Музичне мистецтво icon

Музичне мистецтво
НазваМузичне мистецтво
Сторінка4/4
Дата конвертації14.01.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4


4 клас

35 год. (1 год. на тиждень), з них 4 год. - резервний час

^ Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. Музика мого народу (16 год.)


Роль музики в житті народу. Зв’язок музики з життям і побутом людини. Джерела і традиції української народної музичної творчості. Інтонаційні особливості, своєрідність музичного надбання українського народу. Спільне і відмінне в народній та професійній творчості. Професійна музика в народному дусі. Колискова пісня. Дитячий фольклор (дражнили, лічилки, забавлянки). Календарно-обрядові пісні: жниварські пісні (зажинкові, власне жниварські, обжинкові), колядки і щедрівки, їх особливості. Жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки. Троїсті музики. Історичні пісні, українська народна дума. Ліричні пісні. Найхарактерніші риси української народної музики: наспівність, яскрава емоційність, ліричність. Українська народнопісенна творчість як джерело професійної музики та окраса духовної культури. Основні поняття і терміни: календарно-обрядова пісня, колядка, щедрівка, жартівливо-танцювальна пісня, коломийка, історична пісня, дума, лірична пісня.

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного змісту і характеру. Пластичне інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів. Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців. Виконання пісень із підголосками. Театралізація дитячих музичних розваг (дражнилок, лічилок, забавлянок).

Основний матеріал для сприймання

М. Вербицький. “Ще не вмерла Україна”; Державний Гімн України (участь у виконанні ); українська народна пісня “За світ встали козаченьки”; М. Лисенко. Увертюра до опери “Тарас Бульба”; українські народні думи „Іван Богун”, «Пісня про Байду», «Дума про козака Голоту»; М. Калачевський. “Українська симфонія” (І ч.); М. Лисенко. “Елегія”, «Зоре моя вечірняя (зіставлення композиторської пісні Я.Степового і народної); українські колискові пісні «Повішу я колисочку», “Ой ходить сон коло вікон”;. К.Стеценко. «Вечірня пісня»; українські троїсті музики (на вибір учителя ); Ж.Колодуб. „Троїсті музики»; Г. Майборода. “Гуцульська рапсодія”; українські щедрівки “Чи дома, дома”, “Слава нашим господарям”; К.Меладзе. «Квітка-душа» (у виконанні Ніни Матвієнко).

Додатковий матеріал для сприймання

В.Філіпенко . «Поле моє, поле»; українська історична пісня «Ой на горі та й женці жнуть»; М.Лисенко. Хор „Гей, не дивуйте” з опери „Тарас Бульба”; українські народні думи «Пісня про Устима Кармелюка», “Батьку Хмелю”; В.Кушпет. “Кобзарська дума”; Д.Бортнянський. Соната до мажор; Л. Ревуцький. Друга симфонія (ІІ і ІІІ ч.); В Лепешко. «Кобзарська слава»; М.Вериківський, «Пісня кобзаря» з опери «Гайдамаки»; український народний танець «Метелиця»; К.Данькевич. «Метелиця» з балету «Лілея»; С.Гулак-Артемовський. «Танці з опери “Запорожець за Дунаєм”.

Варіативний матеріал для сприймання

Вокальні й інструментальні обробки українських народних пісень і танців, троїсті музики (за вибором); пісні сучасних українських композиторів; І.Шамо. „Гуцульські акварелі” (фрагмент); фрагменти дитячих опер за вибором (М.Лисенко. „Коза-дереза”, „Пан Коцький”; М.Коваль. „Вовк і семеро козенят”; К.Стеценко. „Лисичка, Котик і Півник”, „Івасик-Телесик”); Ю.Щуровський. „Музичний калейдоскоп” („Волинка”, „Шарманка” та ін.); Г.Майборода. „Гуцульська рапсодія”; І.Шамо. Прелюдія фа-дієз мінор, „Картини російський живописців” (за вибором); П.Чайковський. „Підсніжник”, „Думка”; М.Калачевський „Українська симфонія” (ІІч.); Симфонія невідомого автора початку ХІХ століття (фінал); М.Лисенко. „Баркарола”, хор „А вже весна” з опери „Зима і весна”; А.Штогаренко. „Вірменські ескізи”; Б.Фільц. „Весняне рондо”; Л.Бетховен. „Турецький марш”, „Варіації на українські теми”; Є.Адамцевич. „Запорозький марш”; українські колядки, щедрівки за вибором.

Основний матеріал для виконання

М.Ведмедеря. «Це моя Україна»; українські народні пісні «Вийшли в поле косарі», «Ой на горі та й женці жнуть»;

українська народна пісня «Котику сіренький»; М.Катричко. «Рідна мова»; Л.Попернацький. «Україно-світ»; українські щедрівки “Ой рано-рано кури запіли”, “Прийшли щедрувати”; українська народна пісня “Забілів від снігу гай”.

Додатковий матеріал для виконання

М.Мельник. „Україно-дівчино”; М.Рожко. «Рідня»; українські жниварські пісні “В понеділок раненько”, “А вже сонце котиться”; М.Ведмедеря. «Здрастуй, вересень»; Л.Дичко. «Сонце і ледачий учень»; О.Лобова. «Прощання з журавлями»; А.Мігай. «Сім нот»; М.Іванников. „Відлетіли журавлі”; В.Мураделі. «Шкільна стежинка»; українська народна пісня “Ой гиля, гиля, гусоньки, на став”; М.Рожко. «Радість»; О.Янушкевич. «Дитинства світ»; П.Майборода. «Пісня допитливих» із кінофільму «Абітурієнтка»; Б.Лепкий. «Тіштеся, діти»; Т.Попатенко. «Новорічна полька»; українські колядки та щедрівки «Ой чи є, чи нема»; «Котився хміль з-під города»; «Місяченьку, мій братику»; «Тече річка невеличка».

Варіативний матеріал для виконання

Українські народні пісні „Ой на горі та й женці жнуть”, „Заграй мені, скрипалю”, „Верховино, світку ти наш” та ін., колядки, щедрівки (за вибором); М.Ведмедеря. „Здрастуй, школо!”, „Осінь”; О.Злотник. „Музика рідного дому”; О.Лобова. „Вперше Осінь йшла до школи”, „Прощання з журавлями”; М.Глінка. „Не щебечи, соловейку”; О.Хромушин. „Що таке калюжа?”; В.Прихожай. „Нічні музики”; Н.Вересокіна. „Колискова”; С.Гаврилов. „Навчайте мене музики”; М.Матвєєв. „Як лікували бегемота”; Є.Карпенко. „Їжачки зелені”; С.Ткачук. „Вітаємо з Різдвом”; пісні з мультфільмів.

^ Матеріал для музикування та виконання в русі

Троїсті музики (на вибір учителя); українські народні пісні „Танцювати починаймо”, «Сіяв мужик просо»; прикарпатська коломийка; Ю.Рожавська «Коломийка»; українські народні пісні-ігри в обробці Ж.Колодуб. «Фрікель, нікель», “Йшла зозуля мимо саду”, «Котилася торба»; українська народна пісня в обробці М.Леонтовича «Коза»; В.Верховинець. Вертеп. Пісня-гра „Маланка”.^ Учень має уявлення про:

зв’язок музики з життям народу;

джерела і традиції української народної музичної творчості;

найхарактерніші риси української народної музики;

спільне й відмінне в народній та професійній творчості;

професійну музику в народному дусі;

колискові пісні й дитячий фольклор;

календарно-обрядові пісні;

троїсті музики як тип інструментального ансамблю;

жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки;

історичні та ліричні пісні;

українську народу думу;

називає:

музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;

порівнює:

народні й професійні пісні;

обґрунтовує:

належність пісні до народної, професійної або професійної в народному дусі;

висловлює:

власне ставлення до змісту музичних творів;

вміє:

оцінювати спів власний та однокласників;

виразно виконує:

пісні, дотримуючись основних правил співу;

користується:

музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);

дотримується правил:

поведінки у класі, на концерті, в театрі;

слухання музики, співу.^ Тема 2. Музика єднає світ (19 год.)


Спорідненість музики слов’янських народів. Спільні властивості українських і російських протяжних ліричних пісень: наспівність, широке розгортання мелодії, розспівування складів, підголоскове багатоголосся, відносно вільний рух голосів. Спільні й відмінні риси в танцювальній музиці слов’янських народів. Жанр обробки народних пісень. Пісні весняного календарного циклу. Календарно-обрядові пісні як основа музичного мистецтва слов’янських народів. Музика Прибалтики, Кавказу, Середньої Азії, країн Європи та світу. Взаємовплив і взаємозбагачення музики різних народів. Роль композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів. Основні поняття і терміни: мазурка, полька, баркарола, розспів, підголоскове багатоголосся.

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного змісту і характеру. Пластичне інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів. Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців.

Основний матеріал для сприймання

Українська народна пісня “Реве та стогне Дніпр широкий”; П. Чайковський. Фінал Першого концерту для фортепіано з оркестром (фрагмент); О.Хромушин. «Фантазія на теми українських народних пісень»; Р. Щедрін. “Пустотливі частівки”; білоруська народна пісня «Бульба»; К. М’ясков. “Білоруський танець”, народні танці «Молдовеняска»; «Лезгінка»; А. Хачатурян. Гопак із балету “Гаяне”; Д. Гершвін. “Колискова” з опери “Поргі та Бесс”; болгарська народна пісня «Посадив я полин»; М.Глінка. «Венеціанська ніч»; М. Лисенко. “Баркарола”; В. А. Моцарт. Варіації на тему французької пісні; С.Рахманінов. «Італійська полька»; З.Кодай. «Чардаш»; Й.Брамс. Угорський танець №2; В. А. Моцарт. Рондо в турецькому стилі; українська народна пісня «Їхав козак за Дунай»; Л.Бетховен. Варіації на українські теми; Д.Кабалевський. Варіації на японську народну тему; Ф. Шопен. Мазурка ля мінор; Я.Сібеліус. «Фінляндія»; Д.Кабалевський. Празький концерт.

Додатковий матеріал для сприймання

С. Рахманінов. Третій концерт для фортепіано з оркестром (фрагмент); Ж.Колодуб. „Троїсті музики»; К. М’ясков. «Литовський танець», «Туркменський танець»; латиська народна пісня «Вій, вітерець», литовська народна пісня «Добрий мірошник»; естонський народний танець «Тульяк»; А.Штогаренко. «Вірменські ескізи»; В.А. Моцарт. Симфонія соль мінор (перша частина, фрагмент); Є. Станкович. Купальський танок “Марина”.

Варіативний матеріал для сприймання

Український фольклор, пісні й танці різних народів світу (за вибором); А.Вівальді. „Зима” (фрагмент); О.Аляб’єв. „Соловей”; В.А.Моцарт. „Романс” із „Маленької нічної музики”; П.Чайковський. „Танець феї Драже” з балету „Лускунчик”, „Танець маленьких лебедів” із балету „Лебедине озеро”; Четверта симфонія (фрагмент фіналу); Й.С.Бах. Прелюдії до мажор, до мінор (з І т. „Добре темперованого клавіру”); Ф.Шопен. Прелюдії №№ 4, 7 (або інші фортепіанні мініатюри за вибором); Н.Паганіні. „Кампанелла”, Каприс № 24; К.Дебюссі. „Маленький пастух”, „Ляльковий кек-уок” (із сюїти „Дитячий куточок”); К.Сен-Санс. „Карнавал тварин” (за вибором); Й.Гайдн. Симфонії „Сюрприз”, „Годинник” (фрагменти); М.Глінка. „Іспанська увертюра” № 1; Ж.Бізе. „Хабанера” з опери „Кармен”; П.Чайковський. „Підсніжник”, „Неаполітанська пісенька”, „Неаполітанський танець”, Перший концерт для фортепіано з оркестром (фінал); О.Аляб’єв-Ф.Ліст. „Соловей”; С.Рахманінов. „Богородице, діво, радуйся”, „Рапсодія на тему Паганіні”; Й.С.Бах-Ш.Гуно. „Аве Марія”; Г.Аллегрі. „Mізерере”; А.Вівальді „Гроза”; В.Мей „Шторм”; Л.Бетховен. „Турецький марш”; В.А.Моцарт. „Турецький марш”; Й.Штраус. „Російський марш”; А.Хачатурян. „Гопак” з балету „Гаяне”; М.Сільванський. Варіації на тему української народної пісні „А вже весна”; Л.Ревуцький. „Веснянка”.

Основний матеріал для виконання

М. Глінка. “Гуде вітер вельми в полі”; українська народна пісня «Вийди, вийди, Іванку»; російська народна пісня “Вниз по матушке по Волге”; Г. Гусейнлі. “Курчатка”; Е. Гріг. “Захід сонця”; чеська народна пісня “Полька”; французька народна пісня «Пастух»; індонезійська народна пісня “Прогулянка з батьком”; японська народна пісня “Вишня”; польська народна пісня «Жайворонок»; В.Таловиря. «Рідній вчительці».

Додатковий матеріал для виконання

Російська народна пісня “Со вьюном я хожу”; латиська народна пісня “Півник”; естонська народна пісня „Зозуля”; грузинська народна пісня «Світлячок»; туркменська народна пісня «Метелик»; О.Янушкевич. «День народження у мами»; українські народні пісні «Янчику-білоданчику», «Прийшла весна з квітами», «Ой весна, весна, та й весняночка»; німецька народна пісня „Музиканти”; А.Житкевич. «Перестук»; Р.Бойко. «Річкова прохолода» із циклу «Пісні в стилі різних народів».

Варіативний матеріал для виконання

Українські народні пісні, веснянки та гаївки („Соловеєчку, сватку, сватку”, „А вже весна” та ін.); Б.Савельєв. „Із чого складається світ?”, „Справжній друг”; естонська народна пісня „Хор нашого Яна”; російська народна пісня „У полі береза стояла”; литовська народна пісня „Добрий мірошник”; французька народна пісня „Каде Руссель”; С.Соснин. „Сонячні краплини”; Р.Паулс. „Золоте весілля”; М.Лисенко. „А вже весна, а вже красна”; Є.Бондаренко. „Співаночка-весняночка”; О.Злотник. „Мамина пісня”; М.Ведмедеря. „Молитва”, „Це моя Україна”; Є.Карпенко. „Зернятко”; В.А.Моцарт-Б.Фліс. „Колискова”; А.Житкевич. „Сопілочко з бузини”; В.Шаїнський. „Чого вчать у школі”; І.Кириліна. „Засмутилось кошеня”; М.Катричко. „Найкраще місце на землі”; пісні з мультфільмів (за вибором).

Матеріал для музикування та виконання в русі

Троїсті музики (на вибір учителя); російські народні пісні „Со вьюном я хожу”, „Светит месяц”; білоруський народний танець „Бульба”; білоруська народна пісня „Савка і Гришка”; грузинський танець „Лезгінка”; узбецька народна пісня-танець „Мавригі”; українські народні пісні „Янчику-білоданчику”, «Прийшла весна з квітами», «Ой весна, весна, та й весняночка».^ Учень має уявлення про:

спорідненість музики слов’янських народів;

спільні властивості українських і російських протяжних ліричних пісень;

спільні й відмінні риси в танцювальній музиці слов’янських народів

взаємовплив і взаємозбагачення музики різних народів;

роль композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів;

календарно-обрядові пісні як основу музичного мистецтва слов’янських народів;

називає:

музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;

порівнює:

музику різних народів;

обґрунтовує:

належність пісні до музичного надбання певного народу;

висловлює:

власне ставлення до народної музики різних народів;

вміє:

оцінювати спів власний та однокласників;

виразно виконує:

пісні, дотримуючись основних правил співу;

користується:

музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);

дотримується правил:

поведінки у класі, на концерті, в театрі;

слухання музики, співу.


Інтернет-ресурси на допомогу вчителю:

 http://spiv.org.ua/ - Хоровий спів в Україні (інформація про хоровий спів в Україні, видатних хорових композиторів, диригентів, хормейстерів, регентів, хори; новини хорового життя; хорові фотогалереї, аудіогалереї, відео галереї; анонси хорових подій тощо);  http://folk.org.ua/  -: Українська Автентична Музика (збереження унікальної народної музичної спадщини України);

http://www.classic-music.ru/ - містить такі розділи: композитори (біографії і творчі портрети); виконавці (диригенти, співаки, піаністи, скрипалі, віолончелісти та ін.); факти (цікаві та маловідомі факти з життя видатних особистостей); афоризми (висловлювання видатних особистостей); інструменти (енциклопедія старовинних і сучасних інструментів); словник музичних термінів; наші проекти (кращі сайти про класичну музику);

 http://kobzari.org.ua/ - Національна спілка кобзарів України. Кобзарі сучасності (офіційний сайт Національної спілки кобзарів України; музичні записи, ноти та інша інформація про кобзарство);

http://gomin.uazone.net  -" Гомін" - архів української народної пісенності;

http://www.artsmaidan.kiev.ua   «^ ArtsMaidan» - галерея сучасного українського мистецтва» (твори сучасних українських митців on-line у жанрах живопису, графіки, скульптури, кераміки, портрету і натюрморту, декоративно-прикладного мистецтва);

http://www.artofukraine.com – сучасне мистецтво українських художників.


^ Авторський склад:


Хлєбникова Л. О., керівник творчого колективу старший науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Дорогань Л. О., вчитель музичного мистецтва гімназії № 13 м. Харкова, вчитель-методист;

Івахно І. М., вчитель музичного мистецтва загальноосвітнього навчального закладу № 253 м. Києва; вчитель-методист;

Кондратова Л. Г., доцент кафедри теорії та методики виховання Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти; кандидат педагогічних наук,

Корнілова О. В., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту України;

Лобова О. В., доцент кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка; кандидат педагогічних наук;

Міщенко Н.І. вчитель музичного мистецтва загальноосвітнього навчального закладу № 122 м. Харкова; вчитель-методист.

1   2   3   4Схожі:

Музичне мистецтво iconДокументи
1. /Музичне мистецтво/Блоцька__._..docx
2. /Музичне...

Музичне мистецтво iconПогоджено ” “Затверджую”
Музичне мистецтво, художня культура,”“ Музичне мистецтво, хореографія (4 роки навчання)
Музичне мистецтво iconРішення про що приймає загальноосвітній навчальний заклад
Структура програми «Мистецтво» забезпечує цілісність змісту мистецької освіти в основній школі. Програма складається з блоків відповідно...
Музичне мистецтво iconМетодичні рекомендації щодо викладання предметів музика та музичне мистецтво
Викладання предметів музика та музичне мистецтво буде здійснюватися за програмами та підручниками мону
Музичне мистецтво iconКалендарно-тематичне планування уроків музичного мистецтва 1 клас За програмою «Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 кл.»
За програмою «Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 кл.» Авт. Л. Хлєбнікова, Л. Дорогань, І. Івахно, Л....
Музичне мистецтво iconРобоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Tеатральне мистецтво» 020201), «Музичне мистецтво» 020204)
Політологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальностей «Tеатральне мистецтво» 020201, «Музичне мистецтво»...
Музичне мистецтво iconПравила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011
Державної акредитаційної комісії України від 26. 05. 2010 року, протокол №83 «Про визнання акредитованим Артемівське музичне училище...
Музичне мистецтво iconХроніка культурно-мистецького життя області за травень 2013 року Загальні питання
Борисом Олійником, ознайомилась з кращими творчими здобутками обдарованої молоді та дітей зі всіх куточків України. З чотирнадцяти...
Музичне мистецтво iconУрок (музичне мистецтво, образотворче мистецтво)
«бачити музику», «чути картину», розвивати творчу уяву; виховувати культурного слухача, всебічно розвинену особистість; прищеплювати...
Музичне мистецтво iconПравила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому
Державної акредитаційної комісії України від 26. 05. 2010 року, протокол №83 «Про визнання акредитованим Артемівське музичне училище...
Музичне мистецтво iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів "Музичне мистецтво" (5-8 класи)
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Музичне мистецтво” (5-8 класи)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи