-дослідницьких робіт.


^ 5. Учасники ІІ етапу Конкурсу

5.1. У Конкурсі беруть участь, як правило, учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих, І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю та стали призерами і зайняли перші місця (як виняток – другі, треті) у ІІ етапі конкурсу.

У конкурсі, як виняток, можуть брати участь учні 7-8 класів за умов виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.


5.2. Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукового відділення. Не допускається до участі більше одного учасника на секцію. Додаткове місце мають ті наукові товариства, члени яких у 2009-2010 н.р. стали переможцями (диплом І ступеня) ІІ етапу конкурсу. Додаткове місце надається саме в тій секції або науковому відділенні, в якому працював переможець.

5.3. Заміна попередньо заявленого учасника конкурсу можлива за рішенням голови (співголови) оргкомітету у разі офіційного звернення.


5.4. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, що призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів закладів освіти, активних учасників підготовки учнів до конкурсу.

На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.


5.8. Учасники конкурсу повинні дотримуватись умов проведення та програми ІІ етапу конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути усунуті від конкурсу та дискваліфіковані.

До роботи журі та оргкомітетів не мають права втручатися керівники команд, батьки учасників конкурсу або особи, що їх замінюють.


^ 6. Документація ІІ етапу конкурсу

Для участі в ІІ етапі конкурсу до 20.01.2010 необхідно подати такі документи:

 • підсумковий наказ відділу, управління освіти, управління освіти і науки районної державної адміністрації, міської ради «Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального відділення Мало академії наук України в 2009/2010 н.р.»;

 • заявки на участь у ІІ етапі конкурсу (додаток 1-2 до умов);

 • науково-дослідницькі роботи в друкованому та електронному вигляді (оформлені відповідно до додатка 3);

 • відредаговані тези науково-дослідницьких робіт (обсягом до 2 сторінок формату А-4 машино­писного тексту);

 • паспорти експонатів за їх наявності (додаток 4 до умов);

 • рецензії фахівців відповідних галузей (у довільній формі).


^ 7. Умови визначення результатів Конкурсу

7.1. Визначення результатів конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу.

Зазначена модель оперує такими поняттями:

 • фактори − основні напрями діяльності; відповідають розділам конкурсу: “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”, “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни” та “Захист науково-дослідницької роботи”;

 • вагомість фактору − його частка у загальному показнику;

 • критерії − складові кожного фактору; їх сукупність характеризує фактор у цілому;

 • вагомість критерію − показує його пріоритет у складі фактору;

 • експертний бал − ступінь виконання вимог певного критерію.

Експертний бал виставляється членами журі відповідно до такої шкали:

 • критерій відпрацьовано бездоганно – 1;

 • критерій у цілому відповідає вимогам – 0,75;

 • критерій відповідає вимогам частково – 0,50;

 • критерій мало відповідає вимогам – 0,25;

 • критерій не відповідає вимогам – 0.7.2. Максимальна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу складається з суми значень факторів і становить 100 балів.

Вагомість факторів моделі визначення результатів конкурсу
Фактор

Вагомість фактору

1.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

29

2.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни

29

3.

Захист науково-дослідницької роботи

42

Всього

100


7.3. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з 21.01.2010 до 10.02.2011.

Вагомість критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

(крім секції науково-технічної творчості та винахідництва

і секції літературної творчості)Критерій

Вагомість критерію

1.

Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи

0,2

2.

Наукова новизна одержаних результатів

0,2

3.

Системність і повнота у розкритті теми

0,2

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

0,2

5.

Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим езультатам

0,1

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

0,1

Всього

1

Вагомість критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

секції науково-технічної творчості та винахідництваКритерій

Вагомість критерію

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

0,2

2.

Науково-технічна новизна, евристичність роботи

0,2

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

0,2

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

0,2

5.

Наявність патенту на винахід

0,1

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

0,1

Всього

1^ Вагомість критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

секції літературної творчостіКритерій

Вагомість критерію 

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

0,4

2

Оригінальність образно-художнього мислення

0,3

3

Власна творча неповторність

0,2

4

Грамотність викладу, культура оформлення

0,1

Всього

1


7.4. Для визначення значення фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” необхідно:

 1. визначити значення 1-ого критерію − помножити бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

2) визначити значення решти критеріїв − таким самим чином;

3) знайти суму значень критеріїв;

4) визначити значення фактору − помножити суму значень критеріїв на вагомість цього фактору.


7.5. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.

^ Вагомість критеріїв

фактору “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни”Критерій

Вагомість критерію

1

Завдання І рівня

0,28

2

Завдання ІІ рівня

0,31

3

Завдання ІІІ рівня

0,41

Всього

1

Максимальна сума балів за виконання завдань кожного рівня становить 1.

Для визначення значення фактору “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни необхідно:

1) визначити значення 1-ого критерію − помножити суму балів, отриманих учнем за завдання цього рівня, на вагомість критерію “Завдання І рівня”;

2) визначити значення решти критеріїв − таким самим чином;

3) знайти суму значень критеріїв;

4) визначити значення фактору − помножити суму значень критеріїв на вагомість цього фактору.


7.6. Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів та склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

^ Вагомість критеріїв

фактору “Захисту науково-дослідницької роботи”Критерій

Вагомість критерію

1

Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом

0,3

2

Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу

0,2

3

Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу

0,1

4

Компетентність учасника, вичерпність відповідей

0,2

5

Етикет та культура спілкування учасника

0,1

6

Активна кваліфікована участь у веденні дискусії

0,1

Всього

1

Визначення значення фактору “Захист науково-дослідницької роботи” здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”.


7.7. Для визначення загальної оцінки рівня захисту учнем науково-дослідницької роботи необхідно знайти суму значень усіх 3-х факторів.

Максимальна сума балів, яку може отримати учень, дорівнює 100.


7.8. Бали за всі етапи Конкурсу виголошуються членами журі після його закінчення. Якщо протягом години після ознайомлення з оцінками не буде подано офіційних апеляцій, усі одержані бали вважаються остаточними.


^ 8. Визначення переможців і нагородження учасників Конкурсу

8.1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник набрав менше 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.


8.2. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.


8.3. Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50 відсотків від кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.


8.4. Призери конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.


8.5. Результати проведення ІІ етапу конкурсу затверджуються наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.


8.6. Окремі учасники за рішенням журі та оргкомітету можуть бути нагороджені заохочувальними дипломами в кожній секції: за оригінальність роботи, за кращу наукову доповідь тощо.


8.7. Для участі в ІІІ етапі Конкурсу направляється одна команда від області, до складу якої входить по одному учню-переможцю ІІ етапу з кожної секції.


^ 9. Журі ІІ етапу Конкурсу

9.1. Журі ІІ етапу конкурсу формується організаційним комітетом за відповідними секціями наукових відділень.


9.2. Головами журі секцій призначаються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, науковці НДІ НАН України, НДІ АПН України, вчителі-методисти.


9.3 Голова журі відділення або секції:


9.3.1. Бере участь у формуванні складу журі.


9.3.2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт, розгляду апеляцій.


9.3.3. Проводить консультації для учасників конкурсу.


9.3.4. Аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.


9.3. Склад журі виголошується на відкритті конкурсу.Схожі:

Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких iconДодаток 1 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 графік проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких iconНаказ №15 Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково дослідницьких робіт Рівненської Малої академії наук учнівської молоді
На виконання наказу відділу освіти райдержадміністрації від 24 грудня 2012 року №310 Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту...
Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких iconНаказ №7 Про участь учнів шкіл району в II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни в 2013-2014 н р
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни у 2013-2014 н р.», наказу відділу освіти від...
Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких iconНаказ №48 м. Мала Виска Про участь у ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році
Відповідно до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 16 лютого 2011 року №63 про проведення ІІ (обласного) етапу...
Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких iconЗатверджено наказом управління освіти І науки Закарпатської обласної державної адміністрації від 11 січня 2012 р. №9 Умови проведення
Умови проведення II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук...
Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких iconВиконання контрольних робіт (з 00)
«Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук...
Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких iconНаказ №492 Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів ман україни у 2009-2010 навчальному році
Організувати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального...
Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких iconНаказ №33 Про участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман у 2010-2011 н р
Черкаської облдержадміністрації від 17. 01. 2011 №18 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких...
Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких iconУмови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році
Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської...
Додаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких iconНаказ №18 Про підсумки І етапу конкурсу захисту науково дослідницьких робіт учнів членів ман
На виконання плану роботи відділу освіти та згідно з рекомендаціями управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи