Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія icon

Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія
Скачати 73.82 Kb.
НазваУрок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія
Дата конвертації09.01.2013
Розмір73.82 Kb.
ТипУрок

Урок 7. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія.

Лабораторна робота № 5. "Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів"

Мета уроку: сформувати початкові уявлення про типи взаємодій, про силу та енергію.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: ебонітова та скляна палички, папір, хутро або шерсть, керамічні магніти.

План уроку:

1. Самостійна робота.

2. Взаємодія тіл. Види взаємодії. Сила. Енергія.

3. Лабораторна робота 5.


Зміст уроку

Методичні рекомендації

Насамперед учні мають здати лабораторну роботу № 4, виконання якої вони закінчували вдома. Необхідно повідомити результати самостійної роботи, коротко проаналізувати типові помилки. Систематичне вивчення видів енергії, закону збереження енергії за чинною програмою передбачено у 8 класі. На даному уроці можна лише ознайомити учнів з поняттям енергії та зацікавити їх. Фактично йдеться про пропедевтичне ознайомлення. Спроба дати досить повне теоретичне обґрунтування призведе лише до перевантаження учнів та формування негативного ставлення до нового предмета.


^ Контроль (самостійна робота «Вимірювання площі, об’єму»)

Варіант № 1

1. (1 бал) Якою літерою позначають об’єм?

а) S ; б) V ; в) m; г) t .

2. (1 бал) Яким приладом вимірюють площу?

а) Мензуркою; б) термометром; в) палеткою; г) секундоміром.

3. (2 бали) За якою формулою можна обчислити площу круга?

а) ; б) ; в) ; г) .

4. (2 бали) Яка формула дозволяє обчислити об’єм прямокутного паралелепіпеда?

а) ; б) ; в) ; г) .

5. (3 бали) Виразіть у кубічних метрах: 4 600 л; 600 дм 3 ; 800 000 мл.

6. (3 бали) Розташуйте в порядку зростання:

750 000 см2, 6 000 000 мм2 , 0,5 км2 , 2 м2 , 1 500 дм2.

Варіант № 2

1. (1 бал) Якою літерою позначають площу?

а) S ; б) V ; в) m; г) t .

2. (1 бал) Яким приладом вимірюють об’єм?

а) Секундоміром; б) термометром; в) палеткою; г) мензуркою.

3. (2 бали) За якою формулою можна обчислити площу круга?

а) ; б) ; в) ; г) .

4. (2 бали) Яка формула дозволяє обчислити об’єм прямокутного паралелепіпеда?

а) ; б) ; в) ; г) .

5. (3 бали) Виразіть у кубічних метрах: 7 400 л; 900 дм 3 ; 400 000 мл.

6. (3 бали) Переведіть у квадратні метри та розташуйте в порядку зменшення:

350 000 см2, 7 000 000 мм2, 0,2 км2, 6 м2, 4 500 дм2.

^ Правильні відповіді

1

2

3

4

5

6

варіант 1

б

в

б

а

4,6 м3; 0,6 м3; 0,8 м3

2 м2, 6 000 000 мм2, 1 500 дм2,

750 000 см2, 0,5 км2

варіант 2

а

г

г

в

7,4 м3; 0,9 м3; 0,4 м3

6 м2, 7 м2, 35 м2, 45 м2, 200 000 м2


^ Методичні рекомендації щодо оцінювання роботи.

За завдання 5 і 6 учень може отримати певну частину максимальної кількості балів. Це необхідно повідомити учням ще до початку роботи.

^ Вивчення нового матеріалу

Фізичні тіла можуть впливати одне на одне, тобто взаємодіяти. Результатом взаємодії може бути збільшення або зменшення швидкості руху тіл, зміна напряму руху. Всім вам добре відомо, як змінюється рух тенісної кульки після удару ракеткою або після відскоку від стола.

^ Чи можете ви навести інші приклади взаємодій?

Виявляється, в природі існує не так уже й багато основних типів взаємодій.

Демонструється електризація тертям і взаємодія заряджених тіл (притягання та відштовхування).

На даному етапі достатньо повідомити, що тіла, які беруть участь у такій взаємодії, називають зарядженими.

^ Чи не доводилося вам самим спостерігати аналогічні явища?

Як ви гадаєте, чи може існувати лише один вид електричного заряду?

Діти доходять висновку, що ні: вони вже спостерігали як притягання, так і відштовхування заряджених тіл. Їм треба повідомити, що численні досліди підтвердили існування двох видів зарядів, які назвали позитивним і негативним. Заряди одного знаку відштовхують один одного, а заряди протилежних знаків притягуються.Можна нагадати учням, що на уроках фізики вже йшлося про електричні явища, в тому числі про блискавку. Також треба нагадати про магнітні явища. Демонстрація взаємодії керамічних магнітів. Існує фізична величина, яка дозволяє характеризувати взаємодію тіл. Цю величину називають силою.

Сила є кількісною мірою взаємодії тіл.

Перш за все треба підкреслити, що сила є величиною векторною, тобто характеризується чисельним значенням і напрямом. Це можна підтвердити відповідними прикладами (торкаючись ногою м’яча, що котиться, футболіст може прискорити його рух чи, навпаки, зупинити). У певних випадках треба також враховувати точку, в якій прикладено силу (можна запропонувати учням відкрити щільно зачинені двері, прикладаючи силу в різних точках).

^ Сила характеризується чисельним значенням, напрямом, точкою прикладання.

Кожен з вас напевно вже чув про таку величину, як енергія.

Енергія є загальною кількісною мірою руху та взаємодії всіх видів матерії.

Енергію отримують цеглина, яку піднімають на верхній поверх споруди, літак, який розганяється на злітній смузі. Кожне з тіл має внутрішню енергію (вона зростає, коли тіло нагрівається). Досить часто ми з вами використовуємо електричну енергію. Земля щосекунди отримує від Сонця світлову енергію. Існують й інші види енергії, про які ви дізнаєтеся пізніше. Енергія не може зникати або з’являтися нізвідки. Всі процеси в природі супроводжуються перетвореннями енергії: наприклад, на гідроелектростанції енергія води, що падає з греблі, перетворюється на електричну енергію. У батарейках або акумуляторах хімічна енергія перетворюється на електричну.

^ Які ще приклади перетворень енергії ви можете навести?

Вивчаючи фізику, ви дізнаєтеся, як можна використовувати різні види енергії для задоволення потреб людей.


^ Конспект учня

Тема. Взаємодія тіл. Сила. ЕнергіяСила є кількісною мірою взаємодії тіл.

Сила характеризується чисельним значенням, напрямом, точкою прикладання.

^ Енергія є загальною кількісною мірою руху та взаємодії всіх видів матерії.


Виконання лабораторної роботи № 5

Тема. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів

Мета роботи: ознайомитися з методами вимірювання об’єму рідин, твердих тіл правильної і неправильної форми, газів.

^ Прилади і матеріали: мензурка, посудина з водою, відливна склянка, порожня судина, набір твердих тіл.


Теоретичні відомостіОб’єм невеликого тіла можна виміряти за допомогою вимірювального циліндра (мензурки). Для цього спочатку визначають ціну поділки мензурки. Потім наливають у мензурку таку кількість води, щоб тіло могло цілком зануритися в рідину. Визначають об’єм води. Тіло, об’єм якого потрібно виміряти, опускають на нитці у воду і визначають загальний об’єм води і тіла. Знаходять об’єм досліджуваного тіла як різницю цих двох об’ємів. Якщо тіло неправильної форми не входить у мензурку, то його об’єм визначають за допомогою відливної склянки (див. рисунок). Перед вимірюванням склянку наповняють водою до рівня отвору відливної трубки. При зануренні тіла частина води, що за об’ємом дорівнює об’єму тіла, виливається. Визначивши мензуркою її об’єм, знаходять об’єм зануреного у воду тіла.


^ Хід роботи

1. Виміряйте довжину, ширину та висоту дерев’яного бруска. Обчисліть його об’єм.

Довжина l , см

Ширина b , см

Висота h , см

Об’єм V , см 3

2. Виміряйте місткість маленької посудини. Продумайте та запишіть план ваших дій, а також отриманий результат.

3. Виміряйте об’єм тіла неправильної форми за умови, що його можна повністю занурити у воду. Запишіть план ваших дій та отриманий результат.

4. Виміряйте об’єм тіла неправильної форми за умови, що його не можна повністю занурити у воду. Запишіть план ваших дій та отриманий результат.

5. Переверніть мензурку та зануріть її в посудину з водою. Чому вода не заповнює мензурку? Визначте об’єм повітря в мензурці.

6. Дайте відповідь на контрольне запитання: як за допомогою мензурки визначити об’єм однієї шротинки? Запишіть план ваших дій.

7. Зробіть висновок за виконаною роботою.


Домашнє завдання

Прочитати матеріал за підручником; вивчити за конспектом; задачі 3.9, 3.11, 3.14, 3.20; додатково для бажаючих 2.49, 2.51.
Джерела:

1. Усі уроки фізики. 7 клас / Гельфгат І. М., Петракова М. О. — Х.: Вид. група. «Основа», 2007.— 144 с.

2. Уроки фізики в питаннях і завданнях. 7 клас / Мовчан А. О. — Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 144 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 8 (56)).Схожі:

Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія iconУроку. Взаємодія тіл. Навчальна мета. Здійснення контролю знань учнів по темі "Взаємодія тіл". Тип уроку. Урок-залік ( спарений урок ). Хід уроку
Кожен учень почергово проходить всі етапи і здає свої результати експертній комісії
Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія iconТип уроку: урок закріплення знань Форма проведення
«Архімедова сила. Плавання тіл»; підготувати учнів до контрольної роботи за темою «Взаємодія тіл»; розвиток пізнавального інтересу...
Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія iconЗакон інерції. Маса як міра інертності тіла
Мета уроку: з’ясувати, як виявляє себе взаємодія тіл, в чому полягає закон інерції, що таке маса тіла, як виміряти масу тіла
Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія iconТема: Взаємодія тіл
Гука, Паскаля, Ар­хiмеда, означення iнерцiї, сили, моменту сили, сили тиску, сили тертя
Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія iconУрок 1/14. Взаємодія тел. Закон інерції Мета уроку: ознайомити учнів з тим, що зміна швидкості тіла або його деформація можуть служити мірою дії на це тіло інших тіл
Мета уроку: ознайомити учнів з тим, що зміна швидкості тіла або його деформація можуть служити мірою дії на це тіло інших тіл
Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія iconУрок 11. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл
Мета уроку: сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомити...
Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія iconТема: Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі Мета уроку
Дія електричного поля поширюється на всі об’єкти від макроскопічних тіл і до найдрібніших частинок, що входять до складу речовини:...
Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія iconЛабораторна робота № Дослідження взаємодії електризованих тіл
Тема: Інструктаж із бжд. Лабораторна робота № Дослідження взаємодії електризованих тіл
Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія iconЛабораторна робота №1 Тема: Дослідження взаємодії заряджених тіл
Обладнання: дві однакові пластмасові ручки, смужки паперу та поліетиленової плівки, клаптики паперу, нитки, штатив з лапкою
Урок Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила міра взаємодії. Енергія iconУрок 19/32 Умови плавання тіл
Мета уроку: дати учням знання про умови плавання тіл; установити співвідношення між густиною тіла й рідини (або газу), необхідне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи