Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко
Скачати 196.18 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко
Дата конвертації05.04.2013
Розмір196.18 Kb.
ТипПрограма

Управління освіти міської ради

Горлівська гімназія „Інтелект”

Узгоджено

Заступник директора з НВР

Затверджено

Директор гімназії

І семестр - _________________ Н.А. Костенко


“_____” вересня 2010 р.І семестр - _________________В.С. Гарькава


“_____” вересня 2010 р.ІІ семестр - _________________Н.А. Костенко


“_____” січня 2011 р.

ІІ семестр - _________________В.С. Гарькава


“_____” січня 2011 р.^

Календарно-тематичний план
з е к о н о м і к и


для 6 – В класу


на 2010 – 2011 навчальний рік


Учитель Крамарчук Валентина Іванівна _________________________

(підпис вчителя)


^

м. Горлівка


Навчально-методичне забезпечення

Програма Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень

  • основний підручник І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. Економіка (профільний рівень), Кам’янець-Подільський, „Аксіома”, 2010 р.  • додаткові джерела Горленко Г.О. Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + лабораторні роботи. Навчальний посібник для учнів 10-х класів суспільно-гуманітарного напрямку навчання, Кам’янець-Подільський, „Аксіома”, 2010 р.

Збірник завдань для державної підсумкової атестації (у формі контрольних робіт) з економіки. 11 клас. Кам’янець-Подільський, „Аксіома”, 2010 р.


Кількість годин : на рік 105 на тиждень 3

^

Практична частина програми^

Види робіт і їх кількість


Лабораторні роботи


Річних

5


I семестр

II семестр^

Графік виконання практичної частини програми

І семестр
І семестр – ІІ семестрп/п

6-В клас

Тема


п/п

6-В клас

Тема

дата
дата

1
Оцінка корисності конкретного споживчого блага
4
Оцінка еластичності попиту за ціною для конкретного товару

2
Структура споживання родин з різним рівнем доходів
5
Послуги, які надає банк (страхова компанія)

3
Визначення альтернативної вартості навчання

уроку

за

програмою

6 – В клас
^

Тема уроку


Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів

Дидактичне забезпечення
Повторення


уроку


Дата

Розділ 1. Фундаментальні поняття економіки

Тема 1.1.

Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук

6 год.
Основна проблема економічного життя суспільства та економічної науки. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин.


Еволюція поглядів на предмет економічної науки.


Еволюція поглядів на предмет економічної науки.


Еволюція поглядів на предмет економічної науки.


Економічні закони: зміст та відмінності від законів природи.


Завдання економічної науки та її роль у житті окремої людини і суспільства. Зв’язки економічної науки з іншими науками.


Тематична

Тема 1.2.

Зміст основних економічних процесів та явищ

8 год.
Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація


Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація


Продукт економічної діяльності: його структура та призначення.


Ефективність: економічний зміст та оцінка.


Технологічні уклади виробництва: реміснича технологія, машинне виробництво, автоматизоване виробництво та нова економіка знань.


Виробництво: організаційні форми, структура та інфраструктура.


Споживання: зміст та структура.


Розподіл та обмін: основні форми та структура.

ТематичнаТема 1.3.

Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору

11 год.
Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки.


Потреби споживача: зміст та класифікації. Розвиток і безмежність потреб.


Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Структура споживчих благ.


Корисність споживчого блага і способи її оцінки.


Закон спадної граничної корисності.


Лабораторна робота №1.

Оцінка корисності конкретного споживчого блага


Лабораторна робота №1.

Оцінка корисності конкретного споживчого блага


Бюджет споживача


Ознаки раціонального споживача. Закон (правило) оптимізації корисності споживача.


Лабораторна робота №2.

Структура споживання родин з різним рівнем доходів


^ Лабораторна робота №2.

Структура споживання родин з різним рівнем доходів

ТематичнаТема 1.4.

Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника

9 год.
Прояви обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості.


Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва.


Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей.


Поняття граничної норми заміщення. Альтернативна вартість.


^ Лабораторна робота №3. Визначення альтернативної вартості навчання.


^ Лабораторна робота №3. Визначення альтернативної вартості навчання.


Ознаки раціонального виробника. Правило співставлення граничної виручки та граничних витрат ресурсів.


Ознаки раціонального виробника. Правило співставлення граничної виручки та граничних витрат ресурсів.


Закон спадної продуктивності факторів виробництва

ТематичнаТема 1.5.

Економічні системи. Особливості економічного кругообігу

7 год.
Сутність та основні елементи економічної системи: економічні суб’єкти, способи координації діяльності, відносини власності.


Зміст економічного кругообігу.


Ринкова,економіка: принципи організації, схеми кругообігу.


Моделі ринкової економіки: ліберальна ринкова, соціальне ринкове господарство, демократичний соціалізм, модель «по один бік плану й ринку»


Командна, змішана економіка: принципи організації, схеми кругообігу.


Зв’язок економічної ефективності і соціальної справедливості.


Узагальнення і систематизація знань із теми «Економічні системи. Особливості економічного кругообігу»


Тематична

Розділ 2. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки

Тема 2.1.

Ринкове вирішення основних проблем економіки:

що, як, для кого виробляти

7 год.
Явище «голосування грошима» у ринковому вирішенні питання «що виробляти».


Конкуренція виробників і мінімізація витрат у вирішенні питання «як виробляти».


Доходи споживачів у вирішенні питання «для кого виробляти».


Сутність ринкового саморегулювання, принцип «прихованої руки» ринку.


Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки.


Переваги та обмеження ринкового саморегулювання.


Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку.

Тематична

І семестр

Скоригована

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко iconОснови економіки
Автори: Радіонова І. Ф., Радченко В. В., Кравченко І. С. та підручником рекомендованим мон україни «Радіонова І. Ф., Радченко В....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко iconОрієнтовний план проведення контрольних робіт, профільний рівень
Підручник: А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 10 класу загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень Пояснювальна записка
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Економіка 10-11 класи Профільний рівень Пояснювальна записка
«Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України від 14. 01. 2004 №24). Програма...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Література (російська та світова) Профільний рівень 10-11 класи Укладачі
Данная программа подготовлена для 10 – 11 классов филологического профиля школ с русским языком обучения
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Профільний рівень

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко iconКкалендарно-тематичне планування
Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філолгічнтй напрям, профіль...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 10 -11 класи. Профільний рівень основний підручник І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень К., 2010
Завдання шкільного предмета «Економіка» — сформувати базові знання з економічної науки, ознайомити з основними тенденціями розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи