Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи
Скачати 446.53 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи
Сторінка1/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір446.53 Kb.
ТипРозпорядження
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 2011 року №

СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи


1. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:

59400,м. Заставна вул.. В.Чорновола 6 каб.13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Юридичні особи

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги *

Відповідно до вимог ст. 36,37 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає особисто ( надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу документи:

-заповнену реєстраційну картку (форма №7)
-довідку з відповідного органу податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах;
-довідку з відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування

- довідку з архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

У випадках, що встановлені законом, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерних товариств додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі якщо документи подаються головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою додатково пред’являється паспорт та документ, що підтверджує його (її) повноваження.

При проведенні державної реєстрації припинення в результаті злиття, приєднання, або перетворення замість ліквідаційного балансу подається нотаріально посвідчена копія передавального акта (злиття, приєднання або перетворення), нотаріально посвідчена копія розподільчого балансу , якщо поділ підприємства. Передавальний акт або розподільчий баланс повинен бути затверджений засновниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи. Підписи голови та членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі або передавальному акті повинні бути нотаріально засвідчені.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

Для одержувача адміністративної послуги:

-подання документів державному реєстратору за описом,

-отримання повідомлення про припинення юридичної особи

4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

згідно з технологічною картою процесу адміністративної послуги, що додається до цього стандарту

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк державної реєстрації припинення підприємницької діяльності не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів.

6


. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

-

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Видається повідомлення про припинення юридичної особи

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Безоплатно

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Особи з вищою освітою, знанням законодавства України, діловодства, вільним володінням українською мовою.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Адміністративна послуга надається виключно за місцем реєстрації юридичної особи

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

понеділок – четвер: 8.30-17.45

п’ятниця: 8.30-16.30

обідня перерва: 13.00-14.00

субота та неділя вихідні дні.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) за умови перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається по мірі надходження документів у терміни, визначені законодавством.


13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та під час надання адміністративної послуги

На веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Адміністративні послуги» розміщуються зразки реєстраційних карток, рахунок на оплату реєстраційного збору, перелік документів , оформлений стенд

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Адміністративна послуга особам похилого віку та інвалідам не надається.

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порушення строків надання адміністративної послуги може бути оскаржено в суді

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків

-

17. Інше.

Перелік нормативно-правових актів

ст.36,37 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”


Додаток

до стандарту надання адміністративної послуги

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи


Технологічна карта процесу адміністративної послуги

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи

з/п

Етапи процесу

Відповідаль

ний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

В

У

П

З

1

Прийом документів

Державний реєстратор

-

Один робочий день

2

Перевірка на відсутність підстав для залишення без розгляду
Один робочий день

3

Проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
Другий робочий день

4

Видача повідомлення про припинення юридичної особи

Третій робочий день

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує


Розробив __Державний реєстратор___ ______________________ М.М.Гуштик ___

(назва посади) (підпис) (ініціали, прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

14.10.2011 № 3178/5

Форма 7^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутствомІ. Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –- підприємців

Ідентифікаційний код юридичної особи

Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особиНазва юридичної особи
ІІ. Підстава для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією юридичної особи

(необхідне відмітити)

Рішення засновників (учасників) про ліквідацію юридичної особи, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємцівРішення засновників (учасників) про ліквідацію юридичної особи за принципом мовчазної згоди, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців")*

(зазначається у разі закінчення процедури припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, передбаченої законом, але не раніше ніж через 10 робочих днів з дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог)
Судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Картку заповнив_________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


*Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування), та підтверджую це своїм особистим підписом.


____________________________________ ________________ ________________

(прізвище, ім’я та по батькові голови ліквідаційної комісії з припинення (підпис) (дата)

юридичної особи у зв’язку з ліквідацією, та/або прізвище, ім’я та по батькові

уповноваженої ним особи, та/або прізвище, ім’я та по батькові ліквідатора)Адресат:

___________________________________
(повне найменування та місцезнаходження юридичної особи) ___________________________________

______________________ 
Вихідний № ___________

Дата "___" ____________ 


  1   2   3Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
МЗаставна вул В. Чорновола 6 каб. 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація юридичної особи
Заставна., вул. В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи I
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації юридичної особи (далі – адміністративна...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація фізичної особи-підприємця
Заставна., вул В. Чорновола,6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
Цей стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації змін до установчих документів...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи iconРозпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації 26 січня 2012 року №69-р стандарт надання адміністративної послуги з проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням I
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (далі Закон)
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів
Заставна вул. В. Чорновола 6, каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи iconІнформація про суб'єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги вул. Гагаріна, 7, м. Новий Буг, Миколаївська обл.,55601 2
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація змін до установчих документів (зменшення статутного фонду)
Заставна, вул В. Чорновола, 6 каб 13 державний реєстратор апарату райдержадміністрації, тел. (03737) 31978
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2011 року № стандарт надання адміністративної послуги Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21грудня 2011 року №532 стандарт надання адміністративної послуги Реєстрація інформаційного запиту Заставнівською рда
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи