Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році icon

Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році
Скачати 471.31 Kb.
НазваПравила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році
Сторінка2/3
Дата конвертації14.01.2013
Розмір471.31 Kb.
ТипПравила прийому
1   2   3
^

XVII. Додаткове зарахування до Інгулецького технікуму ДВНЗ «Криворізький національний університет»та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Інгулецького технікуму ДВНЗ «Криворізький національний університет». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Згідно листа МОНУ № 1/9-413 від 19.06.2009 р. додатковий прийом осіб до Інгулецького технікуму ДВНЗ КНУ на вакантні місця державного замовлення II курсу у групи, в які здійснювався прийом на основі базової загальної середньої освіти, проводиться за умови організації конкурсного відбору на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, отриманих у поточному навчальному році, з обов’язковим прийомом сертифікатів з української мови та літератури.

17.3. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
^

XVIІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Інгулецького технікуму ДВНЗ «Криворізький національний університет»


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу .

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Відповідальний секретар

приймальної комісії І.А. Горбунова


^ Додаток 1 до Правил прийому до Інгулецького технікуму ДВНЗ «Криворізький національний університет» в 2012 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

^ Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

***Вартість одного року навчання,

грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

*Денна форма навчання

**Заочна форма навчання

^ Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0401

Природничі науки

5.04010602

Прикладна екологія

30

30

3 роки 10 місяців

2 роки 10 місяців

4966

-

0503

Розробка корисних копалин

5.05030101

Відкрита розробка корисних копалин

80

80

3 роки 10 місяців

2 роки 10 місяців

4870

5152

5.05030103

Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

120

120

3 роки 10 місяців

2 роки 10 місяців

4850

5134

5.05030301

Збагачення корисних копалин

80

80

3 роки 10 місяців

2 роки 10 місяців

4830

5134

* - На основі базової середньої освіти

** - На основі повної середньої освіти

*** - вартість навчання розрахована за 2011 р. без урахування індексу інфляції за подальші роки


^ Додаток 2 до Правил прийому до Інгулецького технікуму ДВНЗ «Криворізький національний університет» в 2012 році

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

^ За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

^ За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Машиніст екскаватора

8111.1

5.05030101


Відкрита розробка корисних копалин

2

2 роки 10 місяців

В межах ліцензованого обсягу

В межах ліцензованого обсягу

Машиніст тепловоза

8311.2

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

7241.1


5.05030103Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв


2

2 роки 10 місяців

В межах ліцензованого обсягу

В межах ліцензованого обсягу

Електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування

7241.1

Електрогазозварник

7212.1

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241.2

Дробильник (збагачення, агломерація,брикетування)

8112.2


5.05030301


Збагачення корисних копалин

2

2 роки 10 місяців

В межах ліцензованого обсягу

В межах ліцензованого обсягу

Сепараторник (збагачення)

Фільтрувальник

Флотатор

Лаборант хімічного аналізу

8159.1

Машиніст конвеєра

8111.2^ За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчан-ня

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Машиніст екскаватора

8111.1

5.05030101


Відкрита розробка корисних копалин

2

2 роки 10 місяців

В межах ліцензованого обсягу

В межах ліцензованого обсягу

Машиніст тепловоза

8311.2

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

7241.1


5.05030103Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв


2

2 роки 10 місяців

В межах ліцензованого обсягу

В межах ліцензованого обсягу

Електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування

7241.1

Електрогазозварник

7212.1

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241.2

Дробильник (збагачення, агломерація,брикетування)

8112.2


5.05030301


Збагачення корисних копалин

2

2 роки 10 місяців

В межах ліцензованого обсягу

В межах ліцензованого обсягу

Сепараторник (збагачення)

Фільтрувальник

Флотатор

Лаборант хімічного аналізу

8159.1

Машиніст конвеєра

8111.2^ Додаток 3 до Правил прийому до Інгулецького технікуму ДВНЗ «Криворізький національний університет» в 2012 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)


^ Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

^ Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Прикладна екологія

5.04010602

до 25 %

1. Українська мова та література
124

2. Математика або хімія

Профільний

124

Збагачення корисних копалин

5.05030301

до 25 %

1. Українська мова та література
124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Відкрита розробка корисних копалин

5.05030101

до 25 %

1. Українська мова та література
124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

5.05030103

до 25 %

1. Українська мова та література
124

2. Математика або фізика

Профільний

124^ Для вступників на основі базової загальної середньої освіти


^ Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Прикладна екологія

5.04010602

до 25 %

1. Українська мова (диктант)
4

2. Математика (тестування)

Профільний

4

Збагачення корисних копалин

5.05030301

до 25 %

1. Українська мова (диктант)
4

2. Математика (тестування)

Профільний

4

Відкрита розробка корисних копалин

5.05030101

до 25 %

1. Українська мова (диктант)
4

2. Математика (тестування)

Профільний

4

Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

5.05030103

до 25 %

1. Українська мова (диктант)
4

2. Математика (тестування)

Профільний

4
1   2   3Схожі:

Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році iconПравила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Інгулецькому технікумі двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до...
Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році iconНаказ №24 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міста при Криворізькому педагогічному інституті двнз «Криворізький національний університет» у ІІ півріччі 2011/2012 н р
Кривого Рогу, укладеного між управлінням освіти І науки виконкому міської ради та Криворізьким педагогічним інститутом двнз «Криворізький...
Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році iconЗатверджено: Директор іт двнз кну а. М. Шолох „ ” 2012 р
Комплексний план виховної роботи Інгулецького технікуму Державного вищого навчального закладу
Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році iconСписок абітурієнтів Інгулецького технікуму двнз кну, які складають вступні випробування група №1

Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році iconПравила прийому розроблені Приймальною комісією Березоворудського технікуму пдаа відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році,
Провадження освітньої діяльності у Березоворудському технікуму пдаа здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році iconПравила прийому до Маслівського аграрного технікуму ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету в 2012 році

Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році iconМісце проживання: 30 км від м. Львова, хороший доїзд. Сімейний стан: неодружений. Освіта: у 2012 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка»
...
Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році iconПравила прийому до вищих навчальних закладів у 2012 році ( ) і
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту затвердило правила прийому до вищих навчальних закладів у 2012 році (наказ №1179 від...
Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році iconПравила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування...
Правила прийому до Інгулецького технікуму двнз «Криворізький національний університет» в 2012 році iconДодаток 12 до Правил прийому до лду бжд в 2013 році Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища
Правила визначають умови прийому, порядок відбору та проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи