Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності icon

Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності
НазваУрок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності
Дата конвертації09.01.2013
Розмір44.4 Kb.
ТипУрок

Урок 3/16. Сили пружності

Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності від деформації.

Тип уроку: комбінований урок.

План уроку


Контроль знань

5 хв

Самостійна робота № 7 «Сили в механіці» — вибіркова перевірка виконаної вдома роботи

Демонстрації

5 хв

1. Деформація пружини під дією вантажу.

2. Пружна й пластична деформації.

3. Вимірювання сил за допомогою динамометра

Вивчення нового матеріалу

28 хв

1. Сили пружності.

2. Закон Гука.

3. Вимірювання сил за допомогою сили пружності

Закріплення вивченого матеріалу

7 хв

1. Контрольні питання.

2. Навчаємося розв’язувати задачі.

3. Поміркуй і відповідай


Вивчення нового матеріалу

1. Сили пружності

Під дією сили змінюється швидкість руху тіла. При контакті взаємодіючих тіл починають рухатися окремі частини тіла, внаслідок чого обидва тіла деформуються.

  • Деформація — це зміна форми або розмірів тіла.

Деформація тіла називається пружною, якщо після зняття навантаження повністю відновлюються розміри й форма тіла.

Деформація тіла називається пластичною, якщо після зняття навантаження розміри й форма тіла не відновлюються.

Іноді деформацію тіла легко помітити, наприклад, при розтяганні або стиску пружини. Але часто деформація не помітна для наших очей, наприклад, ми не помічаємо, як прогинається стіл під книгою.

  • ^ Сили пружності виникають при деформації тіла, тобто при зміні його форми.

Причиною виникнення сил пружності у тілі є взаємодія його молекул, які розташовані на певній відстані одна від одної. Молекули тіла однозначно відштовхуються і притягаються одна до одної. У недеформованому тілі молекули перебувають саме на такій відстані, за якої сили притягання й відштовхування врівноважуються. Коли ми розтягуємо або стискаємо тіло, відстані між молекулами змінюються, тому починають переважати або сили притягання, або сили відштовхування. У результаті й виникає сила пружності, що завжди спрямована так, аби зменшити величину деформації тіла.

^ 2. Закон Гука

Із практики відомо, що чим більшу деформацію ми бажаємо створити, тим більше навантаження потрібно прикласти до тіла, що деформується. Отже, за величиною деформації можна судити про величину прикладеної сили.

Знайдемо на досліді співвідношення між деформацією тіла й силою пружності. Підвісимо до пружини спочатку один важок й виміряємо видовження пружини. Додамо ще один важок — тоді сила пружності збільшиться вдвічі: адже тепер вона врівноважує силу ваги, що діє на два важки. Ми побачимо, що видовження пружини теж стало вдвічі більшим.

Співвідношення між силою пружності й видовженням пружини вперше було встановлено дослідним шляхом англійським фізиком Робертом Гуком. Тому його називають законом Гука:

  • модуль сили пружності Fпр прямо пропорційний видовженню тіла x:

Коефіцієнт пропорційності k називають жорсткістю тіла. Він чисельно дорівнює силі, яку необхідно прикласти для того, щоб розтягти тіло на одиницю довжини. Одиницею виміру жорсткості в СІ є Н/м.

^ 3. Вимірювання сил за допомогою сили пружності

Отже, за величиною деформації тіла можна судити про величину сили пружності. Тому силу пружності часто використовують для вимірювання сил. Прилад для вимірювання сили називають динамометром. При градуюванні (нанесенні шкали) пружинного динамометра використовується закон Гука.

За допомогою динамометра можна порівнювати сили за модулем, а також визначати напрямок дії сили.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

  1. Що таке деформація?

  2. У яких випадках виникає деформація?

  3. Які причини виникнення сили пружності?

  4. Від чого залежить сила пружності?

  5. Чому пружини для динамометрів виготовляють зі сталі, а не з міді або свинцю?

Закріплення вивченого матеріалу

^ 1. Навчаємося розв’язувати задачі

1. Сила F1 = 40 H розтягує пружину на x1 = 8cм. Яка сила розтягне пружину ще на Δx = 6cм?

Розв’язок. При розтяганні пружини виникає сила пружності, що дорівнює прикладеній до неї силі — F = Fпр . Оскільки деформація пружна, то скористаємося законом Гука:

Для двох описаних у завданні випадків можна записати: і . Звідси:Деформація під час дії сили F2 дорівнює. ТодіПеревіряємо одиниці величин:

Обчислюємо шукану силу:

Відповідь: 70 Н.

2. Під дією якої сили пружина жорсткістю 1500 Н/м укоротилася на 5 см?

3. До пружини довжиною 8 см підвісили вантаж масою 100 г. Довжина пружини стала 12 см. Якої маси вантаж необхідно підвісити до пружини, щоб її довжина стала 9 см?

^ 2. Поміркуй і відповідай

1. Чи завжди при збільшенні сили, що розтягує пружину, у стільки ж разів збільшується її деформація?

2. На столі лежить куля. Зобразіть графічно силу пружності, що діє на кулю. До чого прикладена сила пружності? Яка причина виникнення сил пружності?

Домашнє завдання-1

1. У-1: § 8 (п. 2, 3).

2. Сб-1:

рів1 № 10.1, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8.

рів2 № 10.12, 10.14, 10.17, 10.18, 10.19.

рів3 № 10.23, 10.24, 10.26, 10.30, 10.31.

Домашнє завдання-2

1. У-2: § 13.

2. Сб-2:

рів1 № 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5.

рів2 № 11.6, 11.7, 11.8, 11.10, 11.11.

рів3 № 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16.

Джерела:

1. Усі уроки фізики. 8 клас./ Кирик Л. А.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 352 с.

2. Сайти: sgm.ru, nestormedia.com, clipart.net.uaСхожі:

Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності iconУрок 7/20. Сили тертя Мета уроку: з’ясувати природу сили тертя; розглянути способи зменшення й збільшення сили тертя. Тип уроку: урок викладу нового матеріалу. План уроку
Мета уроку: з’ясувати природу сили тертя; розглянути способи зменшення й збільшення сили тертя
Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності iconУрок 2/15. Взаємодії та сили Мета уроку: увести поняття сили як характеристики взаємодії тіл. Тип уроку: комбінований урок. План уроку
Отже, ми з’ясували, що зміна швидкості тіла завжди зумовлюється дією на нього іншого тіла, того, з яким воно взаємодіє. Гляньте на...
Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності icon8 клас 1
Сили, що діють на тіло: – сила тяжіння, – сила пружності, –сила реакції опори, яка чисельно рівна силі тиску вантажу на опору
Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності icon8 клас №1 (10 балів) Визначити механічну напругу (відношення сили пружності до площі поперечного перерізу) у деформованій гумованій мотузці.
Запропонуйте варіанти визначення маси тіла, вага якого більша, ніж максимальна сила динамометра
Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності iconУрок 12/25. Тиск твердих тіл Мета уроку: познайомити учнів з тиском як фізичною величиною; з’ясувати залежність тиску
Мета уроку: познайомити учнів з тиском як фізичною величиною; з’ясувати залежність тиску від сили тиску й площі опори
Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності iconТема: Взаємодія тіл
Гука, Паскаля, Ар­хiмеда, означення iнерцiї, сили, моменту сили, сили тиску, сили тертя
Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності iconУрок 17/30 Виштовхувальна сила. Закон Архімеда Мета уроку: з’ясувати причини виникнення виштовхувальної сили у рідинах і газах і пояснити природу її походження
Мета уроку: з’ясувати причини виникнення виштовхувальної сили у рідинах і газах і пояснити природу її походження
Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності iconУрок №5 (12) Тема. Зміна сили струму в колі. Реостати
Мета уроку: Ознайомити учнів із пристроєм і використанням реостатів для регулювання сили струму в колі
Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності iconУрок №15 Тема: Взаємодії і сили Мета: освітня: дати уявлення про зміст поняття сили; ознайомити учнів з видами сил у механіці
Формувати в учнів загально навчальні вміння: культуру мовлення, чіткість і точність думки
Урок 3/16. Сили пружності Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності iconТема. Сила Лоренца. Використання сили Лоренца у технічних пристроях
Мета: з'ясувати дію магнітного поля на рухомий заряд з точки зору електронної теорії, показати застосування сили Лоренца
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи