Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації icon

Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації
Скачати 74.47 Kb.
НазваРозпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації
Дата конвертації05.03.2014
Розмір74.47 Kb.
ТипРозпорядженняЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області

____________ № _______


ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Каланчацької районної державної адміністрації

Херсонської області  1. Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області (далі - центр) є постійно діючим робочим органом Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області, створеним з метою забезпечення надання адміністративних послуг у Каланчацькому районі Херсонської області.

  2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області приймається головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області, прийнятими у межах його повноважень, та цим Положенням.

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центр для здійснення повноважень та виконання завдань, визначених цим Положенням, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Каланчацького району Херсонської області незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області, підприємств, установ та організацій Каланчацького району (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) користуватись в установленому законом порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції центру.

6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, затверджується головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. У центрі, за рішенням голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області.

8. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

9. Складовою частиною центру, утвореного при Каланчацькій районній державній адміністрації Херсонської області, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області, яка організовує надання адміністративних послуг.

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області.

12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

13. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
14. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

15. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру, в апараті Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області утворюється сектор надання адміністративних послуг, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру як постійно діючого робочого органу.

16. Центр очолює завідувач сектору надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області (далі – керівник центру), на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області.

17. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

18. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

19. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Каланчацького району Херсонської області за рішенням голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області, можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається розпорядженням голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області.

20. Прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється за графіком роботи, затвердженим головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області, шість днів на тиждень без перерви на обід, а саме:

понеділок, середа, п’ятниця, субота – з 8.00 до 15.00;

вівторок, четвер – з 08.00 до 20.00.

21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.


Заступник голови

Каланчацької районної державної

адміністрації Херсонської області Г.І.Загорулько
Схожі:

Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації iconПовідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта до проекту розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області
«Про утворення Центру надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області»
Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області»
Каланчацької районної державної адміністрації Про утворення Центру надання адміністративних послуг
Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації Про утворення Центру надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації Виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» ІV квартал 2013 року
Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації
Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 15. 07. 2013 №206 положення про центр надання адміністративних послуг
Центр надання адміністративних послуг (далі центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Краснокутській...
Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації iconПоложення про колегію Каланчацької районної державної адміністрації
Внести зміни у Положення про колегію Каланчацької районної державної адміністрації (далі – Колегія), затверджене розпорядженням голови...
Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації iconРозпорядження Путильської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації» Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Путильської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної...
Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 11. 2013 №429 положення про відділ економічного розвитку І торгівлі та розвитку інфраструктури краснокутської районної державної адміністрації Харківської області 1
Ації, підзвітний, підконтрольний голові районної державної адміністрації, Департаментам Харківської обласної державної адміністрації:...
Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації iconРозпорядження районної державної адміністрації № положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації 1
Положення розроблено на підставі вимог законів України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської...
Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації iconПлан діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Білогірської районної державної адміністрації на 2013 рік ( зі змінами)
Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг»
Розпорядження голови Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області № положення про Центр надання адміністративних послуг Каланчацької районної державної адміністрації iconРозпорядження 2014 № Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації
Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи