1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади icon

1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади
Скачати 431.5 Kb.
Назва1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2013
Розмір431.5 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ЗМІСТ


  1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади.
  1. Особливості здійснення місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі.
  1. Повноваження районних та обласних Рад.

  2. Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу.

  3. Конституційні гарантії реалізації та охорони прав та свобод людини і громадянина.

  4. Конституційно-правовий статус біженців в Україні.

  5. Список використаної літератури1.Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади.


Президент України:

· забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

· звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

· представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

· приймає рішення про визнання іноземних держав;

· призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

· призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до ст. 156 Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

· призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією;

· припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

· призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку;

призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

· призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади;

· призначає половину складу Ради Національного банку України;

· призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

· призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради Україні і Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

· утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

· скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

· є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

· очолює Раду національної безпеки і оборони України;

· вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;

· приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

· приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації—з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою;

· утворює суди у визначеному законом порядку;

· присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

· нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

· приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

· здійснює помилування;

· створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

· підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

· має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

· здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.

Організація роботи Президента України у взаємодії з парламентом здійснюється у процесі реалізації таких повноважень, як: а) призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією; б) припинення повноважень Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

в) підписання законів, прийнятих Верховною Радою України;

г) застосування права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України.

Виконання своїх повноважень у Верховній Раді України Президент України організує через Постійного представника Президента України у Верховній Раді України (далі — Постійний представник). Це посадова особа, яка уповноважена Президентом України забезпечувати взаємодію між ним і Верховною Радою України щодо розв'язання питань, які виникають у взаємовідносинах Президента України та Верховної Ради України. У своїй діяльності Постійний представник керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України та Положенням про Постійного представника. Його призначає на посаду і звільняє з посади Президент України. Строк його повноважень обмежується строком повноважень Президента України. Він підпорядковується безпосередньо Президентові України. Його посада за своїм статусом прирівнюється до посади заступника Глави Адміністрації Президента України.


Основні завдання Постійного представника:

• представлення пропозицій Президента України у Верховній Раді України при розгляді на її пленарних засіданнях питань щодо вето Президента України, застосованого ним до законів, які надіслані йому Верховною Радою України на підпис;

• інформування Президента України про хід та результати розгляду у Верховній Раді України та її органах внесених Президентом України документів.

На виконання основних завдань Постійний представник:

1) взаємодіє з комітетами і тимчасовими комісіями, депутатськими групами, фракціями, робочими органами Верховної Ради України, а також структурними підрозділами її апарату;

2) бере участь у засіданнях Верховної Ради України, її постійних та тимчасових комісій, депутатських груп, фракцій та також в інших заходах, що здійснюються Верховною Радою України, її органами та посадовими особами;

3) виступає на засіданнях Верховної Ради України, комітетів, тимчасових комісій та інших органів з обгрунтуванням внесених Президентом України проектів законів, пропозицій Президента України щодо прийнятих Верховною Радою України законів;

4) представляє подання Президента України до Верховної Ради України щодо одержання згоди на призначення осіб на посади, передбачені пунктами 11 і 14 ст. 106 Конституції України та кандидатури для призначення їх на посади Верховною Радою України відповідно до пунктів 18 і 21 ст. 85 Конституції України;

5) вносить пропозиції щодо кандидатур членів Уряду України та відповідальних працівників Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які представлятимуть у Верховній Раді України, законопроекти, внесені Президентом України;

6) бере участь у роботі узгоджувальних та інших комісій, експертних груп, що їх утворює Верховна Рада України за участю представників Президента України та Уряду України;7) організовує зустрічі Президента України з головами комітетів та тимчасових комісій, керівниками депутатських груп і фракцій Верховної Ради України для обговорення актуальних питань, що мають взаємний інтерес;

8) знайомиться з проектами актів, що подаються Президентом України на розгляд Верховної Ради України;

9) взаємодіє під час підготовки необхідних матеріалів з радниками, помічниками, науковими консультантами, допоміжними органами і службами Президента України;

10) взаємодіє з посадовими особами Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань зв'язків з Верховною Радою України;

11) виконує інші доручення Президента України.

Для здійснення своїх завдань Постійний представник має право: а) брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, колегій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади під час розгляду ними проектів нормативних актів, що готуються для подання на розгляд Верховної Ради України; б) одержувати необхідні матеріали та інформацію від Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; в) вносити пропозиції щодо підготовки законопроектів, інших документів, які вносяться до Верховної Ради України Президентом України, здійснення експертизи проектів законів, постанов Верховної Ради України, внесених іншими суб'єктами законодавчої ініціативи та інших питань, що виникають у взаємовідносинах Президента України з Верховною Радою України; г) утворювати експертні та робочі групи з окремих напрямів своєї діяльності, залучати спеціалістів, науковців та експертів для сприяння у здійсненні своїх функцій; д) користуватися інформаційними банками даних Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Організаційне забезпечення діяльності Постійного представника здійснює Управління забезпечення діяльності Постійного представника Президента України у Верховній Раді України (далі — Управління), яке є структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

Керівника Управління призначає на посаду і звільняє з посади Президент України. Структуру і штатну чисельність Управління Постійного представника затверджує Глава Адміністрації Президента України.

Працівників Управління за поданням Постійного представника призначає на посаду і звільняє з посади Глава Адміністрації Президента України.

Президент організує взаємодію з судовими органами. Він призначає третину складу Конституційного Суду України, утворює суди у визначеному законом порядку. Згідно з чинним законодавством він призначає на перші п'ять років усіх суддів, крім складу Конституційного Суду України. Організовуючи роботу та взаємовідносини з Конституційним Судом України, Президент України має свого Постійного представника у Конституційному Суді України. Постійний представник Президента України у Конституційному Суді України (далі — Постійний представник) є посадовою особою, уповноваженою Президентом України представляти Президента України у Конституційному Суді України як суб'єкта права на конституційне подання з питань прийняття рішень та дачі висновків Конституційним Судом України. У своїй діяльності він керується Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та Положенням про Постійного представника. Він бере участь у підготовці та провадженні у справах у Конституційному Суді України без додаткового спеціального рішення Президента України. У разі потреби Постійний представник може представляти подання Президента України до Конституційного Суду України разом з іншими особами, призначеними Президентом України.

Постійного представника призначає на посаду і звільняє з посади Президент України. Він підпорядковується Президентові України. Його посада за своїм статусом прирівнюється до посади

заступника Глави Адміністрації Президента України. Він повинен мати вищу юридичну освіту, володіти державною мовою. Постійний представник:

• бере участь у підготовці проектів конституційних подань Президента України до Конституційного Суду України і представляє їх Президентові України;

• здійснює як представник суб'єкта права на конституційне подання усі дії, передбачені Законом України «Про Конституційний Суд України», Регламентом Конституційного Суду України і пов'язані з підготовкою та конституційним провадженням у справах;

• вносить за дорученням Президента України зміни або уточнення до конституційних подань, внесених до Конституційного Суду України, а також до тих подань, що перебувають у конституційному провадженні;

• координує діяльність інших представників Президента України, призначених для участі у підготовці, конституційному провадженні у конкретно визначених справах;

• інформує Президента України про хід та результати розгляду справ у Конституційному Суді України.

Постійний представник для здійснення своїх повноважень має право: а) брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, утворених ними комісій, робочих груп під час підготовки пропозицій про необхідність внесення Президентом України до Конституційного Суду України конституційних подань; б) запитувати необхідні висновки, матеріали, відомості від центральних органів виконавчої влади, їх посадових осіб; в) взаємодіяти у встановленому порядку з консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами Президента України, органами та апаратом Верховної Ради України, судами, органами прокуратури, органами Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями; г) утворювати експертні та робочі групи з окремих питань своєї діяльності, залучати науковців, спеціалістів, експертів для проведення відповідних досліджень, вносити пропозиції щодо залучення експертів на платній основі; д) вносити керівництву Адміністрації Президента України пропозиції щодо виконання рішень, додержання висновків Конституційного Суду України; е) у встановленому порядку користуватися інформаційними банками даних Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Структуру і штатну чисельність апарату Постійного представника затверджує Глава Адміністрації Президента України. Працівників апарату Постійного представника за його поданням призначає на посади і звільняє з посад Глава Адміністрації Президента України.

Президент України здійснює взаємодію з місцевим самоврядуванням через Координаційну раду з питань місцевого самоврядування.

Основними завданнями Координаційної ради є:

• сприяння органам виконавчої влади у розв'язанні питань державної підтримки місцевого самоврядування в Україні;

• участь у розробці та розгляді проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, державних програм та концепцій з питань розвитку місцевого самоврядування, підтримки матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування в Україні, проведення муніципальної реформи;

• вивчення, узагальнення та поширення досвіду з розвитку ініціативи та самодіяльності територіальних громад;

• сприяння взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

• залучення асоціацій, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з розвитком місцевого самоврядування, до розробки проектів відповідних нормативних документів, підготовки та проведення державно-правових експериментів у сфері місцевого самоврядування.

Координаційна рада має право:

• утворювати в разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати до участі в їх роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій;

• одержувати у встановленому порядку безоплатно необхідну для її діяльності інформацію;

• організовувати семінари, конференції та інші заходи з питань розвитку місцевого самоврядування.

Координаційну раду очолює Президент України. Він затверджує персональний склад Координаційної ради та Положення про неї. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності. Головує на засіданнях Координаційної ради її Голова або за його дорученням заступник Голови Координаційної ради. Рада у межах своєї компетенції приймає рішення. Вони вважаються прийнятими, якщо за них подано більше половини голосів членів Координаційної ради.

Рішення Координаційної ради підписуються Президентом України, вони мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевого самоврядування.

Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Адміністрація Президента України та Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України.

Таким чином, Президент України організує взаємодію не тільки з законодавчими, виконавчими та судовими органами, а й органами місцевого самоврядування.


^ 2.Особливості здійснення місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі


Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. встановлює, що з метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України Київська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Києва, який підлягає обов'язковій реєстрації у Міністерстві юстиції України. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.

Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:

1) територіальну громаду міста;

2) міського голову;

3) міську раду;

4) виконавчий орган міської ради;

5) органи самоорганізації населення.

Члени територіальної громади міста Києва мають право у встановленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.

Київська міська рада діє як представницький орган. Вона є юридичною особою.

Київська міська рада утворює Президію Київської міської ради, що є дорадчим органом ради. Президія попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер. Президія діє на основі Положення про неї, що затверджується Київською міською радою. До складу Президії ради входять:

1) міський голова;

2) заступник голови з роботи у раді;

3) голови постійних комісій ради;

4) уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами у місті Києві. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови — секретар міської ради. Він обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції і повноваження на постійній основі.

Крім загальних повноважень сільських, селищних, міських рад, що викладені у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», про які йшлося вище, Київська міська рада у зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України у межах своєї компетенції має такі додаткові повноваження:

1) придбавати у власність жилі й нежилі приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столичних функцій;

2) встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування, визначати особливості землекористування та використання інших природних ресурсів

3) встановлювати умови й розміри компенсаційних виплат відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної громади міста, на покриття витрат, пов'язаних з використанням міської інфраструктури;

4) здійснювати управління об'єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також частками (акціями, паями) акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;

5) залучати кошти інвесторів (забудовників) у порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної ін-

фраструктури міста за нормативами, затвердженими Київською міською радою, з метою поліпшення фінансового забезпечення комплексної забудови міста;

6) виступати гарантам вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває у комунальній власності або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації тощо.

Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 р. Крім загальних повно важень сільських, селищних, міських голів, що викладені у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», київський міський голова у зв'язку із забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій має такі додаткові повноваження:

1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України ї Кайнету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;

2) бере участь у розв'язанні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;

3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу під час розгляду питань, що стосуються столиці України — міста Києва;

4) вносить на ім'я Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;

5) бере участь у розв'язанні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;

6) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо пбредачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність територіаіьної громади міста Києва чи районів у місті Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, Розташованих на терм торії міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забез печення виконання містом Києвом столичних функцій;

7) дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування тощо.

Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. врегульовує також матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування у місті Києві, встановлює гарантії забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій та відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, передбачає особливості взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Києві з іншими органами влади, підприємствами, представництвами.


Система місцевого самоврядування у місті Севастополі здійснюється на підставі


З А К О НУ УКРАЇНИ Про місто-герой Севастополь.

Цей Закон визначає спеціальний статус міста Севастополя, специфіку його адміністративно-територіального устрою та особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України.

Місцеве самоврядування у місті Севастополі здійснюється територіальною громадою міста Севастополя, територіальними громадами сіл, селища, міста Інкерман безпосередньо, а також через Севастопольську міську, районні в місті ради, сільські, селищну, міську ради, які обираються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", і органами самоорганізації населення. Територіальна громада міста Севастополя не включає в себе жителів територіальних громад сіл, селища, міста Інкерман.

2. Організація діяльності та повноваження Севастопольської міської ради та районних у місті рад (у разі їх утворення) визначаються законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" і "Про статус депутатів місцевих рад" з особливостями, передбаченими цим Законом.

3. Міська та районні у місті державні адміністрації підзвітні й підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.

4. Місцеве самоврядування у місті Інкерман та населених пунктах, які входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, здійснюється безпосередньо, а також через сільські, селищну, міську ради відповідно до законів України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та "Про місцеве самоврядування в Україні".Система місцевого самоврядування у місті Севастополі включає: територіальну громаду міста Севастополя; евастопольського міського голову;севастопольську міську раду;виконавчий орган Севастопольської міської ради; районні у місті ради (у разі їх створення); виконавчі органи районних у місті рад (у разі їх створення); територіальні громади міста Інкерман, населених пунктів, що розташовані на території Севастополя та входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради; Андріївського сільського голову, Верхньосадівського сільського голову, Орлинівського сільського голову, Тернівського сільського голову, Качинського селищного голову та Інкерманського міського голову;

Андріївську, Верхньосадівську, Орлинівську, Тернівську сільські ради, Качинську селищну раду та Інкерманську міську раду;

виконавчі органи Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад, Качинської селищної ради та Інкерманської міської ради;

органи самоорганізації населення.

Єдиними в організаційному відношенні органами, які здійснюють функції виконавчих органів Севастопольської міської ради, районних у місті рад (у разі їх створення), а також функції місцевих органів виконавчої влади, є Севастопольська міська державна адміністрація, відповідні районні державні адміністрації у місті Севастополі.

2. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування підзвітні та підконтрольні Севастопольській міській раді, відповідним районним у місті радам (у разі їх створення), а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади - органам виконавчої влади вищого рівня.

  1   2   3Схожі:

1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади iconПрезидент України
Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою...
1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади iconПодаткове право та його складові
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів, укази Президента, постанови податкової адміністрації України, рішення судів різних...
1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади iconТема 14. Президент України – Глава Української держави
Поняття, правова природа та призначення інституту глави держави – Президента України
1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади iconРеферат з курсу: Основи конституційного права України на тему: Статути Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах,...
1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади iconЗвіт щодо висвітлення заходів у Каланчацькому районі, спрямованих на популяризацію та реалізацію стратегічних ініціатив Президента України
Виконання в регіоні завдань і доручень Президента України щодо вирішення питань громадян, що звернулися до Глави держави у рамках...
1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади iconРішення про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Генерального прокурора України про ситуацію, що склалась із прийняттям Верховною Радою України законопроекту №7532
Розглянувши звернення фракції Львівської крайової організації Народного Руху України у Львівській обласній раді, відповідно до вимог...
1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади iconЗакон україни про правовий режим надзвичайного стану Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Правовою основою введення надзвичайного стану є Конституція України, цей Закон, інші закони України та Указ Президента України про...
1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади iconЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади
1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади iconМіністерство освіти україни
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах,...
1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади iconДовідка 2012 року
України, актів президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голови обласної державної адміністрації, районних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи