Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
Скачати 141.54 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
Дата конвертації26.02.2013
Розмір141.54 Kb.
ТипРозпорядження

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 2011 року №

СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця


1. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:

59400,мЗаставна вул.. В.Чорновола 6 каб.13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Фізичні особи –підприємці або уповноважена ним особа

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги *

Відповідно до вимог ст. 47 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” фізична особи - підприємець або уповноважена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає особисто ( надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу документи:

-заповнену реєстраційну картку (форма № 12)
-довідку з відповідного органу податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах;
-довідку з відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості. У разі якщо документи подаються фізичною особою - підприємцем чи уповноваженою особою додатково пред’являється паспорт

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

Для одержувача адміністративної послуги:

-подання документів державному реєстратору за описом,

-отримання повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем,


4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

згідно з технологічною картою процесу адміністративної послуги, що додається до цього стандарту

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк державної реєстрації припинення підприємницької діяльності не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів.

6


. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

-

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Видається повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем


8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Безоплатно

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Особи з вищою освітою, знанням законодавства України, діловодства, вільним володінням українською мовою.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Адміністративна послуга надається виключно за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

понеділок – четвер: 8.30-17.45

п’ятниця: 8.30-16.30

обідня перерва: 13.00-14.00

субота та неділя вихідні дні.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) за умови перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається по мірі надходження документів у терміни, визначені законодавством.


13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та під час надання адміністративної послуги

На веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Адміністративні послуги» розміщуються зразки реєстраційних карток, рахунок на оплату реєстраційного збору, перелік документів , оформлений стенд

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Адміністративна послуга особам похилого віку та інвалідам не надається.

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порушення строків надання адміністративної послуги може бути оскаржено в суді

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків

-

17. Інше.

Перелік нормативно-правових актів

ст.47 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”Додаток

до стандарту надання адміністративної послуги

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця


Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

з/п

Етапи процесу

Відповідаль

ний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

В

У

П

З

1

Прийом документів

Державний реєстратор

-

Один робочий день

2

Перевірка на відсутність підстав для залишення без розгляду
Один робочий день

3

Проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
Один робочий день

4

Видача повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем

Другий робочий день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує


Розробив __Державний реєстратор___ ______________________ М.М.Гуштик__

(назва посади) (підпис) (ініціали, прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

14.10.2011 № 3178/5

^ Форма 12 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутствомІ. Відомості про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємцівПрізвище


Ім’я


^ По батькові

^ Реєстраційний номер облікової картки платника податків


^ Паспортні дані*: серіяномерІІ. Підстави для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

(необхідне відмітити)

Рішення фізичної особи – підприємця про припинення підприємницької діяльності, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємцівРішення фізичної особи – підприємця про припинення підприємницької діяльності за принципом мовчазної згоди, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців")**

(зазначається у разі закінчення процедури припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, передбаченої законом, але не раніше ніж через 10 робочих днів з дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог)Судове рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
*Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.


Картку заповнив _____________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


**Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування), та підтверджую це своїм особистим підписом.

______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця (підпис) (дата)

або прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої ним особи)Адресат:

___________________________________
(місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця

__________________________________

Вихідний № ___________

Дата "___" ____________ 
^ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем


Шановний(а) __________________________________________________

Відповідно до статті 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" повідомляю Вас про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців "____"______ _____ року внесено запис № _____________ про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем ________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

на підставі*:

рішення фізичної особи – підприємця про припинення підприємницької діяльності, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

рішення фізичної особи – підприємця про припинення підприємницької діяльності за принципом мовчазної згоди, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців**;

судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

нотаріально посвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи;

нотаріально посвідченої копії довідки органу реєстрації актів громадянського стану про смерть фізичної особи;

судового рішення про оголошення фізичної особи – підприємця померлою;

судового рішення про визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою.


* Зазначається назва підстави.

** Підстава зазначається з 19.12.2011 у разі закінчення процедури припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, передбаченої законом, але не раніше ніж через 10 робочих днів з дня закінчення строку заявлення вимог кредиторами.


Державний реєстратор Заставнівської районної державної адміністрації

___________________
(підпис) 

_________________
(прізвище та ініціали) 

  

М. П. 

  Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи
Заставна вул В. Чорновола 6 каб. 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація фізичної особи-підприємця
Заставна., вул В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням I
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (далі Закон)
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця iconІнформація про суб'єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги вул. Гагаріна, 7, м. Новий Буг, Миколаївська обл.,55601 2
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи
Заставна., вул. В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця icon1 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця проводиться в два етапи

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів
Заставна вул. В. Чорновола 6, каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів (зменшення статутного фонду)
Заставна, вул В. Чорновола, 6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи