«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» icon

«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності»
Скачати 221.8 Kb.
Назва«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності»
Дата конвертації17.02.2014
Розмір221.8 Kb.
ТипДокументи

«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності»


Традиційною в Незазабудинській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 2 є педагогічна рада з проблем наступності навчання при переході учнів з молодшої школи у середню. Змістовно така педагогічна рада передбачає:

• глибокий психолого-педагогічний аналіз труднощів та проблем, які виникають у період адаптації учнів 5-х класів;

• координацію дій всього педагогічного колективу;

• обмін досвідом;

• підведення підсумків педагогічних успіхів вчителів початкової школи, покращення, оновлення, раціоналізацію діяльності класних керівників п'ятих класів, вчителів-предметників, психолога школи.

Принцип наступності в навчанні, вихованні та розвитку дитини має велике значення, це одна з найважливіших складових систематичності і послідовності. Актуальність проблеми наступності підтверджується результатами психолого-педагогічноі діагностики, яка свідчить про зниження загальної успішності учнів, наявність прикмет дезадаптації у деяких школярів, зниження емоційного благополуччя учнів та їх батьків.

Про що необхідно пам'ятати на перехідному етапі?

• Про вікові та індивідуальні особливості учнів;

• гуманізацію відносин з учнями;

• вдосконалення самого педагога у процесі роботи;

• те, що порушення гігієнічних вимог до уроку погіршує здоров'я учнів та педагогів;

• необхідність підтримання тісного контакту з родиною учня.

Головна мета педагогічної ради - об'єднання педагогічного колективу для підвищення ефективності його роботи, використання передового досвіду, психолого-педагогічних досягнень практичної і психологічної науки у діяльності вчителів початкових класів, вчителів-предметників, класних керівників, вироблення системи спільних поглядів на використання принципу наступності у навчально-виховному процесі, вирішення проблеми збереження здоров'я та емоційного благополуччя учнів, вчителів та батьків.

Особливістю педради з наступності є обмін досвідом педагогів початкової школи й основної школи, їх взаємодія та співпраця, що дозволить успішно пережити складний період адаптації, пов'язаний з новими умовами навчання, з іншим педагогічним стилем, вимогами вчителів основної школи, з навчальним навантаженням.

Основними функціями педагогічної ради є:

• методична;

• виховна;

• соціально-педагогічна;

• психологічна.

Особливою функцією є психологічна. Вона характеризується:

1) створенням банку даних (психолого-педагогічних карт розвитку учнів; карти ведуться з 1 -го класу);

2) діагностикою готовності учнів початкової школи до переходу в основну школу (рівень навчання і розвиток соціальних навичок);

3) діагностикою труднощів адаптаційного періоду п'ятикласників (програма «Адаптація-5»);

4) консультативним супроводженням п'ятикласників (як класу в цілому, так і кожної дитини окремо);

5) консультативно-коригуючою підтримкою класного керівника 5-го класу, учнів та їх батьків з проблем адаптації.

Педагогічна рада з питань наступності традиційно проводиться у листопаді. Оскільки діти за семестр атестуються у грудні, мова йде про підсумки первинної адаптації. Педагогічну раду можна провести як в традиційній формі, так і в нетрадиційній. Можливе об'єднання елементів конференції, дискусії, консиліуму, «круглого столу», на важливих етапах обговорення можна використати інтерактивні методи та прийоми. Форма проведення педагогічної ради залежить від мети та задач, які вирішує педагогічний колектив, від складу учасників. Головне, щоб педагогічна рада активізувала роботу спеціалізації всіх рівнів навчально – виховного на цьому складному перехідному етапі.

Згідно з річним планом школи, де зазначені строки та тема педради, визначаються задачі та мета, основні заходи щодо підготовки до засідання педради. Розподіляються обов'язки між членами педколективу.

Адміністрація:

• розробка плану і форми проведення педради;

• відвідування уроків та виховних заходів 4-х та 5-х класів.

Вчителі початкової школи та класний керівник 5-го класу:

• підготовка листа-портфоліо для класного керівника 5-го класу;

• проведення самоаналізу уроків, складання анкет, рекомендацій;

• проведення батьківських зборів.

Практичний психолог школи:

• спостереження, тестування, анкетування;

  • діагностика;

  • первинний аналіз програми «Адаптація - 5»;

  • консультативно-коригуюча робота на перехідному етапі;

• спільна робота з методичними об'єднаннями щодо складання рекомендацій для вчителів-предметників, класного керівника 5-го класу та їх батьків.

Керівники МО з основних предметів:

  • відвідування та аналіз відкритих уроків;

  • творча робота з п'ятикласниками;

  • підготовка до обговорення проблеми, складання моделі ідеального пятикласника;

  • розробка рекомендацій щодо оптимізації навчально – виховного процесу з метою здійснення наступності.

^ Звіт класного керівника

З початкової школи виростає вся освіта. Зміст самої назви «початкова школа», «школа І ступеня» визначає роль цієї ланки й особливу відповідальність вчителів за якість результатів. Перш за все це пов'язано з тим, що саме в цьому віці поступово провідною формою діяльності стає навчальна. Важливим є й те, що початкова школа — це вік шкільної освіти, багатий на свої ресурси, які треба своєчасно виявити і розвинути. Розвитку сприяє пластичність психіки молодших школярів, їх готовність до сприйняття нового, природна допитливість, емоційність.

Все це створює унікальні можливості для повноцінного виховання, навчання і розвитку дітей цього віку. Отже, початкова школа — це базис освіти. Фундаментом якісної освіти є перш за все багатокомпонентний зміст початкової освіти та методичне забезпечення.

Гострою залишається проблема наступності. Недостатня увага до реалізації принципу наступності на перехідному етапі впливає на якість знань, рефлексію, може призвести до погіршення здоров'я, бо нові умови навчання у 5-му класі пов'язані з високими вимогами до інтелектуального й особистісного розвитку, ступеня сформованості вмінь і навчальних дій.

Рівень розвитку п'ятикласників різний: у одних він відповідає умовам успішності їх подальшого навчання; у інших ледве сягає допустимої межі. Тому цей перехідний період може супроводжуватися різного роду труднощами, які виникають не тільки у школярів, але й у вчителів. Для попередження можливих негативних явищ психологам необхідно провести спеціальну роботу з виявлення потенційної «групи ризику» дітей, чиє подальше навчання і виховання пов'язані з суттєвими труднощами.

У цей період відбуваються зміни психіки дитини. Засвоєння нових знань, нових уявлень дитини про навколишній світ перебудовує життєві уявлення дітей, які склалися раніше, а шкільне навчання сприяє розвитку теоретичного мислення у доступних дітям цього віку формах.

Завдяки розвитку нового рівня мислення відбувається трансформація всіх інших психічних процесів (за словами Ельконіна, «пам'ять починає мислити, а сприйняття - думати»).

Тому саме ця перебудова разом з розвитком теоретичного мислення складає основний зміст розумового розвитку у молодшому шкільному віці, тобто мислення у поняттях сприяє виникненню по завершенні молодшого шкільного віку рефлексії, яка є новоутворенням, перетворює не тільки пізнавальну діяльність школярів, а й характер їхнього ставлення до оточуючих і до самих себе.

Слід зазначити, що якщо молодший шкільний вік - це вік початкового «ознайомлення» з навчальною діяльністю та її основними структурними компонентами, то наступний етап — це оволодіння самостійними формами роботи, етап розвитку інтелектуальної, пізнавальної активності учнів, яка стимулюється відповідною навчально-пізнавальною мотивацією.

Від того, як відбувається початковий етап навчання у 5-му класі, залежать успішність переходу до якісно іншої навчальної мотивації, яка спрямована не тільки на отримання нової інформації, нових знань, але й на пошук спільних закономірностей, а головне,— на засвоєння самостійних способів здобуття цих нових знань. Тому вже з початку навчання у середній школі розширюється саме поняття «навчання» (воно не лімітовано навчальними програмами, виконанням завдань тощо, а стає самостійним та цілеспрямованим).

На жаль, пізнавальна активність школярів розвинена слабко, а оцінка виступає як головний стимул і основний «кінцевий результат» навчання. Навчальна діяльність перетворюється у формальну і не виконує своєї головної функції у розвитку дитини. Це характеризується зниженням зацікавленості до навчання в школі, поширюються такі симптоми, як «розчарування», небажання виконувати навчальні завдання на уроках і вдома, конфлікти з учителями, порушення поведінки.

Найважливішою сферою, яка характеризує рівень готовності дитини до навчання в основній школі, є соціальний розвиток, тобто ті якісні зміни, від яких залежить можливість жити в суспільстві, взаємодіяти з іншими людьми, дітьми і дорослими. Соціальний розвиток насамперед характеризується рівнем засвоєння дитиною різних норм і правил поведінки.

Подолання дезадаптації школярів в умовах переходу з початкової ланки до середньої — одна з головних проблем у навчально-виховному процесі. Саме дезадаптація може бути наслідком порушення принципу наступності.

Особлива увага приділяється дезадаптації та соціально-психологічному розвиткові дітей. Навчальна дезадаптація виявляється в інтелектуальних процесах як ускладнення в оволодінні навчальною діяльністю. Соціально-психологічна, як правило, має вияв у порушеннях особистісного характеру (труднощів спілкуванні та взаємодії з оточуючими). Відомо, що перехід дитини від початкової школи до п'ятого класу нерідко «тягне» за собою зниження її навчальних успіхів, погіршення психічного самопочуття, втрату інтересу до навчання. У таких випадках вчителі початкової школи схильні перекладати провину на на предметників, у яких досить благополучні діти стали «проблемними». У свою чергу, педагоги середньої ланки мають претензії до початкової школи. Насправді ж п'ятикласники та їхні нові вчителі переживають складний період адаптації. Таким чином, наступність у навчально-виховному процесі в цілому виступає основною умовою на перехідному етапі, забезпечує неперервність освітнього простору школярів, цілісний особистісний творчий розвиток кожної дитини, створює середовище для повної соціальної й особистісної життєдіяльності дитини, її творчого розвитку, навчання, виховання, реалізації пізнавальних потреб.

Психологічні особливості адаптаційного періоду, результати особистісно коригуючої роботи з п'ятикласниками на перехідному етапі; результати тестування та анкетування учнів; результати діагностики.

П'ятий клас — один з визначних етапів у житті людини. Це не просто перехід від одного ступеня до іншого. У початковій школі провідною була пізнавальна діяльність, головні спрямування дитини були зорієнтовані на навчання, для неї було важливе схвалювання вчителя, батьків за успіхи у навчанні. Було цікаво вчитися, пізнавати нове!

На час переходу у 5 клас діти вивчили ази наук. Все більше на перший план виступає бажання спілкуватися з однолітками, бути прийнятим та визнаним. Тому на емоційне самопочуття дитини все більше впливає те, як складаються її стосунки з товаришами. Суттєво змінюється характер самооцінки школярів цього віку (в цей перехідний період можна говорити про кризу самооцінки). Незадоволення собою поширюється і на навчальну діяльність, здавалось би, вже опановану діяльність.

В результаті виникає психологічна незахищеність перед новим етапом розвитку, незадоволення собою, взаєминами з іншими критичність результатів навчання. Все це може стати, з одного боку, стимулом до розвитку, а може й негативно відбитися на характері, стати перешкодою для повноцінного формування особистості.

Проблемним на перехідному етапі для п'ятикласників є складність адаптації у відносинах з новими вчителями-предметниками, яка супроводжується часто конфліктами, взаємним незадоволенням. Авторитетний вчитель зникає, а на його місце приходять декілька, кожний зі своїми вимогами та підходом. Дитина губиться,і, і якщо перші кроки взаємин невдалі, шукають винуватого: частіше вчителя, рідко — себе.

Тому для класного керівника необхідними є м’якість, увага, переживання за дитину, не допускається покарання. Перебудова існуючого стереотипу -- справа нелегка, яка потребує багато зусиль і часу. Процес, протягом якого йде становлення особистості п’ятикласника, залежить від того, наскільки успішно буде проходити перехідний етап. Як може проявлятися дезадаптація? У вигляді реакції активного протесту (агресивність, негативізм у відносинах, напруженість, роздратованість); у вигляді пасивного протесту (депресія, наявність страху, відсутність інтересу до навчання, шкільного життя); у вигляді реакції тривожності (невпевненість, напруженість, нестійкий контакт з однолітками).

З метою визначення ефективності взаємодії «педагог — учень» проводиться тестування та анкетування учнів, пропонується написання незакінченого твору першій вчительці.

Проводиться також робота з батьками (батьківські збори, анкетування батьків).

Здійснюючи дослідження, ми переконалися в тому, що для вирішення проблеми дезадаптації необхідна спільна робота з батьками.

3. Інтерактивна робота

Узагальнююча практична робота проводиться за схемою «Міст успіху»:


Вчитель

початкової

школи

Психолог

Керівники методичних об’єднань


Класний керівник 5-го класу


Вчителі –

предметники


Обговорення питань:

• координація компетентностей випускника початкової школи та п'ятикласника;

• складання «моделі» ідеального п'ятикласника;

• аналіз незакінчених творів учнів 5-го класу

• розробка рекомендацій

• розробка індивідуальних планів;

• аналіз відкритих уроків;

• створення необхідних умов для виконання рішень педради.

^ Що допоможе п'ятикласникам вчитися успішно?

• Збереження існуючого запасу здоров'я школярів в процесі здобуття освіти;

психолого-педагогічна підтримка кожного вчителя;

• вибір особистісно орієнтованих освітніх технологій;

• набуття учнями стійких знань з можливістю їх використання у нових ситуаціях;

• формування ключових компетентностей.

Таким чином, проблема наступності передбачає:

• поліпшення, оновлення, раціоналізацію діяльності класного керівника 5-го класу, вчителів-предметників, психолога;

• розширення та обговорення «суміжних» проблем психолого-педагогічного змісту;

• глибокий психолого-педагогічний аналіз труднощів періоду адаптації;

• координацію дій педагогічного колективу в процесі прямого діалогу спеціалістів, які працюють у початковій та основній школах.


Анкета для батьків


Шановні батьки! У нашій школі буде проходити педагогічна рада на тему: «Проблема наступності при переході учнів з початкової школи до основної». Ця тема не нова. Ми її опрацьовуємо щорічно по-різному з урахуванням нових сучасних методик навчання, виховання та розвитку.

Головна мета педради – о6’єднати зусилля педагогічного колективу для підвищення ефективності роботи, обміну досвідом педагогів, психолога школи, вчителів початкової та основної шкіл, що дозволить зменшити труднощі п'ятикласників у складний період адаптації.

Просимо Вас відповісти на наші питання!

(Відповіді «так» позначати «+», «ні» позначати «-».)

1. Ваша дитина продовжила навчання у 5-му класі нашої школи тому, що:

• ви довіряєте рідній школі ____;

• середня ланка продовжує традиції початкової школи ____;

• Ви не замислювалися над цим питанням _____.

2. Ваша дитина пройшла первинну адаптацію у 5-му класі.

• Процес адаптації пройшов успішно ___;

• при переході на новий етап навчання спостерігається зниження емоційного комфорту дитини ____;

• спостерігаються ознаки дезадаптації до нових вимог і нових умов навчання ___.

3. Ви помітили зниження загальної успішності Вашої дитини у 5-му класі.

Якщо «так», то в чому причина?

• Зниження інтересу до навчання ___;

• навчальні труднощі ___;

• велике навантаження ___;

• погіршення здоров'я дитини ___.

4. Ви помітили успіхи своєї дитини. У разі відповіді «ні» пропустіть це питання.

• Дитина із задоволенням йде до школи ___;

• з'явилися улюблені предмети, улюблені вчителі ___;

• дитина подорослішала, стала більш самостійною ___.

5. У Вас:

• налагоджено контакт з новим класним керівником ___;

• є складності у відносинах з учителями ___;

• виникла необхідність отримати допомогу психолога ___.

6. Ваші побажання:

• вчителеві початкових класів____________________________________

_______________________________________________________________;

• новому класному керівникові____________________________________

_______________________________________________________________;

• адміністрації школи____________________________________________

_______________________________________________________________.

Дякуємо за співпрацю і бажаємо успіхів Вам і Вашій дитині!


Анкета для учнів «Ставлення до школи»


1. Що найбільше приваблює тебе у старшій школі?

2. Які проблеми та труднощі виникли у тебе в цьому році?

3. Що допомагає і що заважає добре вчитися?

4. Який предмет найцікавіший? Чому?

5. Який предмет тобі вважається найбільш важким? Чому?

6. Яким би ти хотів бачити свій клас?

7. Кого з однокласників ти міг би назвати лідером?

8. Як ти ставишся до хлопців (дівчат) свого класу?

9. Як ти ставишся до себе?

10. Що доброго ти міг би сказати про себе?

11. Що поганого ти міг би сказати про себе?

12. Тобі більше подобається бути самому чи з друзями?

13. Який настрій у тебе буває частіше?

14. Що тебе тривожить?

15. Чим ти займаєшся у вільний час?

16. Найголовніша проблема для мене зараз це …

17. Якщо мої батьки мною незадоволені,то …

18. У своєму таткові я більш за все ціную...

19. У своїй мамі я більш за все ціную...

20. Найголовніше в сім'ї — це...

21. В людях я більш за все ціную...


Тести для учнів

Тест « Незакінчений твір»

Як написати п'ятикласнику лист - твір першій вчительці?


(Проводить класний керівник або вчитель-предметник.)

Вчитель звертається до дітей з пропозицією написати листа першій вчительці про 5-й клас.


— Діти! Зараз ви навчаєтесь у 5-му класі. Сьогодні у вас є можливість поділитися своїми враженнями, почуттями, переживаннями, проблемами з вашою першою вчителькою.

Ваш лист може розпочатися словами:

Дорога моя вчителько! Ось я вже учень (учениця) 5-го класу...

Листи-твори віддаються вчителеві початкових класів. Краще, якщо це буде класна робота. Тоді твори будуть дійсно відвертими. До педагогічної ради вчителі початкових класів разом з новими класними керівниками аналізують та обговорюють листи, роблять висновки, готують їх до педради.


Тест «Самоставлення»


Інструкція: прочитайте нижченаведені твердження. На листі для відповідей запишіть номер питання і букву варіанта відповіді, який вам найбільше підходить: а) «так», згоден; б) «ні», не згоден.

1. Я відчуваю, що я достойна людина, не гірша за інших.

2. Я дуже часто відчуваю себе невдалим.

3. На мою думку, у мене багато гарних якостей.

4. Я можу багато чого робити не гірше, ніж більшість моїх однокласників.

5. Іноді вважається, що мені немає чим пишатися.

6. Мені здається, що інші люди до мене частіше ставляться добре.

7. В цілому, я задоволений тим, що маю в житті.

8. Мені часто буває соромно

9. Іноді я відчуваю свою непотрібність.

10. Іноді я думаю, що я в усьому невдалий.

11. Зазвичай я досягаю здійснення своїх бажань.

12. Мені не вистачає сміливості й рішучості, щоб впоратися з небезпечними і важкими ситуаціями.


Тест «Мотивація навчання»

Інструкція: добре поміркуй, що тобі допомагає і заважає вчитися по-справжньому. Знайди і напиши номери речень, які характеризують твоє ставлення до навчання. Їх не повинно бути більше п'яти.


1. Прагнення принести користь людям зараз і потім.

2. Бажання стати гарним спеціалістом.

3. Бажання вступити до інституту, технікуму, працювати на заводі, в офісі.

4. Почуття гідності людини.

5. Використання знань у побуті, на роботі, вдома, в школі.

6. Виконання завдань вчителів.

7. Виконання вимог батьків, близьких.

8. Страх покарання з боку батьків або вчителів.

9. Осуд з боку товаришів.

10. Прагнення отримати похвалу з боку дорослих і друзів.

11. Бажання отримати нагороду з боку батьків або школи.

12. Прагнення виділитися, стати вище за товаришів.

13. Бажання добре засвоїти матеріал, отримати високу оцінку.

14. Вчитися, пізнавати нове дуже приємно та цікаво.

1З. Вчитися нецікаво, неприємно, нудно.

16. Погано вчитися — соромно.

17. Приємно долати труднощі у навчанні.

18. Неприємно долати труднощі у навчанні.

19. Добре бути у колективі.

20. Погано бути у колективі.

21. Просто звик вчитися.

22. Бажання отримати оцінку за будь-яку ціну.

23. Навчання для мене — улюблена робота.

24. Навчання для мене — важкий обов'язок,

25. Боюся підвести свій клас, своїх вчителів.


Тест шкільної тривожності

Інструкція: ці питання про те, як Ви себе почуваєте у школі. Намагайтеся відповідати щиро. На листі відповідей біля номера ставте «+», якщо згодні з питанням, або «—», йкщо не згодні.

1. Чи важко тобі перебувати на одному рівні з усім класом?

2. Чи хвилюєшся ти, коли вчитель говорить, що збирається перевірити, наскільки ти знаєш матеріал?

3. Чи важко тобі перебувати в класі так, як цього бажає вчитель?

4. Чи сняться тобі страшні сни про вчителя, коли ти не знаєш уроку?

5. Чи траплялось, щоб хто-небудь з твого класу тебе ображав?

6. Чи часто тобі хочеться, щоб учитель не поспішав при поясненні нового матеріалу?

7. Чи сильно ти хвилюєшся, коли відповідаєш або виконуєш завдання?

8. Чи трапляється з тобою так, що ти уникаєш висловлюватися на уроці, тому що боїшся зробити грубу помилку?

9. Чи тремтять у тебе коліна, коли тебе викликають відповідати?

10. Чи часто твої однолітки сміються з тебе, коли ви граєте?

11. Чи траплялось, що тобі ставлять оцінку нижче, ніж та, якої ти сподівався?

12. Чи хвилює тебе питання, що тебе можуть вигнати зі школи за неуспішність?

13. Чи намагаєшся ти уникати ігор, в яких робиться вибір, тому що тебе, як правило, не вибирають?

14. Чи буває так, що ти весь тремтиш, коли тебе викликають відповідати?

15. Чи часто у тебе виникає відчуття, що ніхто з твоїх однокласників не хоче робити того, що хочеш ти?

16. Чи сильно ти хвилюєшся перед тим, як розпочати виконувати завдання?

17. Чи важко тобі отримувати такі оцінки, яких сподіваються від тебе батьки?

18. Чи боїшся ти, що тобі стане погано у класі?

19. Чи будуть твої однокласники сміятися над тобою, якщо ти припустишся помилки у відповіді?

20. Чи схожий ти на своїх однокласників?

21. Виконавши завдання, чи хвилюєшся ти про те, наскільки добре ти з ним впорався?

22. Коли ти працюєш у класі, чи впевнений ти в тому, що все добре запам'ятаєш?

23. Чи сниться тобі іноді, що ти в школі не можеш відповісти на питання вчителя?

24. Чи справедливо те, що більшість дітей ставляться до тебе по-товариськи?

25. Чи працюєш ти більш ретельно якщо знаєш, що результати твоєї роботи будуть порівнюватись у класі з результатами твоїх однокласників?

26. Чи часто ти мрієш про те, щоб менше хвилюватися, коли тебе опитують?

27. Чи боїшся ти вступати в суперечку?

28. Чи відчуваєш ти, що твоє серце починає сильно битися, коли вчитель говорить, що збирається перевірити твою готовність де уроку?

29. Коли ти отримуєш оцінки, чи думає хтось з твоїх друзів, що ти хочеш вислужитися?

30. Чи добре ти себе почуваєш з тими з твоїх однокласників, до кого діти ставляться з особливою увагою?

З1. Чи буває, що деякі діти в класі говорять щось таке, що тебе ображає?

32. Як ти гадаєш, чи втрачають поваг у ті з учнів, яким не дається навчання?

33. Чи схоже на правду те, що більшість твоїх однокласників це звертають на тебе уваги?

34. Чи часто ти боїшся мати дурний вигляд?

35. Чи задоволений ти ставленням вчителя до тебе?

36. Чи допомагає твоя мама в організації заходів, як інші мами твоїх однокласників?

37. Чи хвилювало тебе коли-небудь, що думають про тебе оточуючі?

38. Чи сподіваєшся ти у майбутньому вчитися краще, ніж раніше?

39. Чи вважаєш ти, що одягаєшся так само добре, як і твої однокласники?

40. Чи часто ти замислюєшся, відповідаючи на уроці, що думають про тебе в цей час інші?

41. Чи володіють здібні учні якимись особливими правами, яких немає в інших?

42. Чи сердяться деякі з твоїх однокласників, коли тобі вдається бути кращим?

43. Чи задоволений ти тим, як до тебе ставляться однокласники?

44. Чи добре ти себе почуваєш, коли залишаєшся з учителем віч-на-віч?

45. Чи висміюють часом однолітки твою зовнішність та поведінку?

46. Чи вважаєш ти, що про шкільні справи турбуєшся більше, ніж інші діти?

47. Якщо ти відповідаєш, чи відчуваєш ти, що ось-ось почнеш плакати?

48. Коли ввечері ти лежиш у ліжку, чи думаєш ти з тривогою про те, що буде завтра в школі?

49. Працюючи над складний завданням, чи відчуваєш ти іноді, що зовсім забув речі, які добре знав раніше?

50. Чи тремтить у тебе рука, коли ти працюєш біля дошки?

51. Чи нервуєшся ти, коли вчитель збирається давати завдання класу?

52. Чи лякає тебе перевірка твоїх знань у школі?

53. Коли вчитель збирається давати завдання класу, чи відчуваєш ти страх, що не упораєшся з ним?

54. Чи сниться тобі часом, що твої однокласники можуть зробити те, чого не можеш ти?

55. При поясненні матеріалу вчителем чи здається тобі, що діти розуміють його краще, ніж ти?

56. Чи хвилюєшся ти по дорозі до школи, що сьогодні вчитель дасть контрольну роботу?

57. При виконанні завдання чи відчуваєш ти, що робиш це погано?

58. Чи тремтить твоя рука, коли вчитель просить виконати завдання перед комісією?


Рекомендації

вчителям – предметникам у роботі з п'ятикласниками


1. Враховуйте труднощі адаптаційного періоду, вікові особливості п'ятикласників при виборі термінології, доборі методичних прийомів.

2. Не перевантажуйте учнів надмірними за обсягом домашніми завданнями, дозуйте їх з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку.

3. Стежте за темпом уроку — високий темп заважає багатьом дітям засвоювати матеріал.

4. Налагоджуйте емоційний контакт з класом.

5. На засіданнях методичних об'єднань, класних та шкільних нарадах відпрацюйте єдині вимоги до учнів (дотримуйтесь єдиного орфографічного режиму, критеріїв оцінювання).

6. Продовжуйте розвиток та формування ключових компетентностей дітей.

7. Налагоджуйте емоційний контакт з батьками школярів.

8. Ніколи не використовуйте оцінку як засіб покарання учня. Оцінка досягнень повинна орієнтуватися на успіх, сприяти мотивації навчання, а не її зниженню.

9. Фіксуйте позитивну динаміку в розвитку кожного учня (не порівнюйте Катерину і Миколу, а порівнюйте Миколу сьогодні і вчора).

10. Розвивайте навички самоконтролю, вміння оцінювати свою роботу й роботу класу. Не бійтеся визнавати свої помилки. Постійно аналізуйте «плюси» і «мінуси» у своїй роботі.

11. Використовуйте різні методики в групах, парах, індивідуально.

12. Не утворюйте психотравмуючих ситуацій при виставленні оцінок за контрольні роботи, семестрові тощо. Виставляйте оцінки не формально, а з урахуванням особистісних досягнень кожного учня.

Бажаю успіхів!

Схожі:

«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» iconРішення проблеми наступності в роботі школи (початкова ланка) І дошкільного навчального закладу
Виступ на засіданні районного методичного обєднання вихователіва на тему: «вирішення проблеми наступності в роботі школи (початкова...
«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» iconПро актуальність проблеми наступності
Проблема наступності між ланками системи освіти зазвичай нагадує про себе на початку навчального року, коли нерідко вже вкрай загострена....
«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» iconОсобливості фізичного розвитку шестирічних дітей
Щоб зрозуміти, як допомогти дитині успішно розпочати навчання в першому класі, насамперед необхідно знати особливості її фізичного,...
«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» iconРекомендації вчителям-предметникам у роботі з п’ятикласниками
Враховуйте труднощі адаптаційного періоду, вікові особливості п’ятикласників у виборі термінології, доборі методичних прийомів
«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» iconОсобливості викладання біології та екології
«біологія» та завершується курсом «екологія», зміст програми якого базується на принципах неперервності і наступності шкільної екологічної...
«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» icon8 клас Доруда Ліна Миколаївна С. Олексіївка 2009 рік
Дніпропетровщини. Автор розкриває географічне положення області в межах України, особливості рельєфу, геологічну будову, сучасні...
«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» iconЇхня позиція повинна бути активною
Сплануйте з дитиною раціональний режим дня так, щоб у ньому знайшлося місце і тривалим прогулянкам, і спортивним та рухливим іграм,...
«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» icon«Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти. Екологічна естетика в реалізації наступності дошкільної та початкової освіти»
Співпраця дитячих навчальних закладів з учителями початкових класів в реалізації наступності дошкільної та початкової освіти Вершута...
«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» iconНа допомогу голові пк
Тільки об’єднавшись, ми зможемо подолати всі труднощі І вирішити всі наші проблеми. Сила Вашої профспілки у Вашій особистій активності,...
«Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» iconІсторія стародавнього світу 6 клас Тема уроку: «Культура Давнього Єгипту»
Стародавнього Єгипту, умови та особливості розвитку єгипетської культури, особливості релігійних вірувань єгиптян, розвивати вміння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи