Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік icon

Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік
НазваМетодичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік
Дата конвертації18.02.2013
Розмір75.3 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо аналізу підсумків роботи ДНЗ

за навчальний рік


Зміст

1. Сутність аналізу підсумків роботи ДНЗ за навчальний рік.

2. Логіка педагогічного аналізу підсумків навчального року.

3. Основні елементи аналізу.

4. Структура аналізу.

5. Технологія здійснення аналізу підсумків навчального року.

6. Алгоритм доповіді завідуючої на підсумковій педраді (звіті, конференції).

7. Список рекомендованої літератури.


І. Сутність аналізу підсумків роботи ДНЗ за навчальний рік.

Аналіз підсумків роботи закладу освіти за навчальний рік - це діяльність керівника яка спрямована на :

 • виокремлення головного, суттєвого у складній роботі закладу за рік;

 • встановлення причинно - наслідкових зв’язків міх окремими підсистемами і елементами;

 • визначення ролі та значення кожного об’єкта в досягненні цілей закладу;

 • оцінка діяльності освітньої установи в цілому та кожного члена колективу окремо за минулий рік;

 • з’ясування перспектив розвитку закладу.


ІІ. Логіка педагогічного аналізу підсумків навчального року. (за В.І.Звєрєвою):

Результати причини фактори

( що є ?) (чому це стало можливим?) (що саме цьому сприяло?)


Наприклад, якість знань, умінь та навичок вихованців можна аналізувати за такою ланкою: якість ЗУН – якість навчання - раціональна організація праці – робота з педкадрами – матеріальні та санітарно-гігієнічні умови – система управління ДНЗ.


ІІІ. Основні елементи аналізу. • рівень знань, умінь та навичок дітей;

 • рівень вихованості;

 • готовність дітей продовження навчання в школі;

 • рівень професіоналізму вихователів;

 • система роботи із збереження життя і здоров’я дітей;

 • робота із сім’єю та громадськістю;

 • система управління ДНЗ;

 • соціально – психологічний мікроклімат в педколективі;

 • матеріально-технічні, фінансові умови.ІV. Структура педагогічного аналізу.


1. Які цілі ставились і досягались протягом року?

2. Що для цього було зроблено?

3. Як виконання цих справ вплинуло на досягнення мети?

4. Які завдання розв’язані повністю? Як це вплинуло на результати діяльності ДНЗ?

5. Які завдання виконано частково? Як це вплинуло на результати діяльності ДНЗ?

6. Які завдання не вирішено? Як це вплинуло на результати діяльності ДНЗ?


Виконання системи заходів, спрямованих на досягнення цілей навчального року:


 1. Оцінка виконання заходів за розділами плану роботи ДНЗ на рік.

 2. Причини не виконання.

 3. Виявлення типових причин невиконання (порівняння з минулими роками)


Аналіз кінцевих результатів діяльності ДНЗ та причин і факторів, що їх зумовили:


 1. Якість ЗУН.

 2. Рівень вихованості.

 3. Готовність дітей продовження навчання в школі.

 4. Збереження життя і здоров’я дітей.

 5. Педагогічна майстерність.

 6. Мікроклімат в педколективі.V. Технологія здійснення аналізу.


Підготовчий період.

Збір даних з напрямків, що є важливими і необхідними для спостереження, контролю та управлінського впливу протягом усього навчального року. Основні джерела:

 • система внутрішнього контролю;

 • матеріали оперативного і тематичного аналізу;

 • матеріали аналізу роботи ДНЗ за певні звітні періоди;

 • протоколи засідань та виконання рішень педрад;

 • накази по ДНЗ та їх виконання

 • матеріали роботи семінарів;

 • річний план роботи ДНЗ;

 • матеріали батьківських зборів;

 • бесіди, акти спостереження;

 • документація ДНЗ.


2.Виокремлення об’єктів аналізу.

Визначити логіку, елементи та структуру педагогічного аналізу підсумки за навчальний рік.


3.Аналіз показників роботи ДНЗ.


 1. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

 • аналіз зв’язку між окремими об’єктами аналізу;

 • вияв позитивного та негативного впливу об’єктів один на одного;

 • знаходження причин підсумкових показників.


5.Узагальнення аналізу.

Пропонується заповнити таблицю, що дозволить упорядкувати матеріали та укласти їх у певну систему.


№з/п

Об’єкти аналізу

Успіхи, позитивний досвід

Недоліки, проблеми

Причини недоліків

Завдання на новий н.р.
Як правило підсумки навчального року оформляються у вигляді:


а) доповіді завідуючої на підсумковій нараді, звіту перед громадськістю;


б)вступу до плану роботи ДНЗ на наступний навчальний рік.


^ VІ. Алгоритм доповіді завідуючої.

 1. Вступ і актуалізація цілей та завдань ДНЗ, науково-методичної проблеми, мета педагогічного аналізу підсумків навчального року.

 2. Аналіз виконання плану роботи за рік; визначення завдань щодо удосконалення планування роботи ДНЗ.

 3. Аналіз роботи адміністрації ДНЗ: ефективність контролю, дієвість системи стимулювання творчої праці педагогів.

 4. Аналіз методичної роботи6 реалізація мети і завдань, ефективність роботи над проблемною темою, результативність вивчення і впровадження ППД, зростання фахового рівня педагогів.

 5. Якість навчання та виховання дітей, результативність навчально-виховного процесу, результати участі в конкурсах, результативність діагностування ЗУН вихованців.

 6. Фінансово-господарська діяльність за навчальний рік.

 7. Взаємодія сім’ї і ДНЗ в формуванні особистості дитини.

 8. Висновки: об’єктивна оцінка стану справ у ДНЗ за підсумками, аналіз причин, формування проблемної теми і завдань на новий навчальний рак.Основні вимоги до здійснення педагогічного аналізу

підсумків навчального року


 1. Усі результати роботи ДНЗ оцінювати з позиції виконання завдань року і виконання запланованого.

 2. Якість роботи педколективу в цілому, окремих вихователів оцінювати з точки зору досягнутих результатів.

 3. При визначенні результатів поєднувати якісні і кількісні показники, використовувати порівняння з минулими роками.

 4. Крім загальної оцінки стану і результатів освітнього процесу у ДНЗ, розглядати результати освітньої роботи окремих вихователів, результатів діагностування ЗУН дітей.VІІ. Рекомендована література

1.Управління навчальним закладом ч.1.Абетка менеджера освіти //Упорядник В.В. Григораш та ін. Х: Ранок, 2004

2. Управління навчальним закладом ч.2. Ключ до професійного успіху

//Упорядник В.В. Григораш та ін. Х: Ранок, 2004

3.Самоаналіз та самооцінка діяльності закладу освіти: методичні матеріали. – Тернопіль: Астон, 2003

4.Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі /Дошкільне виховання. - №11 - 2002

5.Крутій К.Л., Маковецька Н.В. Управління дошкільним закладом освіти: організація контролю і керівництва. – Запоріжжя, 1999

6. Крутій К.Л. Планування роботи ДНЗ: реалії та перспектива. – Запоріжжя, 1999

7. Шлях до ефективного управління /Дитячий садок. - №19 - 2003


Підготувала: методист РМК Смикалова Л.В.


Листок самооцінки професійної діяльності

вихователя за час атестаційного періоду (5років)


 1. ^ Мій досвід вивчався , узагальнювався, представлявся на рівні:

- дошкільного закладу 3 бали

- району 5 балів

- області 10 балів


 1. Працюю:

- під контролем адміністрації 3 бали

- на довірі 10 балів


 1. Атестувався:

- на ІІ категорію 2 бали

- на І категорію 3 бали

- на вищу категорію 5балів

- звання „вихователь-методист” 10 балів


4. Друкувався в:

- газеті 5 балів

- журналі, збірнику 10балів


5. Виступав з доповідями:

- на педрадах ДНЗ 2 бали

- на районних методичних об’єднаннях 3бали


6. Брав участь у конкурсах:

- районних 5 балів

- обласних 10 балів 1. Розробив:

- методичні рекомендації 5 балів

- авторські програми 10 балів

- посібник 15 балів


 1. Брав участь у роботі професійних об’єднань педагогів:

- районних 5 балів

- обласних 10 балів


 1. Співпрацював з науковими установами

(вказати якими і з якої проблеми) 15 балів


 1. Нагороджувався:

 • подякою, грамотою, премією,

відзначався в наказі 5 балів

Листок самооцінки професійної діяльності

вихователя за час атестаційного періоду (5років)


 1. Мій досвід вивчався , узагальнювався, представлявся на рівні:

- дошкільного закладу 3 бали

- району 5 балів

- області 10 балів


 1. Працюю:

- під контролем адміністрації 3 бали

- на довірі 10 балів


 1. Атестувався:

- на ІІ категорію 2 бали

- на І категорію 3 бали

- на вищу категорію 5балів

- звання „вихователь-методист” 10 балів


4. Друкувався в:

- газеті 5 балів

- журналі, збірнику 10балів


5. Виступав з доповідями:

- на педрадах ДНЗ 2 бали

- на районних методичних об’єднаннях 3бали


6. Брав участь у конкурсах:

- районних 5 балів

- обласних 10 балів 1. Розробив:

- методичні рекомендації 5 балів

- авторські програми 10 балів

- посібник 15 балів


 1. Брав участь у роботі професійних об’єднань педагогів:

- районних 5 балів

- обласних 10 балів


 1. Співпрацював з науковими установами

(вказати якими і з якої проблеми) 15 балів


 1. Нагороджувався:

 • подякою, грамотою, премією,

відзначався в наказі 5 балівСхожі:

Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік iconОсновні показники діяльності днз міста за 2008-2009 навчальний рік
Слухання питання на засіданні колегії відділу освіти “Організація роботи базового екологічного днз”
Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік iconРекомендації щодо форми плану роботи шкільної предметної методичної комісії (об’єднання)
Аналіз роботи шмо за попередній навчальний рік, завдання на новий навчальний рік
Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік iconПлан роботи міського методичного об’єднання «Диво-гра для малюка» Засідання №1 Тема: «Значення дрібної моторики в розвитку дітей раннього віку» № з/п Заходи на навчальний рік
Особливості організації роботи в днз у 2012-2013н р.(інструктивно-методичні рекомендації мон молодьспорту України від 21. 12. 2012р....
Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік iconНаказ №8 Про організацію роботи з підведення підсумків науково-методичної роботи у знз за 2012-2013 навчальний рік та організацію науково-методичної роботи у 2013-2014 навчальному році
Провести моніторинг науково-методичної роботи у знз за 2012-2013 навчальний рік до 17. 05. 2013 р
Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік iconНаказ №9 Про підведення підсумків науково-методичної роботи у знз міста за 2012-2013 навчальний рік
Організація методичної роботи з педкадрами у поточному навчальному році здійснювалась відповідно до документів
Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік iconПлан роботи методичної ради Веприцької зош І-ІІІ ступенів засідання І вересень № за/п Зміст
Підсумки роботи методичної ради за 2009-2010 навчальний рік. Завдання на новий навчальний рік
Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік iconПро підготовчі заходи щодо підбиття підсумків за 20 рік
Для підбиття підсумків діяльності за 20 рік і визначення
Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік iconТема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній)
Методи та прийоми фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників порівняльний та...
Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік iconПлан роботи на 2011-2012 навчальний рік
Аналіз роботи Донецького навчально-виховного комплексу №119 за 2010-2011 навчальний рік та основні задачі на 2011-2012 навчальний...
Методичні рекомендації щодо аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік Зміст Сутність аналізу підсумків роботи днз за навчальний рік iconПлан роботи на 2010-2011 навчальний рік
Аналіз роботи Донецького навчально-виховного комплексу №119 за 2009-2010 навчальний рік та основні задачі на 2010-2011 навчальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи