Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах icon

Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Скачати 234.04 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Дата конвертації16.02.2013
Розмір234.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах

Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти - це одна із форм організації навчально-виховного процесу. Воно впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації, організації їх навчання.

Індивідуальне навчання організовується відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України, 20.12.2002року № 732 та відповідно до Наказу Кабінету Міністрів України № 797 від 15.10.2004 року про «Внесення змін до Положення про індивідуальне навчання у загальноосвітніх закладах».

Ратифікувавши основні міжнародні правові документи (Декларацію ООН про Права Людини, про права інвалідів, Конвенцію ООН про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема щодо здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. Інтернатна модель перестає бути для них єдиним і обов’язковим типом закладу, в якому діти вчаться відокремлено та ізольовано від соціуму.

Статистика свідчить про те, що щороку збільшується кількість дітей з різного роду порушеннями у фізичному та розумовому розвитку, тобто це діти з особливими освітніми потребами.

^ Це діти з такими порушеннями і захворюваннями:

- порушення слуху (глухі, або слабочуючі )

- порушення зору (сліпі;або слабозорі);

- порушення інтелектуального розвитку (розумова відсталість; затримка психічного розвитку);

-порушення опорно-рухового апарату;

- комплексні порушення психофізіологічного розвитку (сліпоглухонімі; із дитячим церебральним паралічем, поєднаним з розумовою відсталістю);

- хронічні соматичні захворювання;

- психоневрологічні захворювання.

- порушення мови

Для цих дітей є такі форми навчання:

- індивідуальне навчання в домашніх умовах;

-у спеціальній школі;

- навчання у школі-інтернаті;

- навчання у навчально-реабілітаційному центрі;

- навчання у спеціальному класі при загальноосвітній школі, дитсадку,

- екстернатна форма навчання.

^ 1.Розглянемо таку форму навчання, як індивідуальне навчання.

Право на індивідуальне навчання мають такі учні:

- які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;

- яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;

- які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;

- які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);

- які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня;

- які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

Для вирішення питання про призначення індивідуального навчання, школа до 1 вересня кожного навчального року повинна подати списки дітей, яким виповнилось 15 років, до відділу освіти і отримати дозвіл на подальше навчання цих учнів.

Учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу того навчального закладу, який мають відвідувати. Індивідуальне навчання здійснюється до виповнення учнями 15 років. Для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації за рішенням місцевого органу державного управління освіти строк індивідуального навчання може бути змінений.

^ Підставою для організації індивідуального навчання є такі документи:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;

- наказ директора навчального закладу;

- погодження відділу освіти.

- довідка ЛКК (довідка ПМПК)

- копія свідоцтва про народження

- посвідчення інваліда

Довідка лікувально-консультативної комісії та заява батьків поновлюється щорічно

Індивідуальне навчання за рекомендаціями психолого-медико-педагогічної консультації.

Відповідно до Положення «Про індивідуальне навчання у загальноосвітніх закладах», кожна дитина, якій надається індивідуальне навчання, має бути обстежена психолого-медико-педагогічною консультацією.

Кожного року, до 20 вересня, директори шкіл мають подати список дітей, які потребують обстеження та переобстеження дітей районною психолого-медико-педагогічною консультацією.

На обстеження діти приходять у супроводі батьків, або осіб, що їх замінюють, при собі мають такий пакет документів:

- заяву батьків про обстеження;

- копію свідоцтва про народження;

- картку стану здоров’я та розвитку дитини;

- зошити з математики та письма;

- альбом з малювання;

- особову медичну картку;

- документи, виписки, якщо дитина перебувала десь на лікуванні.

Після обстеження батьки, або особи, що їх замінюють, отримують витяг психолого-медико-педагогічної консультації з вказанням діагнозу та рекомендаціями щодо програми навчання.

Переобстеження дітей здійснюється відповідно поданої заявки та графіку психолого-медико-педагогічної консультації.

Обов’язковим переобстеження є в тому випадку, коли у витязі вказано рік наступного пере обстеження.

За наявності пакету документів для організації індивідуального навчання, педагогічна рада вирішує питання про надання індивідуального навчання учням, яке затверджується наказом відділу освіти. Після цього видається наказ по школі «Про надання учневі індивідуального навчання у ---н/році».

Копія цього наказу передається у бухгалтерію відділу освіти.

Після цього наказом по школі призначається вчитель чи кілька вчителів для індивідуального навчання вдома.

Кількість годин для організації індивідуального навчання визначається наказом директора та затверджується відділом освіти відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану:

1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня;

5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;

10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (це діти із затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю), відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу, затверджується відділом освіти і становить:

1-4-ті кл. - 10 год. на тиждень на кожного учня,

5-9-ті кл. - 14 год. на тиждень на кожного учня,

10-12-ті кл. - 16 год. на тиждень на кожного учня.

Кількість годин на індивідуальне навчання понад установлену норму може бути збільшена шляхом надання платних послуг навчальним закладом.

^ Підставою для організації індивідуального навчання хворих дітей, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, є такі документи:

- витяг районної психолого-медико-педагогічної консультації;

- заява батьків з проханням зарахувати учня до школи;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- направлення відділу освіти.

- довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії за підписом трьох членів, скріплена печаткою лікувального закладу;

Навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (у міру потреби протягом навчального року).

Вчитель, призначений для навчання учня на дому, складає розклад уроків та графік роботи, який погоджується із заступником директора школи із навчально-виховної роботи і затверджується директором. Потім графік доводиться до відома учнів та батьків письмово («ознайомлений», підпис). Один примірник цих документів зберігається у заступника директора з навчальної роботи для перевірки роботи вчителя, другий - у відділі освіти.

Індивідуальні плани вчитель складає відповідно до навчальної програми учня. Складений план перевіряє і затверджує заступник директора з навчальної роботи.

Велику увагу потрібно звернути на ведення класного журналу, який є документом для оплати праці вчителя, що здійснює індивідуальне навчання. Дата проведення кожного уроку повинна бути записана в класному журналі. Якщо проводяться спарені уроки, то в журналі двічі ставиться дата проведення уроку. У класному журналі вчитель залишає графу «Для приміток». У цій графі записуються заміни уроків іншими вчителями, якщо вони були.

У кінці кожного місяця вчитель індивідуального навчання повинен звітуватися заступникові директора з навчальної роботи про виконання програми з даним учнем. Лише після цього складається табель оплати праці. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти , затвердженої Міністерством освіти і науки України.

У кінці кожного року індивідуальний план роботи з учнем, що навчається вдома, здається вчителем в школу для перевірки заступником директора з навчальної роботи виконання програми, журнал здається в архів.

Кожен учень, який навчається індивідуально, заноситься у списки учнів класу, до якого він прикріплений. Учитель дає відомості про свого учня класоводу, який записує одержані відомості у класному журналі у відповідній графі.

У шкільний журнал виставляються оцінки тільки за чверть та річні, а також робиться запис рішення педагогічної ради про переведення учня до наступного класу.

Навчальні досягнення учня, який навчається індивідуально, заносяться до окремого журналу.

У закладі оформляється особова справу на учня індивідуального навчання, у ній записуються дані про учня, річні оцінки, вкладається направлення учня до школи, копія свідоцтва про народження.

Після закінчення учнем 1 -го, 4-го та випускного класів у особовій справі пишеться коротка характеристика на учня. Ведення особових справ контролюється заступником директора з навчальної роботи. Особові справи зберігаються у секретаря школи.

Учень веде щоденник, у який записуються домашні завдання. У ньому повинно фіксуватись оцінювання дитини, наявні підписи батьків у кінці тижня, як у щоденнику звичайного учня.

Відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу –інтернат для дітей з вадами психічного, фізичного , розумового розвитку тривалість уроку становить:

підготовчий клас -30 хвилин;

1-2 клас – 35 хвилин;

3-12 клас -40 хвилин.

На кожному уроці після 15-20 хвилин занять проводиться 5 хвилинна пауза (пальчикова гімнастика, фізкультурна хвилинка, релаксуючі вправи).

Навчання обов’язково проводиться у І половину дня, бажано вчителем-дефектологом, якщо він є наявний.

Індивідуальне навчання учнів, яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця, організовується на базі найближчого за розташуванням до місця лікування навчального закладу, визначеного відділом освіти, і починається не раніше 3-5 днів після того, як хворий поступає до лікувального закладу.

При наявності у групі 5 і більше осіб, навчання здійснюється за груповою формою (у міру потреби протягом навчального року).

Контингент таких учнів ураховується в статистичних звітах тих шкіл, де вони навчаються постійно та не відраховуються зі складу учнів навчального закладу, до якого вони зараховані.

Результати виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються у довідці, підписаній директором навчального закладу, який організовує індивідуальне навчання.

Індивідуальне навчання учнів, які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу, крім документів, здійснюється на підставі рішення ради навчального закладу за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу на початку навчального року (на один рік).

Індивідуальне навчання учнів, які проживають у селах, (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб), організовується за індивідуальним навчальним планом, затвердженим відділом освіти (з початку навчального року).

^ Для організації індивідуального навчання учнів, які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня, які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку, крім названих раніше документів, додається рішення психолого-медико-педагогічної консультації. Такі учні можуть продовжити навчання за індивідуальним навчальним планом та програмами.

Для організації індивідуального навчання цих дітей крім раніше названих документів, додається довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу. Навчання здійснюється за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (у міру потреби протягом навчального року).

Після закінчення терміну індивідуального навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах.

^ Навчання дітей, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, здійснюється за індивідуальним планом, який складає вчитель, з урахуванням психофізичних особливостей учня та відповідно до рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації. Щоб не дублювати календарні плани, учитель записує план у класному журналі обліку занять з даним учнем, потім проставляється лише дата проведення занять та оцінка з кожного предмета. Таке рішення приймається на засіданні педагогічної ради.

Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, надається відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається директором навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:

1-4-ті класи - 10 год. на тиждень;

5-9-ті - 14 год. - на тиждень;

10-12 –ті класи - 16 год. на тиждень.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється педагогічними працівниками відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. За результатами річного оцінювання та атестації учням 2-4, 5-8, 10 (11)-х класів, які навчаються індивідуально, видається табель успішності. Учні, які пройшли державну підсумкову атестацію, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту згідно з чинним законодавством. Звільненню від підсумкової державної атестації підлягають учні, які навчалися індивідуально за станом здоров'я або з інших поважних причин. Звільнення здійснюється у встановленому порядку.

У разі незгоди учня, батьків або осіб, які їх замінюють, з результатами річного та підсумкового оцінювання вони можуть оскаржити їх у відділі освіти.

Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і мають високі результати у вивченні навчальних предметів, можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" відповідно до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".


^ Додаток

Алгоритм

роботи щодо організації навчання учнів

за індивідуальною формою


1.Ознайомлення батьків на батьківських зборах в серпні з Положенням про індивідуальну форму навчання та умовами його організації (питання внести в протокол батьківських зборів). Для вирішення питання про призначення індивідуального навчання, школа до 1 вересня кожного навчального року повинна подати списки дітей, яким виповнилось 15 років, до відділу освіти і отримати дозвіл на подальше навчання цих учнів.

2.Заява батьків.

У заяві батьки повинні вказати дату подання (не раніше, ніж дата довідки ЛКК), місце проживання. Предмети не вказуються. У заяві батьки також просять звільнити їх дитину від уроків з тих предметів, які вказані в довідці ЛКК. Довідка повинна мати номер, штамп лікувальної установи, дату, круглу печатку, три підписи членів ЛКК. Для збільшення кількості годин крім довідки надається копія посвідчення дитини-інваліда чи виписка з протоколу засідання обласної(районної) психолого-медико-педагогічної консультації.

3.Директор подає до відділу освіти подання та завірені копії довідки ЛКК, заяви батьків, посвідчення. У поданні вказується номер, дата довідки, ким видана, номер посвідчення. Дата подання цих документів до відділу освіти не може бути пізніша дати вихідної реєстрації.

4.Відділ освіти на підставі поданих документів видає наказ. Лише після отримання наказу директор на заяві батьків накладає резолюцію „До наказу” з датою отримання наказу відділу освіти.

5.На підставі наказу відділу освіти директор видає наказ по школі „Про організацію індивідуального навчання учня .... класу П.І.Б. у 2011-2012 н. р.”. Якщо дитина не має підстав для збільшення годин, то накази про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в констатуючу частину не вносяться.

6.Індивідуальний навчальний план складається заступником директора з НВР за зразком робочого навчального плану даного класу. Для конкретного класу інваріантною частиною навчального плану є предмети і курси, які входять до гранично допустимого навантаження і є обов'язковими для вивчення за індивідуальною формою. Розклад занять погоджується з батьками письмово, затверджується директором. Уроки в розклад писати кожного тижня, тобто не об'єднувати 1 раз на 2 тижні. У розкладі вказувати предмет, час початку уроку, тривалість уроку, місце проведення. Наприклад:


№ з/п

Предмет

понеділок

вівторок

середа

четвер

п'ятниця

1.

Основи економіки12.40 (0,25) каб. 132.

Хімія13.15 (0,5)

каб. 8
7.Вчителі складають індивідуальні програми з предметів на основі державних програм, які використовуються в даному класі. Вказувати тему, кількість годин за державною програмою і пропорційно кількість годин за індивідуальною програмою. Індивідуальна програма погоджується заступником директора з НВР, затверджується директором.

8.На снові індивідуальних програм вчителі складають індивідуальні календарні плани на семестр, погоджують у заступника директора з НВР.

9.Після отримання наказу відділу освіти школі до відділу освіти надати:

  • наказ по школі (з індивідуальним навчальним планом в ньому),

  • розклад занять,

  • копії індивідуальних програм.

10.Виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учня фіксуються в окремому журналі звичайного зразка. Він ведеться з урахуванням загальних вимог щодо ведення класних журналів. Кількість контрольних робіт, лабораторних робіт, аудіювання і т. і. повинна відповідати вимогам даного класу. В класний журнал на предметні сторінки переносяться лише семестрові, річні, підсумкові бали. Також ці бали переносяться в зведений облік успішності в класному журналі. Відсутність учня в класному журналі не фіксувати. На стор. обліку відвідування 1 раз записати: інд. навч., наказ № від ...


^ КАРТКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ

(дані попереднього обстеження)

Назва ПМПК ___________________________________________________________

Місцезнаходження (адреса) _______________________________________________

Телефон____________________

Загальні відомості про дитину

1. Прізвище, ім'я, по батькові____________________________

 1. Дата народження ___________________, вік на час обстеження______________р.

 2. Місце проживання_____________________________________________________
 1. У яких закладах виховувалась і навчалась__________________________________

 2. Ким направлена на обстеження___________________________________________

 3. Мета обстеження______________________________________________________

 4. Стислі відомості про сім'ю дитини та умови виховання______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні медичні висновки

1. Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з історії розвитку дитини та стан її здоров'я_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Психіатра______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Офтальмолога____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Отоларинголога________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Невролога_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Хірурга (у разі потреби) _________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби)____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Іншого фахівця ________________________________________________________

________________________________________________________________________

Дані логопедичного обстеження

(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо) ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок про наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, дислексія, фонетико-фонематичне недорозвинення, загальне недорозвинення мовлення) та рекомендації щодо їх корекції _____________________________________________

_____________________________________________________________________________


Дата__________________ Підпис___________________


^ Результати психологічного обстеження

(Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до співпраці з дорослими, характеристика предметно-практичних дій, працездатності, здатність зосереджуватися, аналізувати предмети, виділяти суттєві ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати, здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації, міра самостійності, характер необхідної допомоги, здатність до формування умінь та навичок, здатність міркувати, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити висновки, стан емоційно-вольової сфери, особливості формування особистості)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичний психолог_______________________підпис_____________________________дата


Педагогічна характеристика

(характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощі в навчанні, особливості поведінки)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додаток


^ КАРТКА ІНДИВІДУАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДИТИНОЮ


(заповнюється на тих дітей, яким надаватиметься

корекційно-педагогічна допомога в умовах

психолого-медико-педагогічної консультації)


1. Прізвище, ім'я, вік дитини.


2. Місце виховання чи навчання дитини (сім'я, дошкільний чи

загальноосвітній навчальний заклад).


3. Скарги педагогів чи батьків.


4. Ким направлена дитина (з власної ініціативи батьків,

учителями, районною ПМПК, шкільною психолого-медико-педагогічною

комісією).


5. Характеристика проблем дитини.


6. Дані додаткових консультацій в окремих фахівців (у разі

потреби).


7. Дати занять.


8. Результати обстеження дитини після наданої

корекційно-педагогічної допомоги.


Завідувач ПМПК _____________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)


Фахівець ПМПК _____________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)


М.П.


Додаток


НАКАЗ

Про організацію індивідуальної форми навчання


Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та на підставі поданих заяв батьків _______ від _______ року та витягу з протоколу № ____ засідання психолого-медико-педагогічної консультації від _______ року


НАКАЗУЮ:


1. Організувати індивідуальне навчання _______ у __ класі протягом _______ навчального року за програмою ____________ школи.


2. Протарифікувати з _______ року вчителю початкових класів _______ 10 годин на тиждень індивідуальних занять.


3. Учителю початкових класів _______:


3.1. До _______ року здійснити розподіл кількості годин для організації індивідуального навчання учня, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;


3.2. До _______ року скласти календарні плани індивідуальних занять.


4. Заступнику директора школи з навчальної роботи _______:


4.1. До _______ року скласти розклад індивідуальних занять;


4.2. До _______ року погодити календарні плани індивідуальних занять.


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи _______


Директор школи _______


Додаток

Алгоритм

вивчення відділом освіти питання організації навчання за індивідуальною формою


п\п

Фактори, які забезпечують відповідний стан діяльності

Критерії оцінювання аспекти та питання, які вивчаються

Зауваження

1.

^ Система роботи з виконання вимог законодавчої та нормативної бази

з даного питання

 • Наявність у закладі:

- Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освітив щодо організації навчально-виховного процесу»;

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 946, зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1262 та від 30.09.2009 № 1033, рішенням КСУ від 02.02.2010 № 4 - рп\201;

- Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432;

- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371;

- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 № 755;

- Листів Міністерства освіти і науки України «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою» від 10.09.2003 № 1\9-413 та від 11.01.2005 № 1\9-3;

- Листів Головного управління освіти і науки ХОДА від 26.05.2003 №1941, від 22.12.2004 № 5586, від 21.01.2005 №211, від 24.01.2005 № 219, від 01.02.2007 № 01-10\463, від 22.10.2010 № 01-38\5442;

- Алгоритму роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, затвердженого наказом Департаменту освіти ХМР від 27 .07.2010 № 126;

- Наказів, листів районного управління освіти.

 • Ознайомлення працівників школи з нормативними документами, що регулюють організацію індивідуального навчання;

 • Розгляд питання організації індивідуального навчання на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання класних керівників тощо.
2.

План роботи на рік

 • Аналітичні матеріали, планування роботи щодо організації та контролю за організацією індивідуального навчання.
3.

Пакет документів, які є підставою для організації індивідуального навчання учнів за станом здоров’я

Наявність:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

 • наказу директора;

 • погодження управління освіти адміністрації району Харківської міської ради;

 • довідки, завірена печаткою лікарсько-консультативною комісією та печаткою лікувального закладу.
4.

^ Пакет документів, які є підставою для організації індивідуального навчання учнів які навчаються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.10.2004 № 797

Наявність:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

 • наказу директора,

 • погодження управління освіти адміністрації району Харківської міської ради;

 • рекомендації обласної Центральної психолого-медико-педагогічної комісії або посвідчення інваліда,

 • довідки, завіреної печаткою лікарсько-консультативною комісією та печаткою лікувального закладу.
5.

Пакет документів, які є підставою для організації індивідуального навчання учнів, які прискорено опанували навчальний матеріал

Наявність:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

 • наказу директора,

 • погодження управління освіти адміністрації району Харківської міської ради;

 • рішення ради навчального закладу.
6.

Пакет документів, які є підставою для організації індивідуального навчання учнів, які не встигають у навчанні

Наявність:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

 • наказу директора,

 • погодження управління освіти адміністрації району Харківської міської ради;

 • довідки,

 • рішення психолого-медико-педагогічної консультації.
7.

Облік учнів відповідно до «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 № 646

 • наявність списків дітей та підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку.
8.

Індивідуальні навчальні плани

 • наявність;

 • відповідність робочому навчальному плану даного класу;

 • відповідність фахової освіти вчителів до предмету, який викладається.
9.

Журнали

 • відповідність встановленому зразку,

 • нормативність оформлення та систематичність і якість контролю за їх веденням.
10.

Розклад занять

 • наявність письмового погодження з батьками учнів,

 • відповідність індивідуальному навчальному плану.
11.

Індивідуальні програми

 • наявність,

 • відповідність загальним програмам.
13.

Здійснення контрольно-аналітичної діяльності адміністрацією навчального закладу
^ Загальні висновки, зауваження, пропозиції:

____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата ___.___.2011


Література:

^ 1. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 20.12.2002 N 732 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання з 2008/2009 н.р.»

2. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ N 278 від 20.08.96 «Про затвердження Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію»

3. Методичні рекомендації, О.В. Чеботарьова — учитель індивідуального навчання хворих дітей вдома спецшколи-інтернату № 15 м. Києва для дітей з наслідками поліомієліту та церебральним паралічем

4. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я (спеціальну освіту)»

5. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (корекційну освіту)»

6. Закон України «Про інтегровану та спеціальну освіту»

7. Положення про спеціальну загальноосвітню школу –інтернат для дітей з вадами психічного, фізичного , розумового розвиткуСхожі:

Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів
Методичні рекомендації з досвіду роботи щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома з учнями, які мають вади у...
Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах iconМ. В. Остроградського Індивідуальне навчання учнів з особливими освітніми потребами Методичні рекомендації
Організація індивідуального навчання учнів з особливими освітніми потребами (методичні рекомендації та орієнтоване планування по...
Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах iconМетодичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної роботи практичним психологом закладу освіти
України і полягає в психологічному обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторингу змісту й умов індивідуального...
Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах iconПоложення «Про організацію індивідуального навчання в загальноосвітніх закладах», наказую: Організувати індивідуальне навчання з ученицею 8 класу Кулебою Яною Олегівною з 1 вересня 2011 року за програмою допоміжної школи
Згідно рекомендації психолого-медико-педагогічної консультації від 02. 02. 2011 року №935 та Положення «Про організацію індивідуального...
Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах iconПоложення «Про організацію індивідуального навчання в загальноосвітніх закладах», наказую: Організувати індивідуальне навчання з ученицею 8 класу П’ятницькою Марією Вадимівною з 1 вересня 2011 року за програмою допоміжної школи
Згідно рекомендації психолого-медико-педагогічної консультації від 02. 02. 2011 року №937 та Положення «Про організацію індивідуального...
Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах iconМетодичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...
Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій. Додатки: зазначене на 2 арк
Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року щодо стовідсоткового оволодіння вчителями загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій. Додатки: зазначене на 2 арк
Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року щодо стовідсоткового оволодіння вчителями загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій наказую
«Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року» щодо стовідсоткового оволодіння вчителями загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах iconМетодичні рекомендації щодо окремих аспектів організації навчання історії в школі
Методичні рекомендації стосуються нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення навчання історії та суспільствознавчих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи