Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» icon

Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт»
Скачати 77.48 Kb.
НазваПоложення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт»
Дата конвертації18.02.2013
Розмір77.48 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ

про районний конкурс методичних розробок

форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі

«Стежинки у Всесвіт»

1. Загальні положення

Освітній процес у дошкільному навчальному закладі має містити різноманітні форми та види організації дитячої діяльності, що сприятимуть подальшому всебічному розвитку кожної маленької особистості в усіх сферах життєдіяльності, насамперед ті, за допомогою яких розвиваються важливі вікові новоутворення. Педагог в галузі дошкільної освіти повинен володіти широким арсеналом форм та методів організації дитячої діяльності в освітньому просторі дошкільного навчального закладу. Важливим є стимулювання цілеспрямованого підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи. Саме на підвищення ефективності освітнього процесу в ДНЗ будуть спрямовані зусилля організаторів та учасників районного конкурсу методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт».

Конкурс організовується та проводиться за ініціативою й під керівництвом районного методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації.

^ 2. Мета та завдання конкурсу

Мета - пошук педагогічних ідей щодо оновлення та вдосконалення форм і методів організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі; виявлення та заохочення талановитих педагогів дошкільних навчальних закладів, розповсюдження їхнього досвіду.

Завдання:

 • підвищення престижу професії педагога дошкільного навчального закладу;

 • виявлення та підтримка творчих педагогічних ідей та цінних методичних
  знахідок;

 • сприяння творчому, інтелектуальному, духовному розвитку та професійній
  самореалізації педагогів ДНЗ;

 • забезпечення незалежної експертної оцінки діяльності вихователя;

 • створення банку кращих методичних розробок форм організації
  дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі;

 • презентація кращого педагогічного досвіду роботи;

^ 3. Умови участі у конкурсі:

У конкурсі можуть брати участь вихователі дошкільних навчальних закладів району без обмеження за віком та педагогічним стажем, за наявності педагогічної освіти. Конкурс проводиться на добровільних засадах.

^ 4. Організація та порядок проведення конкурсу:

4.1.Для керівництва підготовкою та проведення конкурсу, з метою координації дій педагогів-учасників конкурсу для вивчення представлених матеріалів створюється організаційний комітет. Склад оргкомітету затверджуються відділом освіти. Оргкомітет затверджує склад журі для експертизи конкурсних матеріалів за визначеними параметрами та критеріями, оцінки роботи учасників на етапах конкурсу.

4.2.Конкурс проходить у чотири етапи:

I етап (підготовчий) – подання заяв на участь у конкурсі, консультування, надання методичної допомоги та додаткової інформації педагогам, які планують брати участь у конкурсі до 01.10.2012;

 1. етап (заочний тур) - підготовка та надання конкурсних матеріалів учасниками до 12.12.2012 р.

 2. етап (практичний тур) - проведення виховних заходів фіналістами конкурсу, визначеними журі за підсумками ІІ етапу до 01.04.2013 р;

 3. етап - фінал (очний тур) – презентація та доповідь-захист конкурсних проектів фіналістами ,визначення та нагородження переможців - 15.04.2013р.

^ 5. Вимоги до конкурсних робіт:

Для участі в конкурсі приймаються авторські методичні розробки форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі, що не суперечать загальновизнаним дидактичним вимогам і нормам щодо організації нерегламентованої діяльності дітей та чинному законодавству України.

5.1.На конкурс подаються такі матеріали: авторський сценарій – конспект проведення заходу в межах обраної форми організації діяльності дітей у паперовому вигляді. Конкурсні матеріали учасників мають бути представлені у номінації:

 • форми діяльності дітей: гурткова (секційна, студійна) робота, ігри з правилами (дидактичні, рухливі); свята, розваги, екскурсії у природне і соціальне довкілля тощо; форми організації діяльності, що розгортаються у часі, вільному від організованих форм освітньої діяльності - у ранкові та вечірні години, на прогулянках, в інші періоди дозвілля: спостереження, прогулянки, бесіди, спортивно - загартовувальні заходи, трудові доручення, колективна праця, проведення елементарних дослідів, індивідуальне заняття педагога з дитиною навчально-пізнавального спрямування в повсякденні.


5.2 Матеріали педагогів, які беруть участь у конкурсі затверджуються та супроводжуються рецензією керівника ДНЗ.

5.3. Вимоги до оформлення сценарію-конспекту:

 • потрібно підготувати такі файли: загальні відомості (автор розробки: ПІБ, посада, назва ДНЗ; напрям діяльності, за якою програмою працює група, вік та кількість дітей, коротка характеристика групи); методична інформація (тема, мета, завдання, обладнання, матеріали, що будуть використовуватися, література тощо); докладний сценарій-конспект;

 • обсяг сценарію-конспекту - до 5 сторінок друкованого тексту (формату А-4); поля 1,5 см., шрифт 12, Times New Roman, одинарний міжрядковий інтервал; титульну сторінку та заголовки оформлювати напівжирним шрифтом (Times New Roman, 14).


^ 6. Параметри та критерії оцінювання конкурсних робіт:

1. Якість сценарію-конспекту:

 • відповідність плану - конспекту (сценарію) вимогам чинних освітніх програм;

 • вибір оптимальної структури, відповідність меті та завданням;

 • якість змісту (науковість, повнота, доступність тощо);

 • ступінь навантаження для досягнення поставлених завдань;

 • використання гуманістичних підходів і нетрадиційних методичних прийомів.

2. Практична реалізація:

 • способи мотивації, стимулювання пізнавальної активності дітей;

 • діяльність дітей, а саме: рівень активності, ініціативність та працездатність наявність інтересу, навичок самостійної роботи, рівень оволодіння всіма функціями мовлення (номінативною, коментувальною, узагальнювальною, комунікативною, планувальною тощо), довільність поведінки, прояві творчості, стиль дитячих взаємовідносин;

 • діяльність вихователя - уміння чути дітей, створення сприятливого психологічного клімату, культура та стиль спілкування, відносини «педагог -дитина» на основі педагогіки співробітництва, гуманної педагогіки, способи організації пізнавальної діяльності; індивідуалізація та диференціація.

 • доцільність використання методів і прийомів, ІКТ – технологій мультимедійних засобів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

 • результативність (завершеність, рефлексія, оцінно - контрольна діяльність).


Кожен параметр оцінюється за 5-ти бальною системою.

7. ^ Підбиття підсумків та нагородження учасників конкурсу

Переможець Конкурсу стає лауреатом районної педагогічної премії. Конкурсанти, які посядуть II та IІІ місця - нагороджуються грамотами відділу освіти Бердянської районної державної адміністрації.


^ 8. У зв’язку з проведенням в 2012 році в Україні року мистецької освіти в ДНЗ, просимо спрямувати тематику розробок для конкурсу у руслі художньо-естетичних та мистецьких видів діяльності.


Додаток №2 до наказу

№ 48-Д від 16.02.2012


_________________________________

Ректор КЗ «ЗОІППО»ЗОР

В.В. Пашков


^ Склад організаційного комітету

ІІ обласного конкурсу

методичних розробок форм організації дитячої діяльності

в дошкільному навчальному закладі

«Стежинки у Всесвіт»Голова комітету

Л.В.Батліна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Члени оргкомітету

О.М.Байєр

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР
З.П.Дорошенко

старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР
Н.В. Погрібняк

старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР
О.М.Каплуновська

старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР

^ Склад експертного комітету

ІІ обласного конкурсу

методичних розробок форм організації дитячої діяльності

в дошкільному навчальному закладі

«Стежинки у Всесвіт»Голова комітету

Л.В.Батліна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Члени експертного

комітету

Г.І.Григоренко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР

О.М.Байєр

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР

З.П.Дорошенко

старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Н.В. Погрібняк

старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР

О.М.Каплуновська

старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОРСхожі:

Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» iconНаказ №230 смт. Добровеличківка Про підсумки районного конкурсу навчально-методичних розробок «Енциклопедія дидактичних матеріалів»
Відповідно до плану науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році, наказу начальника відділу освіти...
Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» icon1. Загальні положення: Міжнародний конкурс навчально-методичних розробок з теми «Дітям про Шопена»
Міжнародний конкурс навчально-методичних розробок з теми «Дітям про Шопена» (далі – Конкурс) оголошується Польським Інститутом у...
Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» iconНаказ №98 смт. Добровеличківка Про організацію районного конкурсу навчально-методичних розробок «Енциклопедія дидактичних матеріалів»
Затвердити Положення про конкурс навчально-методичних розробок Енциклопедія дидактичних матеріалів (додаток 1)
Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» iconПро затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі Відповідно до статті 34 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (додається)
Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» iconДодаток до листа зоцнттум 13. 04. 2011 р. №101 Положення про Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти суспільно-гуманітарного профілю 1
Організатором Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти...
Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» iconСенсорне виховання у системі ознайомлення дітей раннього віку з природою та організації продуктивних видів діяльності (малювання)
Якщо систему роботи із сенсорного розвитку дітей організувати у дошкільному навчальному закладі належно, це, надалі, допоможе дітям...
Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» iconМетодичні рекомендації щодо створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі Тетяна Корж, викладач кафедри педагогічної майстерності коіпопк
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" спрямовує педагогів на створення в дошкільному навчальному закладі розвивального...
Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» iconПро Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти
Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти серед педагогічних...
Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» iconПоложення про районний конкурс захист проектів «Солонянщина очима юних дослідників», присвяченого 90-ій річниці Солонянщини Загальні положення
Районний конкурс – захист проектів «Солонянщина очима юних дослідників» (далі – конкурс) проводиться відділом освіти Солонянської...
Положення про районний конкурс методичних розробок форм організації дитячої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Стежинки у Всесвіт» iconЗвіт про роботу дитячої організації за минулий навчальний рік; Дитячі організації запрошуються до участі у пісенному конкурсі «Євробачення по-Новоселицькому». Положення про районний пісенний конкурс «Євробачення по-Новоселицькому»
Чернівецька область, Новоселицький район, м. Новоселиця, вул. Центральна, 112, тел.:(03733) 2-04-71
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи