Графічний редактор Paint icon

Графічний редактор Paint
Скачати 87.97 Kb.
НазваГрафічний редактор Paint
Дата конвертації06.01.2013
Розмір87.97 Kb.
ТипДокументи
1. /Граф_чний редактор Paint.docГрафічний редактор Paint

Графічний редактор Paint


Графічний редактор Paint входить до складу стандартних програм і призначений для створення і обробки малюнків растрової графіки.

Для запуску редактора слід виконати команду Пуск/Программы/ Стандартные/Графический редактор Paint. Після запуску на екрані з'являється вікно редактора, яке містить ряд типових елементів Рис. 11.1.

Рядок заголовку (верхній рядок вікна) містить назву програми Paint і ім'я графічного файла, який редагується.

Рядок меню розміщується під рядком заголовку і включає такі пункти: Файл, Правка, Вид, Рисунок, Параметри, ?.

Панель інструментів для малювання розміщена ліворуч і включає ряд кнопок, за допомогою яких можна вибрати необхідний інструмент, побудувати типові елементи малюнка, виділити певний фрагмент і т.д.

Палітра кольорів розміщена внизу і включає 28 зафарбованих різними кольорами квадратів. З цих кольорів користувач може вибрати основний колір, яким виконуються побудови, і колір фону

Рядок стану розміщений у нижній частині вікна Paint. Він складається з трьох полів.Головне меню

Панель інструментів

Область параметрів

Область малюнка

Робоча область

Палітра

Рядок стану
Рис. 11.1


Область малювання Розміри області малювання встановлюються командою Рисунок/Атрибуты, в полі Размер якого вказані поточні розміри області малювання. Ці розміри користувач може змінити.


Побудова малюнка

Для побудови малюнка слід вибрати спочатку основний колір і колір фону (натиснути ліву (праву) кнопку миші на потрібному кольорі.

Для побудови малюнка вибирається необхідний інструмент Рис. 11.2 з панелі інструментів:

Олівець призначений для малювання ліній.

Пензель призначений для малювання довільних фігур. Форму пензля можна вибрати у вікні під панеллю інструментів.

Розпилювач призначено для створення плавних тонових зображень.

Гумка призначена для стирання частини малюнка до кольору фону. У вікні під панеллю інструментів можна вибрати розмір гумки.

Після вибору вищезгаданих інструментів курсор набирає вигляду цього інструмента. Якщо при переміщенні курсору була

Рис. 11.2 натиснута ліва кнопка миші, то траєкторія малюється основним

кольором, а якщо права - кольором фону.

При натиснутій клавіші Shift курсор переміщатиметься тільки за горизонталлю або вертикаллю.

Валик призначено для заповнення обмежених областей малюнка основним кольором або кольором фону. Активізується кнопкою Заливка. Для заповнення слід перемістити курсор у будь-яку точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення основним кольором) або праву (заповнення кольором фону) кнопку миші.

Лінія Цей інструмент призначено для побудови прямих ліній. Активізують кнопкою Линия. Після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно, в якому можна вибрати товщину лінії. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клавіша Shift, то кут нахилу лінії буде кратний 45°.

Крива лінія Цей інструмент призначено для малювання дуг. Активізують кнопкою Кривая линия. Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встановити курсор миші у вершину дуги, натиснути ліву або праву кнопку і переміщенням курсору змінити кривизну. Крива, що будується, є дотичною до двох прямих, проведених з поточної точки курсору до кінців прямої.

Прямокутник Інструмент призначений для побудови прямокутників. Активізується кнопкою Прямоугольник. Для побудови прямокутника слід встановити курсор на одну з його вершин і при натиснутій лівій або правій кнопці перемістити в протилежну вершину. На екрані пунктирною лінією зображується контур прямокутника. Відпускання кнопки миші фіксує побудову. Прямокутник будується на діагоналі, утвореній початковою і кінцевою точками курсору. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клавіша Shift, то будуватиметься квадрат.

Округлений прямокутник Інструмент призначений для побудови прямокутника з округленими кутами. Активізується кнопкою Округленный прямоугольник. Побудова здійснюється аналогічно інструменту Прямокутник.

Еліпс Інструмент призначений для побудови еліпсів. Активізується кнопкою Эллипс. Для побудови слід встановити курсор у центр еліпса і при натиснутій лівій або правій кнопці миші переміщувати курсор. Відпускання кнопки миші фіксує побудову еліпса. Якщо при переміщенні курсору утримувати натиснутою клавішу Shift, то замість еліпса будується коло.

Багатокутник Цей інструмент призначено для побудови багатокутників. Активізують кнопкою Многоугольник. Для побудови багатокутника слід перемістити курсор миші за контуром багатокутника, натискуючи ліву або праву кнопку миші в кожній з вершин. В останній вершині слід натиснути кнопку двічі. Якщо при переміщенні курсору утримується натиснутою клавіша Shift, то багатокутник міститиме кути тільки 90 і 45 °.

Текст Інструмент призначено для введення текстових надписів на малюнках. Активі­зують кнопкою Надпись. Якщо ввімкнемо перемикач Панель атрибутов текста, то після активізації на екран виводиться панель атрибутів тексту, де можна вибрати шрифт, його розмір.

Для включення перемикача слід після активізації інструмента Текст виконати команду Вид/Панель атрибутов текста. Повторне виконання цієї команди виключає перемикач.

Далі в області малюка слід виділити прямокутну область , в яку вводитиметься текст. При переміщенні курсору всередину виділеної області він набере форми вертикальної мерехтли­вої риски. Ця риска позначає поточну позицію, в яку вводиться символ. Коли курсор дохо­дить до правої межі області, він переходить у наступний рядок. Перейти у наступний рядок можна з будь-якої позиції, натиснувши клавішу Enter. Для редагування тексту можна вико­ристовувати клавіші переміщення курсору, Backspace, Del.

Прямокутні ножиці Інструмент призначений для вирізання (виділення) прямокутного фрагмента малюнка. Активізують кнопкою Выделение. Цей інструмент дає змогу виділити прямокутний фрагмент малюнка. Виділений фрагмент оточується прямокутною рамкою. У подальшому цей фрагмент можна редагувати.

Довільні ножиці Інструмент призначений для вирізання (виділення) довільного за контуром фрагменту малюнка. Активізують кнопкою Выделение произвольной области. Для виділення довільної області слід встановити курсор у будь-яку точку, що лежить на контурі області і при натиснутій лівій кнопці миші описати курсором замкнений контур. Відпускання кнопки миші фіксує виділення. Виділена область оточується пунктирним прямокутником, який описано навколо виділеної області.

Редагування малюнка


Для редагування малюнка виконують команди меню Правка, Вид, Рисунок. Ряд команд діє тільки на виділений фрагмент малюнка, інші — на весь малюнок.

Редагування виділеного фрагмента Для виділення фрагмента можна скористатись кнопками Выделение або Выделение произвольной области панелі інструментів.

Команда Правка/Выделить все дозволяє виділити всю область малюнка.

Виділений фрагмент можна очистити, вирізати, скопіювати, перемістити, записати у файл. Для зняття виділення слід встановити курсор за межі виділеного фрагменту і клацнути лівою кнопкою миші.

Для очищення виділеного фрагменту слід виконати команду Правка/Очистить выделение. Очищена область заповнюється кольором фону.

Для переміщення виділеного фрагменту слід встановити курсор на будь-яку точку всере­дині фрагменту (при цьому курсор набере форми чотиринапрямленої стрілки) і при натисненій лівій кнопці миші відбуксувати його в потрібне місце.

Копіювання виділеного фрагменту здійснюють командою Правка/Копировать. Виділе­ний фрагмент помішується у буфер обміну, але з малюнка не вилучається. Зручніше копію­вати виділений фрагмент за допомогою миші. Ця операція аналогічна переміщенню, однак при буксуванні слід утримувати натиснутою клавішу Ctrl. При копіюванні за допомогою миші виділений фрагмент у буфер обміну не заноситься.

Вилучення виділеного фрагменту здійснюється командою Правка/Вырезать. Виділений фрагмент помилується у буфер обміну, звідки його може читати будь-яка програма, що пра­цює в середовищі Windows, у тому числі і програма Paint. Після вилучення виділена область заповнюється кольором фону.

Зміна розмірів виділеного фрагменту здійснюється за допомогою маркерів розміру. Ці маркери розміщуються на пунктирній рамці, яка обмежує виділений фрагмент, і мають ви­гляд темних маленьких квадратів. При встановленні курсору миші на маркері він набирає вигляду двонапрямленої стрілки. Пересування курсору при натисненій лівій кнопці миші розтягує або стягує виділений фрагмент.

Редагування малюнка Команди редагування малюнка дають змогу очистити область малювання, змінити масштаб малюнка, повернути чи нахилити малюнок, змінити його роз­міри, одержати дзеркальне відображення малюнка.

Очищення області малювання здійснюється командою Рисунок/Очистить Команда до­ступна в разі відсутності виділеного фрагменту Рис. 11.3.

Зміна масштабу малюнка здійснюється командою Вид/Масштаб. При виконанні цієї команди відкривається меню наступного рівня, яке містить ряд команд.

Команда Вид/Масштаб/Крупный дозволяє одержати на екрані збільшене зображення малюнка. Після виконання цієї команди стає доступною команда Вид/Масштаб/ІІоказать, за допомогою якої на екран виводиться сітка, яка розділяє окремі пікселі зображення. Це дає змогу проводити побудови і редагування на рівні пікселів.

Команда Вид/Масштаб/Обычный дозволяє повернутися до звичайних розмірів малюнка.

Команда Вид/Масштаб/Выбрать викликає на екран вікно діалогу Масштаб, у якому можна вказати один із доступних масштабів. Аналогічну дію можна виконати і кнопкою Масштаб панелі інструментів. При натискуванні кнопки під панеллю інструментів відкрива­ється вікно, у якому можна вибрати масштаб.

К
оманда Вид/Просмотреть рисунок дає змогу розгорнути малюнок на весь екран. Для повернення малюнка до попередніх розмірів слід клацнути мишею по полю малюнка.

Рис. 11.3

Команда Рисунок/Отразить/Повернуть відкриває вікно діалогу Отражение и поворот. Опції цього вікна дозволяють одержати дзеркальне відображення виділеного фрагменту або малюнка відносно вертикальної осі зліва направо або горизонтальної осі зверху вниз, а також повернути малюнок на 90, 180 або 270°.

Команда Рисунок/Растяиуть/Наклонить відкриває вікно діалогу Растяжение и наклон Рис. 11.3. Опції цього вікна дозволяють змінити розміри виділеного фрагменту або малюнка по вер­тикалі і горизонталі, а також нахилити малюнок на вказане число градусів по вертикалі і горизонталі.

Редагування кольору Під редагуванням кольору розуміється зміна кольорів елементів малюнка або палітри. Кнопка Выбор цветов панелі інструментів дозволяє скопіювати колір одного елемента малюнка в інші елементи. Для цього після активізації кнопки слід спочатку клацнути лівою кнопкою миші на елементі, колір якого необхідно скопіювати, а потім клацнути на елементі, колір якого слід змінити.

Команда Рисунок/ обратить цвета замінює всі кольори в малюнку на протилежні (білий - на чорний, жовтий — на синій і т.д.) Рис. 11.3.

З


міна
кольорів палітри
Для зміни будь-якого кольору палітри слід вибрати цей колір, клацнувши по ньому мишею, а потім виконати команду Параметры/Изменить палитру. При цьому відкривається вікно діалогу Изменение палитры Рис. 11.4, в якому слід натиснути кнопку Определить цвет. У полі Базовая палитра цього вікна наведено 48 основних кольорів, які можна включити до палітри вікна Paint.

Рис. 11.4

Збережений файл палітри можна завантажити командою Параметры/Загрузить палитру.Схожі:

Графічний редактор Paint iconТема. Основні поняття
Графічний редактор Paint використовується для роботи з точковими малюнками формату jpg, gif або bmp. Малюнок, створений в Paint,...
Графічний редактор Paint iconУрок №12 Тема: Графічний редактор Microsoft Paint. Створення та редагування малюнків
Розглянути можливості редагування малюнків у графічному редакторі Microsoft Paint. Формувати навички відкриття і редагування малюнків....
Графічний редактор Paint iconМетодичні рекомендації щодо виконання бакалаврських робіт : Метод реком. / Т.Є. Рак
Рак Т.Є. Графічний редактор Paint : навч посіб. / Т.Є. Рак. – Львів : Вид-во ліпб. – 2002. – 34 с
Графічний редактор Paint iconТема: Перетворення симетрії у просторі. Симетрія в природі І будівництві. Практична робота “Графічний редактор Paint”. Мета
Формули всі згадали і зараз я перевірю ваші знання на практиці. На робочому столі комп’ютера знайдіть і відкрийте папку “Тести”
Графічний редактор Paint iconГрафічний редактор Paint і його призначення. Типи графічних файлів
Через ці особливості зображення швидко аналізуються, моментально асоціюються з накопиченими напротязі всього життя образами та розпізнаються....
Графічний редактор Paint iconРеферат на тему: «Опрацювання графічної інформації»
Для створення І редагування графічних зображень на екрані дисплея існують спеціальні програми, які називають графічними редакторами....
Графічний редактор Paint iconГрафічний редактор Тема: Буфер обміну, 5 клас

Графічний редактор Paint iconТема: "Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення."

Графічний редактор Paint iconГолуб Кирило Володимирович, вчитель інформатики кваліфікаційної категорії «спеціаліст»
Мета: ознайомити учнів із палітрою графічного редактора «Paint», з поняттям «основні і додаткові кольори»; навчити учнів користуватися...
Графічний редактор Paint iconЗадания к курсовому проектированию по курсу "Системное программирование для windows"
Разработать графический редактор для растровых изображений. Редактор должен выполнять следующие функции
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи