Уроку icon

Уроку
НазваУроку
Сторінка1/4
Дата конвертації06.01.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Затверджено


Директор школи –гімназії ____ Н.Якимцева


___” вересня 2012 року


з природознавства

5 клас


Вчитель: Гора А. М.


2012 – 2013 навчальний рік^ З/П

уроку


Дата


Тема уроку


Примітка1

5 - А

5 -Б

Вступ

Поняття про природу. Місце людини в природі,довкіллі. Вивчення природи людиною.Значення знань про природу в житті та діяльності людини.


Розділ 1

Людина та середовище її існування.

^ Тема 1. Тіла і речовини, що оточують людину.

2^ Характеристика тіла:довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання. Практична робота № 1 Визначення маси та розмірів тіл.


«Оцінюється»

3Речовини. Атоми і хімічні елементи.

Молекули. Прості і складні речовини.
4^ Рух молекул. Дифузія. Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин.
5^ Чисті речовини і суміші. Способи розділення

Сумішей. Повітря – природна суміш.
6Вода – найпоширеніша речовина на Землі.

Здатність води розчиняти інші речовини.

^ Розчини в природі та побуті, приготування розчинів.
7Практична робота № 2

Вивчення розчинностей речовин.


«Оцінюється»

8^ Способи розділення сумішей. Практична робота № 3 Розділення сумішей (відстоювання, випарювання, фільтрування).

Очищення забрудненої солі.
9^ Поняття про органічні та неорганічні речовини..
10Контрольна робота

^ Тема. 2 Світ явищ, в якому живе людина.
11Явища природи: механічні, звукові.

Поширення звуку.
12
^ Світлові явища природи. Поширення світла. Джерела світла.

13

^ Значення світлових явищ для організмів. Сприйняття світла людиною.

Практична робота №4 Вивчення впливу світла на рослини

14^ Теплові явища в природі(випадання дощу, снігу, утворення та плавлення льоду)

Повторюваність явищ.
15^ Явища природи:електричні, магнітні, хімічні.
16^ Узагальнення і систематизація знань з теми « Світ явищ в якому живе людина»


17^ Розділ 2 Всесвіт як середовище життя людини

Тема 1 Небесні тіла

Уявлення про Всесвіт. Всесвіт і життя людини. Дослідження Всесвіту людиною. Зоряні світи- галактики. Зорі , сузір’я.
18^ Сонце. Сонячна система. Рух планет навколо Сонця.
19^ Сонце - джерело світла і тепла на Землі. Практична робота №5 Орієнтування на місцевості.
20^ Земля – планета Сонячної системи. Форми та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі.
21Місяць. Обертання Місяця навколо Землі

Фази Місяця. Сонячні та Місячні затемнення.
22Контрольна робота

^ Тема 2 Умови життя на планеті Земля
23Чинники, що забезпечують існування життя на Землі
24^ Роль води в природі, коло обіг води. Практична робота №6 Властивості води
25^ Практична робота № 7 Позначення на контурній карті водних об’єктів України.


«Оцінюється»

26^ Повітряна оболонка Землі. Температура та атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер.
27Погода і спостереження за нею.
28^ Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу.
29Практична робота № 8

Позначення на контурній карті основних форм рельєфу України.«Оцінюється»

30^ Мінерали, гірську породи та їх властивості.

31^ Пристосування організмів до умов існування.
32^ Людина, як частина природи. Вплив умов існування на живі організми.

33^ Взаємодія природи і людини. Охорона природи.
34Повторення
35^ Узагальнення і систематизація знань з теми „ Умови життя на планеті Земля”.
Календарне планування з природознавства складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5- 6 клас. – К. ; Ірпінь: РТФ « Перун», 2005.

^ Навчання здійснюється за підручником Природознавство.

Автори : О. Г. Ярошенко, В.І. Баштовий, Т. В.Коршевнюк.


« Затверджено”

Директор школи- гімназії____Н.Якимцева

___” вересня 2012 року


з загальної географії

6 клас


Вчитель: Гора А. М.


2012 – 2013 навчальний рікз/п

Дата

Тема уроку

6 клас

Примітка
6 А


^ Вступ ( 2 год)
1Географія – наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети
2Що вивчає загальна географія в школі.

Джерела географічних знань, методи географічних досліджень.

^ Практична робота № 1 Спостереження за висотою Сонця над горизонтом, погодою,

сезонними змінами в природі.

^ Розділ 1. Географічне пізнання Землі

( 6 год)
3^ Пізнання Землі в стародавні часи. Поява географічної літератури і карт. Нова карта Птолемея.
4Подорожі Марко Поло та Ібн – Баттути.

Розвиток країнознавства і картографії.

^ Глобус Бехайма. Перші географічні відомості про українські землі.Практична робота №2

( початок). Складання таблиці

Етапи географічного пізнання Землі”
5^ Епоха Великих географічних відкриттів(Генріх Мореплавець,

Бартоломеу Діаш)Відкриття Америки Христофором Колумбом.

Практична робота №2

( продовження ). Складання таблиці

Етапи географічного пізнання Землі
6^ Перша кругосвітня подорож Фернана Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення. Відкриття південного материка. Походи землепрохідців

.Практична робота №2

( продовження ). Складання таблиці

Етапи географічного пізнання Землі
7^ Географія Нового часу. Кругосвітні експедиції( Дж. Кук, І.Крузенштейн

Ю. Лисянський).

Практична робота №2

( продовження ). Складання таблиці

Етапи географічного пізнання Землі»
8^ Сучасні географічні дослідження. Освоєння полярних широт. Міжнародні дослідження Землі в ХХ – ХХІ ст.

Практична робота 2 ( закінчення). Складання таблиці

^ Етапи географічного пізнання Землі”
9^ Узагальнення і систематизація знань з розділу „Географічне пізнання Землі”

^ Розділ 2 Земля на плані та карті (12 год)

Тема 1 Способи зображення Землі(6 год)
10^ Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку,космічному знімку.

Масштаб, види масштабів

Практична робота №3 Розв’язування задач по переведенню числового масштабу в іменований.«Оцінюється»

11^ План, його основні ознаки Умовні знаки, особливості спотворення, практичне значення.

Практична робота №4 (початок) Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстанням.«Оцінюється»

12^ Карти, різноманітні способи картографічного зображення Картографічні спотворення.

Класифікація карт за масштабом.

Практична робота №4 ( продовження) Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості т

а відрізками на карті, що відповідають цим відстанням.
13^ Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.
14^ Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті: відносна та абсолютна висота точок місцевості.

^ Тема 2 Градусна сітка Землі. Географічні координати точок ( 6 год)
15Градусна сітка на глобусі та географічній

карті.
16Паралелі та географічна широта.
17Меридіани та його географічна довгота.

Географічні координати. Картографічні спотворення.
18^ Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря.
19^ Практична робота №5 Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою.


«Оцінюється»

20Контрольна робота

^ Розділ ІІІ Географічна оболонка та її складові(41 год)

Тема 1 Літосфера (12 год)
21
Внутрішня будова Землі
22^ Мінерали та гірські породи, з яких складається земна кора.
23Літосферні плити та їх рухи.

Стійкі і рухомі ділянки земної кори

24Походження материків і океанів Геологічний час. Практична робота № 6 Встановлення взаємозв’язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.
25Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Практична робота № 7 (початок) Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин)
26^ Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори
27^ Основні форми рельєфу Землі. Рівнини.. Практична робота № 7(продовження)
28^ Основні форми рельєфу Землі. Гори. Практична робота № 7( продовження)
29^ Рельєф дна Світового океану. Практична робота № 7(закінчення)30^ Зміна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів.
31^ Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі.
32^ Узагальнення і систематизація знань з теми „Літосфера”.

^ Тема 2 Атмосфера ( 12 год)

33Атмосфера, її склад та будова.
34Температура повітря. Практична робота №8 ( початок) Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності і опадів, рози вітрів, опис погоди.
35Теплові пояси Землі.
36^ Атмосферний тиск. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.
37^ Вітер. Постійні та змінні вітри. Практична робота №8 ( продовження)
38^ Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас, циклони та антициклони.
39^ Водяна пара, вологість повітря. Хмарність
40^ Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі. Практична робота №8 (продовження)
41Погода, її елементи, типи, зміни в часі.

Практична робота №8 ( закінчення)

«Оцінюється»

42Клімат Землі, фактори його формування
43^ Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі. Практична робота № 9 Опис одного з головних типів клімату за тематичними картами
44^ Зміна клімату. Люди і клімат. Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очищення повітря
45Контрольна робота

^ Тема 3 Гідросфера ( 12 год)
46Гідросфера , її основні частини.
47^ Світовий океан та його частини Практична робота № 10 ( початок)

Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів.
48Властивості вод Світового океану
49^ Рух води в океані. Вітрові хвилі, припливи,

відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах. Практична робота

10 ( продовження)
50^ Багатства вод світового океану. Океан та людина.
51^ Води суходолу. Річкова система, річковий басейн, вододіл, Елементи річкової долини.

Практична робота Практична робота № 10 ( продовження)
52Живлення, режим та робота річок.

Практична робота № 11 Визначення за картою географічного положення, напряму течій та найбільших приток однієї з річкових систем світу.«Оцінюється»


53Озера, озерні улоговини та їх утворення.

Штучні водойми: канали, водосховища,

ставки Практична робота Практична робота № 10 ( продовження)
54Болота, їх типи, поширення.
55Льодовики, особливості їх утворення.

Багаторічна мерзлота.
56Підземні води.
57^ Використання вод суходолу людиною. Практична робота № 12 Складання порівняльної характеристики гідрографічних об’єктів за вибором.
58^ Узагальнення знань і систематизація знань з теми „ Гідросфера”.


59Тема 4 Біосфера ( 2 год)

Складові біосфери. Географічні закономірності поширення грунтів, рослин і тварин.
60^ Вплив господарської діяльності людини на грунтовий, та рослинний покрив. Тваринний світ суходолу та океану.
61Поняття про географічну оболонку.
62Природні комплекси.
63^ Екологічні проблеми географічної оболонки..
64Практична робота №13 ( на місцевості)

Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.
65Населення Землі.
66Раси на Землі.
67^ Народи і держави на політичній карті світу. Практична робота № 14 Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць на всіх материках.
68^ Зміни природи під впливом господарської діяльності людини.
69Населення та природокористування.
70^ Узагальнення і систематизація знань з тем „Кількість і розміщення населення Землі”, „Народи і держави”, „ Населення і природокористування»

Календарне планування з загальної географії складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів Географія. Економіка. 6 – 11( видавничо – торгова фірма «Перун» ,2005).

^ Навчання здійснюється за підручником „Географія”. (автори О. Я. Скуратович, Р. Р. Коваленко, Л.І.Круглик, видавництво « Педагогічна преса» , 2006)


Затверджено

Директор школи_- гімназії___ Н.Якимцева

___” вересня 2012 року


з географії материків і океанів

7 клас


Вчитель: Гора А. М.


2012 – 2013 навчальний рікз/п

уроку


Дата

Тема уроку

Примітка^ 7 клас

Вступ ( 5 год)
1
Що вивчає курс „ Географія материків і океанів”. Джерела географічних знань.

Карти материків і океанів. Методи географічних досліджень.
2
^ Рухи Землі в космосі та її наслідки.. Практична робота № 1 Аналіз тематичних карт (часових поясів) з метою виявлення основних географічних закономірностей.
3
^ Рельєф Землі та його зв’язок з будовою літосфери. Практична робота № 2 Аналіз тематичних карт

( будови земної кори) З метою виявлення основних географічних закономірностей.
4
Закономірності формування кліматів Землі.

Практична робота №3 Аналіз тематичних карт

( кліматичних поясів і областей) з метою виявлення основних географічних закономірностей.
5
Закономірності формування природних комплексів Землі. Практична робота №4 Аналіз тематичних карт (географічних поясів і природних зон) З метою виявлення основних географічних закономірностей.


^ Розділ І Океани ( 8 год)

6
Тихий океан. Географічне положення та історія дослідження. Загальні риси природи.
7
Ресурси Тихого океану. Проблеми забруднення вод океану.
8
^ Океанія. Особливості фізико – географічного положення. Острови, їх походження. Заселення.
9
^ Атлантичний океан: особливості географічного положення, історія дослідження, будова та рельєф дна..
10
Атлантичний океан: клімат, органічний світ,

природні ресурси, проблеми забруднення вод.
11
Індійський океан:особливості географічного положення, історія дослідження. , природні ресурси.
12
Північний Льодовитий океан. Загальна характеристика. Практична робота

5 Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану.
13
^ Практична робота № 6. Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів.

«Оцінюється»


14
Узагальнення і систематизація знаньз розділів « Вступ» , « Океани»^ Розділ ІІ Материки ( 50 год)

Тема 1 Африка (11 год)
15
Фізико – географічне положення та берегова лінія Африки. Історія відкриття та заселення материка. Практична робота № 7Визначення географічних координат крайніх точок Африки.«Оцінюється»


16
^ Геологічна будова, рельєф, корисні копалини Африки. Практична робота № 8 ( початок) Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка.
17

Загальна характеристика клімату Африки
18
Кліматичні пояси та типи клімату Африки.
19
Води суходолу Африки

Практична робота № 8

( закінчення)
20
Природні зони Африки.
21
^ Стихійні явища природи. Екологічні проблеми Африки. Практична робота № 9 Складання порівняльної характеристики природних зон.
22Населення і політична карта Африки.
23
Контрольна робота


^ Тема 2 Австралія ( 4 год)
24
Австралія. Географічне положення, історія відкриття, рельєф та корисні копалини.
25
Клімат, внутрішні води Австралії. Продовження практичної роботи

8.Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка.
26
Природні зони Австралії.
27
Населення Австралії. Австралійський Союз.


^ Тема 3 Південна Америка ( 7 год)
28
Південна Америка. Географічне положення., берегова лінія. Історія дослідження
29
Геологічна будова, рельєф і корисні копалини.
30
Клімат і кліматичні пояси Південної Америки.
31
Внутрішні води Південної Америки. Продовження практичної роботи

8Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка.
32
Природні зони Південної Америки. Висотна поясність.
33
Населення та політична карта Південної Америки.
34
^ Узагальнення і систематизація знань з тем « Австралія» «Південна Америка”.


^ Тема 4 Антарктида ( 3 год)
35
Антарктида і Антарктика. Географічне положення. Історія відкриття та дослідження.
36
Особливості природи Антарктиди. Природні ресурси.


^ Тема 5 Північна Америка (7год)
37
Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння материка.
38
^ Будова поверхні та рельєф Північної Америки. Закономірності поширення корисних копалин.
39
Клімат Північної Америки. Кліматичні пояси та області.
40
^ Північна Америка: води суходолу. Практична робота № 10. Складання комплексної характеристики однієї з річок материка.

«Оцінюється»

41
Природні зони та висотна поясність на території Північної Америки.
42
Населення та політична карта Північної Америки.
43
Контрольна робота


44
Тема 6 Євразія ( 18 год)


Фізико – географічне положення материка, його розміри. Історія відкриття і дослідження окремих регіонів. Практична робота №8

( продовження)
45
^ Відмінності Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння.

Сейсмічно – активні області
46
Основні форми рельєфу Євразії, корисні копалини.

47
Особливості формування клімату.

48
Кліматичні пояси і типи клімату.

49
Особливості прояву кліматотвірних чинників на території Євразії.
50

^ Практична робота № 11 Вивчення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм.

«Оцінюється»

51
Внутрішні води Євразії. Головні річкові системи.
52
Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння.
53
Узагальнення і систематизація знань з теми « Євразія»
54
^ Природні зони Євразії: Природні комплекси арктичних пустель, тундри та лісотундри..
55
Лісостепи та степи. Пустелі та напівпустелі.
56
^ Євразія: природні зони тропічного, субекваторіального та екваторіального поясів; висотна поясність.
57
Зміна природи людиною. Природоохоронні території.
58
Населення та сучасна політична карта Євразії.
59
Країни Євразії. Велика Британія.
60
Країни Євразії. Німеччина.
61
Країни Євразії. Франція та Італія.
62
Країни Азії. Японія та Китай
63


64
Україна серед держав Євразії.


^ Розділ ІІІ .Земля – наш спільний дім

65

Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування.
66
^ Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини.
67
Екологічні проблеми материків і океанів.
68
^ Практична робота № 12. Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення їх надходження.
69
Міжнародні організації з охорони природи
70
^ Узагальнення і систематизація знань з тем «Євразія», « Земля– наш спільний дім»  1   2   3   4Схожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку
Німеччини на Польщу стане початком ІІ світової війни; Специфіка уроку полягає в тому, що він містить елементи інтегрованого уроку...
Уроку iconКритерії оцінювання уроку
Чіткість формулювання мети уроку – 3 бали (здатність установити зв’язок із вивченим з даної теми, з’ясувати місце цього уроку для...
Уроку iconМетодична розробка уроку з технології штукатурних робіт
Цільова установка уроку (повідомлення мети уроку, мотивація вивчення нової теми)
Уроку iconДотримання правил, що забезпечують успішність уроку
Визначити місце уроку в темі, а теми – у річному курсі, з’ясувати загальне завдання уроку
Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconУроку Тема уроку Предмет Клас Мета уроку Учитель
Організація групової та індивідуальної роботи, диференційований підхід, контроль за роботою учнів
Уроку iconТема уроку Вчитель : Предмет : Мета уроку
Взаємні привітання вчителя і учнів; фіксація відсутніх на уроці; перевірка підготовленості класу до уроку
Уроку iconПротокол оцінювання інноваційного уроку з фізичної культури
Реалізація освітніх завдань уроку (9 балів): відповідність мети та завдань уроку програмним вимогам та віку учнів (1 бал) відповідність...
Уроку iconПоложення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Розрахунок загальної щільності уроку, показника моторної щільності уроку
Загальна щільність уроку визначається відношенням доцільно витраченого часу з точки зору педагогічної діяльності до загальної тривалості...
Уроку iconКонспект уроку зі світової літератури (6 клас) Тема уроку
Мета уроку: Допомогти учням зрозуміти причини деградації Скруджа; простежити зміни в характері і поведінці головного героя
Уроку iconМетодичні рекомендації Христинівський райметодкабінет найбільш характерні недоліки уроку • Нехтування вчителем підготовкою плану проведення уроку
Мета уроку не узгоджується в процесі обговорення з учнями, а за­дається самим учителем
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи