Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word icon

Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word
Скачати 487.31 Kb.
НазваMicrosoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word
Сторінка7/7
Дата конвертації18.02.2013
Розмір487.31 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
^

Практична робота № 8 MICROSOFT WORD. РЕДАКТОР ФОРМУЛ. ВВЕДЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ ТА РІВНЯНЬ


Мета: навчитися додавати в документ формули будь-якої складності

Хід роботи:

1. ^ Створіть документ Microsoft Word та надайте йому ім'я Формула_Прізвище.dос.

2. Внесіть до створеного документа назву та мету даної лабораторної роботи.

3. Додайте до тексту нижчеподані формули:Для додання формули в документ необхідно поставити курсор в місце вставки фор­мули і запустити редактор формул. Запуск редактора формул здійснюється за такою послі­довністю дій: меню Вставка — команда Объект — в діалоговому вікні "Вставка объекта' вибрати Microsoft Equation 3.0. Для швидкого запуску програми можна скористатися кноп­кою (цю кнопку треба попередньо додати на одну з панелей).

Після запуску редактора формул з'являється рамка, в якій створюється формула та спеціальна панель інструментів "Формула", засобами якої і створюють математичний вираз

4. ^ Зробіть 2 копії однієї формули (на вибір).

5. Змініть розміри символів у першій копії формули.

Для відкриття редактору формул необхідно двічі клацнули лівою клавішею миші на формулі або викликати контекстне меню на формулі, після чого з підменю Объект Формула вибрати команду Изменить. Для зміни розмірів використовується послідовність: меню Размер — команда Опре­делить — в діалоговому вікні "Размеры" задати нові значення розмірів. Зверніть увагу на те, як змінився зовнішній вигляд формули.

6. ^ Змініть стиль форматування елементів у другій копії формули.

Для зміни розмірів використовується послідовність: меню Стиль — команда Опре­делить — в діалоговому вікні "Стили" задати нові значення розмірів. Зверніть увагу на те, як змінився зовнішній вигляд формул.

7. Збережіть файл. Закінчіть роботу.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Як викликати редактор формул?

 2. Яку кнопку необхідно налаштувати для того, щоб прискорити виклик редактора ?

 3. Чи виконуються обчислення по формулам побудованим за допомогою редактора формул?

 4. Як змінити розмір формули?

 5. Чи можна змінити розмір окремого елемента формули?

 6. Що таке стиль у формулі, і як його змінити?
^

Практична робота № 9 MICROSOFT WORD. ВСТАВКА ОБ'ЄКТІВ РІЗНИХ ТИПІВ


Мета: навчитися рисувати геометричні фігури, додавати картинки, об'єкти WordArt.

Хід роботи:

1. Створіть документ Microsoft Word та надайте йому ім'я Рисунок_Прізвиіце.dос.

2. Увімкніть панель інструментів "Рисование" та розгляньте призначення кно­пок панелі.

Викликати панель інструментів "Рисование" можна одним із способів:

1) меню Вид — підменю Панели инструментов — команда Таблицы и границы;

2) натиснути кнопку (панель інструментів "Стандартная").

3. ^ Задайте відображення в колонтитулах прізвища, ім'я та по батькові та дату створення.

Включення колонтитулів виконується наступною послідовністю дій: меню ^ Вид — команда Колонтитули — вибрати в панелі інструментів "Колонтитули" потрібні елементи

4. Увімкніть сітку.

Сітка — це зручний засіб, що спрощує побудову рисунків (особливо на основі геоме­тричних фігур). Для включення сітки потрібно: список "Действия" (панель інструментів "Рисование") — пункт Сетка — в діалогово­му вікні "Привязка к сетке" вибрати прапорець "Отображать линии сетки на экране" та встановити параметри сітки.

5. ^ Додайте до тексту блок-схему подану на рис.1.

Для створення елементу в документі необхідно вибрати автофігуру зі списку "Автофигуры" (панель інструментів "Рисование") та додати її в документ.

Д
ля зміни розмірів фігури необхідно підвести покажчик миші до маркера (при цьому він перетвориться на характерну двосторонню стрілку), і натиснувши ліву клавішу миші буксирувати маркер в потрібному напрямку.

Для зміни положения фігури необхідно навести покажчик миші на середину фігури, потім натиснути ліву клавішу миші і не відпускаючи буксирувати фігуру до потрібного місця.

Для додання тексту необхідно на виділений автофігурі викликати контекстне меню, з якого вибрати команду Добавить текст. За цією командою в полі автофігури з'являється рамка, в яку можна вводити текст.

5. Після того як схему сформовано її елементи необхідно згрупувати в один кадр.

Групування проводиться в такій послідовності:

1) Перед проведенням групування всі об'єкти повинні бути виділеними. Для виділення декількох об'єктів одночасно необхідно натиснути кнопку "Выбор объекта" (панель іструментів "Рисование") і розтягнути умовну рамку навколо об'єктів. Всі об'єкти, що потрапили в рамку стануть виділеними, про що свідчить наявність спеціальних маркерів.

2) Для групування виділених об'єктів необхідно в списку "Действие" панелі інстру­ментів "Рисование" вибрати пункт Группировать. Після цього маркери змінять місце роз­мінування, що свідчить про те, що всі згруповані об'єкти сприймаються як один.

6. Задайте вид обтікання рисунку текстом — "^ Сверху и снизу".

Вибрати метод взаємодії рисунку з текстом можна в пункті "Обтекание текстом" списку "Действие" панелі інструментів "Рисование".

8. Вимкніть сітку

Д
ля того, щоб вимкнути сітку необхідно зняти прапорець "Отображать линии сетки на панелі інструментів „Рисование" в діалоговому вікні "Привязка к сетке".

9. Побудуйте фігури з ефектами об'єму і тіні подані на рис.2.

10. Згрупуйте побудовані фігури в один кадр та задайте обтікання "Сверху и снизу".

1
1. Побудуйте фігури подані на рис. 3. Зверніть увагу на порядок перекриття фігур.

Кожен об'єкт має власний прошарок (слой) в рисунку. Об'єкти, що створені раніше, розташовані нижче, а об'єкти, що створені пізніше розташовуються на вищих прошарках. Відповідно об'єкти, що створені пізніше перекривають ті, що були створені раніше.

Для зміни місце розташування фігури необхідно виділити її і вибрати варіант перемі­щення з пункту "Порядок" списку "Действие" (панель інструментів "Рисование"),

12. Згрупуйте елементи рисунку.

13. Введіть текст поданий у додатку 9.1. та відформатуйте його за зразком:


Зразок


В
основу роботи комп'ютера по­кладено програмний принцип, який поля­гає в тому, що комп'ютер виконує дії за заздалегідь заданою програмою.

Комп'ютерна програма — запис алгоритму розв'язання задачі у вигляді послідовності команд або операторів мо­вою, яку розуміє комп'ютер.

Для нормального розв'язання задач на комп'ютері потрібно, щоб програма була відлагоджена, не потребувала доробок і мала відповідну документацію. То­му стосовно роботи на комп'ютері часто використовують термін "програмний за­сіб"

Програмний за­сіб – програма або сукупність програм на носієві даних із програмною документацією розроблених відповідно до стандартів й інших нормативних документів і придатних для використання за своїм призначенням.

Програмне забезпечення — сукуп­ність програм, процедур і правил, а також документації, що стосуються функціону­вання системи обробки даних14. ^ Додайте картинку (кліпарт) за зразком (див. вище).

Для додання кліпарту з колекції можна натиснути на кнопку панелі інструментів "Рисование" або скористатися такою послідовністю дій: меню Вставка - підменю Рису­нок — команда Картинки — діалогове вікно "Вставка объекта" — вкладка "Рисунки".

Для того, щоб малюнок розташувався так, як показано на зразку необхідно задати об­тікання текстом — "По контуру".

15. ^ Додайте об'єкт WordArt (рис. 4).

Для додання об'єкта WordArt натиснути на кнопку панелі інструментів "Рисование" або скористатися такою послідовністю дій: меню Вставка — підменю Рисунок команда Объект WordArt — в діалоговому вікні "Коллекция WordArt" вибрати стиль на­пису — в діалоговому вікні "Изменение текста WordArt" внести текст та встановити пара­метри шрифту.

1
4. Скопіюйте об'єкт WordArt та, користуючись панеллю інструментів WordArt

змініть його, як показано на рис. 5.

15. Збережіть файл. Закінчіть роботу.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Як виконати групування об 'єктів?

 2. Як додати автофігуру в документ?

 3. Як додати текст а автофігуру?

 4. Що тике обтікання фігури текстом? Які види обтікання 'знаете?

 5. Що таке WordArt?

 6. Призначення кнопок панелі інструментів WordArt?

 7. Як виділити групу об'єктів?

 8. Як надати ефект об 'єму чи тіні фігурі?

 9. Чи можна змінити кліпарт? Якщо так, то яким чином?

 10. Як змінити порядок перекриття об'єктів?

ДОДАТОК 9.1

В основу роботи комп'ютера покладено програмний принцип, який полягає в тому, що комп'ютер виконує дії за заздалегідь заданою програмою.

Комп'ютерна програма— запис алгоритму розв'язання задачі у вигляді послідовності команд або операторів мовою, яку розуміє комп'ютер.

Для нормального розв'язання задач на комп'ютері потрібно, щоб програма була від-лагоджена, не потребувала доробок і мала відповідну документацію. Тому стосовно роботи на комп'ютері часто використовують термін "програмний засіб".

Програмний засіб — програма або сукупність програм на носієві даних із програмною документацією, розроблених відповідно до стандартів й інших нормативних документів і придатних для використання за своїм призначенням.

Програмне забезпечення — сукупність програм, процедур і правил, а також докумен­тації, що стосуються функціонування системи обробки даних.

^

Практична робота № 10 MICROSOFT WORD. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Мета: визначити рівень отриманих навичок.

Хід роботи:

1. Створіть документ Microsoft Word та дайте йому ім'я Комплекс_Прізвище.dос.

2. Задайте відображення в колонтитулах тексту "Комплексна робота_Прізвише" та номера сторінок з зазначенням загальної кількості сторінок.

3. Додайте в документ текст, таблиці, малюнки та інші об'єкти, як показано у до­датках 10.1-10.4.

ДОДАТОК 10.1.
1.

1. Публікація інформації в Web.

Тепер, коли сторінки для вашого Web-сервера вже створені, настав час показати їх. В даному розділі поясню­ється, як розмістити створені сторінки на Web-сервер та по­відомити світу про те, що ваш вузол існує.

 • Переміщення Web-сторінок з комп'ютера розробника на Web-сервер. Зробіть все для того, щоб ство­рені вами Web-сторінки не залишились назавжди тільки у вашому комп'ютері. Розташуйте їх на Web- сервері.

 • Рекламуйте створені Web-сторінки. Потурбуйтесь про те, щоб створені ва­ми сторінки не загубилися серед міль­йонів інших сторінок. Повідомте світ про те, що ваш сервер існує. Змусьте рекламу працювати на вас.

 • Каталогізація Web-сторінок в пошу­кових системах. Створюйте Web- сто­рінки таким чином, щоб існуючі пошу­кові системи могли легко їх визначити. Тим самим ви забезпечите їх доступ­ність для інших користувачів. Створіть у Web "віртуальні вітри­ни".

 • Створіть для свого вузла віртуа­льну вітрину, об'єднавши її з іншими серверами.
Увага! Розміщення рекламних повідомлень з метою розширення бізнесу є гарною ідеєю. Про те не слід забувати про, те що зростання популярності та відповідно збільшення трафіку може змусити провайдера переглянути договір на оплату послугДОДАТОК 1.2.

2. Сутність цінової політики і її роль в системі маркетингу.

 • Ціна — це грошовий вираз вартості товару.

 • Цінова політика маркетингу — це комплекс заходів, які включають ви­значення ціни, знижок, умов оплати, які задовольняли б споживачів, давали б змогу компаніям отримувати намічені обсяги прибутку та вирішувати інші стратегічні та тактичні завдання.

 • Вільна ринкова ціна встановлюється під впливом попиту та пропозиції, виходячи зі споживчих якостей товару. Ринкова ціна може відрізнятися від індивідуальних цін окремих товарів і коливатися в межах суспільне не­обхідних витрат.

 • Держава регулює ціни й тарифи на окремі види продукції, роботи і послу­ги, вводячи непрямі податки (податок на додану вартість, акцизний збір); надаючи дотації фірмам через створення резервних записів; встановлюю­чи мінімальні і максимальні ціни. Ціни виробництва такої продукції фірми порівнюють з рівнем державних фіксованих або регульованих цін. Якщо ціна ви­робництва перевищує державну цінy, товаровиробник має право одержати дотації з бюджету й позабюджетних фондів або відмовитись виготов­ляти певний товар

Д
одаток 10.3ДОДАТОК 10.4.

4.Облік основних засобів.

Операції по внесках у статутний капітал основних засобів відображаються проводкою дебеті відповідного субрахунку 10 та в кредит рахунку 46 (неоплачений капітал). Після внесення проводок журнал проводок буде мати такий вигляд:Дт

Субконто

Кт


Субконто

Валюта

Кіл-ть

Вал.сум

СумаПл.

Дт

Кт

Курс

Коментар

1

105

Автобус

46

Банк "Правекс"
1
35000

0


Акт№1 від 18.01.99

2

104

Верстат ВА-1246

46

Петренко А.В.
1
20000

0


Акт№1 від 13.02.99

3

104

Верстат ВА-1246

46

Петренко А.В.
1
20000

0


Акт№1 від 13.02.99

4

104

Верстат ОКА-12

46

AT "Лада"
1
13000

0


Акт№1 від 19.02.99


1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word iconДокументи
1. /microsoft-word-metodichka/Microsoft Word (методичка)/Microsoft Word (методичка).doc
Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word iconДокументи
1. /_нклюзивна осв_та/1. _нклюзивна осв_та-основн_ положення/Документ Microsoft Word.doc
Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word iconПрограма Microsoft Word. Щоб запустити програму потрібно натиснути Пуск/Програми/ Microsoft Word. Настроювання середовища
Одним з найбільш поширених текстових процесорів є програма Microsoft Word. Щоб запустити програму потрібно натиснути Пуск/Програми/...
Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word iconМастикаш Ірина Степанівна
Програмне забезпечення: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer, abby fine Reader
Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word iconДокументи
1. /Kypcu_2013/Вимоги до курсовох роботи Microsoft Word.doc
2. /Kypcu_2013/КУрси...

Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word iconAdvanced dungeons & dragons 2nd Edition подземелья и драконы
Внимание! Этот документ подготовлен с помощью текстового редактора Microsoft Word 0 для Windows и использует шрифты, установленные...
Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word iconДокументи
1. /Krok_M_AS/_в.-Франк.doc
2. /Krok_M_AS/Вашк_вц_...

Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word iconТест №1Microsoft Word
Що з переліченого нижче не відноситься до основних функцій текстового редактора Microsoft Word?
Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word iconТекстовий процесор Microsoft Word Зміст
Одержання підказів по командам меню та піктограмам, які розташовані на екрані Word 5
Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word iconТема: Текстовий процесор Microsoft Word (14 год.)
Системи опрацювання текстів. Завантаження текстового процесора. Система вказівок Word. Введення тексту з клавіатури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи