Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів
Сторінка1/9
Дата конвертації16.01.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 2011 року №

СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги

Державна реєстрація змін до установчих документів


1. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:

59400 ,м,Заставна вул. В.Чорновола 6, каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Юридичні особи або уповноважені ними особи

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги *

Відповідно до вимог ст. 29 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” юридична особа подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення):

заповнену реєстраційну картку,

оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення про внесення змін, документ , що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

оригінали установчих документів з відміткою про їх державну реєстрацію ,

два примірники змін до установчих документівабо два примірники установчих документів у новій редакції;

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору. При зміні складу засновників подається копія рішення про вихід юридичної особи , або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід із складу засновників, або нотаріально засвідчена копія документа про перехід чи передання частки учасника в статутному капіталі.

При зміні найменування чи адреси подається свідоцтво про державну реєстрацію.

Якщо державному реєстратору документи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, то додатково пред’являється паспорт.

Якщо документи подаються представником то надається документ або нотаріально засвідчена копія, що засвідчує повноваження представника.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

Для одержувача адміністративної послуги:

- подання документів державному реєстратору за описом,

- отримання змін до установчих документів, якщо зміни пов’язані із зміною найменування чи місцезнаходження видається виписка з ЄДР

- можливість оскарження в судовому порядку рішення про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”

4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

згідно з технологічною картою процесу адміністративної послуги, що додається до цього стандарту

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Відповідно до ст.29 державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів без розгляду перевіряє ці документи на відсутність підстав для відмови. За відсутності підстав для відмови державний реєстратор проводить державну реєстрацію змін до установчих документів. Строк державної реєстрації змін не повинен перевищувати три робочі дні з дати надходження документів. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів. Якщо зміни пов’язані із зміною найменування чи місцезнаходження видається виписка з ЄДР

6


. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Відмова у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за наявності підстав, встановлених частиною першою статті 27 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Видається статут в новій редакції юридичної особи, виписка з ЄДР(при необхідності). Виписка з ЄДР підписується державним реєстратором та завіряється печаткою.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Платна, 30 відсотків реєстраційного збору, встановленого за реєстрацію ; три неоподаткованих мінімумів доходів громадян за публікацією повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Особи з вищою освітою, знанням законодавства України, діловодства, вільним володінням українською мовою.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Державна реєстрація змін проводиться державним реєстратором виключно у районній державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

понеділок – четвер: 8.30-17.45

п’ятниця: 8.30-16.30

обідня перерва: 13.00-14.00

субота та неділя вихідні дні.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) за умови перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається по мірі надходження заяв і відповідних документів у терміни, визначені законодавством.


13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та під час надання адміністративної послуги

На веб-сайті райдержадміністрації в розділі „Адміністративні послуги» розміщуються зразки реєстраційних карток, рахунок на оплату реєстраційного збору, перелік документів , оформлений стенд

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Адміністративна послуга особам похилого віку та інвалідам не надається.

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порушення строків термінів державної реєстрації змін до установчих документів, повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації змін або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної реєстрації змін і може бути оскаржено в суді.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків

У разі необхідності заміни зіпсованих бланків державний реєстратор керується вимогами Інструкції про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, бланків свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та бланків довідки з ЄДР про резервування найменування юридичної особи, затвердженої наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.05.2004 року № 49.

17. Інше.

Перелік нормативно-правових актів

ст. 29 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”Додаток

до стандарту надання адміністративної послуги

Державна реєстрація змін до установчих документів


Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Державна реєстрація змін до установчих документів№ п/п

Етапи процесу

Відповідаль

ний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

В

У

П

З

1

Прийом документів

Державний реєстратор
Один робочий день

2

Перевірка на відсутність підстав для відмови

Державний реєстратор
Один робочий день

3

Проведення державної реєстрації змін до установчих документів

Державний реєстратор
Два робочих днів

4

Видача статуту з відміткою про державну реєстрацію, виписки з ЄДР (при необхідності)

Державний реєстратор
Третій робочий день


Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

Розробив __Державний реєстратор___ ______________________ М.М.Гуштик__

(назва посади) (підпис) (ініціали, прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

14.10.2011 № 3178/5

Форма 3 ^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особиІ. Відомості про юридичну особу:

Ідентифікаційний код юридичної особи


Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів (зменшення статутного фонду)
Заставна, вул В. Чорновола, 6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з видачі дублікату оригіналу установчих документів та змін до них I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі дублікату оригіналу установчих документів та змін до...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів iconРозпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації від січня 2012 року № -р стандарт адміністративної послуги з видачі дублікату оригіналу установчих документів та змін до них
Цей стандарт визначає опис етапів адміністративної послуги з видачі дублікату оригіналу установчих документів та змін до них (далі...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Видача дубліката установчих документів
Заставна вул. В. Чорновола, 6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи
Заставна., вул. В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація фізичної особи-підприємця
Заставна., вул В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи
Заставна вул В. Чорновола 6 каб. 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
МЗаставна вул В. Чорновола 6 каб. 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи