Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку icon

Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку
Скачати 110.09 Kb.
НазваТема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку
Дата конвертації22.10.2013
Розмір110.09 Kb.
ТипДокументи

Тема уроку: Основи кінематики (10 клас)

Мета уроку: розвивати вміння та навички учнів розв'язувати задачі різних ти­пів: усні, розрахункові, експериментальні; формувати навички колективної роботи учнів у поєднанні з індивідуальною, активізувати розумову діяльність учнів, розвивати логічне мислення; виховувати самостійність та наполегливість у досягненні поставленої мети.

Тип уроку:урок формування умінь і навичок (урок-змагання)

Обладнання:кольорові смужки, картки з роздатковим матеріалом, метро­ном або секундомір, жолоб Галілея, штатив лабораторний, кулька, мірна стрічка, комп’ютери.


Хід уроку

І. Організаційна частина


ІІ. Ознайомлення учнів з особливостями уроку, конкурсами, які проводитимуться, системою оцінювання результатів


1. Конкурс «Чи знаєш ти формули?»

Представники команд почергово виходять і вибирають кольорову смужку, на кожній з яких написана формула


а = υ - υ0 / t

υс= s / t

а = υ2 / R


υ = υ0+аt

υх = υ + ах t

sх = υt+ ах t2 / 2Учень, який вибрав смужку, записує на дошці формулу і пояснює її фізичний зміст та кож­ну величину, що входить у формулу.

Команда-суперник має право задавати додаткові запитання, пов'язані з величиною, що стоїть ліворуч від знака рівності. Якщо учень, який біля дош­ки, не може відповісти на запитання, то він може звернутися за допомогою до своєї команди, але це призводить до втрати балів.


2. Конкурс кмітливих


У цьому конкурсі дають відповіді на задачі-запитання. Представники ко­манд витягують картки і відповідають на запитання. Якщо учень не може відповісти, то просить допомоги у команди. Не впорається із завданням команда — допомагає команда-суперник, заробляючи додаткові бали. Розпочи­нає відповідати на запитання картки представник тієї команди, яка була пе­реможцем у 1-му конкурсі.


Картка №1


1. Яку швидкість показує спідометр автомобіля при нерівномірному русі? (Миттєву.)2. Про яку швидкість ідеться, коли кажуть, що поїзд проїхав дистанцію між містами зі швидкість 50 км/год? (Середню.)

3. Який вид руху здійснює: а) автомобіль, що під'їжджає до світлофора, у якого горить червоний сигнал;
б) людина, яка стоїть на ескалаторі метро. (а) сповільнений; б) рівномірний.)
Картка №2

1. Про яку швидкість йдеться, якщо кажуть, що молоток вдарився об цвях зі швидкістю 8 м/с? (Миттєву.)
^ 2. Що спільного і які відмінності між величинами, що визначаються формулами: υх = sх / t і υ = s / t. (Спільне це формули швидкості рівномірного руху; відмінності: υхскалярна величина, υ векторна.)

3

. На вулиці йде дощ. У якому випадку посудина швидше наповниться водою: коли стоїть, чи коли рухається горизонтально зі сталою швидкістю?
(Одночасно.)


Картка №3

1. Токар обробив деталь зі швидкістю різання 600 м/хв. Про яку швид­кість йдеться? (Середню.)
2. Який вид руху води у струмку, русло якого то звужується, то розширю­ється?

(Прискорений і сповільнений)
3. Чи завжди для характеристики руху вказують швидкість руху? (Не завжди. Наприклад, характеризуючи рух спортсменів, вказують не швидкість їхнього руху, а пройдений шлях та час, який вони затратили на подолання дистанції.)
Картка №4


1. Копер вдаряє по палі зі швидкістю 4 м/с. Про яку швидкість йдеться у цьому випадку? (Миттєву.)
2. Як дослідно визначити швидкість, з якою опускається гиря настінного годинника «ходики»? (На стіну внизу годинника прикріпити білий аркуш па­перу. Зазначити на ньому положенні гирі о 800 і о 2000 . Відстань між відмітками — це переміщенні s , а час t = 12 год. υ = s / t.)
3. Який рух здійснює: а) спортсмен, що пробігає коротку дистанцію; б) кінчик олівця, яким пишуть? (а) прямолінійний; б) криволінійний.)


3. Конкурс «Кросворд»

Текст кросворда записується завчасно на дошці. Відкривається текст на початку оголошення цього конкурсу. Кожному учневі роздається малюнок-сітка кросворда і копірка. Учень заповнює кросворд, підписує і здає журі, а листок-копія залишається у нього для самоперевірки. Розв'язування кросвор­да триває протягом регламентованого часу.

^ По горизонталі: 1. Фізична величина, що дорівнює відношенню зміни швидкості до проміжку часу, за який ця зміна відбула­ся. 2. Тіло, відносно якого розглядається рух інших тіл. 3. Назва курсу фізики 9-го класу. 4. Прилад для вимірювання частоти обертання. 5. Напрямлений відрізок, що з'єднує початкове

положення тіла з кінце­вим.

12
3
4
56
7
8
9

10

^ 6. Рух, при якому всі точки тіла пере­міщаються однаково. 7. Одиниця шляху. 8. Величина, що є характеристикою руху тіла. 9. Одиниця часу. 10. Одиниця виміру кутів.

По вертикалі: У виділеному стовпчику читається назва одного з розділів механіки. (Кінематика.)4. Конкурс « Чи вмієш читати графіки?»


Представники кожної команди беруть по картці. На обдумування відповіді відводиться 2-3 хв. Дублікати графіків, що на картках, заготовлено на великих аркушах, які вивішуються на дошці. Під графіками виконуються розрахунки.


Картка №1

1. Користуючись графіками, визначити:

а) вид руху тіл;

б) прискорення кожного тіла;

в) початкову швидкість тіл і швидкість че­рез 4 с після початку відліку часу.

  1. Що відбувається з тілом II через 10 с від початку відліку часу?

  2. Записати рівняння руху тіл.

Картка №2

1. Користуючись графіками, визначити:

а) вид руху тіл;

б) початкові швидкості тіл;

в) прискорення кожного тіла.

  1. Що відбувається з тілом II у момент часу, що відповідає точці С? Що означає точка пере­тину графіків?

  2. Записати рівняння руху тіл.
5. Конкурс «Увага, експеримент!»


Представники кожної команди беруть по картці, на якій написано, що по­трібно визначити за допомогою експерименту.

(Обладнання: лінійка, секундомір або метроном, кулька, жолоб, іграшковий автомобіль)

Дослід 1. Визначити середню швидкість кульки, що рухається по горизонта­льній поверхні на ділянці АВ у: см/с, м/с, км/год.

Дослід 2. Визначити прискорення тіла при рівноприскореному русі із стану стані спокою. (Оскільки υ0 = 0, то s = a t2 / 2, a = 2s / t2.)
6. Конкурс «Задачі на ПК»


Представники від кожної команди розв’язують задачі на ПК.


7. Конкурс “Фізичне лото з використанням методу інтерактивного навчання “навчаючи-учусь”

Від кожної команди виходить до столу один її представник і з окре­мих букв складає назву фізичної величини і команді-супернику пояснює її фізичний зміст.


П, И, С, Р, О, К, Е, Н, Я, Н, Р, Ш, В, Д, Ь, Т, Ч, А, Л, Х.


Підсумок уроку


Домашнє завдання


Повторити розділ «Кінематика» §1-§12, усвідомити логіку побудови гра­фіків та засвоїти формули з даної теми.Схожі:

Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку iconУроку Тема уроку Предмет Клас Мета уроку Учитель
Організація групової та індивідуальної роботи, диференційований підхід, контроль за роботою учнів
Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку iconКонспект уроку зі світової літератури (6 клас) Тема уроку
Мета уроку: Допомогти учням зрозуміти причини деградації Скруджа; простежити зміни в характері і поведінці головного героя
Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку iconРозробив викладач фізики Гаркавий М. С. м. Комсомольськ, 2010 рік Тема: Фізичний вернісаж Мета: повторити і поглибити знання учнів з тем «Основи кінематики»
Мета: повторити і поглибити знання учнів з тем «Основи кінематики» і «Основи динаміки»
Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку iconДата проведення уроку: 16. 10. 2012 Клас Тема уроку
Мета уроку: повторити, закріпити і поглибити знання учнів про іменник. Вдосконалювати вміння розпізнавати іменник в тексті. Виховувати...
Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку iconТема уроку Вчитель : Предмет : Мета уроку
Взаємні привітання вчителя і учнів; фіксація відсутніх на уроці; перевірка підготовленості класу до уроку
Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку iconТема уроку: Агрегатний стан речовини. Будова газів, рідин і твердих тіл Мета уроку
Мета уроку: поглибити І систематизувати знання учнів про будову І властивості речовини на основі мкт, розвивати пізнавальні здібності...
Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку icon1 клас Тема уроку: Закріплення звукових значень вивчених літер. Збагачення словникового запасу учнів. Робота з дитячою книгою – основа дитячих інтересів та самостійності. Добро твориться просто. Мета уроку
Мета уроку: Формувати й розвивати мовленнєві уміння i навички. Розвивати навички правильного, свідомого читання, уміння самостійно...
Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку iconУроку : тема уроку
Вчитель : мета уроку
Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку iconУроку : тема уроку
Вчитель : мета уроку
Тема уроку: Основи кінематики (10 клас) Мета уроку iconУроку : тема уроку
Вчитель : мета уроку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи