Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну icon

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну
Сторінка1/8
Дата конвертації07.01.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

ім. Олеся Гончара

Кафедра фізичної і економічної географії


90-річчю ДНУ присвячується


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

ІЗ КУРСУ „ОСНОВИ ОКЕАНОЛОГІЇ”


Дніпропетровськ

РВВ ДНУ

2008


Уміщені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни „Основи океанології”. Наведені рекомендації до виконання індивідуальної роботи. Подані теми для самостійного опрацювання.

Для студентів денної форми навчання 1 курсу геолого-географічного факультету ДНУ.


Передмова


Курс „Основи океанології” обов’язковий для студентів географічних факультетів, які навчаються за спеціальністю 7.070501 Географія. Він викладається в І семестрі. Загальна кількість годин – 90, з них: 34 год – аудиторна робота (17 год – лекції, 17 год – лабораторні заняття), 56 год – самостійна робота. Також передбачена індивідуальна робота (розрахунково-графічна). Курс закінчується заліком. Кількість кредитів ECTS – 2. Метою курсу „Основи океанології” є надання майбутнім бакалаврам знань про структуру, внутрішні та зовнішні взаємозв’язки компонентів природи, динаміку, господарське освоєння Світового океану як цілісної системи.

Океанологія – комплекс наук про Світовий океан, який вивчає фізичні, хімічні, біологічні та інші процеси та явища, що відбуваються в ньому, у їх зв’язку з процесами, які проходять в атмосфері та літосфері, з урахуванням астрономічних і антропогенних факторів. Головне завдання океанології – виявлення фізичних, хімічних, біологічних та інших процесів, що визначають стан та мінливість Світового океану, побудова моделей цих процесів з метою прогнозування еволюції його стану, розробки практичних рекомендацій у сфері економічного використання просторів і ресурсів Світового океану та збереження його природних умов. Об’єкт дослідження океанології – води океанів і морів, процеси і цикли переносу енергії та речовини за участі океану, його рослинний та тваринний світ, а також ділянки суходолу, дна океанів, гирлові ділянки, пограничні шари атмосфери, потоки енергії (сонячної) і речовини, що взаємодіють з океаном. Область дослідження океанології включає експериментальні, теоретичні та методологічні проблеми фізичної океанології, хімії океану, біології, географії і екології океану, взаємодію океану з атмосферою і літосферою, економічного засвоєння Світового океану.

Курс розбитий на 2 модулі (табл.1).

Знання студентів, отримані під час прослуховування лекцій, виконання лабораторних завдань і шляхом самостійної роботи, оцінюються поточною рейтинговою оцінкою. До цієї ж категорії оцінювання відноситься й оцінка за виконання і захист індивідуальної, самостійної робіт.

За несвоєчасне виконання та захист індивідуального завдання, пропуски практичних занять можуть виставлятися “штрафні” (зі знаком “мінус”) бали, які студент повинен компенсувати додатковою роботою.

^ Модульний контроль є узагальнений підсумок поточного контролю. Максимально можлива кількість балів складає 100 (табл.2).

Семестрова рейтингова оцінка визначається (у балах) як сума модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни. З курсу передбачений залік, який оцінюються у системі ЄСПК диференційовано, а в традиційних оцінках – «зараховано/незараховано»: А, ВС, DE – „зараховано”, FХ – „незараховано".

Таблиця 1

^ Структура залікового кредиту курсу


Тема

Лекції

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

^ Модуль 1. Фізична океанологія

  1. Вступ

2

2

4

Розрахунково-графічна

робота

  1. Геолого-геоморфологічні характеристики океану

2

2

4

  1. Будова, хімічний склад, фізичні властивості морської води

2

2

4

  1. Водні маси Світового океану

2

2

4

  1. Хвилі

2

2

4

  1. Припливи

2

2

4

  1. Оптичні властивості морської води та акустичні явища в морі

2

2

4

  1. Морські течії

2

2

4

Модуль 2. Економічна океанологія

  1. Економічна океанологія

1

-

24

-

КМР

-

1

-


Таблиця 2

^ Розподіл балів, нараховуваних студентам *


М 1

М 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т8

Т9

ІР

Т10

КМР

100

5

5

5

5

5

5

5

5

20

20

20

* Умовні позначення: М – модуль; КМР – контрольно-модульна робота; ІР – індивідуальна робота; Т – поточне тестування


^ Шкала оцінювання з курсу: 90 – 100 балів – відмінно (А); 75 – 89 балів – добре (ВС); 60 – 74 бали – задовільно (DE); 1 – 59 балів – незадовільно (FX).


Окремі роботи (Т, ІР, КМР) оцінюються відповідно: якщо робота виконана правильно на 90 – 100 % – відмінно, 75 – 89 % правильних відповідей – добре і т. д.

Під час складання методичних рекомендацій особлива увага була приділена працям М. І. Єгорова, В. К. Хільчевського, С. С. Дубняка, В. М. Степанова, Л. М. Жукова та інших визнаних вчених-океанологів. Також були використані власні наробки автора.
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну iconМетодичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні “Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях”...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Моделювання і проектування інформаційних систем в економіці " для студентів напряму підготовки 050103
Л.І. Гончар, Т. В. Гончар // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „ Моделювання і проектування інформаційних...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи електротехніки» Робота №2 Використання законів Кірхгофу
Метою роботи є вироблення навичок застосування законів Кірхгофу під час експериментального аналізу електричних кіл
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Моделювання систем", для студентів напрямку „Комп’ютерні науки". Тернопіль, 2004. 59с
Р. П. Шевчук., Л.І. Гончар // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Моделювання систем”, для студентів напрямку...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки
Нелінійні електричні кола. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології»,...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «інтернет-технології»
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інтернет-технології»/ кнукіМ; Укл. Бородкіна І. Л., Матвієнко О....
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну iconМетодичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей
Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт, по вивченню текстового редактора Word, тематика яких охоплює частину курсу...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи видавничо-друкарських процесів” для студентів спеціальності “Видавничо-поліграфічна...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Організація баз даних" для студентів спеціальності 091501 „Комп’ютерні системи та мережі" / Укладач Яцишин В. В.: Тдту, 200 р
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Організація баз даних” для студентів спеціальності 091501 „Комп’ютерні...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності 050....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи