Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи
Сторінка1/8
Дата конвертації16.01.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 2011 року №

СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги

Державна реєстрація юридичної особи


1. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:

59400,м. Заставна., вул.В.Чорновола ,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Засновник (ки) юридичної особи або уповноважена ними особа

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги *

Відповідно до вимог ст. 24 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” засновник (ки) або уповноважена ними особа подає документи: заповнену реєстраційну картку встановленого зразка (форма №1), примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, 2 примірники установчих документів (статути), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору.

У разі реєстрації юридичної особи, засновником якої є іноземна юридична особа додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру. У разі реєстрації фермерського господарства додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або нотар. засвідчена копія договору оренди земельної ділянки. Якщо документи подаються засновником чи уповноваженою особою додатково пред’являється паспорт

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

Для одержувача адміністративної послуги:

-подання документів державному реєстратору за описом,

-отримання виписки з ЄДР,

-можливість оскарження в судовому порядку рішення про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”

4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

згідно з технологічною картою процесу адміністративної послуги, що додається до цього стандарту

5


. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Відповідно до ст.25 державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів без розгляду перевіряє ці документи на відсутність підстав для відмови. За відсутності підстав для відмови державний реєстратор вносить до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації ідентифікаційний код відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та запис про проведення державної реєстрації юридичної особи. Строк державної реєстрації не повинен перевищувати три робочі дні з дати надходження документів. Виписка з ЄДР повинна бути оформлена і видана засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного дня з дати державної реєстрації юридичної особи. Разом із випискою видається один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Відмова у проведенні державної реєстрації:

- невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці, відомостям, які зазначені в документах;

- невідповідність установчих документів вимогам частиною третьої статті 8 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;

- порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:

-наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління ;

-невідповідність відомостей про засновників юридичної особи відомостям, щодо них, які містяться в ЄДР;

-наявність обмежень щодо вчинення засновниками юридичної особи дій, які встановлені абзацом четвертим частини другої ст.35 Закону України

-наявність в ЄДР найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватись;

-використання в найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється КМУ;

-встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Видається виписка з ЄДР , один примірник статуту . Виписка з ЄДР має облікову серію та номер. Виписка підписується державним реєстратором та завіряється його печаткою.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Платно, 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Особи з вищою освітою, знанням законодавства України, діловодства, вільним володінням українською мовою.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Державна реєстрація проводиться державним реєстратором виключно у районній державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.


11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

понеділок – четвер: 8.30-17.45

п’ятниця: 8.30-16.30

обідня перерва: 13.00-14.00

субота та неділя вихідні дні.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) за умови перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається по мірі надходження заяв і відповідних документів у терміни, визначені законодавством.


13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та під час надання адміністративної послуги

На веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Адміністративні послуги» розміщуються зразки реєстраційних карток, рахунок на оплату реєстраційного збору, перелік документів , оформлений стенд

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Адміністративна послуга особам похилого віку та інвалідам не надається.

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порушення строків видачі засновнику або уповноваженій ним особі виписки з ЄДР , повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної реєстрації і може бути оскаржено в суді.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків

У разі необхідності заміни зіпсованих бланків державний реєстратор керується вимогами Інструкції про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, бланків свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та бланків довідки з ЄДР про резервування найменування юридичної особи, затвердженої наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.05.2004 року № 49.

17. Інше.

Перелік нормативно-правових актів

ст.24 ЗаконуУкраїни від 15.05.2003 № 755-IV „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”


Додаток

до стандарту надання адміністративної послуги

Державна реєстрація юридичної особи


Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Державна реєстрація юридичної особи
з/п

Етапи процесу

Відповідальний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

В

У

П

З

1

Прийом документів

Державний реєстратор

-

Один робочий день


2

Перевірка на відсутність підстав для відмови

-

Один робочий день

3

Проведення державної реєстрації юридичної особи

-

Другий робочий день

4

Видача виписки з ЄДР, примірник статуту з відміткою про державну реєстрацію

-

Третій робочий день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує


Розробив __Державний реєстатор _ ______________________ М.Гуштик__

(назва посади) (підпис) (ініціали, прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

14.10.2011 № 3178/5

^ Форма 1 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

- діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)


- діє на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України


І. Відомості про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи

^ Організаційно-правова форма юридичної особи^ Назва юридичної особи*^ Скорочене найменування юридичної особи*


  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи
Заставна вул В. Чорновола 6 каб. 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи (далі – адміністративна...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація фізичної особи-підприємця
Заставна., вул В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
МЗаставна вул В. Чорновола 6 каб. 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів
Заставна вул. В. Чорновола 6, каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів (зменшення статутного фонду)
Заставна, вул В. Чорновола, 6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги реєстрація пропозицій, заяв, скарг загальним відділом Заставнівською рда
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи