Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку icon

Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку
Скачати 68.33 Kb.
НазваТема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку
Дата конвертації25.03.2014
Розмір68.33 Kb.
ТипДокументи


Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів

Мета уроку:

навчальна: ознайомити учнів з поняттям напруженості; навчити позначати силові лінії електричного поля

розвиваюча: показати роль фізичного знання вжитті людини та в суспільному розвитку;

виховна: формувати інтерес до вивчення фізики

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

План уроку

 1. Організаторські питання (3 хв)

 2. Вивчення нового матеріалу (30 хв)

 3. Закріплення вивченого матеріалу (10 хв)

 4. Домашнє завдання (2 хв)

Хід уроку

1. Організаторські питання

Коротке повторення вивченого у 10 класі.

2. Вивчення нового матеріалу

Дія електричного поля на заряджене тіло може мати різну інтенсивність. Сила, яка характеризує цю дію, залежатиме не лише від значення заряду даного тіла, а й від характеристик поля. Проте в кожному окремому випадку для даної точки поля вона буде пропорційною значенню електричного заряду тіла. Установлено, що відношення сили , що діє на електричний заряд, до його значення Q буде однаковим для певної точки поля:
де - сила, що діє на заряджене тіло; Q - значення електричного заряду тіла.

В електричному полі іншого тіла або в іншій точці даного поля це відношення також справджуватиметься, але його значення може бути іншим. Відношення — характеризує силову дію поля в даній точці і називається напруженістю електричного поля:Напруженість електричного поля - це фізична величина, яка є силовою характеристикою електричного поля і дорівнює відношенню сили, що діє на заряджене тіло, до його електричного заряду.image12

Напруженість є векторною величиною, яка визначає значення сили, що діє на заряджене тіло, та її напрям.


Малюнок
Для вимірювання напруженості електричного поля використовують одиницю вимірювання «ньютон на кулон» (позначається ): дорівнює напруженості такого електричного поля, яке діє на заряд 1 Кл із силою 1 Н.

З означення випливає і найпростіший спосіб вимірювання напруженості електричного поля: знаючи значення заряду тіла достатньо виміряти силу, яка діє на нього в електричному полі.

Задача. Легка кулька масою 0,4 г підвішена на нитці і має позитивний електричний заряд . Після внесення її в електричне поле вона відхиляється на кут . Чому дорівнює напруженість електричного поля?

Розв’язання


Малюнок 4
За відсутності електричного поля на кульку діє лише сила тяжіння, що викликає натяг нитки підвісу, і тому вона займає вертикальне положення (мал. 1). image15 image14 image13


Малюнок 2

Малюнок 3
В електричному полі (мал. 2) на кульку, крім сили тяжіння, діятиме також сила електричної взаємодії. За умовою нитка утворює кут з вертикаллю (на мал. 3 цей кут показано значно більшим для зручності аналізу ситуації). З малюнка видно, що , а напруженістьЗробивши розрахунки, одержимо

Досягнення сучасної електроніки дали змогу створити спеціальні прилади для вимірювання напруженості електричних полів. Вони дають можливість проводити прямі вимірювання, коли результати вимірювання відразу виводяться на індикатор чи дисплей (мал 4).

Пряме вимірювання напруженості електричного поля дає змогу заздалегідь розрахувати можливу дію поля в даній точці на будь-яке заряджене тіло:Якщо в усіх точках поля на певне заряджене тіло діє однакова сила, то в цих точках і напруженість поля буде однакова. Таке поле називають однорідним.

Якщо напруженість у різних точках поля має різні значення, то це поле називають неоднорідним.


Малюнок 5
Характерною особливістю електричного поля є те, що в одній точці простору можуть бути одночасно поля різних джерел і різного походження. При цьому кожне з них зберігає свої особливі характеристики і жодне з них не змінюється під впливом іншого поля.

Нехай у деякій точці простору А міститься тіло, що має позитивний заряд (мал. 5).

Якщо в довільну точку В внесемо точкове тіло з позитивним зарядом м, то на нього діятиме сила як результат взаємодії тіла В з полем тіла А.


Малюнок 6
У довільну точку С внесемо тепер тіло із зарядом (мал. 6). Його поле діятиме на тіло В із силою . Жодної зміни в значенні сили не відбудеться.

Але з механіки відомо, що коли на тіло діє кілька сил, то їхню дію можна замінити дією рівнодійної (мал. 7).

Якщо праву і ліву частини рівності поділити на значення електричного заряду, то одержимоабо


Малюнок 7


Отже, при розрахунках взаємодії зарядженого тіла з електричними полями багатьох тіл можна користуватися поняттям напруженості «сумарного» електричного поля. Цей висновок формулюється як принцип суперпозиції полів: напруженість електричного поля кількох заряджених тіл у будь - якій точці дорівнює векторній сумі напруженостей полів окремих тіл у цій точці:


^ 3. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Яку властивість електричного поля описує напруженість?

 2. Яку фізичну величину називають напруженістю електричного поля?

 3. Які одиниці вимірювання напруженості електричного поля?

 4. Які переваги прямих вимірювань напруженості електричного поля перед непрямими?

 5. Для чого вимірюють напруженість електричного поля?

 6. Як розрахувати силу, що діє в електричному полі на заряджене тіло?

 7. Яке електричне поле називають однорідним? неоднорідним?

Вправа

 1. Модуль напруженості електричного поля в точці, де перебуває тіло, заряд якого 0,2 мкКл, дорівнює 8 . Яке значення електричної сили, що діє на це тіло?

 2. На тіло, яке має заряд , діє сила . Яка напруженість електричного поля в цій точці?

 3. У певній точці на тіло із зарядом 4 мКл діє електрична сила 0,6 мкН. Яка напруженість електричного поля в цій точці?

 4. Кулька масою 5 г має заряд . З яким прискоренням вона буде рухатися в однорідному електричному полі з напруженістю , якщо дія сили тяжіння буде компенсована?

 5. Електрон під дією лише однорідного електричного поля напруженістю 182 рухається з прискоренням. Визначити прискорення електрона.

 6. В однорідному електричному полі, утвореному двома вертикальними паралельними пластинками, розмістили кульку масою 2 г, підвішену на тонкій нерозтяжній і непровідній нитці. Кульці надали заряду . Визначити напруженість електричного поля, якщо нитка відхилилася на від вертикалі

 1. Домашнє завдання

___________________________________________________________________________Схожі:

Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку iconКалендарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень
...
Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку iconТема: Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів Мета уроку
Навчальна: ознайомити учнів із поняттям робота електричного заряду; дати визначення потенціалу; показати зв’язок між напруженістю...
Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку iconКонтрольна робота №1 Електродинаміка. Електричне поле Варіант1
На тіло, яке має заряд, діє сила. Яка напруженість електричного поля в цій точці?
Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку iconТема: Розв’язування задач. Мета уроку
На тіло, яке має заряд, діє сила. Яка напруженість електричного поля в цій точці?
Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку iconРозв’язування задач. Мета уроку
Як різниця потенціалів між двома точками поля залежить від роботи електричного поля?
Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку iconМоделювання електричного поля двопровідної лінії полем струму в провідному середовищі
Необхідність фізичного моделювання полів пояснюється складністю аналітичного рішення рівнянь, що описують їх, і труднощами безпосереднього...
Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку iconТема: Аналіз контрольної роботи. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів Мета
Навчальна: розглянути поняття електричної та магнітної взаємодії, магнітне поле струму, лінії магнітного поля прямого та колового...
Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку iconРеферат з фізики на тему: " Застосування електролізу в техніці"
Загалом, електричний струм отримують, коли під дією певної різниці потенціалу (U=∆φ =/В/) електричного поля ті чи інші носії електричного...
Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку iconТема: Види конденсаторів. З'єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці Мета уроку
Навчальна: ознайомити учнів із видами конденсаторів, їх з’єднанням та використанням
Тема: Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів Мета уроку iconРеферат з фізики на тему: " Електромагніти та їх застосування"
Електромагнетизм, наука, яка займається питанням взаємозалежності магнітних та електричних явищ, наприклад, виникнення магнітного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи