Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році icon

Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році
Скачати 306.65 Kb.
НазваУмови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році
Дата конвертації28.01.2013
Розмір306.65 Kb.
ТипДокументи

Додаток №1

Затверджено

наказ відділу освіти

райдержадміністрації

від 13 жовтня 2010 р. № 208


Умови проведення

І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

у 2010/2011 навчальному році


1. Мета та завдання


Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою пошуку, підтримки, залучення до наукових досліджень обдарованої молоді, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи.


2. Місце та терміни проведення

І етап конкурсу-захисту провести 28 грудня 2010 року.

І етап проводиться Летичівською районною філією Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України на базі Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»:

- написання контрольних робіт з базових дисциплін.

Початок роботи о 10.00.

 • - захист науково-дослідницьких робіт.

Початок роботи о 12.00.


3. Керівництво І етапом конкурсу-захисту


Керівництво та безпосередню організацію І етапу конкурсу-захисту здійснюють:

- відділ освіти райдержадміністрації, тел. 9-14-94 (Івасюк М.М.);

- районний методичний кабінет, тел. 9-11-85(Онищук Б.В.).

4. Програма конкурсу-захисту

4.1. І етап конкурсу-захисту проводиться у секціях відповідно до наукових відділень МАН України з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін:

      1. Назва відділення

Секція

Базова дисципліна


І. Історії та географії

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Географія та ландшафтознавство

Географія

6. Геологія

Географія

ІІ. Філософії та

суспільствознавства

1. Філософія

Історія України

2. Соціологія

Історія України

3. Правознавство

Історія України

4. Релігієзнавство та історія релігії

Історія України


ІІІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика

(за вибором)


2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)


3. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)


4. Машинобудування та робототехніка

Фізика, математика

(за вибором)


5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором)


6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором)


7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)


ІV. Комп’ютерних наук

1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

V. Філології та мистецтвознавства


1. Українська література

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Українська мова

Українська мова та література

5. Російська мова

Російська мова та література

6. Мистецтвознавство

Українська мова та література

7. Літературна творчість

Українська мова та література

8. Журналістика

Українська мова та література

9. Англійська мова

Англійська мова

10. Німецька мова

Німецька мова

11. Французька мова

Французька мова
      1. VI. Математики
        1. 1. Математика

Математика


        1. 2. Прикладна математика

Математика


        1. 3. Математичне моделювання

Математика

      1. VII. Фізики та астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика


2. Експериментальна фізика

Фізика


3. Астрономія та астрофізика

Фізика

      1. VIII. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика


2. Макроекономіка та мікроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

IX. Хімії та біології

1. Загальна біологія

Біологія, хімія

(за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія

(за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія

(за вибором)

5. Психологія

Біологія, хімія

(за вибором)

6. Хімія

Хімія

X. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Біологія, хімія

(за вибором)
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія

(за вибором)
3. Агрономія

Біологія, хімія

(за вибором)
4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія

(за вибором)
5. Лісознавство

Біологія, хімія

(за вибором)
Селекція та генетика

Біологія, хімія

(за вибором)


4.2. Допускається об'єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній із секцій учасників - менше 5.

4.3. Програмою І етапу конкурсу-захисту передбачено:

- заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

- оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін;

- захист науково-дослідницьких робіт;


5. Учасники конкурсу - захисту


5.1. У конкурсі-захисті беруть участь учні 9 - 11 класів, вихованці, слухачі загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних, які є членами Летичівської районної філії Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України і активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У конкурсі, як виняток, можуть брати участь учні 7-8 класів за умов виконання ними випробувань з базових дисциплін за програмами 9 класу.

5.2. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів закладів освіти, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету. На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров'я членів команди.

5.4. Учасники конкурсу-захисту повинні дотримуватись умов проведення та програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

В разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути усунуті від конкурсу-захисту та дискваліфіковані.


6. Документація І етапу конкурсу-захисту


6.1. Директори навчальних закладів з 10 по 15 грудня 2010 року подають оргкомітету такі документи:

- науково-дослідницькі роботи тези науково-дослідницьких робіт( до кожної роботи) в друкованому та електронному вигляді (диск СД-РW);


- заявки на участь у І етапі конкурсу-захисту (додаток № 3);

- паспорти експонатів, за їх наявності (додаток № 4);

- анкети учасників ІІ етапу конкурсу-захисту та дві фотографії 3x4 (додаток №5).

6.2.У випадку недотримання вимог пп. 6.1 учасники до участі у конкурсі-захисті не допускаються.


7. Умови визначення результатів конкурсу


7.1. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу становить 350 балів.

7.2. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання - науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з 15 до 28 грудня 2010 року.

Критерії оцінювання (крім секцій науково-технічної творчості та винахідництва і літературної творчості):

 1. - актуальність теми дослідження -10 балів;

 2. - теоретичне і (або) практичне значення роботи -10 балів;

 3. - наукова новизна одержаних результатів - 20 балів;

 4. - системність і повнота у розкритті теми - 20 балів;

 5. - дослідницький характер роботи; доцільність та - 20 балів;

коректність використаних методів дослідження

 1. - аргументованість висновків, їх відповідність

отриманим результатам - 10 балів;

 1. - стиль, грамотність, логічність викладу; - 10 балів;

 2. - відповідність вимогам до змісту та оформлення

наукових робіт

Максимальна кількість балів -100.


Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції науково-технічної творчості та винахідництва:

 1. - актуальність теми дослідження - 10 балів;

 2. - практичне, прикладне значення роботи - 10 балів;

 3. - науково-технічна новизна, евристичність роботи - 20 балів;

 4. - системність і повнота у розкритті теми - 10 балів;

 5. - дослідницький характер роботи; доцільність та - 10 балів;

 6. - коректність використаних методів дослідження;

 7. - аргументованість висновків, їх відповідність - 10 балів;

отриманим результатам;

 1. - основні характеристики експонату, технології - 10 балів;

 2. - наявність патенту на винахід - 10 балів;

 3. - стиль, грамотність, логічність викладу; - 10 балів;

- відповідність вимогам до змісту та оформлення - 10 балів.

наукових робіт

Максимальна сума балів -100.


Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції

літературної творчості:

 1. повнота розкриття теми та художніх образів - 40 балів;

 2. оригінальність образно-художнього мислення - 30 бали;

 3. власна творча неповторність - 20 балів;

 4. грамотність викладу та культура оформлення - 10 бали;

Максимальна кількість балів -100.

7.3. Оцінювання навчальних досягнень учасників в базових дисциплін.

1 рівень — 2 завдання, максимальна кількість балів — по 5 балів за кожне;

2 рівень — 3 завдання, максимальна кількість балів — по 10 балів за кожне;

3 рівень — 3 завдання максимальна кількість балів — по 20 балів за кожне.

Максимальна сума балів - 100.

7.4. Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів та склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.


Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:

- аргументованість вибору теми дослідження та її

розкриття, вільне володіння матеріалом - 40 балів;

- ступінь самостійності автора у виконанні роботи

особистий внесок автора в роботу - 30 балів;

- чіткість, логічність, послідовність, лаконічність

викладення матеріалу - 30 балів;

 1. - компетентність учасника, вичерпність відповідей - 30 балів;

 2. етикет та культура спілкування учасника - 10 балів;

- активна кваліфікована участь у веденні дискусії -10балів.

Максимальна кількість балів -150.

7.5. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт.

Подання апеляцій у даному розділі програми конкурсу не передбачено. Учасникам надається можливість навести аргументи стосовно відстоювання позицій свого дослідження під час захисту роботи.

В інших розділах програми всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу до оргкомітету не подано апеляції в довільній письмовій формі.

8. Спірні питання (апеляції) щодо підсумків оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін розглядаються на засіданні предметної комісії, а захисту науково-дослідницьких робіт - на підсумковому засіданні журі секції за участі апелянта.


8. Визначення переможців та нагородження учасників І етапу

конкурсу-захисту


8.1. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, одержаних на всіх етапах конкурсу-захисту.

Кількість перших, других, третіх місць може становити до 50 відсотків від загальної кількості учасників у секціях з орієнтованим розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 300 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 280 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 260 балів.

8.2. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

8.3. Переможці та призери ІІ етапу конкурсу-захисту нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

8.4. Результати проведення І етапу конкурсу-захисту затверджуються наказом відділу освіти райдержадміністрації.

8.5. Кращі учасники за високий рівень виявлених знань за поданням журі можуть бути відзначені дипломами та грамотами.

9. Журі І етапу конкурсу-захисту.


9.1. Журі І етапу конкурсу-захисту формується за відповідними секціями наукових відділень з педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих установ і організацій.

9.2. Журі відділення очолює голова та співголова відділення. Журі секції - голова, ; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова.

9.2.1. Голова журі секції:

- несе відповідальність за об'єктивне рецензування науково-дослідницьких робіт, належну перевірку контрольних робіт, об'єктивне оцінювання робіт на захисті;

- відповідає за своєчасне складання протоколу результатів захисту науково-дослідницьких робіт та подання його голові журі відділення.

9.2.2. Голова журі відділення:

 • несе відповідальність за об'єктивність розгляду апеляції;

 • проводить консультації для учасників конкурсу;

 • відповідає за своєчасне подання голові оргкомітету протоколів результатів захисту науково-дослідницьких робіт.

9.3. Склад журі затверджується наказом відділу освіти райдержадміністрації.

9.4. Для складання, перевірки та оцінювання контрольних робіт формується предметні комісії, до яких входять фахівці відповідних предметних дисциплін з числа педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

9.5. Спірні питання щодо підсумків оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін та захисту науково-дослідницьких робіт (апеляції) розглядаються на підсумковому засіданні журі секцій та предметних комісій.


10. Фінансування І етапу конкурсу-захисту


10.1. Витрати на проїзд, харчування, проживання, культурне обслуговування учасників, відрядження супроводжуючих осіб, здійснюють відповідні навчальні заклади, які направляють команду.

10.2. За працівниками установ та закладів освіти, які залучаються до проведення конкурсу, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Додаток №1


До Умов проведення І етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України
   1. у 2010-2011 навчальному році

   2. Затверджено


наказ №208 відділу освіти

райдержадміністрації

від «13» жовтня 2010р.


1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об'єкту та предмету дослідження, постановка завдань, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих розв'язків, положень у порівнянні з відомими підходами. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, аргументовано без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується.

2. Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідністю), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.

2.1. Титульний аркуш.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи.

2.2. Тези.

У тезах (текст обсягом 1 сторінка) дається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора; назва територіального відділення МАН; назва базового позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім 'я, по батькові та посада наукового керівника.

2.3. Зміст.

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо. Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

2.4. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідністю).

Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

2.5. Вступ.

У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об'єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт - прикладну цінність отриманих результатів.

У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. За наявністю також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів.

2.6. Основна частина.

В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка. Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

2.7. Висновки.

Висновки містять стислий виклад результатів розв'язку проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Має бути підкреслено їх самостійність, новизна, теоретичне і (або) прикладне значення, наголошено на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтовано достовірність результатів та наведено рекомендації щодо їх використання.

2.8. Список використаних джерел.

У тексті роботи повинні бути посилання на наукові джерела (номер посилання відповідає порядковому номеру джерела у списку).

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Список використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

2.9. Додатки.

У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації та ін.

3. Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження - Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок.

Текст роботи повинен бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок з дотриманням Закону України "Про мови в Українській РСР".

Роботи з іноземної мови виконуються державною мовою; до роботи додаються тези доповіді іноземною мовою.

На наукову роботу обов'язково мають бути представлені відгуки, рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

Достовірність наведених у роботі результатів завіряється науковими керівниками.

Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, на основі другого примірника учасник здійснює її захист.

4. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.

Автори зазначених робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.

Також до розгляду не приймаються роботи без належним чином оформлених та відредагованих тез.

5. Технічне оформлення матеріалів, які подаються на конкурс.

Комп'ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Times New Roman, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4.

Поля: ліве, верхнє та нижнє - не менше 20 мм; праве - не менше 10 мм.

Всі сторінки, враховуючи тези та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.


Додаток 2

Затверджено:

наказ відділу освіти

райдержадміністрації

№ 208 від 13жовтня 2010 р.


СКЛАД

оргкомітету І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Летичівської районної філії Хмельницького територіального відділення МАН у 2010-2011 навчальному році

Івасюк М.М. – начальник відділу освіти Летичівської райдержадміністрації, голова оргкомітету;

Король О.М. – головний спеціаліст відділу освіти Летичівської райдержадміністрації, співголова оргкомітету;

Черняхович Н.А. – директор РЦТДЮ, заступник голови оргкомітету;

Коржик С.А. – методист районного методичного кабінету з питань роботи з обдарованими дітьми, секретар

Члени оргкомітету:

Демюк В.В. – методист РМК;

Надольний В.П. - методист РМК;

Човча А.Г. - методист РМК;

Шкляр М.П. - методист РМК;

Василишина Н.М. - методист РЦТДЮ;


СКЛАД

журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Летичівської районної філії Хмельницького територіального відділення МАН у 2010-2011 навчальному році


І.Відділення історії та географії, філософії та суспільствознавства:

Голова журі – Шкляр М.П., методист РМК;

Співголова – Коржик С.А., методист РМК;

Секретар: Бачинська Н.М., заступник директора по науковій роботі Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»

Члени журі:

Способ В.Г., вчитель суспільних дисциплін Летичівського НВК №1«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей», вчитель-методист;

Попіль Н.В., заступник директора Новокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

Войтко Т.А., заступник директора Меджибізької ЗОШ І-ІІІ ступенів;

Шкляр В.М., заступник директора по науковій роботі Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей»;

Глядченко К.А., директор Шрубківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

Притуляк Л.Л., вчитель географії Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»;

Цимбалюк М.В., вчитель географії Летичівського НВК №1«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей»;


ІІ. Відділення комп’ютерних наук:

Голова журі: Надольний В.П. - методист РМК;

Секретар: Верміяш М.В. – вчитель інформатики Голенищівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

Члени журі:

Мовчанюк Т.Т., вчитель інформатики Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей»;

Терлига Ю.А. - вчитель інформатики Меджибізької ЗОШ І-ІІІ ступенів;

Білецька Л.І. - вчитель інформатики Новокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;


ІІІ. Відділення філології та мистецтвознавства:

Голова журі: Човча А.Г. - методист РМК;

Секретар: Бучинська Н.М. – педагог-організатор РЦТДЮ;

Члени журі:

Коваль А.С. – вчитель світової літератури Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей»;

Загоруйко А.О., вчитель світової літератури Летичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3;

Лобода О.Г., вчитель української мови та літератури Летичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3;

Трачевська О.С., вчитель української мови та літератури Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей»;

Варченко М.Л., вчитель англійської мови Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей»;

Войченко А.В., вчитель англійської мови Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»;


ІV. Відділення хімії та біології, екології та аграрних наук:

Голова журі: Демюк В.В. – методист РМК;

Секретар: Новак Л.М., вчитель біології Голосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

Члени журі:

Сеник О.Л., вчитель біології Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»;

Бучек Г.Г., вчитель біології Требуховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів;

Пилипчук А.Б., вчитель біології Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей»;

Гуменна О.В., вчитель хімії Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей»;

Мигдай Т.М., вчитель біології Летичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3;
Додаток №3

   1. Затверджено


наказ №208 відділу освіти

райдержадміністрації

від «13» жовтня 2010р.


ЗАЯВКА

на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Секція______________________________________________________________

Базова дисципліна____________________________________________________

Тема роботи_________________________________________________________

___________________________________________________________________

Прізвище___________________________________________________________

Ім'я________________________________________________________________

По батькові_________________________________________________________

Рік народження____________________________________ _________________

Участь у Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи)__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Районна/міська філія МАН_______________________________________________

Базовий позашкільний навчальний заклад_________________________________

____________________________________________________________________

Навчальний заклад____________________________________________________

Клас________________________________________________________________

Науковий керівник____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Необхідність у технічних засобах:

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

Домашня адреса_______________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта___________________________________


Додаток №3

   1. Затверджено


наказ №208 відділу освіти

райдержадміністрації

від «13» жовтня 2010р.

..


Заявка

на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у науковому відділенні комп’ютерних наук.


Секція_____________________________________________________________

Базова дисципліна___________________________________________________

Тема роботи_________________________________________________________

Об'єм роботи (в байтах)_______________________________________________

Прізвище___________________________________________________________

Ім'я________________________________________________________________

По батькові_________________________________________________________

Рік народження______________________________________________________

Участь у Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи) ____________________________________________________________

Районна/міська філія МАН_____________________________________________

Базовий позашкільний навчальний заклад________________________________

Навчальний заклад___________________________________________________

Клас_______________________________________________________________

Науковий керівник___________________________________________________

Об'єм роботи (в байтах)_______________________________________________

Мінімальні вимоги до комп'ютера:

монітор_____________________________________________________________

процесор___________________________________________________________

пам'ять_____________________________________________________________

відеокарта__________________________________________________________

звукова карта _______________________________________________________

колонки, мікрофон ___________________________________________________

мережа_____________________________________________________________

вхід в Інтернет_______________________________________________________

необхідне програмне забезпечення, його об'єм_____________________________

носії _______________________________________________________________

Домашня адреса______________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта___________________________________

Додаток №4

   1. Затверджено


наказ №208 відділу освіти

райдержадміністрації

від «13» жовтня 2010р.


ПАСПОРТ ЕКСПОНАТУ (РОЗРОБКИ)


Назва експонату розробки)____________________________________________

Прізвище, ім'я автора (авторів) експонату (розробки)______________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Назва навчального закладу (клас, курс), адреса, тел/факс __________________

___________________________________________________________________

Назва гуртка________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника гуртка _____________________________

___________________________________________________________________

Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса, тел/факс_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примітка___________________________________________________________


Керівник навчального закладу

М.П.


Додаток №4

   1. Затверджено


наказ №208 відділу освіти

райдержадміністрації

від «13» жовтня 2010р.
ФОТО3 х 4 см

АНКЕТА

учасника І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України


Прізвище, ім’я, по-батькові учасника (розбірливо)


ХХ

    1. Дата, місяць, рік народженняДомашня адреса: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


К
онт.тел


E-mail


Відомості про батьків:

Батько:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон)


Мати:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, контактний телефон)


Місце навчання ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, адреса, ПІБ директора, тел. приймальної)


клас/курс ____________________________________________________________________________


Відділення МАН_____________________________________________________________________


Секція _____________________________________________________________________________


Базова дисципліна____________________________________________________________________


Назва дослідницької роботи____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Науковий керівник____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, посада, контактний телефон)


Позашкільний заклад, в якому навчаєтесь/навчались________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, адреса, ПІБ директора, тел. приймальної)


Скільки років займаєтесь в МАН________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


Є кандидатом в члени МАН / дійсним членом МАН ________________________________________

_____________________________________________________________________________________


Чим обумовлений Ваш вибір напрямку наукового дослідження_______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Чи були переможцем/учасником інших конкурсів, олімпіад, змагань (перерахувати) ____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Чи володієте іноземною мовою (якою, рівень володіння)____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чи маєте закордонний паспорт (дитячий проїзний документ) ________________________________Схожі:

Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconЗаявка на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у науковому відділенні комп’ютерних наук
Правил проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України...
Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconНаказ №304 Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Лозівському районі в 2011-2012 навчальному році
Провести I етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у таких секціях...
Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconНаказ №437 Про результати проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України у 2011-2012 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України
Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconЗаявка на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
Правил проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України...
Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconЗаявка на участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України
До Умов проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України...
Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconЗаявка на участь у I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України
Умов проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у...
Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconНаказ №434 Про результати проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України
Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconУмови проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році
Захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) проводиться з метою духовного, творчого,...
Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconУмови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році
Захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) проводиться з метою духовного, творчого,...
Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconНаказ №542 Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України в 2013/2014 навчальному році
«Про проведення І,іі етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України...
Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році iconНаказ №141 о/д Про відбірково-тренувальні збори учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
Полтавської облдержадміністрації від 14. 03. 2012 р. №128 «Про організацію та проведення навчально-тренувальних зборів учасників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи