Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» icon

Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника»
Скачати 88.56 Kb.
НазваЛабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника»
Дата конвертації04.03.2014
Розмір88.56 Kb.
ТипЛабораторна робота

Урок 9
Тема уроку: Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник. Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника»Мета:

 • навчальна: сформувати в учнів поняття коливального руху та його найпростішого виду–гармонічного руху матеріальної точки; з’ясувати основну властивість цього руху – періодичність; ввести характеристики коливального руху – амплітуду, період, частоту коливань; сформувати поняття «математичний маятник», пружинний маятник; знати види коливань;

 • розвивальна: дослідити, від чого залежить частота і період коливань математичного маятника, продовжувати формувати в учнів уміння спостерігати фізичні явища, користуватися приладами, самостійно виконувати лабораторну роботу, розвивати інтелектуальні та творчі здібності, робити висновки, аналізувати, наводити приклади коливального руху в природі та техніці;

 • виховна: створити умови для пізнавального інтересу, виховувати такі якості як самостійність, почуття колективізму.


Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.


Обладнання: нетбуки, комп’ютер, підключення до Інтернету, проектор, екран, картки та таблиці для вправи «Встанови відповідність», математичний маятник, фізичний маятник, пружинний маятник, відео-фрагмент «Коливальний рух в природі», маятник для вивчення характеристик коливального руху, роздрукована блок-схема на кожного учня, відповідне обладнання для виконання лабораторної роботи.

Програмне забезпечення:

Програма тестування MyTest, програми Microsoft Office.

Демонстрації: фізичний маятник, математичний маятник, пружинний маятник, маятник для вивчення характеристик коливального руху.


Знати: поняття коливального руху, його види, основні характеристики, типи маятників, формули періоду та частоти коливань.


Вміти: працювати із приладами, розв’язувати кількісні та експериментальні задачі, встановлювати відповідності


Хід уроку

І. Організаційний момент

Провести аналіз виконання лабораторної роботи. Зупинитися на помилках та недоліках, назвати учнів, які найкраще виконали роботу.


ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

Інтерактивна вправа «Мої очікування».

^ Учитель на зворотній стороні крил дошки записує очікування учнів від уроку, які вони оголошують.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Для економії часу домашнє завдання перевіряється відповідальними за це учнями перед початком уроку, незрозумілі питання записуються на дошці. Далі йде коментування одержаних ускладнень, вказується на способи їх подолання.

Учитель: У Давньому Римі мистецтво «читати знаки» вважали даром Прометея. У наш час, щоб вдало читати знаки, необхідно оперувати відповідними поняттями й термінами. Давайте перевіримо, чи володіємо ми цим даром!

^ Вправа «Встановіть відповідність». Самоперевірка. .(слайд 2)

Використовуючи нетбуки і програму тестування MyTest, учні завантажують завдання відповідного варіанту і встановлюють відповідність між лівою і правою колонками. Результати виконання тесту діти можуть побачити на екрані.

Картки-завдання

В1

Установіть відповідність

1. Період обертання…


2. Період обертання хвилинної стрілки годинника дорівнює


^ 3. Формула періоду обертання


4. Одиниця вимірювання частоти в системі СІ


5. Формула частоти обертання


6. Чверть місяця

А

Б

^ В - це фізична величина, яка дорівнює часу, за який тіло, що рівномірно обертається, здійснює один повний оберт

Г 1/хв

Д

Е 3600с

Ж тиждень

В2

Установіть відповідність

1. Формула періоду обертання


2. Частота обертання…


^ 3. Формула частоти обертання


4. Формула швидкості руху тіла по колу


5. Період обертання секундної стрілки годинника


6. Час, за який відбувається повна зміна фаз Місяця

А - це фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу

Б

В

Г

Д l ∙ t


Е місячний місяць


Ж 1хв = 60с

В3

Установіть відповідність

^ 1. Одиниця вимірювання періоду обертання в СІ


2. Чому дорівнює обертова частота хвилинної стрілки


3. Вісь обертання Землі

4. Причина зміни фаз Місяця


^ 5. Формула частоти обертання


6. Рівномірний рух по колу – це …

А хв

Б нахилена

В С

Г обертання Місяця навколо Землі

Д


Е


Ж періодичний рух по колу

В4

Установіть відповідність

1. Чому дорівнює обертова частота секундної стрілки


^ 2. Формула періоду обертання


3. Місяць проходить за повний цикл


4. Одиниця вимірювання частоти обертання в системі СІ


5. Земля обертається

6. Причина сходу та заходу Сонця

А

Б проти годинникової стрілки

В

Г 60

Д обертання Землі навколо своєї осі


Е


Ж 4 фази


Після закінчення виконання завдання учитель на екрані показує і коментує вірні відповіді. Працюючи активно на уроці, кожен зможе підвищити свій бал.(слайди 3-6)


V. Мотивація навчальної діяльності

(Учитель виходить із іграшкою «йо-йо», яка здійснює коливальні рухи).

Учитель : Як відомо, під час битви при Ватерлоо Наполеон та його солдати грали з «йо-йо», таким чином відпочивали перед битвою. Ця іграшка розсіює втомлюваність від розумової праці. Ніхто не знає, де і коли було придумано «йо-йо». На стінках єгипетських храмів було знайдено його рисунки. Античні лікарі рекомендували використовувати такі іграшки в якості тренажера при лікуванні різних захворювань, наприклад, поліартриту. Який рух, крім обертального, здійснює ця іграшка? Чому він такий важливий?

(Учні пропонують свої варіанти відповідей).(слайд 7)


^ V. Систематизація на узагальнення навчального матеріалу

Учитель пояснює матеріал, використовуючи відео-фрагмент «Коливальний рух у природі», https://www.youtube. com/watch?v=QH0aVF6iUyo демонстрації, блок-схему (Рисунок 6). Учні спостерігають, аналізують, працюють з підручником та вивчають навчальний матеріал, заповнюють відповідні місця в блок-схемі. Вчитель контролює правильність заповнення.(слайд 8)

2

Рисунок


VІ. Рефлексія знань

^ Біля дошки 1 учень розв’язує задачу.

Задача

Серце одне з найбільш досконалих коливальних систем. У різних тварин воно скорочується по-різному. У кита, наприклад, 7 скорочень за 1 хвилину, а у синички – 1200 скорочень за той же час. Порівняйте частоту пульсу кита та синички.

(слайд 9)

Виконання лабораторної роботи (слайди 10-12)

Перед виконанням роботи провести інструктаж з техніки безпеки. (Завантажити за адресою http://tifi2012.at.ua/fizuka/8klass/9/ laboratorna_robota_tablici.xlsx таблиці, які потрібно заповнити в лабораторній роботі.)


Лабораторна робота №3


Дослідження коливань математичного маятника

http://tifi2012.at.ua/fizuka/8klass/9/laboratorna_robota_3.docx

Мета: навчитися визначати період і частоту коливань маятника; переконатися на досліді, що частота й період коливань не залежить від його амплітуди й маси, але залежить від довжини нитки.

Обладнання: штатив з муфтою і кільцем, міцна нитка завдовжки не менше 1м, 2 вантажі з набору з механіки, годинник з секундною стрілкою або секундомір, лінійка.


Хід роботи

1. Зберіть експериментальну установку за рисунком та установіть її на краю стола. Пересуньте муфту уздовж штатива таким чином, щоб вантаж знаходився на відстані 3-5см від горизонтально розташованої на підлозі лінійки.портрети 008

2. Дослідити залежності періоду й частоти коливань маятника від його амплітуди.

2.1. Відхилити вантаж на 2-3см від положення рівноваги. Виміряйте час, протягом якого маятник виконає 10 коливань.

2.2. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці 1.


Таблиця 1

№ досліду

Довжина нитки

l

Амплітуда коливань

А, см

Час коливань

t

Число коливань

N

Частота коливань

υ, Гц

1

1

2-3


2

1

4-52.3. Аналогічно виконайте вимірювання для амплітуди 4-5см.

3. Дослідити залежність періоду та частоти коливань маятника від його маси.

3.1. Перенесіть із таблиці 1 до таблиці 2 результати 1-го досліду.

3.2. Прикріпіть до 1-го вантажу 2-й та повторіть дослідження, описані в пункті 2.1.

3.3. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці 2.

Таблиця 2

№ досліду

Довжина нитки

l, м

Маса вантажу

m, кг

Час коливань

t, с

Число коливань

N

Частота коливань

υ, Гц

1

1

0,1


2

1

0,24. Дослідити залежність періоду та частоти коливань маятника від довжини нитки.

4.1. Перенесіть із таблиці 1 до таблиці 3 результати 1-го досліду.

4.2. Зменшіть довжину нитки до 25см та повторіть дослідження, описані в пункті 2.1.

4.3. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці 3.

Таблиця 3

№ досліду

Довжина нитки

l, м

Час коливань

t, с

Число коливань

N

Період коливань

Т, с

Частота коливань

υ, Гц

1

1

2

0,25


Висновок___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________


^ VІІ. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа

«Мої очікування»

Учитель відкриває крила дошки. Учні діляться враженнями, чи справдились їх очікування.


VІІІ. Домашнє завдання (слайд13)

1. Прочитати § 6, виконати Впр. 6(2,3,5,7), с.32.

2. Експериментальне завдання. Виготовити обертальний маятник.

Інструкція. Виріжте із цупкого картону коло діаметром 6-8см. На одній стороні кола намалюйте відкритий зошит, а на іншій –цифру «12». З двох сторін кола зробіть голкою 4 отвори і вставте 2 міцні нитки. Закріпіть їх, щоб вони не від’єдналися, вузлами. Далі потрібно закрутити коло на 20-30 обертів і натягнути нитки в сторони. В результаті ви побачите картину…?

3. І.Ю.Ненашев «Фізика 8. Збірник задач», №6.20*.

4.(Завдання з випередженням). Приготувати повідомлення та презентації по групам:

І група: Сприймання звуку людиною та тваринами. Гігієна слуху.

ІІ група: Цікаві явища.

III група: Інфразвук.

План

 1. Діапазон звуку

 2. Джерела

 3. Приймачі

 4. Вплив на організм

 5. Методи боротьби

 6. Використання

IV група: Ультразвук.

План

 1. Діапазон звуку

 2. Джерела

 3. Приймачі

 4. Вплив на організм

 5. Методи боротьби

 6. Використання

V група: Екологічні проблеми акустики. Шумове забруднення середовища.Схожі:

Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» iconЛабораторна робота №3 Дослідження коливань математичного маятника
Мета: навчитися визначати період і частоту коливань маятника; переконатися на досліді, що частота й період коливань не залежить від...
Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» iconЛабораторна робота №3 Тема: Дослідження коливань математичного маятника Мета : навчитися визначати період і частоту коливань маятника; переконатися на досліді, що частота й період коливань не залежить
Мета: навчитися визначати період і частоту коливань маятника; переконатися на досліді, що частота й період коливань не залежить від...
Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» iconКонтрольна робота з теми «Механічний рух» Варіант 1 Завдання 1 ( 1 бал)
Завдання 4 ( 1 бал). Як зміняться період та частота малих коливань математичного маятника, якщо збільшити довжину маятника?
Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» iconУрок 10/10. Лабораторна робота №3 «Дослідження коливань маятників» Мета уроку: досліджувати
Мета уроку: досліджувати, від яких величин залежить період коливань математичного й пружинного маятників
Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» iconУмови Всеукраїнського фізичного конкурсу
Як зміниться період малих коливань математичного маятника, якщо амплітуду коливань зменшити у два рази?
Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» iconЛабораторна робота №4 визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника
Тема: лабораторна робота №4 визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника
Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» iconЛабораторна робота №4
Мета: дослідити такі характеристики звуку, як гучність та висота, експериментально довести, що гучність звуку визначається амплітудою...
Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» iconЛабораторна робота № Дослідження взаємодії електризованих тіл
Тема: Інструктаж із бжд. Лабораторна робота № Дослідження взаємодії електризованих тіл
Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» iconЛабораторна робота №4a Визначення коефіцієнта жорсткості сполучених пружин методом коливань
Навчитися теоретично і експериментально визначати параметри системи, що коливається|коливний| (жорсткість пружини, період, кругову...
Лабораторна робота №3«Дослідження коливань маятника» icon8 клас Поясніть будову і принцип дії барометра-анероїда. 2
Дослідити залежність періоду коливань від довжини маятника. Побудувати графік цієї залежності. Зробити висновки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи