Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено icon

Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Скачати 82.46 Kb.
НазваПротокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Дата конвертації19.02.2013
Розмір82.46 Kb.
ТипПротокол

Розглянуто на засіданні

методичного об'єднання

вчителів фізико-математичних дисциплін

ХЗОШ № 118

Протокол № __ від ____________

Керівник МО _________ С.М.Братковська

ПОГОДЖЕНО

Директор ХЗОШ № 118

__________ В.А.Заковоротня

__________ 2012

Перевірено

Заступник директора з НВР

___________О.О.Сидоренко

___________ 2012

Календарно-тематичний план

з інформатики

для учнів 9-Б класу

на 2011/2012 навчальний рік

(ІI семестр)


Програми для 9класів загальноосвітніх навчальних закладів: І.О.Завадський, Ж.В.Потапов, Ю.О.Дорошенко – Збірник «Програми для профільного навчання та допрофільнохї підготовки» Київ, Видавнича група BHV. – 2009

Підручник: Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шатько «Інформатика,
9 клас», Київ, «Генеза», 2009


Кількість годин за програмою на рік – 35 годин

Кількість годин за програмою на ІІ семестр – 19 годин

Кількість годин на тиждень – 1 година


уроку

Дата

Скоригована дата

Кількість
годин


Тема та зміст уроку

Примітка
четвер

^ Комп'ютерні мережі Робота в локальній мережі.

Основи Інтернету (6 годин)

17/1

12.01.2012
1

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 66. Поняття про глобальну та ло­кальну комп'ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпе­чення мереж. Поняття про сер­вер та клієнтський комп'ютер. Мережні протоколи
18/2

19.01.2012
1

Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ре­сурсів.
19/3

26.01.2012
1

Надання доступу до ре­сурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі. Віддалене керування комп'ютером. Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локаль­ної мережі Інструктаж з ТБ за інструкцією № 49.
20/4

02.02.2012
1

Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття ІР-адреси, доменного імені та URL-адреси. Способи підключен­ня до Інтернету, функції провай­дера. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіпер-посилання, Wеb-сторінки та Wеb -сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею
21/5

09.02.2012
1

Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду Wеb-сторінок. Збереження Wеb-сторінок та їх фрагментів на локальному комп'ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціону­вання Wеb -каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті Інструктаж з ТБ за інструкцією № 49.
22/6

16.02.2012
1

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу. Підсумкова робота за темою «Робота в локальній мережі. Основи Інтернету»


^ Основи роботи з текстовою інформацією (4 годин)

23/1

23.02.2012
1

Призначення, можливості і кла­сифікація систем обробки текстів Огляд середовища текстового про­цесора. Формати файлів доку­ментів. Створення, відкриття й збереження текстового докумен­та. Використання довідкової сис­теми текстового процесора.
24/2

01.03.2012
1

Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка пра­вопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Прак­тична робота № 9. Введення, ре­дагування й форматування тексту Інструктаж з ТБ за інструкцією № 49.
25/3

15.03.2012
1

Форматування шрифтів і абзаців. Робота з кількома документами Практична робота № 10. Робота з текстовими фрагментами Інструктаж з ТБ за інструкцією № 49.
26/4

22.03.2012
1

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу. Підсумкова робота


^ Комп'ютерна графіка. Засоби перегляду й перетво­рення

графічної інформації. Растрова та векторна графіка (6 годин)

27/1

05.04.2012
1

Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні систе­ми. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засо­би перегляду зображень та пере­творення графічних форматів
28/2

12.04.2012
1

Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про розділь­ну здатність, глибину кольору та їх зв'язок з якістю растрових зображень Створення текстових написів. Настроювання кольору
29/3

19.04.2012
1

Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з фай­лами, використання інстру­ментів малювання, виділення фрагментів малюнка, їх пере­міщення та копіювання. Практична робота №11. Ство­рення растрових зображень
30/4

26.04.2012
1

Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби гра­фічного редактора, вбудованого в середовище офісних програм; створення простих векторних зоб­ражень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об'єктами. Зафарбування об'єктів, встанов­лення параметрів заливки.
31/5

03.05.2012
1

Ство­рення малюнків з кривих і ла­маних. Багатошарові зображен­ня, керування розміщенням об'єктів за шарами. Вирівнюван­ня й групування об'єктів. Дода­вання тексту до графічних зоб­ражень та його форматування. Практична робота № 12. Ство­рення векторних зображень
32/6

10.05.2012
1

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за темою «Комп'ютерна графіка». Підсумковий урок.


І сем

ІІ сем

За рік

Кількість уроків за програмою

16

19

35

Кількість уроків за планом

16

16

32

Кількість уроків проведено фактично

16Кількість підсумкових робіт за планом

2

3

6

Кількість підсумкових робіт, проведених фактично

2Кількість практичних робіт за планом

6

6

12

Кількість практичних робіт, проведених фактично

6


семестр
Схожі:

Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено iconПротокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень» для учнів 5-8 класів. Автор: Коршунова О. В. Весна 2010р
Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено iconПротокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень» для учнів 5-8 класів. Автор: Коршунова О. В. Весна 2010р
Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено iconПротокол №1 від 29. 08. 2011 Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень» для учнів 5-8 класів. Автор: Коршунова О. В. Весна 2010р
Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено iconПротокол №1 від 29. 08. 2011 Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень» для учнів 5-8 класів. Автор: Коршунова О. В. Весна 2010р
Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено iconПротокол №1 від 29. 08. 2011 Керівник мо с. М. Братковська погоджено
...
Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено iconПротокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Програма курсу «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів. Автори: Ривкінд Ф. М., Ломаковська Г. В., Колесніков С. Я., Ривкінд Й. Я....
Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено iconПротокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Програма курсу «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів. Автори: Ривкінд Ф. М., Ломаковська Г. В., Колесніков С. Я., Ривкінд Й. Я....
Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено iconПротокол №1 від 29. 08. 2011 Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Програма курсу «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів. Автори: Ривкінд Ф. М., Ломаковська Г. В., Колесніков С. Я., Ривкінд Й. Я....
Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено iconПротокол №1 від 29. 08. 2011 Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Програма курсу «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів. Автори: Ривкінд Ф. М., Ломаковська Г. В., Колесніков С. Я., Ривкінд Й. Я....
Протокол № від Керівник мо с. М. Братковська погоджено iconПротокол №1 від 29. 08. 2011 Керівник мо с. М. Братковська погоджено
Програми для 9класів загальноосвітніх навчальних закладів: І. О. Завадський, Ж. В. Потапов, Ю. О. Дорошенко – Збірник «Програми для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи