Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань icon

Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань
Скачати 51.97 Kb.
НазваУрок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань
Дата конвертації09.01.2013
Розмір51.97 Kb.
ТипУрок

Урок 20/62. Узагальнюючий урок

Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Цей урок рекомендується присвятити підготовці учнів до тематичного оцінювання знань. На початку уроку необхідно нагадати учням основні формули для теплового балансу з урахуванням зміни агрегатних станів речовини:

1) .

2)

3)

4)

5)

На початку уроку можна з учнями розібрати кілька тестових завдань. Для того щоб працював весь клас, учитель пропонує твердження до кожного ситуаційного завдання, а учні відповідають у такий спосіб: якщо твердження правильне, вони піднімають угору пальчик, якщо твердження неправильне — піднімають кулачок.

^ 1. Улітку після граду крижинки, що лежать на землі, тануть. Виберіть правильне твердження.

А Під час танення порушується порядок у розташуванні молекул.

^ Б Під час танення температура льоду підвищується.

В Під час танення молекули льоду змінюються, перетворюючись у молекули води.

Г Під час танення крижинки віддають тепло.

2. Відкриту каструлю з водою поставили на плиту. Виберіть правильне твердження.

^ А З ростом температури швидкість випаровування зменшується.

Б Якщо каструлю накрити кришкою, швидкість випаровування збільшиться.

В Під час кипіння температура води постійно підвищується.

Г Вода випаровується за будь-якої температури.

3. На рисунку наведений графік залежності від часу температури металу після вимикання плавильної печі. Відзначте, які з нижченаведених чотирьох тверджень правильні, а які — неправильні.

^ А На ділянці 3 у металу існує кристалічна решітка.

Б Метал може бути свинцем.

В Ділянка 2 відповідає остиганню твердого металу.

Г Ділянка 1 відповідає остиганню рідкого металу.

4. У калориметр, що містить 500 г води при температурі 20 ° С, впустили 100 г водяної пари, що має температуру 100 ° С.

Нехтуючи теплоємністю калориметра, відзначте, які з нижченаведених чотирьох тверджень правильні, а які — неправильні.

^ А У кінцевому стані в калориметрі будуть вода й пара.

Б У кінцевому стані в калориметрі буде тільки вода.

В У калориметрі встановиться температура вище 78 ° С.

Г У кінцевому стані маса води в калориметрі буде більше 550 г.

5. Водяна пара масою 1 кг, узята при температурі 100 °C, перетворилася на воду при температурі 20 °C. Відзначте, які з нижченаведених чотирьох тверджень правильні, а які — неправильні.

^ А У даному процесі виділилося 2,3 МДж теплоти.

Б У даному процесі пари передано більше 2,5 МДж теплоти.

В Внутрішня енергія води, що вийшла, більше внутрішньої енергії пари.

Г При конденсації пари енергія поглинається.

6. Щоб одержати з льоду масою 50 кг пару при температурі 100 °C, в установці із ККД 25 % спалюють деяку масу вугілля. Температура льоду –5 ° С, питома теплота згоряння вугілля 27 МДж/кг. Відзначте, які з нижченаведених чотирьох тверджень правильні, а які — неправильні.

^ А При згорянні вугілля в установці виділяється кількість теплоти, більша 8·108 Дж.

Б Щоб нагріти й розплавити лід, треба затратити кількість теплоти, більшу за 16 МДж.

В Щоб всю воду, що утворилася при плавленні льоду, нагріти й перетворити на пару, треба затратити кількість теплоти, яка менше за 1,5·108 Дж.

Г Щоб обернути весь лід на пару, необхідно спалити більше 20 кг вугілля.


Відповіді:

1

2

3

4

5

6

А

Г

А Б Г

А ВБ В Г


Під час наступної частини уроку можна розв’язувати задачі «творчого» змісту. Наприклад, такі задачі, у яких невідомий кінцевий агрегатний стан речовини.

1. У калориметр, що містить mв = 1,5 кг води при температурі tв = 20 °C, поклали mл = 1 кг льоду, що має температуру tл = −10 °C. Яка температура Θ встановиться в калориметрі? Теплоємністю калориметра можна знехтувати.

Розв’язок. Цю задачу не дуже зручно розв’язувати в загальному вигляді: адже для складання рівняння теплового балансу необхідно заздалегідь знати, які процеси відбудуться з льодом і з водою, тобто яким буде кінцевий стан (тільки вода, вода й лід або тільки лід).

А це визначається саме числовими значеннями mв, mл, tв, tл.

Припустимо спочатку, що весь лід розтане, а вода трохи охолоне.

Тоді рівняння теплового балансу має вигляд:де ^ Qв < 0 — кількість теплоти, відданої водою; Qл — кількість теплоти, отриманої льодом. Вода охолоджується від tв до Θ, отже, Лід нагрівається від tл до 0 °C, при 0 °C плавиться й далі (уже будучи водою!) нагрівається від 0 °C до Θ. Таким чином,

З рівняння теплового балансу одержуємо:Однак отримане значення ( Θ < 0 °C ) суперечить зробленому припущенню, що весь лід розтане! Виходить, це припущення було неправильним. Можна тепер припустити, що вся вода змерзне. Але тоді температура Θ виявиться позитивною, що знову буде суперечити зробленому припущенню. Залишається лише один варіант відповіді: Θ = 0 °C, тобто весь лід не розтане й вся вода не змерзне,— у калориметрі буде суміш води з льодом. До цього результату можна прийти набагато швидше, якщо помітити, що вода, навіть охолонувши до 0 °C (а охолонути далі, не замерзаючи, вона не може!), віддасть кількість теплоти mвсвtв. Цієї кількості теплоти вистачить лише на плавлення льоду масою що менше початкової маси льоду mл (при цьому ми навіть не врахували необхідності нагрівання льоду до 0 °C ). Виходить, весь лід розтанути не може, тобто Θ ≤ 0 °C. Аналогічно доводиться, що Θ ≥ 0 °C. Звідси одержуємо: Θ = 0 °C.

2. У калориметрі знаходиться вода масою 1 кг при температурі 20 °C. Скільки пари при температурі 100 °C потрібно впустити в калориметр, щоб температура в ньому піднялася до 40 °C? (Відповідь: 33 г)


Домашнє завдання-1, 2

1. У-1: §§ 26, 27.

2. Підготуватися до тематичного оцінювання за темою «Теплові явища».

Джерела:

1. Усі уроки фізики. 8 клас./ Кирик Л. А.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 352 с.Схожі:

Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань iconУрок 25/67. Узагальнюючий урок Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал за темою «Теплові явища»; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань
На цьому уроці вчителеві необхідно узагальнити вивчений матеріал за темою «Теплові явища» і підготувати учнів до підсумкового тематичного...
Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань iconУрок 19/61 Пояснення зміни агрегатних станів речовини на підставі атомно-молекулярного вчення
Мета уроку: узагальнити знання учнів про агрегатні стани речовини й пояснити їх на основі атомно-молекулярного вчення
Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань iconТема уроку: Агрегатний стан речовини. Будова газів, рідин і твердих тіл Мета уроку
Мета уроку: поглибити І систематизувати знання учнів про будову І властивості речовини на основі мкт, розвивати пізнавальні здібності...
Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань iconУрок Тематичне оцінювання Мета уроку: контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою. Тип уроку: урок контролю. Обладнання: комплект завдань тематичного оцінювання
Насамперед треба підбити підсумки попереднього уроку, повідомити оцінки за лабораторні роботи 4 і 5 та за самостійну роботу. Якщо...
Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань iconУрок 26/68. Тематичне оцінювання знань за темами «Робота й енергія», «Теплові явища» Мета уроку: оцінити знання, уміння й навички учнів за вивченими темами
Тематичне оцінювання знань, умінь і навичок учнів здійснюється різними способами
Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань iconУрок 30. Тематичне оцінювання Мета уроку: контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою. Тип уроку: урок контролю. Обладнання: комплект завдань тематичного оцінювання
Перш за все слід повідомити оцінки за лабораторну роботу №12, якщо потрібно — коротко проаналізувати виконання роботи
Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань iconУрок 23. Тематичне оцінювання Мета уроку: контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою. Тип уроку: урок контролю. Обладнання: комплект завдань тематичного оцінювання
Треба повідомити оцінки за самостійну роботу. Необхідно також попередити учнів: якщо їм важко розв’язати задачу 6 розрахунковим методом,...
Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань iconУрок 15. Тематичне оцінювання Мета уроку: контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою. Тип уроку: урок контролю. Обладнання: комплект завдань тематичного оцінювання
Насамперед треба зібрати закінчені учнями вдома лабораторні роботи № Письмове тематичне оцінювання розраховане на 30-35 хв. Передбачені...
Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань iconКонспект уроку Визначте головну тему уроку. Зазвичай тема випливає з тематичного плану і навчальної програми з конкретного предмета
Вкажіть тип уроку: урок ознайомлення з новою інформацією або урок закріплення пройденого матеріалу, комбінований урок, повторювально-узагальнюючий,...
Урок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань iconУрок 8/42. Узагальнюючий урок Мета уроку: навчити учнів застосовувати отримані знання для розв’язання конкретних задач; показати, яка користь була
Мета уроку: навчити учнів застосовувати отримані знання для розв’язання конкретних задач; показати, яка користь була від проекту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи