Тема Прості речовини метали і неметали icon

Тема Прості речовини метали і неметали
НазваТема Прості речовини метали і неметали
Сторінка4/5
Дата конвертації15.02.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипКонтрольна робота
1   2   3   4   5
Тема: Хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою.

Мета: ознайомити учнів з хімічними властивостями заліза; розвивати вміння спостерігати хімічні реакції, в які вступає залізо, аналізувати побачене, робити висновки, вміння складати рівняння реакцій; виховувати наполегливість у здобутті знань, любов до науки хімії.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; хім. реактиви – стальна дротинка, склянка з киснем, сірка; лабораторне обладнання: спиртівка, штатив з пробірками, пробіркотримач, хімічні склянки; магніт.

^ Тип уроку: комбінований

Форма проведення: урок – дослідження.

Хід уроку:

І. Організаційний етап уроку.

ІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель. Діти, напевно серед вас немає таких, хто б не любив мріяти, подумки переміщатися в майбутнє і уявляти себе дорослим. Давайте сьогодні помандруємо разом в часі і представимо собі, що всі ми вчені, науковці і працюємо в дослідницькій лабораторії. Перед нами поставили задачу: дослідити нову для нас речовину – залізо. Дещо про залізо нам уже відомо, бо ми не перший день працюємо над поставленим завданням, але сьогодні нам необхідно познайомитись з хімічними властивостями заліза, бо ці знання знадобляться нам при вирішенні питань щодо застосування заліза. Отже, на нас чекає урок – дослідження.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

Вчитель. Давайте вияснимо, що нам вже відомо про хімічний елемент Ферум та просту речовину залізо.

Гра «Вірю, не вірю»

Поставте знак «+», якщо твердження правильне, і знак «-«, якщо хибне.

 1. Ферум – неметалічний елемент_________________

 2. Порядковий номер Феруму – 26 ________________

 3. Навколо ядра атома Феруму рухається 56 електронів __________

 4. Ферум знаходиться в ІV групі______________

 5. Ферум знаходиться в 4 періоді_____________

 6. Відносна атомна маса Феруму – 56 _________

 7. Проста речовина, утворена елементом ферумом, називається залізом ___________

 8. Сполуки Оксисену з Ферумом – це оксиди феруму _________

 9. 2О3 – це ферум(ІІ) оксид _________

 10. Залізо має здатність намагнічуватись _______________

 11. Залізо – мало пластичний метал ___________________

 12. Залізо має жовто – червоне забарвлення _____________

 13. Залізо легше за воду ___________

 14. Температура плавлення заліза 1539 0С ______________


Обговорення результатів вправи.

Перевірка виконання домашнього творчого завдання.

Чи достатньо інформації у вірші , щоб визначити, про який метал ідеться?

Зачитайте виписані з вірша фізичні властивості металу.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель. Зараз на нас чекає клопітка робота: ще більше дізнатися про залізо, дослідити його хімічні властивості.

Запишемо у «дослідницькі журнали» тему роботи: «Хімічні властивості заліза».

^ Демонстраційний експеримент.

Учні слідкують за демонстраційним експериментом, записують висновки, складають рівняння хімічних реакцій.

 1. Взаємодія з неметалами.

Демонстрація № 1. Взаємодія з киснем (горіння).

На сталевій пружинці закріпити сірник і підпалити. Коли полум’я досягне пружинки, відразу перенести її у склянку з киснем. Дно склянки заздалегідь вкрити шаром піску.

3 Fе + 2 О2 = Fе3О4

Демонстрація № 2. Взаємодія з сіркою.

Виготовити суміш сірки і залізного порошку. Продемонструвати учням, що дану суміш можна розділити магнітом. Потім суміш нагріти. З’ясувати ознаки даної реакції (зміна забарвлення, магнітом розділити утворену речовину не можливо)

Fе + S = FеS

Взаємодія з хлором.

2 Fе + 3 Сl2 = 2 FеСl3

^ До учнів: до якого типу належать дані реакції? (сполучення).

 1. Взаємодія з водою.

3 Fе + 4 Н2О = Fе3О4 + 4 Н2

Складання рівнянь хімічних реакцій (учні по черзі працюють біля дошки).

 1. Fе + Вr2

 2. Fе + N2

 3. FеО + О2 → Fе2О3

Ланцюжок перетворень.

 1. КМnО4 → О2 → Fе2О3

 2. КСlО3 → О2 → FеО

Розв’язування задач

Задача 1. Масові частки Феруму та Оксисену в природному мінералі становлять, відповідно, 72,41% та 27,59%. Знайдіть формулу мінералу.

Задача 2. Яка маса заліза вступила в реакцію із 8 г сірки, якщо утворилось 22 г сполуки FеS?

^ V. Узагальнення вивченого матеріалу.

Вчитель. Наша науково – дослідницька робота відзначається вагомими результатами, адже

1) ми дізналися про… (учні закінчують речення по технології «Незакінчене речення»)

2) підібрати сенкани до слова залізо (пластичне, тугоплавке, хімічно активне…)

^ VІ. Підсумок уроку.

Оцінювання учнів, оцінювання мотивувати.

Рефлексія.

Учні закінчують речення «Мені було…, тому що…»

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати §21 (Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія 7 клас. – К. : Видавничий центр «Академія», 2007) (с. 121 – 123)

І група – вправа 162

ІІ група – вправа 163, задача 166.

Випереджуюче завдання:

І та ІІ групи - З’ясувати про поширеність Феруму в природі.

ІІІ та І V групи – Де і як застосовують залізо.


Для нотаток.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________


^ Тема: Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза.

Мета: ознайомити учнів із поширеністю Феруму в природі, із галузями застосування заліза; поглибити знання учнів про хімічні властивості заліза на прикладі іржавіння заліза; познайомити учнів із способами захисту від корозії; розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій;працювати самостійно із додатковою літературою; виховувати наполегливість у здобутті знань, інтерес і любов до науки хімії.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця «Застосування заліза», картки із завданнями.

^ Тип уроку: комбінований


Хід уроку.

І. Організаційний етап.

Привітання вчителя. Емоційне налаштування учнів на урок.

ІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вчитель. Сьогодні ми з вами познайомимось з поширеністю Феруму в природі, із галузями застосування заліза та дізнаємось про такий негативний хімічний процес як корозія.

Але перш ніж отримати нові знання, давайте пригадаємо, що ми вже знаємо про хімічний елемент Ферум і просту речовину залізо, адже саме на основі цих знань будуть ґрунтуватися відомості про поширення Феруму в природі, про застосування заліза і іржавіння заліза.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

Робота з картками по рівнях складності.

Картка № 1 (6 балів)

1. Позначте відносну атомну масу Феруму.

а) 55; б) 54; в) 26; г) 56.

2. Випишіть формулу ферум(ІІ) оксиду

а) Fе3О4; б) FеО; в) Fе2О3; г) FеS

3. Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні, поданому схемою:

Fе + О2 = Fе3О4

а) 3; б) 4; в) 4; г) 6.

Картка № 2 (6 балів)

1. Позначте порядковий номер Феруму в періодичній системі

а) 56; б) 26; в) VІІ; г) 4.

2. Позначте властивості заліза на основі яких воно добре кується:

а) крихкість; б) висока температура плавлення; в) пластичність; г)намагнічування.

3. Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні, поданому схемою:

Fе + Сl2 = FеСl3

а) 5; б) 6; в) 7; г) 8.

Картка № 3 (9 балів)

1. Запропонуйте спосіб розділення суміші порошку заліза із кухонною сіллю.

2. Допишіть вираз, щоб він став завершеним:

Заряд ядра атома Феруму______________

3. Допишіть продукти реакції та перетворіть схему у відповідне рівняння: Fе + О2

Картка № 4 (9 балів)

1. Запропонуйте спосіб розділення суміші порошку заліза і алюмінію.

2. Допишіть вираз, щоб він став завершеним:

Сполуці з назвою ферум(ІІ) сульфід відповідає формула ______________

3. Допишіть продукти реакції та перетворіть схему у відповідне рівняння: Fе + Сl2

Картка № 5 (12 балів)

1. Охарактеризуйте положення Феруму в періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

2. Напишіть рівняння реакції між:

а) залізом і азотом; б) магнієм і киснем.

Вкажіть до якого типу належать дані реакції.

3. Напишіть рівняння реакції за поданою схемою:

 1. КСlО3 → О2 → Fе3О4

Картка № 6 (12 балів)

1. Охарактеризуйте будову атома Феруму .

2. Напишіть рівняння реакції між:

а) залізом і киснем з утворенням сполуки тривалентного Феруму;

б) сірки з киснем.

Вкажіть до якого типу належать дані реакції.

3. Напишіть рівняння реакції за поданою схемою:

 1. КМnО4 → О2 → Fе2О3

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Поняття про корозію. Розповідь вчителя з елементами бесіди з учнями.

Учні складають короткий конспект.

Корозія – руйнування заліза під дією води і кисню.

4 Fе + 6 Н2О + 3 О2 = 4 Fе(ОН)3

Негативні наслідки корозії:

 • щорічно приблизно 1/5 всього виробленого металу втрачається від корозії;

 • виходять з ладу короновані деталі машин, обладнання , споруд;

 • забруднюється довкілля;

 • дорого коштує захист від корозії.

Способи захисту від корозії:

 • покриття залізних виробів фарбою;

 • нікелювання заліза;

 • оцинковування заліза;

 • покриття емаллю;

 • покриття антикорозійними оліями (мастилами)

Хвилинка – цікавинка.

Неподалік від Делі – столиці Індії – була побудована знаменита колона. Важить вона близько 6,5 тонн. Її висота більше 7 м, діаметр – від 42 см в основі й до 30 см угорі. Вона була поставлена в 415 році на честь царя Чандрагупти ІІ, і до сьогодні її не зруйнувала іржа. Як ви вважаєте, чим можна це пояснити?

^ 2. Опрацювання матеріалу, що був даний «домашнім групам» як випереджуюче завдання.

І і ІІ «домашні групи» - поширення Феруму в природі (І група -з підручника; ІІ група – додаткова інформація*)

ІІІ і ІV «домашні групи» - застосування заліза (ІІІ група -з підручника; Іl група – додаткова інформація).

«Ажурна пилка».

Учні з «домашніх груп» отримують позначки різних кольорів. Для передачі засвоєної вдома інформації учні з «домашніх груп» розходяться по «експертним групам» по кольоровій гамі. У кожній «експертній групі» учні обмінюються інформацією.

Під керівництвом вчителя та за інструкцією однокласників учні складають конспект уроку.

Поширення Феруму в природі:

 1. Ферум – один з найпоширеніших природніх елементів.

 2. Найважливіші руди (демонстрація руд):

 • бірі залізняки

 • червоні залізняки

 • магнітні залізняки

 • шпатові залізняки

 • пірит

Є запаси в Україні. Найбільше родовище – Криворізьке.

3. Метеоритне залізо.

4. У природній воді.

5. У живих істотах (гемоглобін)

Вчитель. Знайдіть помилку: « Людям, які хворіють на недокрів’я рекомендується уживати залізо» або «Яблучний сік містить багато заліза». В якому вигляді знаходиться залізо у соку яблук та ліків, що рекомендують хворим?

Застосування заліза

Характеристика схеми 10 (с. 124) підручника.

^ V. Узагальнення вивченого.

1. Розв’язування задач

 1. Обчислити масову частку Феруму в залізних рудах: Fе2О3, Fе3О4

2. Кросворд.

Розгадавши кросворд, ти дізнаєшся, як називається процес руйнування металів у навколишньому середовищі.

По горизонталі:

 1. Речовина з повітря , яка сприяє руйнуванню металів.

 2. Речовина, утворена хімічним елементом Аурумом, яка не піддається корозії.

 3. Найперший сплав, що одержала людина в давнину.

 4. Метал, який використовується для лудження заліза.

 5. Речовина, що входить до складу сплавів чавуну та сталі.

 6. Речовини – сповільнювачі хімічних реакцій.

 7. Наука, що вивчає перетворення речовин.
1

2

3

4

5

6

7


Ключове слово? ________________________________

2. Рефлексія. Гра «Рюкзак»

Вирушаючи в похід, ми беремо із собою необхідні речі. Закінчуючи сьогоднішній урок, ми теж повинні зібрати рюкзак, щоб узяти в дорогу знання. Отже. Збираємо рюкзак. (Учні називають по черзі ключові слова, що зустрічалися в даній темі).

^ VІ. Підсумок уроку.

Оцінювання учнів. Мотивація оцінок.

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати §21 (Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія 7 клас. – К. : Видавничий центр «Академія», 2007) (с. 120 – 121, 123 - 124)

Творче завдання.

Уяви собі, що б сталось, якби залізні руди вичерпались і на нашій планеті не залишилось жодного грама заліза? А якби не існувало хімічного елемента Феруму? Напиши міні – твір «Планета без заліза»


Експериментуємо вдома. Завдання із «Щоденника юного хіміка – дослідника»

* Додаткова інформація про біологічну роль Феруму.

Біологічна роль Феруму надзвичайно важлива. Ферумовмісний білок гемоглобін транспортує кисень від легень до тканин усіх органів. Фізіологічний розпад еритроцитів, котрі містять гемоглобін, супроводжується щоденним звільненням 40 – 80 мг Феруму, який депонується в печінці та селезінці. У печінці, селезінці, кістковому мозку і слизовій оболонці кишечника міститься запасний тривалентний Ферум у вигляді сполуки, яка називається ферритин. Ферум міститься і в м’язовій тканині, особливо його багато в серцевому м’язі. Добова потреба у Ферумі дорослої людтни становить 11 – 30 мг і різко зростає в разі м’язових навантажень. Якщо вміст в організмі різко зменшується, у людини зявляється втома, порушується концентрація уваги, ослаблюється імунітет, виникають депресивні явища, сухість шкіри, крихкість нігтів, починає випадати волосся, тьмяніють губи. Нестача Феруму в продуктах харчування призводить до анемії.

В організм людини Ферум надходить з водою та продуктами харчування. У тілі людини масою 70 кг міститься 4 – 7 г Феруму. Багато Феруму в часнику, цибулі, моркві, молодій кропиві, яблуках, винограді, сушених абрикосах, рибі, м’ясі, молоці.

Цікаво! Кров людини червона, бо містить тривалентний Ферум, а кров деяких червів має зелений колір, адже до її складу входить двовалентний Ферум.

** Додаткова інформація про застосування заліза.

Чисте залізо використовується в електротехніці для виготовлення серцевин електромагнітів, трансформаторів, якорів електромашин.

Для нотаток.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Тема: Прості речовини метали і неметали.

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про прості речовини метали і неметали; з’ясувати рівень засвоєння знань про метали і неметали на прикладі властивостей кисню і заліза; повторити основні правила складання хімічних формул і хімічних рівнянь; підготувати учнів до контрольної роботи; виховувати кмітливість, колективізм, інтерес до науки хімії.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

^ Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь та навиків учнів

Форма проведення: інтелектуальна гра «Щасливий випадок»

Хід уроку

І. Організація класу.

Вчитель. Сьогодні нас чекає незвичайний урок, а інтелектуальна гра «Щасливий випадок». Ви попередньо об’єдналися в три команди, обрали назву для команди та капітана. Завдання під час гри будуть і групові (для усієї команди), і індивідуальні (для кожного члена команди). Відповіді кожного учня додаватимуться до загального банку команди. За вірні відповіді отримуватимете оксигенчики (купюра номіналом в 1 бал). Кожна команда отримає балансовий лист.

Склад команди

Візитка

Заморочки із діжки

Темна конячка

Ти -мені, я -тобі

У Барона Мюнхгау- зена

Гонка за лідером

Підсум- ки

ІІ. Узагальнення і систематизація знань, умінь та навиків учнів. Проведення гри.

Конкурс 1. Візитка.

Кожна команда заздалегідь підготувала невелику презентацію.

^ Конкурс 2. «Заморочки із діжки».

Капітани команди по черзі витягують із «діжки» номерки із зазначеними запитаннями. На обмірковування – 3 секунди. За вірну відповідь оксигенчик отримує відповідаючий.

  1. В якому періоді знаходиться хімічний елемент Оксиген?

  2. Відносна атомна маса Феруму?

  3. Яку молекулярну формулу має проста речовина кисень?

  4. В якій групі знаходиться хімічний елемент Оксиген?

  5. До елементів якого типу належить Ферум? (металів чи неметалів).

  6. Як називаються продукти взаємодії простих речовин з киснем?

  7. Назвіть формулу ферум(ІІІ) оксиду.

  8. Іржавіння заліза – це явище фізичне чи хімічне.

  9. Який природний процес сприяє збільшенню кисню в повітрі?

  10. До якого типу належать реакції отримання кисню в лабораторії?

  11. Чому дорівнює відносна молекулярна маса кисню?

  12. Як називаються реакції за участю кисню?

  13. Яку валентність може виявляти Ферум у сполуках з Оксисеном?

  14. Назвіть порядковий номер Феруму.

  15. Яка кількість протонів у ядрі атома Феруму?

  16. Заряд ядра атома Оксигену?

  17. Кисень важчий чи легший за повітря?

  18. Назвіть формулу води.

Конкурс 3. «Темна конячка».

 1. Тугоплавкий метал, який притягується магнітом, вступає в реакції з активними неметалами. Його сплави чавун і сталь широко використовуються в виробництві. Про який метал іде мова? Що в чорній скрині? (залізо)

 2. У пробірці знаходиться гідроген пероксиду. Додамо до нього щіпку чорного порошку. Спостерігаємо активне виділення газу, в якому загорається тліюча скіпка. Тобто, цей газ – кисень. А що ж це за чорний порошок в чорній скрині? (каталізатор манган(ІV) оксид)

 3. За легендою, у ХІХ ст. один німецький студент, закохавшись у дівчину, вирішив зробити їй дуже дорогий подарунок – обручку із… А ось метал для неї юнак хотів одержати хімічним шляхом із власної крові. Про який метал ідеться? Що в чорній скрині?

^ Конкурс 4. «Ти – мені, я - тобі».

Кожна команда заздалегідь підготувала по запитанню для команди – суперниці.

Конкурс 5. «У гостях у Барона Мюнхгаузена».

Кожна команда одержує завдання. Барон Мюнхгаузен одержав листа від свого юного друга, в якому знайшов багато помилок. Допоможіть баронові виправити ці помилки.

Лист 1.

Кисень – це хімічно активна речовина, що складається з двох атомів Гідрогену. Він широко розповсюджений у земній корі, де зустрічається у вільному стані. У вигляді простої речовини кисень входить до складу морської води.

Лист 2.

Залізо – газоподібна речовина, що добре проводить електричний струм, взаємодіє з неметалами, добре розчиняється у воді, у земній корі зустрічається в сполуках з киснем і сіркою.

Лист 3. Оксиген – хімічний елемент, метал, з відносною атомною масою 32, у сполуках виявляє змінну валентність, з хімічними елементами металами і неметалами утворює сполуки – оксиди.

Конкурс 6. «Гонка за лідером».

На дошці записані незакінчені рівняння реакцій. Гравці команди по черзі виходять до дошки і закінчують рівняння реакцій.

1) КмnО4 =

 1. Н2О2=

 2. КСlО3=

 3. Н2О=

 4. Lі + О2=

 5. Са+ О2 =

 6. 2+ …= SО3

 7. NО + ...= NО2

 8. Аs + О2 =

10) Са + О2 =

11) Sі + О2 =

12) Аl + О2 =

13) Нg + О2 =

14) СО + О2 =

15) Н2S + О2 = SО2 + Н2О

16) Fе + Сl2 =

17) Р + О2 =

18) Мq + О2 =

^ Захист творчих робіт із «Щоденника юного хіміка – дослідника»

ІІІ. Підведення підсумків уроку - гри.

Оголошення переможців. Оцінення учнів. Вручення дипломів «Юних хіміків».

ІV. Домашня робота.

Повторити § 16 - 21 (Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія 7 клас. – К. : Видавничий центр «Академія», 2007)

Підготуватись до контрольної роботи.


1   2   3   4   5Схожі:

Тема Прості речовини метали і неметали iconТема Прості речовини метали і неметали
Прості речовини метали і неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості кисню
Тема Прості речовини метали і неметали iconПрограма з хімії для вступних випробувань
Речовини. Чисті речовини і суміші. Атоми, молекули, йони. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Прості і...
Тема Прості речовини метали і неметали iconПрограма з хімії для вступних випробувань
Речовини. Чисті речовини і суміші. Атоми, молекули, йони. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Прості і...
Тема Прості речовини метали і неметали iconТема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку
Цілі уроку: ввести поняття про різноманіття речовин; дати початкову класифікацію елементів на метали
Тема Прості речовини метали і неметали iconКалендарно-тематичне планування курсу хімії 11 клас ( всього 35 годин 1 год на тиждень)
Метали та неметали: будова речовин, властивості, застосування. Сполуки металічних та неметалічних елементів
Тема Прості речовини метали і неметали iconЗапитання для підготовки до конкурсу «Колосок-2009» Правда і вигадки про речовини
Згадайте казки, легенди і міфи про воду, повітря, про метали і харчові продукти (3-4), про речовини, з якими ви зустрічаєтесь у повсякденному...
Тема Прості речовини метали і неметали iconЗавдання для 7А-7Б класів для самоопрацювання на період припинення занять. Німецька мова
Багатоманітність речовин. Метали і неметали. Читати п. 7-1ч. (стор 51-54). Завдання для самоконтролю. Виконати вправи 1,2,3 стор....
Тема Прості речовини метали і неметали iconУрок № Тема: Контрольна робота з теми "Будова речовини"
Навчальна: перевірити, як учні засвоїли знання з теми “Будова речовини”, як уміють розв’язувати якісні та розрахункові задачі
Тема Прості речовини метали і неметали iconЛабораторна робота №6 Тема. Створення простих презентацій. Мета. Навчитись створювати прості презентації та оцінювати їх
Мета. Навчитись створювати прості презентації та оцінювати їх відповідно до критеріїв
Тема Прості речовини метали і неметали iconЛабораторна робота №5 Тема. Створення простих презентацій. Мета. Навчитись створювати прості презентації та оцінювати їх
Мета. Навчитись створювати прості презентації та оцінювати їх відповідно до критеріїв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи