Програма з художньої культури icon

Програма з художньої культури
Скачати 135.27 Kb.
НазваПрограма з художньої культури
Дата конвертації13.12.2012
Розмір135.27 Kb.
ТипПрограма

Оновлена програма з художньої культури

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

10 клас


(17 год. (0,5 год. на тиждень), 1 год. - резервний час)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

РОЗДІЛ І. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІ СТ. (3 год.)

Тема І. Образотворче мистецтво (2 год.)

Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я.

Художня культура Київської Русі: архітектурні споруди, монументальний живопис (мозаїки та фрески), іконопис, книжкова мініатюра.

Художня культура польсько-литовської доби.

Орієнтовні практичні завдання:

Виготовлення фрагментів діорами Київ  духовний центр України-Русі” (робота в групах).

^ Тема 2. Музична і театральна культура

(1 год.)

Первісні музичні інструменти. Музична культура античних міст Північного Причорномор’я. Музична культура Київської держави. Стародавня народна творчість: епос, календарно-обрядові та родинно-обрядові пісні.

Обрядовий пратеатр (стародавні народні ігри, свята). Мистецтво скоморохів.

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання українських народних пісень, народних ігор та обрядів (за вибором).

^ РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХVІІ – ХVІІІ ст. (3 год.)

Тема 1. Образотворче мистецтво (2 год. )

Художня культура козацької доби. Стиль бароко в українському мистецтві (архітектура, іконопис, портретний живопис, гравюра). Народна картина «Козак Мамай».

Орієнтовні практичні завдання:

Замальовки архітектурних споруд  зразків українського бароко.

Порівняння різних репродукцій народної картини “Козак Мамай”.

^ Тема 2. Музична і театральна культура

(1 год.)

Думи та історичні пісні. Мистецтво кобзарів і лірників. Хоровий концерт та його творці (М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський). Збірка «Сад божественних пісень» Г.Сковороди.

Шкільний театр, зв’язок із викладанням поетики та риторики. Вертеп.

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання живописних чи графічних композицій за мотивами текстів відомих дум або кантів Г.Сковороди.

Створення комічної або сатиричної інтермедії у стилі “шкільного театру”.

^ Учень (учениця)

називає основні періоди

розвитку, художньої культури України, її найхарактерніші явища;

характеризує національну специфіку українського мистецтва;

порівнює українську художню культуру минулого і сучасності;

класифікує складові української художньої культури;

аналізує та інтерпретує художній зміст творів українського мистецтва;

оцінює значущість українського мистецтва в розвитку національної культури, у власному житті;

аргументує судження щодо значущості стародавнього мистецтва у розвитку української культури;

використовує спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

показує на карті місцезнаходження культурно-історичних пам’яток України;

уміє вести дискусію з питань розвитку української художньої культури, самостійно знаходити джерела для збагачення знань у цій царині.^ РОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХІХ СТ. (4 год. )

Тема 1. Образотворче мистецтво (2 год.)

Архітектура та скульптура (І.Матрос, Л.Позен та ін. ). Палацово-паркові комплекси. Живопис і графіка; творчість Т. Шевченка та ін. Декоративно-прикладне мистецтво.

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання декоративної композиції в українському стилі (техніка за вибором).

^ Тема 2. Музична культура (1 год.)

Народна музика: соціально- та родинно-побутові пісні. М.Вербицький: історія створення твору «Ще не вмерла Україна». М.Лисенко основоположник національної композиторської школи в Україні.

Орієнтовні практичні завдання:

Створення фотоальбому (стенду): “Видатні діячі української музичної культури”, (робота в групах).

^ Тема 3. Театральна культура (1 год )

Театр корифеїв: представники, репертуар, значення в історії культури. Творчий шлях М.Заньковецької.

Орієнтовні практичні завдання:

Створення кросворду “Театр корифеїв”


^ РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХХ СТ. (6 год.)

Тема 1. Образотворче мистецтво (2 год.)

Український авангард. Архітектура і скульптура. Живопис і графіка. Основні центри художніх промислів.

Орієнтовні практичні завдання:

Розробка дизайну сучасного інтер’єру шкільного приміщення з використанням українських традицій.

^ Тема 2. Музична культура (1 год.)

Хорова, вокально-симфонічна і симфонічна музика (Л.Ревуцький, Б.Лятошинський. С.Людкевич, М.Скорик, Є.Станкович та ін.). Камерні жанри вокальної та інструментальної музики. Напрями популярної музики. Музичне виконавство.

Орієнтовні практичні завдання:

Підготовка позакласного заходу “Пісенний вернісаж” з творів сучасних українських композиторів.

^ Тема 3. Театральна культура (1 год.)

Провідні актори та режисери українського театру. Лесь Курбас та ін. Сучасний драматичний, музичний і ляльковий театр.

Орієнтовні практичні завдання:

Підготовка міні-вистави (фрагмент твору українського письменника), декорацій і костюмів, музичного оформлення (колективна робота).

^ Тема 4. Кіномистецтво (2 год.)

Ігровий кінематограф. Світове значення творчості О.Довженка. “Поетичне кіно”. Фольклор – основне джерело розвитку української анімації (“козацький” серіал та ін.)

Орієнтовні практичні завдання:

Упорядкування картотеки ”Українське кіномистецтво” (робота в групах).

Організація дискусії щодо перегляду українського кінофільму.


^ Узагальнення (1 год.)

Учень (учениця)

називає найвидатніших представників української художньої культури  народної і професійної;

характеризує національну специфіку українського мистецтва, діяльність його представників;

наводить приклади художніх музеїв, театрів, провідних мистецьких колективів України;

формулює власне ставлення до української художньої культури;

порівнює зразки творів різних епох і стилів мистецтва, факти та явища української художньої культури;

класифікує види і жанри українського мистецтва;

аналізує та інтерпретує зміст та художньо-мовні особливості творів українського мистецтва;

оцінює роль українського народного і професійного мистецтва в розвитку національної культури;

аргументує судження щодо значущості української художньої спадщини в житті суспільства, у власній життєдіяльності;

використовує спеціальну термінологію, знання з української художньої культури у процесі художньої самоосвіти;

показує на карті центри українських художніх промислів;

уміє виконувати українські народні та авторські пісні, брати участь у народних обрядах, вести дискусію з питань національної художньої культури, самостійно знаходити джерела щодо її розвитку;

пропагує національну культурно-мистецьку спадщину.

^ ЗАРУБІЖНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

11 клас

(17 год. (0,5 год. на тиждень ), 1 год. –– резервний час)


^ Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Розділ І. Візуальні мистецтва (9 год.)

Тема 1. Архітектура світу (1год.)

Перлини готики.

Взірці архітектури Бароко.

Модерн в архітектурі.

Культова арабо-мусульманська архітектура.

Храми Індії.

Храми Далекого Сходу.

Орієнтовні практичні завдання:

а) самостійно підготувати розповіді на теми: „Вплив творчості Дж.Л.Берніні на європейське мистецтво архітектури ХУІІ-ХУІІІ ст.”; „“Ейфелева вежа – символ Парижа”; “Прага – музей архітектури просто неба”; „Архітектурні стилі мого улюбленого міста”;

б) замальовки архітектурних споруд різних стилів;

в) проведення конференції на тему: “Образи міста у світовому мистецтві”.

г) малюнок фрагментів культових споруд архітектури Близького і Далекого Сходу.


^ Тема 2. Скульптура – гімн людині (1год.)

Античні скульптори (Мірон, Фідій, Пракситель та ін.).

Мікеланджело – втілене відчуття форми (“Оплакування Христа”, „Давид”, „Мойсей”, гробниця Медичі та ін.)

Орієнтовне практичне завдання: бесіда на тему: „Чому Мікеланджело називали водночас „учнем давніх” і „порушником традицій” ?


^ Тема 3. Образотворче мистецтво Італії: Епоха „титанів” (1год.)

Леонардо да Вінчі. Живопис як одна з форм втілення всеосяжної геніальної натури митця («Джоконда», «Тайна вечеря»).

Рафаель. Зображення чистоти та чарівності жіночого образу, його духовного зв’язку з природою («Сікстинська мадонна», «Прекрасна садівниця»), благородного і духовного спілкування людей (фреска «Афінська школа»),

Орієнтовне практичне завдання: відвідування музеїв образотворчого мистецтва.


^ Тема 4. Видатні живописці Іспанії (1год.)

Ель Греко – поєднання візантійських та готичних традицій у творчості.

Дієго Веласкес: вершина іспанського живопису ХУІІ ст.

Франсіско Гойя – найвизначніший, неперевершений живописець і графік ХІХ ст.

Сальвадор Далі – яскравий виразник модерністських течій в культурі ХХ ст.

Орієнтовне практичне завдання: малюнки у стилі сюрреалізму.


Тема 5. Фламандський і голландський живопис (1год.)

Творчість П.П.Рубенса.

Рембрандт – „великий голландець”

Жанри (побутовий, портретний, біблійний).

Орієнтовне практичне завдання: створення „живих сценок” за сюжетами картин.


^ Тема 6. Російський живопис (1год.)

Історичний живопис (І.Рєпін, В.Суріков, В.Васнецов).

Пейзажний живопис (І.Левітан).

Портрети В.Сєрова.

Геній М.Врубеля.

Орієнтовне практичне завдання: складання оповідань за сюжетом картин.


^ Тема 7. Образотворче мистецтво Далекого Сходу (1год.)

Естетичний феномен китайського живопису. Жанри: портрет, пейзаж, каліграфічне письмо.

Символічне навантаження кольору.

Орієнтовне практичне завдання: малювання тушшю сувоїв;


Тема 8. Декоративно-прикладне мистецтво Близького Сходу (1год.)

Багдадська книжкова мініатюра.

Турецьке гончарне мистецтво.

Дамаські тканини.

Іранське килимарство.

Орієнтовні практичні завдання: а) малювання орнаменту за східними мотивами (ескіз килима, тканини, книжкової мініатюри, гончарного витвору);

б) відвідування музею, де зберігаються зразки арабо-мусульманського мистецтва.


^ Тема 9. Паркова культура (1год.)

Версаль – зразок Європейського парку.

Природні парки Великої Британії.

Духовне начало японського ландшафтного саду.

Філософія ікебани та чайної церемонії.

Орієнтовне практичне завдання: а) зробити проект або макет куточку „англійського саду” для шкільного подвір’я;

б) підготувати літературний вечір на тему: “Парк як “дійова особа” у творчості видатних письменників”;


^ Розділ ІІ. Музичне мистецтво (3 год.)

Тема 1. Європейська музична культура (1 год.)

Відень – центр європейської музичної культури (В.А.Моцарт та ін.)

Великі композитори-романтики (Ф.Шопен, Ф.Ліст та ін.).
^

Французькі шансонье.


Орієнтовне практичне завдання: підготовка і проведення вечора „Віденський вальс”.


Тема 2. Музична культура Індії і Далекого Сходу (1 год.)

Індійський танець. Значення поз, жестів, позицій рук (мудра).

Китайська опера.

Орієнтовне практичне завдання: опанування основними позиціями рук індійського танцю.


^ Тема 3. Музичні ритми Америки (1год.)

Види і напрями сучасної популярної музики: блюз, джаз, рок- і поп- музика.

Видатні музиканти і співаки.

Орієнтовні практичні завдання: а) спів під караоке пісень видатних американських співаків (Е.Преслі, Л.Мінеллі, Ф.Сінатра та ін.);

б) підготовка та проведення „Карнавалу в Ріо” (вивчення основних фігур латиноамериканських танців).


^ Розділ ІІІ. Театральне мистецтво (2 год.)

Тема 1. Японський театр (1год.)

Театр Но: єдність драми, танцю та речитативу.

Театр Кабукі.

Тема 2. Російський балет (1год.)

Російський балет. Видатні композитори (П.Чайковський, І.Стравінський та ін.) і виконавці (Г.Павлова, В.Ніжинський, Г.Уланова, М.Плісецька та ін.).

Орієнтовне практичне завдання: відвідування балетних вистав професійних театрів.


^ Розділ ІV. Кіномистецтво (1год.)

Тема 1. Світове кіномистецтво.(1год.)

Франція – батьківщина мистецтва кіноидатні режисери, актори).

Кіно США.

Основні жанри американського кіно (пригодницький, мюзикл, бойовик, фантастика, фільми «жахів», фільми «катастроф» та ін.).

Орієнтовні практичні завдання:

а). „фотопроби” на виконання ролей у екранізації творів французької літератури, що вивчаються за програмою „Зарубіжна література”.

б). підготувати відеовечір „Зоряний небосхил Голлівуду”;

в). провести „кінопроби” на виконання ролей (відеозйомка, фотозйомка, перегляд) у екранізації творів американської літератури, що вивчаються за програмою „Зарубіжна література”;


^ Розділ V. ПРОСТІР КУЛЬТУРИ І ЗУСТРІЧІ В НЬОМУ (1год.)

Тема 1. Мистецтво – посередник між культурами (узагальнення курсу) (1год.)

Смисл будь-якої культури – її «провідність» щодо інших культур.

Зразки взаємопроникнення культур різних національних картин світу.

Україна в сучасному мистецькому світовому просторі.

Орієнтовні практичні завдання:

а) сформулювати „Закон культурно плюралізму”, який містив би правила шанобливого ставлення до інших культур;

б) самостійно підготувати і провести бесіди, присвячені внеску українських митців у світову духовну культуру;

в) підготовка і проведення вечорів на теми: 1) „Щасливим є той, хто тримає в собі декілька світів”; 2) „Гумор різних країн”.


^ Учень (учениця) називає основні твори митців живопису і скульптури ( в межах програми);

наводить приклади архітектурних пам’яток світу ( в межах програми);

розпізнає суттєві ознаки декоративно-прикладного мистецтва народів різних країн;

характеризує стилі архітектури;

класифікує жанри образотворчого мистецтва;

пояснює тісний зв’язок творів мистецтва з внутрішнім життям людини;

описує власні почуття від сприйнятого;

обґрунтовує власну думку щодо світового значення творів мистецтва;

порівнює характерні особливості світових пам’яток культури (в межах програми);

аналізує своєрідність національних ознак образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва;

оцінює садово-паркове мистецтво як явище, створене за законами гармонії;

розв’язує творчі завдання, пов’язані з виявленням оригінальності, асоціативного мислення тощо;

використовує особистий емоційний досвід у самостійні творчій діяльності.


^ Учень (учениця) називає найвидатніших митців музичного мистецтва (в межах програми);

характеризує їх творчу спадщину;

класифікує основні жанри музики;

аналізує музичну творчість, демонструючи здібність до естетичного співпереживання;

оцінює внесок митців у світову музичні культуру, розкриваючи свої враження від творів за допомогою виразного мовлення;

спостерігає почуття насолоди від спілкування з улюбленим музичним жанром.


^ Учень (учениця) називає провідні імена з історії театрального мистецтва;

розпізнає символіку театру;

характеризує творчість видатних діячів (у межах програми);

пояснює умовність сценічних прийомів;

формулює власні враження, отримані під час спілкування з мистецтвом;

аналізує театр як виразник складних почуттів людини.


^ Учень (учениця) називає основні імена митців кінематографа (в межах програми);

характеризує основні жанри;

формулює власний погляд на твори світового кінематографа;

аналізує творчість найвідоміших кіноакторів і кінорежисерів, убачаючи за мистецтвом життєві цінності.


^ Учень (учениця) наводить приклади переосмислення “Сходом” європейських художніх систем і навпаки;

характеризує внесок українських митців у розвиток культури інших країн;

пояснює роль мистецьких зв’язків у полікультурному просторі;

формулює власну позицію щодо культурної значущості творів мистецтва;

дотримується правил шанобливого ставлення до інших народів.
Схожі:

Програма з художньої культури iconДодаток 1 до наказу відділу освіти Вовчанської рда від 24. 01. 2013 №29 Протокол вивчення стану викладання художньої культури у Вовчанського району
Наявність каталогу програм інваріантної і варіативної складової з художньої культури
Програма з художньої культури iconКонспект уроку з художньої культури Тема №1. Художня культура як духовне явище
Загальне уявлення про культура її роль у суспільстві. Матеріальна і духовна культура. Складові духовної культури (наука, техніка,...
Програма з художньої культури iconСемінар вчителів художньої культури
Спрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети...
Програма з художньої культури iconАнкета для вчителів художньої культури Анкета на визначення змін, які
Анкета на визначення змін, які відбулися в мотиваційно-емоційній, когнітивній та діяльнісній сферах учня після читання курсу художньої...
Програма з художньої культури iconМетодичні рекомендації щодо викладання художньої культури у 2013-2014 навчальному році у 9 класі дисципліною художньо-естетичного циклу є художня культура, яка вивчається за програмою «Художня культура»
Мон від 27. 01. 2009 №1/9-55, зважаючи на мистецьке наповнення змісту предмета, місцевим керівним органам освіти рекомендовано під...
Програма з художньої культури iconКалендарно-тематичне планування з художньої культури 10 клас
Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я
Програма з художньої культури iconНаказ №29 Про вивчення стану викладання художньої культури у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2012-2013 навчальному році На виконання плану роботи райметодкабінету наказую: Завідуючій районним методичним кабінетом Рибці Г.І
Провести вивчення стану викладання художньої культури протягом лютого-березня 2013 року в ліцеї №2, гімназії №1, Жовтневому нвк,...
Програма з художньої культури iconТравень напрями діяльності рмк
Нвр, муз керівників днз, практичних психологів, соціальних педагогів, педагогів-організаторів, вчителів фізичної культури, музичного...
Програма з художньої культури iconПрограма гуртка
Програма дає можливість задовольнити запити дітей, стимулювати їхні нахили та здібності у різних видах ліплення, розширити знання...
Програма з художньої культури iconКалендарно-тематичне планування уроків художньої культури 9-й клас Розділ І. Мистецтво в просторі культури
Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи