Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 icon

Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011
НазваПравила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011
Сторінка1/4
Дата конвертації12.01.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипПравила прийому
  1   2   3   4

ПОГОДЖЕНО


“_25_” _________11____ 2011 р.

Перший заступник Міністра

______________ Є.М. Суліма

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО


“__11__” ______11__ 2011 р. Ректор

Масюткін Євген Петрович

____________________

(підпис)
Правила прийому

До Керченського державного морського

технологічного університету

у 2012 році


Керч – 2011

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО


“__11__” ______11__ 2011 р.

Ректор


Масюткін Євген Петрович


____________________

(підпис)


Правила прийому

до Білгород – Дністровського

морського рибопромислового технікуму у 2012 році

Провадження освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі 1-го рівня акредитації Білгород-Дністровському морському рибопромисловому технікумі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки АВ № 395168, дата отримання 13.03.08 р., термін дії ліцензії -26.06.2007-01.07.2012
Правила прийому розроблені приймальною комісією державного вищого навчального закладу 1-го рівня акредитації Білгород-Дністровського морського рибопромислового технікуму (далі БДМРПТ) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1179 від 12 жовтня 2011 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959, 1222/19960.


^ 1 Загальні положення

 1. Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 7.1).

 2. До БДМРПТ приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту , приймаються до БДМРПТ у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до БДМРПТ на освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надається 185 місць.

Гуртожиток технікуму - це п’ятиповерхова будівля квартирного типу (одно– та двокімнатні квартири з усіма комунальними послугами).


^ 2 Вимоги до рівня освіти вступникі

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. БДМРПТ приймає на перший ( зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 7.2).

  4. БДМРПТ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


^ 3 Фінансування підготовки фахівці

3.1. Фінансування підготовки фахівців у БДМРПТ здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету — за державним замовленням;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту в державних вищих навчальних закладів на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

^ 4 Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 8 до 17 год., перерва з 13 по 14 год. В суботу приймальна комісія працює з 9 до 14 год. без перерви на обід. В дні оприлюднення рейтингового списку приймальна комісія працює 8 до 17 год.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, співбесіди, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

23 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

15 вересня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 липня 2012 року

22 вересня 2012

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів, співбесід та фахових випробувань

21–31 липня 2012 року

16 вересня 2012 року

22 вересня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року;

не пізніше

23 вересня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 25 серпня

за державним замовленням 27 вересня 2012 року;

за кошти фізичних і юридичних осіб не пізніше

30 вересня 2012 року


4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить БДМРПТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводяться в строки вказані в п. 4.2.

Програми фахових випробувань із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

5 Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1 Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до БДМРПТ ( далі – заява ) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України

« Про захист персональних даних».

5.2 В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3 При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4 До заяви, поданої в паперові формі вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідною спеціальністю, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5 Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення документів не розглядаються.

5.7 Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у БДМРПТ.

5.8 Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у БДМРПТ:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9 Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10 Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11 Вступник може подати заяву в паперовій формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три спеціальності у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

5.12 Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до БДМРПТ мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім, четвертим пункту 6.1 розділу 6 цих правил).

5.13 Приймальна комісія здійснює перевірку достовірних даних. Поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.14 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до БДМРПТ.

5.15 Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.16 При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документи про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язково є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ 6 Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1 Приймальна комісія БДМРПТ допускається до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання ( або їх копії ) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань ) (див. додаток 7.3):

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124.

За рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених цими правилами, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом третім та четвертим пунктом 6.1 розділу 6).

6.2 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7.4 цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 7.3.

6.4 Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.5 Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 7.3.

6.6 Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7 Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8 Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.9 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10 Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія БДМРПТ, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні, подається особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції доводиться до відома абітурієнтів через засоби наочної інформації до початку вступних випробувань.


^ 7 Зарахування за співбесідою

7.1 За результатами співбесіди зараховуються до БДМРПТ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2 Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3 Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 8 Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1 Зараховуються до БДМРПТ відповідно до розділу 11 цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2 Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково – дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами , у тому числі:

основи економіки – при вступі на спеціальності галузі знань «економіка та підприємництво»;

екологія – при вступі на спеціальності, для яких профільним визначено предмети «біологія», «хімія».

8.3 Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4 Норма, визначена пунктами 8.1, 8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ 9 Зарахування поза конкурсом

9.1 Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

9.2 Квота у відсотках для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, зазначена у додатку 7.3. Конкретна кількість місць з кожного напрямку підготовки встановлюється рішенням приймальної комісії та оприлюднюється на веб-сайті технікуму та стенді приймальної комісії після отримання технікумом обсягів державного замовлення.

Зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ 10 Право на першочергове зарахування

10.1 Право на першочергове зарахування до БДМРПТ мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України « Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

- вступники, яким це право визначено даними правилами.

10.2 Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


11 Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1 Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2 У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3 У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

11.4 Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті БДМРПТ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
  1   2   3   4Схожі:

Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 iconПравила прийому до Коледжу економіки І технологій Чернігівського державного технологічного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Коледжі економіки І технологій Чернігівського державного технологічного університету здійснюється...
Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 iconПравила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету "Львівська політехніка" у 2012 році львів-2012
Дбіркова комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти...
Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 iconПравила прийому до Відокремленого структурного підрозділу
«Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» у 2011 році
Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 iconПравила прийому до Відокремленого структурного підрозділу
«Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» у 2012 році
Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 iconПравила прийому до Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України у 2010 році
Провадження освітньої діяльності у Брацлавському агроекономічному коледжі Вінницького державного аграрного університету здійснюється...
Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 iconЗміни до правил прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році Львів 2013 Зміни до правил прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року №502, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року...
Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 iconПравила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Будівельному коледжі Житомирського національного агроекологічного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 iconПравила прийому до Маслівського аграрного технікуму ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету в 2012 році

Правила прийому До Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році Керч 2011 iconПравила прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до ліцензії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи