Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда
Скачати 85.46 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда
Дата конвертації16.01.2013
Розмір85.46 Kb.
ТипРозпорядження

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 21грудня 2011 року № 532


СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги

Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською РДА

1. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:

59400 м.Заставна вул.В.Чорновола, 6 Заставнівська районна державна адміністрація Загальний відділ тел(03737).2-15-63 факс: (03737) 3-16-91

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень ( ст.12 п.1 Закону України ,, Про доступ до публічної інформації”

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Інформаційний запит на інформацію

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

Дії одержувача: подача інформаційного запиту (усно або письмово)


4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

Дії адміністративного органу:

- прийняття запиту;

- реєстрація запиту в день його надходження;

- передача запиту на розгляд голові РДА та відповідальній особі за запитами на інформацію;

- надсилання відповіді на запит.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Відповідно до ст.20 ЗУ ,,Про доступ до публічної інформації” розпорядник інформації має надати відповідь на запит не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту

У разі. якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20-ти робочих днів з обґрунтуванням такого продовження

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина, термін розгляду звернення може бути скорочено.

6


. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Відповідно до ст.22 ЗУ ,,Про доступ до публічної інформації” розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом ;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- в запиті не вказані необхідні дані.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Одержувач послуги повинен:

- отримати відповідь на інформаційний запит в терміни визначені чинним законодавством ( від 5-ти до 20-ти днів);

- відповідь на запит надається в любому зручному для запитувача вигляді.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Відповідно до ст. 21 ЗУ ,,Про доступ до публічної інформації” послуга надається:

- безоплатно;

- у разі якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач повинен відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, відповідно до Постанови КМУ від 13.07.2011 р.№ 740 ,, Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію “.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Особи з вищою освітою, знанням законодавства України та веденням діловодства , вільним володінням українською мовою та опрацюванням документів на ПК.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Райдержадміністрація розташована в зручному для пішоходів та доступному для автотранспорту місці. Будівля оснащена пандусом та кнопкою доступності для громадян з обмеженими фізичними можливостями.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Прийом проводить щоденно в робочі дні з 8.30 до 17.45, у п'ятницю - з 8.30 до 16.30 ( обідня перерва з 13.00 до 14.00 )

Бланки запитів знаходяться в каб.№ 16 ,, Громадська приймальня “ та каб.№ 23 ( загальний відділ ), а також розміщені на сайті

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) за умови перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Черговість надання адміністративної послуги визначається відповідальною особою та при наявності клопотання про термінове опрацювання запиту, яке має бути обґрунтоване.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Всю вичерпну інформацію одержувач адміністративної послуги може отримати в каб №.23, 24 райдержадміністрації та за тел 2-15-63 , 2-19-39 А також вся законодавча база розміщена на стенді ,, Про публічну інформацію”

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Адміністративна послуга особам похилого віку та інвалідам надається на загальних підставах.

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

Відповідно до ст.23 Закону , рішення, дії чи бездіяльність можуть бути оскаржені до керівника, вищого органу або суду. Подання , реєстрація та розгляд скарг на недотримання Стандарту розглядається головою РДА та здійснюється відповідно до ст.16 ЗУ ,,Про звернення громадян”

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків

При виявленні недоліків наданої адміністративної послуги вони негайно усуваються . Відшкодування одержувачу послуги збитків може оскаржуватися в судовому порядку.

17. Інше.

Перелік нормативно-правових актів

Закон України «Про доступ дп публічної інформації»,

Постанова КМУ від 13.07.2011 р.№ 740 ,, Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію “.


Додаток

до стандарту надання адміністративної послуги

реєстрація інформаційного запиту загальним відділом

Заставнівської РДА


Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Реєстрація інформаційного запиту загальним відділом Заставнівської РДАз/п

Етапи процесу

Відповідальний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

В

У

П

З

1

Перевірка запиту відповідно до вимог ст.19 ЗУ

Начальник відділу

Загальний відділ

3 хв.

2

Реєстрація звернення в електронній базі даних

Начальник відділу

Загальний відділ

5 хв.
Реєстрація звернення в журналі реєстрації запитів на інформацію

Начальник відділу

Загальний відділ

3 хв.

3

Копіювання та вручення копії запиту з реєстраційним номером та датою ( при проханні заявника )

Начальник відділу

Загальний відділ

3 хв.

4

Подання запиту голові РДА для накладення резолюції

Начальник відділу

Загальний відділ

До 10 хв.

5

Реєстрація запиту в журналі вихідної кореспонденції для надсилання його, відповідно до резолюції голови РДА структурному(им) підрозділу(ам) для розгляду та надання відповіді .

Начальник відділу

Загальний відділ

5 хв.

6

Реєстрація відповіді на запит та її надсилання заявнику

Начальник відділу

Загальний відділ

20 хв.

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує


Розробив

Начальник загального відділу райдержадміністрації _________ М.Г.БойчукСхожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги реєстрація пропозицій, заяв, скарг загальним відділом Заставнівською рда
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
Заставна, вул. В. Чорновола, 6 Заставнівська районна державна адміністрація, тел. (03737) 2-27-37, тел/Факс: (03737) 3-13-14
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
Заставна, вул. В. Чорновола, 6 Заставнівська районна державна адміністрація, тел. (03737) 2-27-37, тел/Факс: (03737) 3-13-14
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21 грудня 2011 року №532 стандарт
Надання адміністративної послуги з затвердження технічної документації із землеустрою щодо
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда iconРозпорядження голови районної державної адміністрації № стандарт надання адміністративної послуги згідно поданого інформаційного запиту фізичних та юридичних осіб Архівний відділ рда
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи
Заставна., вул. В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація фізичної особи-підприємця
Заставна., вул В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів
Заставна вул. В. Чорновола 6, каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи
Заставна вул В. Чорновола 6 каб. 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21 грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Затвердження технічної документації із землеустрою
Заставна, вул. В. Чорновола, 6 Заставнівська районна державна адміністрація, тел. (03737) 2-27-37, тел/Факс: (03737) 3-13-14
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи