Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" icon

Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № "Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні"
Скачати 88.97 Kb.
НазваУрок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № "Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні"
Дата конвертації09.01.2013
Розмір88.97 Kb.
ТипУрок

Урок 6. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму

Лабораторна робота № 4. "Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні"

Мета уроку: ознайомлення з вимірами простору, відповідними одиницями та зв’язками між ними; формування навичок вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: лінійка, палетка, брусок, дріб (або горох), пшоно (або мак), голка, нитка (або дріт).

План уроку:

1. Актуалізація знань. Самостійна робота.

2. Виміри простору. Довжина, площа, об’єм.

3. Лабораторна робота № 4.


Зміст уроку

Методичні рекомендації

Насамперед, треба повідомити оцінки за лабораторну роботу. Якщо є типові помилки, то проаналізувати їх.

Актуалізація знань учнів

Бесіда за питаннями

1. Наведіть приклади об’єктів мікросвіту; мегасвіту.

2. Чи існує різка межа між макросвітом та мегасвітом?

3. Які відомі вам прилади використовують для вимірювань простору? Часу?

4. Спортсмени один за одним долають одну й ту саму дистанцію. Як можна порівняти витрачений час, якщо немає секундоміра або годинника?

Контроль (самостійна робота)

Варіант 1

1. (1 бал) Якою літерою позначають час?

а) S ; б) V ; в) m; г) t .

2. (1 бал) Яким приладом вимірюють довжину?

а) Мензуркою; б) термометром; в) лінійкою; г) секундоміром.

3. (2 бали) Макросвіт утворюють тіла, розміри яких приблизно дорівнюють розміру...:

а) атома; б) зорі; в) планети; г) людини.

4. (2 бали) Простір — це...:

а) значення найменшої поділки шкали вимірювального приладу;

б) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують взаємне розташування об’єктів;

в) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують тривалість і послідовність подій;

г) одна з основних фізичних величин.

5. (3 бали) Переведіть у секунди: 8 год, 25 хв, 3 доби.

6. (3 бали) Розташуйте в порядку зростання: 800 хв, 9 год, 15 360 с,1/5 доби.

Варіант № 2

1. (1 бал) Якою літерою позначають температуру?

а) S ; б) V ; в) m; г) t .

2. (1 бал) Яким приладом вимірюють час?

а) Секундоміром; б) термометром; в) вагами; г) мензуркою.

3. (2 бали) Мегасвіт утворюють тіла, розміри яких приблизно дорівнюють розміру...:

а) атома; б) зорі; в) будинку; г) людини.

4. (2 бали) Час — це...:

а) значення найменшої поділки шкали вимірювального приладу;

б) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують взаємне розташування об’єктів;

в) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують тривалість і послідовність подій;

г) одна з основних фізичних величин.

5. (^ 3 бали) Переведіть у секунди: 6 год, 35 хв, 4 доби.

6. (3 бали) Розташуйте в порядку зростання: 400 хв, 11 год, 21 000 с,1/2 доби.

Правильні відповіді

1

2

3

4

5

6

варіант 1

г

в

г

б

28 800 с, 1 500 с, 259 200 с

15 360 с,1/5 доби, 9 год, 800 хв

варіант 2

г

а

б

в

21 600 с, 2 100 с, 345 600 с

21 000 с,400 хв, 11 год, 1/2 доби

^ Методичні рекомендації щодо оцінювання роботи. За завдання 5 і 6 учень може отримати певну частину максимальної кількості балів. Це необхідно повідомити учням ще до початку роботи.

^ Вивчення нового матеріалу

Всі явища відбуваються десь і колись, тобто у просторі та часі. Наш простір є тривимірним: кожен предмет має довжину, ширину та висоту. Довжиною можна характеризувати не тільки фізичні тіла, а й фізичні явища — можна навести як приклад шлях, який проходить рухоме тіло. В СІ за одиницю довжини прийняли 1 метр (позначення м). Вимірюючи довжину якогось тіла (наприклад, будівлі або учнівського стола), ми використовуємо вимірювальний прилад (лінійку або мірну стрічку), на якому нанесені поділки. Найчастіше це метри, сантиметри (1 см = 0,01 м) та міліметри (1 мм = 0,001 м). Бувають випадки, коли пряме вимірювання довжини (наприклад, довжини кола) здійснити важко. В таких випадках можна скористатися непрямими методами визначення довжини (наприклад, можна виразити довжину кола через радіус цього кола).

Довжина кола l = πD = 2πR .За одиницю площі прийнято 1 м 2 (площа квадрата зі стороною 1 м), а за одиницю об’єму — 1 м 3 (об’єм куба з довжиною ребра 1 м). Об’єм рідини можна виміряти за допомогою мензурки. Іноді можна використати мензурку і для вимірювання об’єму твердого тіла. Для прямого вимірювання площі можна використовувати палетку (треба показати палетку та пояснити принцип вимірювань). Продовжуємо заповнювати таблицю наприкінці зошита.

Назва

Позначення

Одиниці

Прилад для вимірювання

Площа

S

м2

Палетка

Проте прямі вимірювання площі та об’єму можливі далеко не завжди. Можна визначити ці величини непрямими методами, якщо виміряти лінійні розміри тіл. Дуже корисно знати відповідні формули та вміти ними користуватися.

Площа прямокутника S = ab .Площа кругаОб’єм прямокутного паралелепіпеда V = abc .Дуже важливо також вміти виражати площу та об’єм у різних одиницях. Можна показати за допомогою рисунків, чому, наприклад, 1 м2= 100 дм2, а не 10 дм2, 1 м3= 1 000 000 см3, а не 100 см3.

^ Для одиниць площі:

1 м2= (10 дм)2= 100 дм2.

1 м2= (100 см)2= 10 000 см2.

1 м2= (1 000 мм)2= 1 000 000 мм2.

1 км2= (1 000 м)2= 1 000 000 м2.

Для одиниць об’єму:

1 м3= (10 дм)3= 1 000 дм3= 1 000 л.

1 м3= (100 см)3= 1 000 000 см3.

1 м3= (1 000 мм)3= 1 000 000 000 мм3.

1 км3= (1 000 м)3= 1 000 000 000 м3.

Можна рекомендувати цікавий додатковий матеріал за темою цього уроку: наприклад, розповісти про стародавні одиниці довжини (фути, лікті, аршини тощо). Ці одиниці найчастіше були «прив’язані» до розмірів тіла людини. Отже, спочатку загальновизнаних еталонів не існувало. В результаті розміри однієї й тієї ж самої ділянки землі покупець і продавець могли вважати різними. Звичайно ж, це не сприяло розвитку торгівлі та ремесел.

^ Конспект учня

Тема: Вимірювання простору. Площа та об’єм

Площа прямокутника S = ab.Довжина кола l = πD = 2πR , площа кругаОб’єм прямокутного паралелепіпеда V = abc .Для одиниць площі:

1 м2 = (10 дм)2 = 100 дм2.

1 м2 = (100 см)2 = 10 000 см2.

1 м2 = (1 000 мм)2 = 1 000 000 мм2.

1 км2 = (1 000 м)2 = 1 000 000 м2.

Для одиниць об’єму:

1 м3 = (10 дм)3 = 1 000 дм3 = 1 000 л.

1 м3 = (100 см)3 = 1 000 000 см3.

1 м3 = (1 000 мм)3 = 1 000 000 000 мм3.

1 км3 = (1 000 м)3 = 1 000 000 000 м3.

Узагальнення вивченого матеріалу

Бесіда за питаннями

1. Скільки квадратних сантиметрів у 2 м2? У 50 дм2?

2. Скільки кубічних метрів у 20 л? У 5000 см3?


Виконання лабораторної роботи № 4

Щоб уникнути перевантаженості уроку, доцільно, щоб учні почали роботу на уроці, а закінчили її вдома і здали на наступному уроці.

^ Тема. Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні

Мета роботи: ознайомитися з методами і приладами для вимірювання довжин і площ.

Прилади і матеріали: лінійка; палетка; брусок; дріб (або горох); пшоно (або мак); голка; нитка (або дріт).

Теоретичні відомості

Виміряти діаметр маленької кульки дуже важко, але, якщо покласти щільно в ряд 10–20 таких кульок, то довжина всього ланцюжка дорівнюватиме середньому діаметру однієї кульки (l0), помноженому на число кульок (n): l = l 0n, тоді . Цей спосіб вимірювання розмірів малих тіл називається способом рядів. Чим більше кульок у ряді, тим точніший результат.Хід роботи

1. Покладіть впритул до лінійки 10–15 горошин чи шротинок. Виміряйте довжину ряду. Обчисліть діаметр однієї горошини чи шротинки. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

Дослід 1

l, см

n

l0, см

2. Визначте способом рядів середній діаметр зерен маку (пшона). Підказка: укласти щільно зернятка маку вам допоможе голка. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

Дослід 2

l, см

n

l0, см

3. Використовуючи спосіб рядів, визначте діаметр нитки. Підказка: виток до витка намотайте нитку на олівець; n — кількість витків.Дослід 3

l, см

n

l0, см

4. Виміряйте за допомогою лінійки довжину і ширину найбільшої грані сірникової коробки. Обчисліть її площу

5. Додаткове завдання. Виготовте саморобну палетку. Простіше за все зробити її з поліетиленової обкладинки від зошита. Розкресліть її на квадратики зі стороною 1 см. Палетка готова. Виміряйте з її допомогою площу найбільшої грані сірникової коробки. Результат запишіть. Порівняйте його з результатом досліду, описаного в пункті 4.

6. Дайте відповіді на контрольні запитання.

1) Як, використовуючи лінійку, виміряти товщину десятикопієчної монети? Зробіть це. План дій і результат запишіть.

2) Виміряйте товщину аркуша вашого підручника з фізики. Запишіть свої дії та отриманий результат.

7. Зробіть висновок за виконаною роботою.


Домашнє завдання

Прочитати матеріал за підручником; вивчити за конспектом; задачі 2.24, 2.26; додатково для бажаючих 2.46, 2.47.
Джерела:

1. Усі уроки фізики. 7 клас / Гельфгат І. М., Петракова М. О. — Х.: Вид. група. «Основа», 2007.— 144 с.

2. Уроки фізики в питаннях і завданнях. 7 клас / Мовчан А. О. — Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 144 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 8 (56)).Схожі:

Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" iconУрок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл»
Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл»
Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" iconУрок 10 Тема: Аналіз контрольної роботи. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № Вимірювання маси тіл
Продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити з методами вимірювання...
Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" iconУрок Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № Вимірювання маси тіл
Мета уроку: продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити...
Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" iconТема: Відрізок. Вимірювання і побудова відрізка
Мета: Формування поняття відрізка, властивостей вимірювання відрізків; розглянути одиниці вимірювання довжини; розвивати логічне...
Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" iconУрок Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Лабораторна робота № "Вимірювання часу"
Урок Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій....
Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" icon4 клас Читання
Математика повторити таблицю множення і ділення повторити одиниці вимірювання маси, довжини, часу ст. 41, 42, 45 виконати ст. 58...
Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" iconУрок Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота № "Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті"

Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" iconНомінація Величини й одиниці вимірювання

Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" iconУрок 11. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл
Мета уроку: сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомити...
Урок Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму Лабораторна робота № \"Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні\" iconЛабораторна робота " Визначення розмірів малих тіл "
Обладнання: лінійка, мензурка, набір тіл малих розмірів (пшоно, горох, мак, тощо)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи