Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна icon

Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна
Скачати 245.17 Kb.
НазваПоложення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна
Дата конвертації04.03.2013
Розмір245.17 Kb.
ТипПоложенняСГО «новий Стрий»

ПОЛОЖЕННЯ «Про місцеві ініціативи»

Проект рішення Стрийської міської ради
Подається в порядку місцевої ініціативи

2011

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ СЕСІЯ, VI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ


Від __.__.20__ № ____

м. Стрий


Проект


«Про затвердження Положення «Про місцеві ініціативи в місті Стрий»


Керуючись нормами ст. 9 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 21 Статуту територіальної громади міста Стрия, Стрийська міська рада, розглянувши проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи,


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення «Про місцеві ініціативи в місті Стрий».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Стрийського міського голову та членів ініціативної групи, що ініціювали розгляд проекту цього рішення на сесії Стрийської міської ради.


Голова ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали


Член ініціативної групи ________________ Назаренко К.П.


Підпис Прізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ Зорін


Підпис Прізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ Польовий

Підпис Прізвище та ініціали


Додаток

до рішення Стрийської міської ради від «___»____________2011 р. №_____/_____

«Про затвердження Положення «Про місцеві ініціативи в місті Стрий»


ПОЛОЖЕННЯ

^ «ПРО МІСЦЕВІ ІНЦІАТИВИ В МІСТІ СТРИЙ»


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Місцева ініціатива - форма безпосередньої участі членів територіальної громади міста Стрий (далі - членів громади) в місцевому самоврядуванні.

 2. Місцева ініціатива - офіційна письмова пропозиція з питань, які мають важливе значення для територіальної громади міста Стрий (далі - громади), внесена в порядку, передбаченому цим Положенням Стрийській міській раді (далі - раді) для обов’язкового розгляду та прийняття відповідного рішення в межах її компетенції.

Місцева ініціатива оформлюється у вигляді проекту рішення ради (далі - проекту рішення).

 1. Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо членами громади, які є дієздатними та досягли 18 років, або громадською організацією, місцевим осередком політичної партії, органом самоорганізації населення на загальних засадах.

 2. Членство в територіальній громаді визначається чинним законодавством України.

 3. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції та чинному законодавству України, та пропозиції, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції ради.^

ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

 1. Місцева ініціатива вноситься в порядку, визначеному цим Положенням, на ім’я міського голови або секретаря ради.

 2. Підставою для внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради може бути рішення зборів членів громади, громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення, що діє на відповідній території, підтримане належною кількістю підписів членів громади.

 3. Для внесеної на розгляд ради місцевої ініціативи кількість підписів громадян, що підтримують місцеву ініціативу має бути не меншою від 40 членів територіальної громади – мешканців міста Стрий.

 4. Внесення місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою у складі не менше 3-х дієздатних членів громади, створення якої зафіксоване протоколом та яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше належної кількості підписів членів громади, які є дієздатними та досягли 18 років.

 5. Ініціативна група - група представників міської громади, громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян, сформована відповідно до цього Положення для підготовки, оформлення й представлення в раді проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи.

За рішенням зборів членів громади або рішенням зборів чи керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян ініціативній групі чи окремим її представникам також може делегуватися функція здійснення супроводу проекту рішення в повному обсязі, зокрема повноваження подавати та витребовувати документи, змінювати, доповнювати та відкликати проект рішення, оскаржувати в установленому порядку дії ради, її структурних підрозділів та виконавчих органів у разі незгоди з прийнятим рішенням.

 1. Ініціативна група може утворюватися зборами членів громади за участі не менше 9-ти членів громади, які є дієздатними та досягли 18 років, або рішенням зборів членів чи керівних органів громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян.

 2. Про створення ініціативної групи та наділення її відповідними повноваженнями, про зміст місцевої ініціативи ініціативна група повідомляє в у 10-денний термін з дня виконання вимог п. 11 Положення раду передаючи особисто (надсилаючи поштою) відповідне повідомлення та протокол зборів членів громади, підписаний головою та секретарем зборів, або рішення керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення, підписаний керівником цього громадського формування, яким вони наділяються правом на здійснення представницьких функцій для внесення місцевої ініціативи.

До цього повідомлення додається список реєстрації учасників зборів із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові та поштових адрес, проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи та затверджений зборами членів громади (рішенням керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення).

 1. Повідомлення про створення ініціативної групи та наділення її відповідними повноваженнями повинно містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані (телефони, електронні скриньки тощо) всіх членів ініціативної групи;

 • серії та номери паспортів всіх членів ініціативної групи

 • перелік повноважень ініціативної групи відповідно до п.10 цього Положення або рішення зборів чи керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян (для представників цих структур).

 1. Ініціативна група здійснює всі видатки, пов’язані зі своєю діяльністю, самостійно.

 2. Проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, затверджується:

- на зборах громади за участі не менше 9 членів громади одночасно з обранням ініціативної групи;

- на зборах членів або рішенням керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення.

 1. Ініціативна група збирає на підписних листах підписи членів громади, які є дієздатними та досягли 18 років, на підтримку проекту рішення, що вноситься в порядку місцевої ініціативи. Підписні листи повинні містити прізвища, імена та по батькові, рік народження, серію та номер паспортів, домашні адреси тих, хто підтримує внесення місцевої ініціативи, а також дату їх підписання. Підписний лист повинен містити назву документа "Підписний лист", номер (нумерація всіх підписних листів має бути наскрізною), назву проекту рішення, назву органу, який створив ініціативну групу, та дату її створення.

 2. Члени ініціативної групи, що збирають підписи членів громади, зобов’язані ознайомити кожного члена громади, якому пропонується підписати підписний лист, з текстом проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи.

 3. Члени ініціативної групи повинні попередити члена громади про те, що його підпис на підтримку даного проекту рішення може бути поставлено лише на одному підписному листі. Член громади, який підтримує проект рішення, ставить свій підпис на підписному листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, серію та номер паспорта, домашню адресу, а також дату підписання підписного листа. За відсутності у громадянина паспорта його підпис вважається недійсним і не зараховується. Якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного члена громади, його підписи не враховуються.

 4. Після заповнення підписного листа в ньому робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписами не менш як двох членів ініціативної групи.

 5. Термін збирання підписів не може перевищувати 60 календарних днів від дня передачі до ради повідомлення про створення ініціативної групи. При недодержанні цього терміну місцева ініціатива відповідно до чинного законодавства розглядається як колективне звернення громадян.

 6. Ініціативна група подає до відповідної ради не пізніше 70 календарних днів від дня передачі до ради повідомлення про створення ініціативної групи пакет документів, який має містити:

 • заяву про внесення на розгляд ради місцевої ініціативи, підписану всіма членами ініціативної групи,

 • пояснювальну записку до проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, з необхідними аргументами та додатками, посилання на які містяться в тексті (за винятком бюджетного або іншого фінансового обґрунтування);

 • проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи;

 • підписні листи з підтримуючими підписами громадян-членів відповідної територіальної громади, які мають право голосу, в кількості, визначеній п. 8 цього Положення.

 1. Місцева ініціатива реєструється секретарем ради в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Стрий.

 2. Неналежне оформлення місцевої ініціативи не є підставою для її відхилення чи неприйняття (за наявності всіх вказаних у п. 21 цього Положення документів).

 3. Секретар ради може відмовити в реєстрації місцевої ініціативи у разі порушення Конституції, чинного законодавства України або п. 5 цього Положення. В разі відмови в реєстрації місцевої ініціативи ініціативна група може оскаржити дії секретаря ради в судовому порядку у визначений чинним законодавством термін.

 4. Ініціативна група за наявності в неї таких повноважень має право в будь-який момент письмово відкликати подання про місцеву ініціативу і самоліквідуватися. Відкликання подання про місцеву ініціативу підписується не менш як 2/3 загальної кількості членів ініціативної групи
^

ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

 1. Місцева ініціатива, яка вноситься на розгляд ради в установленому вище порядку та яка відповідає нормам, указаним у п. 21 цього Положення, підлягає обов’язковому розгляду на пленарному засіданні ради за участю всіх членів ініціативної групи.

 2. Розгляд проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, проводиться відповідно до норм Регламенту ради.

 3. Стрийський міський голова в термін, установлений Регламентом ради, направляє проект рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, на розгляд відповідних профільних постійних комісій ради та міськвиконкому.

 4. Відповідні постійні комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за обов’язкової участі членів ініціативної групи та складають висновки в межах своєї компетенції. Відсутність висновків комісій не може бути підставою для відмови у включенні питання, ініційованого в порядку місцевої ініціативи, до порядку денного чергового пленарного засідання ради.

 5. Після отримання висновків постійних комісій незалежно від їх змісту міський голова приймає рішення про включення проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, до порядку денного найближчого чергового пленарного засідання ради.

 6. Ініціативна група доручає одному зі своїх членів виступати на засіданнях комісій та пленарному засіданні міської ради із доповіддю з питання місцевої ініціативи та відповідати на запитання депутатів ради згідно з Регламентом ради. На прохання доповідача ініціативної групи на деякі запитання депутатів можуть відповідати інші члени ініціативної групи, присутні на засіданні ради. Рада може призначити співдоповідача з питання місцевої ініціативи. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні та вносять пропозиції до проекту рішення з питання місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом ради як для діючих депутатів ради.

 7. Після обговорення проект рішення, внесений ініціативною групою чи уповноваженими в порядку місцевої ініціативи, обов’язково ставиться на голосування. Окремо від проекту ставляться на голосування внесені до нього зміни та доповнення, якщо вони не погоджені з ініціативною групою, про що ініціативна група заявляє на засіданні.

 8. Рада в межах своїх повноважень може:

 • прийняти проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, повністю або за основу;

 • відхилити проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи;

 • відправити проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання за обов’язкової участі членів ініціативної групи протягом терміну, встановленому Регламентом ради, з обов’язковим винесенням узгодженого із членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення на наступне пленарне засідання ради. Такий варіант рішення може прийматися радою не більше одного разу. Повторне відправлення проекту на доопрацювання не допускається.

 1. З питання, внесеного шляхом місцевої ініціативи, рада може розглянути власний альтернативний проект рішення, але після того, як по проекту, підготовленому в порядку місцевої ініціативи, прийнято остаточне негативне рішення та за умови обов’язкового обговорення його з членами ініціативної групи.

 2. Ухвалене рішення ради з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом ради та (або) п. 41 цього Положення.

 3. При незгоді ініціативної групи з рішенням ради стосовно питання, що було внесене в порядку місцевої ініціативи, воно може бути оскаржене в судовому порядку або може бути ініційований місцевий референдум згідно з чинним законодавством України.


^ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Положення приймається виключно на пленарному засіданні ради і набуває сили з дня підписання рішення ради про затвердження цього Положення.

 2. Зміни та доповнення до Положення приймаються виключно на пленарному засіданні ради.

 3. Чинний текст Положення доводиться до відома громади шляхом:

 • оприлюднення повного тексту Положення в газеті ради «Гомін волі»;

 • розміщення на офіційному інтернет-сайті ради та її виконавчого комітету;

 • розміщення для загального ознайомлення в приміщеннях відділу виконавчого органу ради по роботі зі зверненнями громадян;

 • надання головуючим роз’яснення на пленарному засіданні міської ради при розгляді питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;

 • видачі примірників Положення посадовим особам виконавчих органів та працівникам апарату міської ради;

 • видачі примірників Положення депутатам міської ради нового скликання на її першому пленарному засіданні;

 • видачі примірників Положення членам громади на їх прохання підрозділом, що працює зі зверненнями громадян;

 • оприлюднення іншим шляхом відповідно до законодавства України.

 1. Секретаріат міської ради веде Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Стрий, до якої заноситься:

 • питання, що вносяться шляхом місцевої ініціативи;

 • список членів ініціативної групи з даними, що подаються при повідомленні про створення ініціативної групи;

 • рішення, прийняте з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;

 • адресати (органи і посадові особи), яким направлено рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;

 • інші дані.

До Книги реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Стрий додаються результати попереднього аналізу, підготовленого органами та посадовими особами, яким це доручалося, проекту рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи.

 1. Питання щодо внесення місцевих ініціатив, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до законодавства України.

 2. Порушення цього Положення є неналежним виконанням посадових обов’язків призначеними та обраними особами органів місцевого самоврядування, що тягне за собою встановлену чинним законодавством відповідальність.Секретар Стрийської міської ради Н.Канівець

ДОДАТОК 1

^ ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО МІСЦЕВІ

ІНІЦІАТИВИ В МІСТІ СТРИЙ"


Стрийському міському голові


від ініціативної групи в особі

______________________________________________

Прізвище, ініціали

______________________________________________

Прізвище, ініціали

______________________________________________

Прізвище, ініціали


ПОВІДОМЛЕННЯ

^ ПРО УТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ


Відповідно до п. 11, 12 Положення "Про місцеві ініціативи в місті Стрий" повідомляємо Вас про утворення ініціативної групи у складі:

^ Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Серія та номер паспорта

Домашня адреса

та телефон чи ін.

з метою підготовки, оформлення та подання до Стрийської міської ради ___________________________________________________________________________________________

назва проекту рішення

____________________________, підготовленого в порядку місцевої ініціативи та схваленого більшістю присутніх на зборах членів територіальної громади міста Стрий (зборів або рішення керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення), які відбулися «___»__________________ 20__ року.

Ініціативна група має такі повноваження: __________________________________________________

Перелік повноважень відповідно до п. 9 Положення "Про місцеві ініціативи в місті Стрий"

___________________________________________________________________________________________


^ До повідомлення додаємо:

1. Протокол зборів членів територіальної громади міста Стрия (зборів членів чи рішення керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення), які відбулися «___»__________________ 20__ року, зі списком реєстрації учасників зборів.

2. Проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи.

^

Прізвище, ініціали


Особистий підпис
«___»___________________ 20 __ року


Секретар Стрийської міської ради Н.Канівець

ДОДАТОК 2

^ ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО МІСЦЕВІ

ІНІЦІАТИВИ В МІСТІ СТРИЙ»


Стрийській міській раді

Ініціативної групи по збору підписів під проектом рішення Стрийської міської ради

________________________________________________

Повна назва проекту рішення, підготовленого ________________________________________________

в порядку місцевої ініціативи

________________________________________________


З А Я В А


Про внесення на розгляд Стрийської міської ради проекту рішення в порядку місцевої ініціативи


Відповідно до Статуту територіальної громади міста Стрия та рішення зборів членів територіальної громади міста Стрий (зборів членів чи рішення керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення), які відбулися «___» ____________ 20__ року, просимо прийняти до розгляду в порядку місцевої ініціативи проект рішення Стрийської міської ради ______________________________________________________________________________________

Повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

під яким зібрано підписи ___________________________ членів територіальної громади міста Стрий.

Кількість зібраних підписів числом та прописом


Додатки:

1. Пояснювальна записка до проекту рішення.

2. Проект рішення Стрийської міської ради ___________________________________________________________________________________.

3. Підписні листи в кількості _____________________________________аркушів із підписами

Кількість підписних листів числом та прописом

___________________________________________________________________________ членів

Кількість зібраних підписів числом та прописом

територіальної громади.


Повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи


Ініціативна група:


^ Прізвище, ім’я, по батькові

Домашня адреса,

телефон

Підпис
«____» ____________________ 20__ року


Секретар Стрийської міської ради Н.Канівець


ДОДАТОК 3

^ ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО МІСЦЕВІ

ІНІЦІАТИВИ В МІСТІ СТРИЙ"


П Р О Т О К О Л

зборів членів територіальної громади міста Стрий з ініціювання рішення Стрийської міської ради


«___»___________________ 20__ року м. Стрий


Присутні:

Учасники зборів членів територіальної громади міста Стрий в кількості _____ осіб (список - у додатку 1 до цього протоколу).


^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання, яке порушується шляхом місцевої ініціативи

1. Про необхідність винесення на розгляд Стрийської міської ради в порядку місцевої ініціативи проекту рішення ______________________________________________________________________________________

Повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

___________________________________________________________________________________________


2. Про обрання ініціативної групи, якій доручається організація збору підписів представників територіальної громади м. Стрий на підтримку подання на розгляд Стрийської міської ради проекту рішення

3. Про доручення ініціативній групі подати до Стрийської міської ради підписні листи та заяву про винесення на розгляд ради проекту рішення

.


СЛУХАЛИ:

1. Про необхідність винесення на розгляд Стрийської міської ради в порядку місцевої ініціативи проекту рішення ______________________________________________________________________________________.

Повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи


ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утримались" - ________.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити запропонований текст проекту рішення Стрийської міської ради ______

Назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

___________________________________________________________________________________________

(див. додаток 2 до протоколу) та вжити всіх необхідних заходів для його внесення на розгляд Стрийської міської ради в порядку місцевої ініціативи.


СЛУХАЛИ:

2. Про обрання ініціативної групи, якій доручається організація збору підписів представників територіальної громади міста Стрий на підтримку подання на розгляд Стрийської міської ради в порядку місцевої ініціативи проекту рішення

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утримались" - ________.

УХВАЛИЛИ:

Обрати членами ініціативної групи, якій доручається збір підписів під затвердженим на цих зборах текстом проекту рішення:


№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження

Серія та номер паспорта

Домашня адреса

1

2

3.

СЛУХАЛИ:

3. Про доручення ініціативній групі подати до Стрийської міської ради підписні листи та заяву про винесення на розгляд ради проекту рішення

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утримались" - ________.

УХВАЛИЛИ:

Доручити ініціативній групі подати до Стрийської міської ради підписні листи та заяву про винесення на розгляд ради проекту рішення

.

Доручити ініціативній групі виконувати також інші функції, а саме: _________________________

____________________________________________________________________________________

Перелік функцій відповідно до п. 9 Положення "Про місцеві ініціативи в місті Стрий"


Голова зборів ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали

Секретар зборів ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали


Секретар Стрийської міської ради Н.Канівець

ДОДАТОК 4

ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО МІСЦЕВІ

ІНІЦІАТИВИ В МІСТІ СТРИЙ"
^

Додаток № 1


до Протоколу зборів членів територіальної громади міста Стрий з ініціювання рішення Стрийської міської ради


від «___»___________________ 20___ р.


СПИСОК

учасників зборів№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження

Серія та номер паспорта

Домашня адреса

1.

10


Секретар зборів ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали


Секретар Стрийської міської ради Н.Канівець


ДОДАТОК 5

^ ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО МІСЦЕВІ

ІНІЦІАТИВИ В МІСТІ СТРИЙ"
УКРАЇНА

^ СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ СЕСІЯ, ___ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ


Від __.__.20__ № ____

м. Стрий


Проект


___________________________________

Назва проекту рішення,

___________________________________

підготовленого в порядку

___________________________________

місцевої ініціативи


Керуючись нормами ст. 9 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 21 Статуту територіальної громади міста Стрия, Положенням "Про місцеві ініціативи в місті Стрий», Стрийська міська рада, розглянувши проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи,


ВИРІШИЛА:

1. _________________________________________________________________________________________

Формулювання питання, порушеного в порядку місцевої ініціативи

__________________________________________________________________________________________

 1. Виконкому Стрийської міської ради:

______________________________________________________________________________

Формулювання доручення для виконання рішення

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Стрийського міського голову та членів ініціативної групи, що ініціювали розгляд проекту цього рішення на сесії Стрийської міської ради.


Голова ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали


Член ініціативної групи ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали


Секретар Стрийської міської ради Н.Канівець


ДОДАТОК 6

^ ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО МІСЦЕВІ

ІНІЦІАТИВИ В МІСТІ СТРИЙ"


ПІДПИСНИЙ ЛИСТ № _____

із підписами членів територіальної громади міста Стрий

щодо ініціювання в порядку місцевої ініціативи винесення на розгляд Стрийської міської ради проекту рішення

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

(текст проекту рішення Стрийської міської ради - на звороті)

Ініціативна група із збору підписів утворена в місті Стрий на зборах членів територіальної громади «___»___________________ 20__ року.

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження

Серія та номер паспорта

Домашня адреса

Підпис

Дата

підписання

1234567Загальна кількість підписів: ____ (__________________________), з них належно оформлено ___ (______________________________)

Кількість підписних листів числом та прописом Кількість підписних листів числом та прописом

Член ініціативної групи ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ _____________________

Підпис Прізвище та ініціали

Секретар Стрийської міської ради Н.Канівець


ДОДАТОК 7

^ ДО ПОЛОЖЕННЯ «ПРО МІСЦЕВІ

ІНІЦІАТИВИ В МІСТІ СТРИЙ»


Герб

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕКРЕТАРІАТ


Книга

реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань

у місті Стрий


Розділ І

Місцеві ініціативи


^ Дата та номер реєстрації повідомлення


Питання, що порушуються шляхом місцевої ініціативи

Список членів ініціативної групи

Дата та номер реєстрації місцевої ініціативи

^ Кількість зібраних підписів

на підтримку місцевої ініціативи

Дати розгляду місцевої ініціативи суб’єктами розгляду

Дата розгляду місцевої ініціативи на сесії місцевої ради

Рішення, прийняте

за результатами розгляду

Адресати, яким направлено рішення ради

та результати їх діяльності

Інші дані

Секретар Стрийської міської ради Н.Канівець
Схожі:

Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна iconПоложення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2013 україна
Стриян «Відлуння», арр «Перспектива Стрийщини», смго «Спілка підприємців промислового ринку м. Стрия», мго «Студентське братство...
Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна iconПояснювальна записка до проекту рішення Стрийської міської ради «Про затвердження Положення «Про місцеві ініціативи в місті Стрий», схваленого радою Спілки громадських організацій «Новий Стрий», яке
Стрийської міської ради «Про затвердження Положення «Про місцеві ініціативи в місті Стрий», схваленого радою Спілки громадських організацій...
Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна iconДодаток 3 затверджено рішенням селищної ради від 19. 08. 2011 року Положення про місцеві ініціативи І
Місцеві ініціативи є одним із способів реалізації членами територіальної громади свого права на участь у місцевому самоврядуванні...
Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна iconСоціальна ініціатива Забезпечення громадян гідною роботою Мета ініціативи: Мета ініціативи
Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про зайнятість населення (нова редакція), який спрямований на комплексне вирішення...
Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна iconПерелік питань На іспит з дисципліни
Поняття і сутність законодавчої ініціативи. Суб'єкти здійснення законодавчої ініціативи
Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна iconПоложення про соціаль­ні ініціативи Президента, які є запорукою й ефективної еконо­мічної політики України
З метою широкого ін­формування населення про со­ціальні ініціативи Президента України В. Ф. Януковича та роз'яснення їх основних...
Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна iconРішення №232 від 18 жовтня 2011 року Про звернення до українського народу щодо початку всеукраїнської акції «Україна проти Януковича!»
За ініціативи депутатських фракцій у Львівській обласній раді "Фронт Змін" та Всеукраїнського об'єднання "Свобода", керуючись частиною...
Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна iconРішення №449 від 18 грудня 2007 року Про звернення Львівської обласної ради до Стрийської міської ради щодо недопущення виселення Стрийської районної бібліотеки для дітей
Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи висновок постійної комісії з питань...
Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна iconРішення №945/24 Про затвердження Переліку основних пам’яток архітектури, з яких справляється збір за використання місцевої символіки
Керуючись статтею 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та на виконання п. 2 рішення 7 сесії міської ради ххіу...
Положення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна iconЗвіт депутата Львівської обласної ради за 2012 рік Зірченко Юрій Петрович. Фракція (партія) або виборчий округ во «Свобода» Конкретні справи, зроблені за рік депутатської діяльності з особистої ініціативи*
Конкретні справи, зроблені за рік депутатської діяльності з особистої ініціативи*
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи