Постановляю: Кабінету Міністрів України icon

Постановляю: Кабінету Міністрів України
Скачати 296.65 Kb.
НазваПостановляю: Кабінету Міністрів України
Дата конвертації14.01.2013
Розмір296.65 Kb.
ТипДокументи

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні


З метою підвищення ефективності заходів щодо розвитку освіти в Україні, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та затвердити до 1 травня 2008 року комплексний план дій з розвитку освіти в Україні на 2008 – 2011 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

- удосконалення системи підготовки педагогічних працівників відповідно до сучасних потреб, підвищення ефективності забезпечення такими працівниками навчальних закладів, у тому числі з навчанням мовами національних меншин;

- прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір, забезпечення збалансованої структури підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до потреб національної економіки і європейських вимог, завершення реформування мережі вищих навчальних закладів, створення укрупнених регіональних університетів, розширення їх автономії в установленому порядку;

- поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською і студентською молодцю, зменшення негативних впливів на них соціального середовища, розроблення відповідної державної цільової програми для розв'язання цих проблем;

- будівництва нових загальноосвітніх та інших навчальних закладів, уведення в експлуатацію новобудов таких закладів з високим ступенем готовності;

- поліпшення умов навчання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з обмеженими фізичними можливостями, надання їм соціально-педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків;

2) вжити заходів щодо підвищення соціального статусу педагогічних працівників, для чого, зокрема:

- переглянути у тримісячний строк умови оплати праці працівників освіти, зокрема, опрацювати питання щодо встановлення доплат вчителям української мови та літератури, які працюють у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;

- здійснювати заходи щодо забезпечення в установленому порядку починаючи з 2009 року педагогічних та науково-педагогічних працівників доступним житлом;

- забезпечити в повному обсязі виконання заходів щодо підвищення соціального статусу педагогічних та науково-педагогічних працівників, передбачених Указом Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;

3) забезпечити виділення до 1 травня 2008 року не менше 70 відсотків коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів;

4) вирішити в установленому порядку питання щодо:

- забезпечення до початку нового навчального року видання, придбання у необхідному обсязі та доставки підручників, іншої навчальної літератури для навчальних закладів, зокрема з навчанням мовами національних меншин;

- задоволення освітніх та мовних потреб українців, які проживають за межами України, зокрема забезпечення їх підручниками, посібниками та іншими україномовними засобами навчання, здійснення належної координації цієї роботи;

5) вжити вичерпних заходів щодо:

- вирішення проблемних питань у запровадженні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, зокрема вчасного і в повному обсязі фінансування відповідних заходів, організаційного, кадрового та нормативно-правового забезпечення, широкого інформування учнів випускних класів та випускників минулих років, їх батьків і педагогічних працівників про порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

- забезпечення створення у 2008 році навчально-екзаменаційних центрів Українського центру оцінювання якості освіти та поступового розширення практики тестових форм оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі навчання;

6) опрацювати у двомісячний строк питання щодо створення у 2008 році системи моніторингу якості освіти та участі України у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти;

7) вжити з метою розвитку мережі навчальних закладів і поліпшення їх матеріальної бази заходів щодо:

- охоплення дошкільною освітою не менше 75 відсотків дітей відповідного віку, посилення наукового і методичного супроводу дошкільної освіти, оновлення її стандартів;

- завершення забезпечення у 2008 році в повному обсязі загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема у містах обласного та районного значення, сучасними навчальними комп'ютерними комплексами, ліцензійними навчальними програмами, засобами виходу до міжнародної інформаційної мережі Інтернет;

8) опрацювати з метою задоволення освітніх потреб національних меншин, надання їх представникам рівних можливостей у здобутті освіти питання щодо:

- запровадження в установленому порядку, починаючи з основної школи, в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин проведення факультативних занять та вивчення окремих предметів українською мовою;

- здійснення при вивченні української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин поділу класів на групи за наявності у них 23 і більше учнів у міських навчальних закладах та 16 і більше учнів у закладах, розташованих у сільській місцевості;

- запровадження безоплатного здобуття педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин другої вищої освіти за спеціальністю «українська мова та література»;

9) передбачити при підготовці проекту закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:

а) збільшення видатків на:

- видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів – на 120 млн. гривень;

- здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами – на 81,2 млн. гривень;

- проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури – на 50 млн. гривень;

б) збільшення обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на:

- придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, – на 230 млн. гривень;

- комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів – на 290,5 млн. гривень;

в) додаткові видатки на фінансування фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання та в місцях відпочинку дітей та молоді;

10) опрацювати у тримісячний строк питання щодо вдосконалення порядку фінансування дошкільних і позашкільних навчальних закладів, зокрема шляхом міжбюджетних трансфертів, і внести в установленому порядку відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради України.

2. Міністерству освіти і науки України:

1) вирішити у двомісячний строк питання щодо:

- удосконалення механізму конкурсного відбору підручників та іншої навчально-методичної літератури, поліпшення якості їх поліграфічного виконання, забезпечивши раціональне використання виділених для цього державних коштів;

- перегляду змісту освіти, навчальних програм і підручників з метою посилення їх українознавчої та морально-етичної спрямованості, відображення сучасних наукових досягнень; залучення в установленому порядку Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України до наукової та психолого-педагогічної експертизи навчальних програм і підручників;

2) провести аналіз стану екологічної освіти в навчальних закладах та вжити заходів щодо її удосконалення.

3. Міністерству освіти і науки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити вичерпних заходів щодо стовідсоткового охоплення загальною середньою освітою дітей відповідного віку, насамперед безпритульних і бездоглядних дітей.

4. Міністерству освіти і науки України, Міністерству внутрішніх справ України здійснювати скоординовані заходи щодо забезпечення умов конфіденційності при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, функціонального супроводження всіх його етапів, зокрема доставки та зберігання тестових завдань, попередження зловживань та порушень порядку проведення оцінювання під час організації та проведення тестування, безпечного підвезення учасників оцінювання із числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів до пунктів тестування.

5. Міністерству освіти і науки України, Київській міській державній адміністрації разом з Академією педагогічних наук України забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо створення на базі однієї із шкіл-інтернатів міста Києва експериментального загальноосвітнього навчального закладу для обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) розробити та затвердити до 1 травня 2008 року комплексні заходи щодо створення належних умов для здобуття освіти, передбачивши, зокрема:

- відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, які тимчасово не працюють;

- поліпшення естетичних і забезпечення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів і вихованців у дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах;

- проведення ремонту будівель навчальних закладів, у тому числі капітального, запровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення належного водопостачання, встановлення сучасних опалювальних систем, модернізацію технологічного обладнання їдалень навчальних закладів;

2) вжити заходів щодо створення належних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, забезпечення організованого підвезення учасників оцінювання із числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів до пунктів тестування;

3) вивчити з урахуванням прогнозованих демографічних змін ситуацію щодо функціонування навчальних закладів у сільській місцевості та вжити додаткових заходів щодо недопущення їх необґрунтованої ліквідації;

4) забезпечити функціонування у кожному селі, де є діти, щонайменше початкової школи, а також створення у сільській місцевості розгалуженої мережі навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад»;

5) активізувати роботу щодо професійної орієнтації учнівської молоді та створити умови для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Кабінету Міністрів України надавати щороку до 1 липня та 30 грудня інформацію стосовно виконання передбачених цим Указом заходів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 березня 2008 року

№ 244/2008
^

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 927/2010

Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді


З метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу, враховуючи визначну роль Українського державного центру «Мала академія наук України» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України у залученні до систематичної науково-дослідної роботи обдарованих і талановитих дітей та молоді, постановляю:

1. Надати Українському державному центру «Мала академія наук України» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України статус національного й надалі іменувати його – Національний центр «Мала академія наук України».

2. Надати підтримку Президента України Всеукраїнському конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

3. Кабінету Міністрів України опрацювати разом із Київською міською державною адміністрацією та забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо надання Національному центру «Мала академія наук України» необхідних приміщень.

4. Міністерству освіти і науки України за участю Національної академії наук України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям:

вжити заходів щодо розширення мережі позашкільних навчальних закладів – територіальних малих академій наук учнівської молоді та вирішення питань розміщення таких закладів, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

забезпечити вирішення в установленому порядку питання модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази існуючих позашкільних навчальних закладів по роботі з обдарованою і талановитою учнівською молоддю.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям запровадити систему заохочень та підтримки переможців II і III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, І і II етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, в тому числі шляхом заснування відповідних премій та стипендій.

6. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити широке висвітлення заходів щодо розвитку і функціонування загальнонаціональної системи виявлення та підтримки талановитих і обдарованих дітей та молоді, створення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

30 вересня 2010 року


                             

^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИП О С Т А Н О В А
від 3 лютого 2010 р. N 88
КиївПро удосконалення роботи з талановитими дітьми{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 201 ( 201-2010-п ) від 17.02.2010 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки та Національної академії наук щодо утворення на базі позашкільного навчального закладу "Мала академія наук учнівської молоді" Українського державного центру "Мала академія наук України"
Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 201 ( 201-2010-п ) від
17.02.2010 }


2. Внести до розділу 1 "Позашкільні навчальні заклади" переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій,
видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1133 ( 1133-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1573; 2003 р., N 34, ст. 1818; 2004 р., N 6, ст. 329; 2007 р., N 61, ст. 2417), такі зміни:

у підрозділі "МОН" слова "Мала академія наук учнівської молоді (м. Київ)" виключити; доповнити розділ підрозділом такого змісту:

"МОН і Національна академія наук Український державний центр "Мала академія наук України" (м.Київ)".

3. Міністерству освіти і науки та Національній академії наук:

разом з Академією педагогічних наук затвердити у двомісячний строк Статут Центру;

разом з Київською міською державною адміністрацією вирішити в установленому порядку питання розміщення Центру.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування розглянути питання щодо утворення місцевих позашкільних навчальних закладів типу малої академії наук учнівської молоді.

{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 201 ( 201-2010-п ) від 17.02.2010 }


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
^ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ


"01" 12.2010 року № 354

м. Київ

Про затвердження базових

обласних навчальних закладів


З метою забезпечення функціонування та комплектації Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» створеного рішенням сесії Київської обласної ради п’ятого скликання від 29 липня 2010 року № 769-33-V

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік закладів, яким надається статус:

Базовий обласний навчальний заклад при Малій академії наук учнівської молоді (додаток 1).

2. Головному управлінню освіти і науки Київської облдержадміністрації забезпечити фінансування діяльності базових обласних навчальних закладів за рахунок обласного бюджету відповідно до чинного законодавства України.

3. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (Мережинська О.Г.) здійснювати:

3.1. Науково-методичний супровід та координацію діяльності базових обласних навчальних закладів.

3.2. Кадрове забезпечення наукових відділень базових обласних

навчальних закладів при Малій академії наук учнівської молоді.

4. Начальникам відділів освіти Києво-Святошинської, Сквирської районних державних адміністрацій, Бучанської, Переяслав-Хмельницької міської ради, управління освіти Фастівської міської ради, управлінь освіти і науки Бориспільської та Білоцерківської міських рад:

4.1. Забезпечити умови функціонування базових обласних навчальних закладів.

4.2. Сприяти формуванню кадрового складу Малої академії наук

учнівської молоді (відповідно до плану роботи Закладу).

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник головного управління В.Г. Бутник

Додаток 1

Затверджено

наказ головного управління освіти і науки

«01» грудня 2010 року № 354


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,


№ пп.

Назва закладу

Керівник

Адреса

Наукові відділення

1

2

3

4

5

1

Києво-Святошинський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Лисенко

Оксана Олександрівна,

директор

м. Боярка,

вул. Хрещатик, 76

(0-4598) 4-02-79

Хімії та біології; Екології та аграрних наук

2

Комунальний заклад Київської обласної ради

«Бучанська спеціалізована

ЗОШ І-ІІІст.з поглибленим вивченням іноземних мов»

Наконечний Михайло Петрович,

директор

м. Буча,

вул. Вокзальна,104

(0-4597) 4-93-80

Філології та мистецтвознавства


3

Сквирський ліцей

Юхимчак

Віктор

Павлович,

директор


м. Сквира,

вул. Карла Маркса, 63

(0-4568) 5-26-32

Філології та мистецтвознавства4

Фастівський

ліцей-інтернат

Коміренко Михайло Митрофанович,

директор

м. Фастів

вул. Великоснітин

ська, 63

(0-4565) 6-66-02

Фізики і астрономії; Математики; Економіки

5

Центр технічної творчості «Евріка»

Третяк

Олег

Миколайович,

директор

м. Бориспіль,

вул.Київський шлях, 87

(0-4595) 6-78-95

Технічних наук

6

Спеціалізована ЗОШ

І-ІІІст. № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій

Вітюк

Олексій Панасович, директор

м.Біла Церква,

бульвар Комсомольський,

11

(0-4563) 38-65-45


Комп’ютерних наук

7

Переяслав-Хмельницька

гімназія

Батрак

Олександр

Петрович,

директор

м. Переяслав-Хмельницький,

вул.

Шевченка, 20

(045-67) 51413

Історії; Наук про Землю; Філософії та суспільствознавства
яким надано статус базових обласних навчальних закладів^ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

" 01 " березня 2011 року № 71

м. Київ

Про закріплення районних та міських

навчальних закладів за базовими

обласними навчальними закладами


На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», постанов Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 №88 «Про вдосконалення роботи з обдарованими дітьми», рішення Київської обласної ради від 29.07.2010 № 769-33-V «Про утворення Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» з метою забезпечення інтелектуального розвитку молодих громадян, реалізації здібностей дітей і учнівської молоді, підготовки їх до активної діяльності в галузі науки, ефективної діяльності та забезпечення скоординованості в роботі наукових відділень Малої академії наук учнівської молоді

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити структурну модель Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (додаток 1).

2. Призначити методистів, що відповідають за роботу базових обласних навчальних закладів Київського обласного комунального навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (додаток 2).

3. Закріпити за базовими обласними навчальними закладами відповідні районні та міські навчальні заклади (додаток 3).

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на першого заступника начальника управління Л.І. Лахтадир.


^ Начальник головного управління В.Г. Бутник


Структурна модель Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Додаток 1


Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації^ Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад

«Мала академія наук учнівської молоді»

Базові вищі навчальні закладиПрезидія

(консультативно-рекомендаційна робота)


( консультативно-рекомендаційна робота)

Науково-дослідні установи

Науково-методична радаКиївський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрівКомунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»

Піклувальна рада

^

Наукові відділення


Хімії та біології;

Екології та аграрних наук

Філології та мистецтвознавства

Фізики та астрономії;

Математики;

Економіки

Технічних

наук

Комп’ютерних

наук

Історії; Наук про Землю;

Філософії та суспільствознавства

^ Базові обласні навчальні заклади

Києво-Святошинський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Комунальний заклад Київської обласної ради «Бучанська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов»

(іноземна філол., мистецтвозн.)

^ Сквирський ліцей


Фастівський ліцей-інтернат


Центр технічної творчості «Евріка» м. Бориспіль


Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Біла Церква

Переяслав-Хмельницька гімназія

Наукові секції

 • Біологія людини

 • Загальна біологія

 • Зоологія, ботаніка

 • Психологія

 • Хімія

 • Медицина

 • Валеологія

 • Агрономія

 • Ветеринарія та

зоотехнія

 • Селекція, генетика

 • Екологія

 • Лісознавство

 • Охорона довкілля та раціональне природокористу-вання
 • Українська література

 • Світова література

 • Російська література

 • Фольклористика

 • Літературна творчість

 • Українська мова

 • Російська мова

 • Мистецтвознавство

 • Англійська мова та література

 • Німецька мова та література

 • Французька мова та література

 • Журналістика

 • Теоретична фізика

 • Експериментальна фізика

 • Астрономія та астрофізика

 • Аерофізика та космічні дослідження

 • Математика

 • Прикладна математика

 • Математичне моделювання

 • Мікроекономіка та макроекономіка

 • Економічна теорія та історія економічної думки

 • Фінанси, грошовий обіг і кредит

 • Технологічні процеси та перспективні технології

 • Електроніка та приладобудування

 • Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

 • Машинобудування та робототехніка

 • Матеріалознавство

 • Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

 • Науково-технічна творчість та винахідництво

 • Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

 • Технології програмування

 • Комп’ютерні системи та мережі

 • Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

 • Internet-технології та Web-дизайн

 • Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
 • Історія України

 • Археологія

 • Історичне краєзнавство

 • Етнологія

 • Всесвітня історія

 • Географія та ландшафтознавство

 • Геологія, геохімія та мінералогія

 • Кліматологія та метеорологія

 • Правознавство

 • Релігієзнавство та історія релігії

 • Філософія

 • Соціологія


Районні, міські філії територіального відділення

Наукові об’єднання учнів (секції, гуртки, шкільні наукові товариства та ін.)


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного

управління освіти і науки

від 01.03.2011 року 71


Список призначених методистів

базових обласних навчальних закладів

Київського обласного комунального позашкільного навчального

закладу «Мала академія наук учнівської молоді»
^ Назва закладу

Адреса закладу, телефон

Наукове відділення

Методист

1.

Києво-Святошинський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

м. Боярка

вул. Хрещатик, 76

тел.( 04598) 4-02-79


Хімії та біології;

Екології та аграрних наук


т. 0459836970

2.

Комунальний заклад Київської обласної ради «Бучанська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов»


м. Буча

вул. Вокзальна, 104

тел.(04597) 4-93-80


Мистецтвознавства та філології


Гурбич Юлія Володимирівна

моб. 0636525018

3.

Сквирський ліцей

м. Сквира

вул. Карла Лібкнехта,63

тел.(04568) 5-26-32


Мистецтвознавства та філології

Лубківська

Леся Василівна

моб. 0963495335

4.

Фастівський

ліцей-інтернат

м. Фастів

вулиця Великоснітинська,63

тел.(04565) 6-66-02

Фізики та астрономії;

Математики;

Економіки

Куделя Людмила

Анатоліївна

моб. 0963534123

5.

Центр технічної творчості «Евріка»


м. Бориспіль

вул. Київський шлях, 87. тел.(04595) 6-78-95


Технічних наук

Бурчак Ольга Анатоліївна

моб. 0672451694

6.

Білоцерківська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій

м. Біла Церква

бульвар Комсомольський,11

тел.(04563) 38-65-45


Комп’ютерних наук

Губрій Олена Володимирівна

моб. 0982707350

7.

Переяслав-Хмельницька

гімназія

м. Переяслав-Хмельницький вул. Шевченка, 20 тел.(04567) 5-13-25

Історії; Наук про Землю;

Філософії та суспільствознавства

Овсієнко Тетяна Григорівна

моб. 0956538004

Додаток 3

Наказ головного

управління освіти і науки

від 01.03.2011 року 71


Перелік районів,

закріплених за базовими обласними навчальними закладами Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу

«Мала академія наук учнівської молоді»
^ Назва базового обласного

навчального закладу

Закріплені райони та міста

1.

Києво-Святошинський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді


Києво-Святошинський

Макарівський

Вишгородський

2.

Комунальний заклад Київської обласної ради «Бучанська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов»


Місто Ірпінь

Місто Буча

Бородянський

Іванківський

Поліський

3.

Сквирський ліцей


Сквирський

Володарський

Тетіївський

Ставищанський

4.

Фастівський

ліцей-інтернат


Фастівський, м. Фастів

Васильківський, м. Васильків

Обухівський

Кагарлицький

Місто Ржищів

5.

Центр технічної творчості «Евріка»


Бориспільський, м. Бориспіль

Броварський, м. Бровари

Місто Славутич

Баришівський

Місто Березань

6.

Білоцерківська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій

Білоцерківський, м. Біла Церква

Рокитнянський

Таращанський

Миронівський

Богуславський

7.

Переяслав-Хмельницька гімназія


Переяслав-Хмельницький

Місто Переяслав-Хмельницький

Яготинський

Згурівський
^ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

«28» листопада 2011 р.378

м. Київ

Про затвердження

Положення про конкурс-захист

науково-дослідницьких робіт

учнів – членів Малої академії

наук учнівської молоді


Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 №90 «Про затвердження Положення про Малу академію наук учнівської молоді», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.02.2006 № 172/12046, наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» від 22.09.2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 №1318/20056, та з метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнів, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей та їх наставників, підвищення якості навчально-виховного процесу та рівня організації роботи загальноосвітніх навчальних закладів з дослідницько-експериментального напряму

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурс-захист науково - дослідницьких

робіт учнів – членів Малої академії наук учнівської молоді (далі – Положення), що додається.

2. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному

закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (Мережинська О.Г.):

2.1. Здійснювати інформаційно-методичне забезпечення діяльності Малої академії наук учнівської молоді.

2.2. Забезпечувати проведення масових заходів з учнівською молоддю з дослідницько-експериментального напряму.

3. Керівникам відділів освіти районних державних адміністрацій, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад, у сфері управління яких перебувають загальноосвітні навчальні заклади,

3.1. Довести наказ до відома завідуючих міських та районних методичних відділів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

3.2. Ужити заходів щодо збереження і розвитку мережі шкільних наукових товариств учнів.

3.3. Сприяти створенню умов для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти з дослідницько-експериментального напряму з урахуванням специфіки діяльності Малої академії наук учнівської молоді.

4. Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (Клокар Н.І.) опублікувати наказ та Положення в інформаційно-методичному збірнику.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника головного управління освіти і науки Лахтадир Л.І.Начальник головного управління В.Г. Бутник
^ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

«23» листопада 2011 р. №377а

м. Київ

Про затвердження Положення

про обласний поетичний

конкурс «Зерна доброти»


Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням сесії Київської обласної ради від 24.03.2011 №060-05-VІ, та з метою утвердження творчої особистості учнівської молоді, що прагне творити художнє слово, яке відображає духовні надбання української та загальнолюдської культури,

НАКАЗУЮ:


 1. Проводити щорічно обласний поетичний конкурс «Зерна доброти».

 2. Затвердити Положення про обласний поетичний конкурс «Зерна доброти» (далі – Положення), що додається.

 3. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (Мережинська О.Г.) забезпечити організаційно-методичну роботу щодо підготовки та проведення Конкурсу.

4. Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (Клокар Н.І.) опублікувати наказ та Положення в інформаційно-методичному збірнику.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника головного управління освіти і науки Лахтадир Л.І.


Начальник головного управління В.Г. БутникСхожі:

Постановляю: Кабінету Міністрів України iconПостановляю: Схвалити Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (додається). Кабінету Міністрів України розробити та затвердити
З метою вдосконалення правових та організаційних засад розвитку освіти в Україні постановляю
Постановляю: Кабінету Міністрів України iconПостановляю: Схвалити Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (додається). Кабінету Міністрів України розробити та затвердити
З метою вдосконалення правових та організаційних засад розвитку освіти в Україні постановляю
Постановляю: Кабінету Міністрів України iconЩодо подання кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року №560 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих...
Постановляю: Кабінету Міністрів України iconПро атестацію наукової роботи стипендіатів, подання кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. №560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих...
Постановляю: Кабінету Міністрів України iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. №419
За високі досягнення у навчанні”), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. №419 “Про внесення змін...
Постановляю: Кабінету Міністрів України iconПро затвердження Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України
Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається
Постановляю: Кабінету Міністрів України iconРозпорядження голови районної державної адміністрації
Кабінету Міністрів України від 25. 05. 2011 р. №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті...
Постановляю: Кабінету Міністрів України iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. №238-р "Про затвердження заходів щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна єс" відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України та схвалено на засіданні Уряду
Кабінет Міністрів вносить на розгляд Верховної Ради проект Закону України “Про державну службу” (нова редакція)
Постановляю: Кабінету Міністрів України iconПошук по сайту Начало формы
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №218 Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від...
Постановляю: Кабінету Міністрів України iconПро затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21. 02. 2001
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21. 02. 2001 n 157 "Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи