1 посадова інструкція класного керівника загальні положення icon

1 посадова інструкція класного керівника загальні положення
Скачати 47.74 Kb.
Назва1 посадова інструкція класного керівника загальні положення
Дата конвертації19.02.2013
Розмір47.74 Kb.
ТипДокументи

1.3. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника. При складанні інструкції враховані також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі/.

1.2. Класний керівник призначається і звільняється з посади директором школи.

1.3. Класний керівник повинен мати вищу чи середню спеціальну педагогічну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.

1.4. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

1.5.У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законодавством України, указами Президента України, рішенням Кабінету міністрів України і органів управління освіти і виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Класний керівник дотримуєься Конвенції про права дитини.

2.ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності класного керівника є:

2.1. Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального формування особистості учнів.

2.2. Формування колективу класу.

^ 3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Класний керівник виконує такі посадові обов язки:

3.1. Працює з учнями закріпленого за ним класу.

3.2. Здійснює вивчення особистості кожного учня в класі, його нахилів, інтересів.

3.3. Створює сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класію

3.4. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками/

3.5. спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

3.6. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, виявляє причини низької успішності, організовує їх усунення.

3.7. Сприяє одержанню додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання.

3.8. Організовує життя колективу класу у відповідності з віковими особливостями та інтересами учнів і вимогами суспільства.

3.9. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів класу.

3.10. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.

3.11. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

3.12. Планує виховну роботу в класі.

3.13. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів.

3.14. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої лікарської допомоги.

3.15. Вносить пропозиції з питань покращення і оздоровлення умов проведення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, дирекції школи про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їх здоров'я.

3.16. Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.17. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді і т.п.

3.18. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.19. проходить періодичні медичні обстеження.

3.20. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.

3.21. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

4.ПРАВА

Класний керівник має право:

4.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.

4.2. На захист професійної честі і гідності.

4.3. Ознайомлюватися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно і (чи0 через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за вийнятком випадків, пердбачениї законом.

4.6. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

4.7. Регулярно підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфіаційну категорію.

4.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисциплін, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, встановленому статутом і правилами внутрішкільного розпорядку.

5. ВІДПОВАІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав і свобод учнів у відповідності з законодавством України.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених даною інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність упорядку, пердбаченому трудовим законодавством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади у відповідності з тркдовим законодавством і Законом україни ''Про освіту''. Звільнення за подібний вчинок не вважається міроюдисциплінарної відповідальності.

5.4. За навмисне спричинення школі чи учасникам навчального процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків керівник несе матеріальну відповідальність відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством чи цивільним законодавством.

^ 6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Класний керівник:

6.1. Працює за графіком, затвердженим директором школи.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників.

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. план роботи затверджує заступник директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення навчальної чверті.

6.5. Отримує віддиректора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6. працює в тісному контакті з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.Схожі:

1 посадова інструкція класного керівника загальні положення iconПосадова інструкція класного керівника
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника. Під час складання Інструкції...
1 посадова інструкція класного керівника загальні положення iconПосадова інструкція директора Загальні положення
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу, Закону України...
1 посадова інструкція класного керівника загальні положення iconПосадова інструкція керівника (шаблон)
Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність Керівника
1 посадова інструкція класного керівника загальні положення iconПосадова інструкція методиста районного методичного кабінету загальні положення
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики методиста, затвердженої Міністерством освіти...
1 посадова інструкція класного керівника загальні положення iconПосадова інструкція учителя математики І. Загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
1 посадова інструкція класного керівника загальні положення iconПосадова інструкція вихователя групи продовженого дня загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання інструкції враховано...
1 посадова інструкція класного керівника загальні положення iconАрхипової Тетяни Миколаївни загальні положення дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника навчального закладу та закон
Донецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку (допоміжна школа)
1 посадова інструкція класного керівника загальні положення icon1. загальні положення
Це положення регламентує діяльність класного керівника загальноосвітнього, навчального закладу
1 посадова інструкція класного керівника загальні положення iconМедична сестра загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
1 посадова інструкція класного керівника загальні положення iconЗагальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики завідуючого бібліотекою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи