Програма «здоров’Я» Напрям діяльності icon

Програма «здоров’Я» Напрям діяльності
Скачати 91.46 Kb.
НазваПрограма «здоров’Я» Напрям діяльності
Дата конвертації14.01.2013
Розмір91.46 Kb.
ТипПрограмаБагато можна добитися суворістю,

багато — любов'ю, але завжди — знанням

справи і справедливістю, незважаючи на

особистості.

Й. В. Гете


Уявіть собі людину, яка стоїть на жвавому пе­рехресті з валізою знань і не знає, куди їй піти. Стоїть вона й думає: «Я закінчив добру школу, мені дали стільки знань. Та який досвід є в мене за пле­чима, окрім досвіду виконання домашніх завдань? Що я вмію в житті? Яка з цих доріг - моя? І якщо в мене немає відповідей на ці питання, то навіщо мені ця валіза?»

Сьогодні діти наші навчаються, а завтра вони стануть дорослими й «вийдуть у життя». Щоб до­сягти життєвого успіху, людині потрібні не лише знання з підручників, вона повинна навчитися бути самостійною, відповідати за свої вчинки та рішен­ня, уміти захищати свої права.

Виникає необхідність підтримувати молодь у процесі її життєвого самовизначення. Тому про­блема, над якою я працюю з групою, — створення умов для формування творчої, високоморальної, здорової особистості, яка буде здатна на свідомий вибір життєвої позиції. Цей процес не є стихійним: педагог повинен докласти чимало зусиль для досяг­нення окресленої мети. Важливо, щоб сьогоднішні студенти, які згодом матимуть свої сім'ї, керувати­муть державою, були духовно розвиненими, твор­чими, етично й фізично здоровими людьми, володі­ли якостями, необхідними для успішного розвитку суспільства.

Таким чином, на основі Концепції пріоритет­них напрямів виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим були сплановані цільові програми, за якими про­водиться виховна робота у групі.


^ ПРОГРАМА «ЗДОРОВ’Я»


Напрям діяльності

Завдання

^ Форми реалізації

Діагностична робота

Пошук найбільш оптимальних засобів збереження і зміцнення здоров’я. Вивчення стану здоров’я студентів.

Вивчення документації, анкетування, тренінги.

Урочна і позаурочна спортивно-оздоровча робота

Популяризація переваг здорового способу життя, розширення кругозору студентів щодо фізичної культури, спорту, краєзнавства й туризму.

Змагання і спортивні свята, проведення Дня здоров’я.

Походи, екскурсії

Профілактика захворювань в студентів

Виховання негативного ставлення до шкідливих звичок.

Бесіди, лекції, зустрічі з медичними працівникам, цікавими людьми щодо пропаганди здорового способу життя, конкурси малюнків, плакатів, буклетів, інформаційних бюлетенів.^ ПРОГРАМА «ПІДЛІТОК І ЗАКОН»


Напрям діяльності

Завдання

^ Форми реалізації

Діагностична робота

Вивчення інтересів і потреб студентів. Проведення заходів для виявлення студентів, схильних до правопорушень. Систематична робота зі списком і картотекою «важких» учнів .

Анкетування, тестування, індивідуальні бесіди, відвідування сімей вдома, співпраця з психологом та соціальним педагогом.

Профілактична робота

Посилення координації попереджувально-профілактичної діяльності всіх відомств, які вирішують окреслену проблему.

Зустрічі з дільничним, з інспектором у справах неповнолітніх.

Організація позаурочної діяльності

Підвищення рівня самосвідомості студентів «групи ризику» завдяки проведенню різноманітних форм організованого дозвілля й відпочинку.

Інтелектуальні ігри тощо.

Робота з батьками

Знаходження шляхів оптимізації педагогічної взаємодії навчального закладу й сім'ї'. Попередження асоціально-аморальної поведінки батьків.

Консультації фахівців - психологів, педагогів, медиків для батьків.

Правовий всеобуч

Вивчення державних і міжнародних документів про права людини, про права дитини і її місце в суспільстві.

Бесіди, класні години, конференції з метою правової інформованості студентів і роз'яснення правил поведінки.

Соціально-психологічна допомога

Розвиток навичок саморегуляції, здатності правильно виражати емоції, оволодіння способами розв'язання конфлікту. Психолого-педагогічна робота з попередження правопорушень.

Практичні заняття, тренінги, рольові ігри.
^ ПРОГРАМА «СІМ’Я»


Напрям діяльності

Завдання

^ Форми реалізації

Діагностична робота

Вивчення способу життя сім'ї. З'ясування особливостей сімейного виховання. Виявлення характеру

відношень між сім'єю і технікумом. Виявлення ролі дітей у системі внутрісімейних стосунків. Створення банку даних про сім'ї студентів групи.

Відвідини сімей вдома, обстеження побутових умов, анкетування.


Робота з нестандартними сім’ями:

  • багатодітні;

  • неповні;

  • неблагополучні.

Враховування й попередження асоціально-аморальної поведінки батьків. Надання психологічної допомоги й підтримки батькам у стресових ситуаціях. Попередження й розв'язання конфліктних ситуацій.

Індивідуальні бесіди й тренінги.

Організація корисного дозвілля.

Пропаганда здорового способу життя. Залучення сім'ї і громадськості до виховного процесу.

Спортивне свято «Мама, тато, я — спортивна сім'я», вечір із чаюванням для мам «Ти в мене єдина» і т. ін.

Організація педагогічної освіти батьків

Оптимізація педагогічної взаємодії навчального закладу й сім'ї у виховному процесі.

Тематичні зустрічі батьків із працівниками правоохоронних органів, прокуратури, органів охорони здоров'я, батьківські лекторії, круглі столи.^ ПРОГРАМА РОЗВИТКУ САМОВРЯДУВАННЯ


Напрям діяльності

Завдання

^ Форми реалізації програми

Науково-освітня

Формування у студентів прагнення до знань та інтелектуального самовдосконалення

Інтелектуальні вікторини, організація консультативних пунктів, участь у навчальних тижнях, конференціях, диспутах .

Підтримування дисципліни й порядку

Виховання свідомої дисциплінованості. Засвоєння

норм і правил поведінки в суспільстві.

Класні години, індивідуальні бесіди.

Трудова

Виховання працьовитості, відчуття господаря, відповідального ставлення до виконання доручень.

Турбота про порядок, чистоту в аудиторії та технікумі, слідкування за ділянкою на технікумівському дворі, проведення генеральних прибирань, суботників.

Шефська

Надання допомоги в побуті, моральної допомоги

і старим, самотнім, ветеранам війни та інвалідам.

Організація чергування, допомога молодшим, турбота про старших; рейди, трудові

десанти.

Позатехнікумівська

Розвиток системи організованого дозвілля й відпочинку дітей. Забезпечення естетичності заходів, що проводяться, високого рівня виконання в художній і акторській діяльності.

Організація художньо-естетичної діяльності: концертів, конкурсів, виставок, свят.

Спортивно-оздоровча

Залучення всіх студентів до спортивно-оздоровчої діяльності. Виховання негативного ставлення до шкідливих звичок. Формування у студентів позитивного ставлення до здорового способу життя як до одного з головних шляхів досягнення успіху.

Спортивні змагання, спартакіади, олімпійські уроки

Художньо-естетична, журналістська.

Поліпшення якості технікумовської газети, що присвячена життю студентського колективу. Оформлення рекреацій технікуму і класних кімнат. Формування в учнів естетичного смаку, творчих умінь і навичок.

Випуск стіннівок, організація зустрічей з цікавими людьми, обговорення новин, диспути, дискусії.^ ПРОГРАМА «ЮНИЙ ПАТРІОТ»


Напрям діяльності

Завдання

^ Форми реалізації програми

«Кривий Ріг – наш спільний дім»

Вивчення історії та культури рідного краю. Виховання, почуття гордості, любові до своєї Батьківщини, пошани до її історії і жителів.

Екскурсії історичними місцями Кривого Рогу, проведення класних годин, літературних композицій, годин спілкування, підготування інформаційних повідомлень.

«Захисник Вітчизни»

Патріотичне виховання. Знайомство з життям і діяльністю ветеранів. Виховання готовності до захисту своєї Батьківщини.

Військово-патріотична гра «Інгульчани - 2011», конкурс-огляд «Козацькі забави», класні години.

Турбота про ветеранів війни, вдів

Допомога в побуті, у проведенні сільськогосподарських робіт. Виховання почуття гордості за подвиги наших земляків

Надання шефської допомоги, уроки пам'яті, уроки мужності, мітинги^ ПРОГРАМА «ЕТИКЕТ»


Напрям діяльності

Завдання

^ Форми реалізації програми

Розширення уявлень про норми культурного життя

Знайомство з нормами поведінки

Інформаційні повідомлення, лекції, дискусії.

Розширення уявлення про людину як суб'єкта життя

Формування свого «Я».

Формування здібностей до самооцінки та саморегуляції.

Тестування, тренінги, рольові ігри

Формування способу життя гідної людини і здатності корегувати власну життєдіяльність

Формування способу життя гідної людини. Адаптація дитини до умов сучасного життя.

Педагогічні трикутники, тренінги, бесіди

Формування життєвої позиції

Формування в дитини розуміння і прийняття життя таким, яким воно є; уміння робити свій вибір; допомога у формулюванні життєвої позиції дитини. Виховання особистості, здатної будувати життя, гідне людини.

Тренінги, класні години, круглі столи, дебати.Схожі:

Програма «здоров’Я» Напрям діяльності iconГолінько Юлія Анатоліївна програма: Українська мова. 10-11 класи програма
Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філо-софський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія);...
Програма «здоров’Я» Напрям діяльності iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний);...
Програма «здоров’Я» Напрям діяльності iconКонсультативно методичний напрям Інформаційний напрям Соціально-педагогічний, психологічний напрям, моніторинг Організаційно-методична робота Методичні листи,

Програма «здоров’Я» Напрям діяльності iconПрограма охорони здоров’я дітей І матерів на період 2008-2012 рр. 1
Охорона здоров’я матерів і дітей є невід’ємною складовою системи охорони здоров’я, результати діяльності якої значною частиною зумовлюють...
Програма «здоров’Я» Напрям діяльності iconПроект "Спільнота споживачів та громадські об"єднання" (проон)
Південної Азії, програма “Акт на підтримку свободи” – програма обміну майбутніх лідерів (flex), програма “Сходинки до здоров”я” за...
Програма «здоров’Я» Напрям діяльності iconРішення щодо власних вчинків; набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я; використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей
Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання...
Програма «здоров’Я» Напрям діяльності iconПрограма проведення районного семінару вчителів хімії з проблеми Інноваційні методи – засіб підвищення мотивації та активізації пізнавальної діяльності учнів. Використання здоров
«Інноваційні методи засіб підвищення мотивації та активізації пізнавальної діяльності учнів. Використання здоров ۥ язберігаючих технологій...
Програма «здоров’Я» Напрям діяльності iconПерелік загальноосвітніх спецкурсів
Здоров’я учасників навчально-виховного процесу пріоритетний напрям освітньої політики Львівщини
Програма «здоров’Я» Напрям діяльності iconФормування ставлення до здоров’я
Здоров’язберігаюча педагогіка це готовність і здатність закладів освіти забезпечити високий рівень освітньої діяльності без втрат...
Програма «здоров’Я» Напрям діяльності iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи