7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) icon

7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.)
Скачати 91.61 Kb.
Назва7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.)
Дата конвертації05.01.2013
Розмір91.61 Kb.
ТипЛабораторна робота

«Погоджено»

Заступник директора з

навчально-виховної роботи

_________________________

«_____» ____________ 2011 р.Календарно-тематичне планування з фізики

7 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр - 18 год.)


Зміст уроку


Основні цілі уроку


ДатаПримітки

^ Тема 1. Починаємо вивчати фізику (9год.)


1

Фізика – наука про природу. Фізичні тіла і фізичні явища. механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища


Ознайомити учнів з явищами, що вивчає фізика, викликати інтерес до навчального предмета. Вимагати дотримання правил безпеки у фізичному кабінеті.

2


Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці.

^ Лабораторна робота №1 Фізичний кабінет та правила поведінки в ньому


Ознайомити учнів з основними методами дослідження фізичних явищ. Формувати поняття про фізичні величини і способи їх вимірювання.

Навчитись користуватись вимірювальними приладами, визначати ціну поділки шкали приладу.

3

Вимірювання та вимірювальні прилади.

^ Лабораторна робота №2 Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.
4

Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мега світи. Час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.

^ Лабораторна робота №3 Вимірювання часу

Охарактеризувати структурні рівні фізичного світу (мікро-, макро-, мегасвіт). Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.


5

Простір. Виміри простору. Довжина та одиниці довжину. Площа та одиниці площі.

^ Лабораторна робота №4 Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні

Навчити учнів вимірювати довжину, площу поверхні,паралелепіпеда. Порівнювати одиниці фізичних величин, що мають приставки СІ
6

Об’єм та одиниці об’єму.

^ Лабораторна робота №5 Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів.

Навчити учнів визначати об’єми твердих тіл, рідин і газів.
7

Взаємодія тіл. Види взаємодії (Земне тяжіння, електризація тіл, взаємодія заряджених тіл, взаємодія магнітів). Сила – міра взаємодії. Енергія


8

Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики


9

^ Контрольна робота №1 з теми «Починаємо вивчати фізику»


Тема 2.Будова речовини (8 год.)

10

Фізичне тіло і речовина. Маса. Одиниці маси. ^ Лабораторна робота №6 Вимірювання маси тіл


11

Густина. Одиниці густини.

^ Лабораторна робота №7 Визначення густини твердих тіл і рідин


12

Розв’язування задач


13

Будова речовини. Атоми і молекули. Рух і взаємодія молекул.


14

Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури. Дифузія. ^ Лабораторна робота №8 Дослідження явища дифузії в рідинах і газах


15

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах


16

Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури


17

^ Контрольна робота №2 з теми «Будова речовини»


Тема 3. Світлові явища (18 год.)

18

Оптичні явища в природі. Джерела світла

Дати поняття світлового променя, ознайомити учнів із природними і штучними джерелами світла19

Фотометрія. Світловий потік. Сила світла. Освітленість

Ввести поняття фотометрії та законів фотометрії. Ознайомити учнів з одиницями освітленості, сили світла та поняттям точкового джерела. Формувати в учнів розуміння економного використання світлової енергії20

Розв’язування задач


21

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

^ Лабораторна робота №9. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору

Показати учням, що біле світло складається зі світла різних кольорів; від чого залежить колів світла. Сформувати у учнів практичні навички при дослідженні явища дисперсії білого світла та Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору22

Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.

Пояснити властивість прямолінійного поширення світлового променя, природу сонячних та місячних затемнень23

Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Дзеркальне і розсіяне відбивання світла.

^ Лабораторна робота №10 Вивчення законів відбивання за допомогою плоского дзеркала

Встановити з учнями закони відбивання, особливості відбивання світлових променів від дзеркальних поверхонь, дифузних відбивань; навчити учнів графічно зображати падаючий та відбитий промені, знаходити кути падіння та відбивання, змінювати напрям поширення світла за допомогою плоского дзеркала24

Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.

Вивчити явища зміни напряму світла на межі поділу двох різних оптичних середовищ, сформувати поняття більш і менш оптично густого середовища.25

Розв’язування задач і вправ

Продовжувати формувати графічні навички зображення ходу світлового променя, поєднувати досліди з теоретичними висновками26

^ Контрольна робота №3 з теми «Світлові явища»

Перевірити початкові знання учнів про оптичні явища27

Лінзи

З’ясувати будову, форму й характеристики лінз.28

Побудова зображень, що дає тонка лінза. Формула тонкої лінзи

Вивчити особливості ходу променів у лінзах.29

^ Лабораторна робота №11 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Навчити учнів отримувати збільшенні та зменшені зображення предметів за допомогою збиральної лінзи, визначати її фокусну відстань, оптичну силу.30

Розв’язування задач

Продовжувати формувати в учнів уміння будувати хід променів крізь лінзу; розв’язувати задачі на формулу тонкої лінзи31

Око як оптична система. Вади зору. Окуляри.

Ознайомити учнів з будовою ока (на моделі), вадами зору та способами їх усунення.32

Оптичні прилади. ^ Лабораторна робота №12 Складання найпростішого оптичного приладу

Показати хід променів у оптичних приладах. Формувати експериментальні навички учнів. Розвивати в учнів самостійність, наполегливість, творчість.33

Узагальнення знань з теми “Світлові явища”

Набуття учнями практичних навичок при розв’язуванні задач, застосування отриманих знань на практиці, підготовка до тематичного оцінювання34

^ Контрольна робота №4 з теми «Світлові явища»

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
35

Урок повторення та узагальнення знань

Повторення, систематизація навчального матеріалу. Розв’язування задач.


Клас

Мінімальна кількість тематичних оцінок

Мінімальна кількість лабораторних робіт, що оцінюються

Загальна кількість лабораторних робіт, згідно програми

7

4

6

12Схожі:

7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) icon7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 7 клас: Підручник/ Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. – Х.: Видавництво...
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) icon11 клас (0,5 год на тиждень, усього 17 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 0 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Астрономія. 11 клас: Підручник/ М. П. Пришляк; за заг ред. Я. С. Яцківа. – Х.: Видавництво...
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) icon11 клас (2 год на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр 38 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 11 клас: Підручник/ Є. В. Коршак, О.І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К.: Генеза,...
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) icon10 клас (2 год на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр 38 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Фізика. 10 клас: Підручник/ В. Г. Бар’яхтар Ф. Я. Божинова. – Х.: Видавництво «Ранок»,...
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) iconМ.І. Пентилюк 8 клас (усього 68 год) І семестр (32 год)
Види мовленнєвої діяльності. Аудіювання тексту (детальне). Складання плану почутого
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) iconОрієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для
Виділені в програмі години на розсуд учителя (10 год.) розподілено на контрольні роботи мовної змістової лінії, зокрема 8 год. –...
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) iconКалендарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год)

7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) icon7 клас геометрія І семестр — 16 год. (1 год на тиждень)
Кут. Основні властивості вимі­рювання кутів. Бісектриса кута. Відкладання кутів. Самостійна робота
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) iconI семестр — 16 год (1 год на тиждень)
Геометричні фігури. Точка. Пряма. Відрізок. Основні властивості вимірювання відрізків
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.) icon5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год
Укладачі програми: Р. В. Мовчан, К. В. Таранік – Ткачук, М. П. Бондар, О. М.Івасюк, С. А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І. Неживий, Н. В....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи