Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року icon

Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року
Скачати 327.84 Kb.
НазваРішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року
Дата конвертації27.03.2013
Розмір327.84 Kb.
ТипРішення

УКРАЇНА

Ємільчинська районна рада

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


Проект

Про затвердження цільової

соціальної програми розвитку


дошкільної освіти Ємільчинського

району до 2017 року


Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.11 № 629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань від ___ березня 2012 року, районна рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити цільову соціальну програму розвитку дошкільної освіти

в Ємільчинському районі на період до 2017 року(додається).


2. Відділу освіти Ємільчинської райдержадміністрації (Марчуку А.В.):


2.1. Здійснювати систематичний контроль за виконанням, визначених

Програмою завдань, показників і заходів.

2.2. Щороку до 20 січня інформувати райдержадміністрацію про хід

виконання Програми.


3. У процесі формування і виконання районного бюджету, фінансовому

управлінню райдержадміністрації передбачити кошти на фінансування

витрат, пов’язаних із реалізацією заходів Програми, в межах можливостей

районного бюджету.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

районної ради з гуманітарних питань.


Голова ради П.С. Лісовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від №


Цільова соціальна програма

розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району

на період до 2017 року

(далі – Програма)

Мета Програми

Метою Програми є розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

створення умов для обов’язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку;

розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямами діяльності (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо);

впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп’ютеризації з підключенням до Інтернету;

підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, розроблення інформаційно-методичних комплектів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази даних, освітні портали тощо) та забезпечення доступу до них закладів дошкільної освіти;

проведення моніторингу якості дошкільної освіти;

формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;

підвищення рівня роботи з батьками (утворення консультаційних центрів).

^ Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти;

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;

модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти;

розширення переліку форм роботи з батьками.

Програму передбачається виконати протягом семи років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти;

зберегти і розширити мережу дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

зміцнити матеріально-технічну базу дошкільних навчальних закладів;

збільшити кількість дітей, що здобули дошкільну освіту, задовольнити їх освітньо-культурні потреби, а також потреби у самовизначенні і творчій самореалізації;

^ Обсяги та джерела фінансуванн

Орієнтовний обсяг фінансування Програми здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування Програми може корегуватись та уточнюватись щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.


Додаток до Програми


^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району на період до 2017 року^ Зміст основних завдань Програми

Зміст заходів

Найменування показника

Виконавці

^ Рік

виконання

Значення показника за роками


Прогнозні обсяги фінансування

тис. грн.
Усього

Загальний

фонд

Бюджет розвитку

Благо-дійні кошти
^ Забезпечення конституційних прав дитини на доступність здобуття якісної дошкільної освіти -

Проведення щорічного обліку дітей від 0 до 6 років. Визначення відсотка охоплення дітей 3-6 років та дітей 5-річного віку дошкільною освітою


Кількість звітівВідділ освіти Ємільчинської РДА


2012

1

У межах коштів поточного фінансування
2013

1
2014

1
2015

1
2016

1
2017

1
Здійснення моніторингових досліджень стану й розвитку системи дошкільної освіти

Кількість досліджень

Районний методичний кабінет відділу освіти


2012

1


У межах коштів поточного фінансування
2013

1
2014201520162017
Забезпечення участі в обласних семінарах з питань створення умов дітям п’ятирічного віку для здобуття обов’язкової дошкільної освіти, дітям раннього віку для їх розвитку, навчання і виховання

Кількість

семінарів

Районний методичний кабінет відділу освіти


2012

1У межах коштів поточного фінансування
20132014

1
20152016

1
2017

^ Збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності

Відкриття 2 дошкільних навчальних закладів на базі загальноосвітніх шкіл

Кількість ДНЗ

Райдержадміністрація, районна рада


2012

2


50,0

50,02013

1

25,0
25,02014201520162017Забезпечення гнучкого режиму роботи дошкільних навчальних закладів, прогулянкових груп, груп соціально-педагогічного патронату, перебування окремих дітей (3 - 24 год.)

Відповідно до потреби

Відділ освіти Ємільчинської РДА2012 - 2017


У межах коштів поточного фінансування
Організувати і провести передатестаційну експертизу

дошкільних навчальних

закладів

Кількість ДНЗ

Відділ освіти Ємільчинської РДА

2012

3


У межах коштів поточного фінансування


2013

5
2014

5
2015

5
2016

6
2017

6
Розширення мережі гуртків для творчого розвитку дітей

Кількість гуртків

Відділ освіти, районний методичний кабінет

2012

У межах коштів поточного фінансування


201320142015

1
2016

1
2017

1
Приведення штатних розписів дошкільних навчальних закладів у відповідність до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів

Відповідно до нормативу

Відділ освіти Ємільчинської РДА, селищні та сільські ради2012У межах коштів поточного фінансування
2013
2014
2015
2016
2017
^ Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства

Проведення моніторингу стану здоров’я дітей, визначення груп диспансерного обліку

Кількість звітів

Відділ освіти Ємільчинської РДА


2012

1
2013

1

2014

1

2015

1

2016

1

2017

1

Участь в обласних семінарах-практикумах з питань реалізації здоров’язберігаючих технологій, інтеграції оздоровчих і профілактичних програм в освітній процес дошкільних навчальних закладів

Кількість

семінарів


Відділ освіти, районний методичний кабінет

2012

1


У межах коштів поточного фінансування
2013

1
2014

1
2015

1
2016

1
2017

1
Аналіз стану забезпеченості дошкільних навчальних закладів дитячими меблями, ігровим та спортивним обладнанням, навчально-дидактичним матеріалом

Кількість

звітів

Відділ освіти, виконавчі комітети селищних та сільських рад


2012

12013

1
2014

1
2015

1
2016

1
2017

1
Проведення фестивалю для дітей дошкільного віку «Гармонія руху»

Кількість заходів

Відділ освіти, районний методичний кабінет

2012

1У межах коштів поточного фінансування

201320142015

1
20162017^ Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази дошкільних навчальних закладів, створення умов для здобуття якісної освітиПроведення капітальних ремонтів приміщень дошкільних навчальних закладівКількість ДНЗ

Відділ освіти, виконавчі комітети селищних та сільських рад

2012

1

200,0
200,02013

1

150,0
150,02014

1

200,0
200,02015


2016


2017Проведення капітальних ремонтів систем опалення дошкільних навчальних закладівКількість ДНЗ

Відділ освіти, виконавчі комітети селищних та сільських рад

2012

1

200,0
200,020132014201520162017Проведення капітальних ремонтів систем водопостачання та водовідведення дошкільних навчальних закладівКількість ДНЗ

Відділ освіти, виконавчі комітети селищних та сільських рад

2012

1

10,0
10,02013

1

10,0
10,02014201520162017Проведення реконструкції котелень з переведенням на енергозберігаюче обладнання.


Кількість ДНЗ

Відділ освіти, виконавчі комітети селищних та сільських рад

20122013

1

25,0
25,02014201520162017Забезпечення приміщень дошкільних навчальних закладів електротехнологічним обладнанням, меблями, м’яким і твердим інвентарем

Кількість ДНЗ

Відділ освіти, виконавчі комітети селищних та сільських ради

2012

6

50,0
50,02013

8

30,0
30,02014

5

30,0
30,02015

5

30,0
30,02016

6

30,0
30,02017

5

30,0
30,0Модернізація ігрових та спортивних майданчиків

Кількість

ДНЗ

Відділ освіти, виконавчі комітети селищних та сільських рад

2012

3

15,0
15,02013

3

15,0
15,02014201520162017Проведення роботи з оснащення дошкільних навчальних закладів комп’ютерами

Кількість ДНЗ

Відділ освіти, виконавчі комітети селищних та сільських рад

2012

2

12,0
12,0
2013
2014
2015
2016
2017
Проведення роботи з підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет

Відповідно до потреб

Управління освіти і науки

2012

2

1,0
1,020132014

201520162017^ Поліпшення якості дошкільної освіти, створення механізму її стійкого розвиткуВивчати і впроваджувати в практику роботи кращий досвід здобуття нових форм дошкільної освіти в області, Україні

Відповідно до

потреби

Відділ освіти, районний методичний кабінет

2012
У межах коштів поточного фінансування
20132014201520162017
Забезпечення проведення

районного рівня обласного конкурсу «Дошкільний навчальний заклад майбутнього»

Кількість конкурсів

Відділ освіти,районний методичний кабінет

2012

1У межах коштів поточного фінансування
2013

1
2014

1
2015

1
2016

1
2017

1
^ Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрівУчасть в семінарах-практикумах з питань підвищення професійного і правового рівнів керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

Кількість семінарів

Відділ освіти, районний методичний кабінет

2012

1


У межах коштів поточного фінансування
2013

1
2014

1
2015

1
2016

1
2017

1
Проведення районного конкурсу майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»

Кількість заходів

Відділ освіти, районний методичний кабінет

2012

1


У межах коштів поточного фінансування
201320142015

1
20162017^ Поглиблення міжнародного співробітни-цтва з питань дошкільної освіти

Поглиблення співпраці в галузі дошкільної освіти з міжнародними організаціями, фондамиРівень залучення міжнарод-них органі-зацій

Відділ освіти, районний методичний кабінет

2012У межах коштів поточного фінансування
2013
2014
2015
2016
2017
^ Удосконалення форм роботи з батьками

Розширення інформаційного поля щодо проведення роз’яснювальної роботи серед батьків з питань психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку шляхом цільового використання засобів масової інформації. Пропагування дошкільної інформаційної програми «Електронна пошта для батьків»
Відділ освіти, районний методичний кабінет

2012У межах коштів поточного фінансування


2013
2014
2015
2016
2017
Схожі:

Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року iconНаказ №18 Про затвердження Плану заходів на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, забезпечення прав дітей на здобуття якісної...
Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року iconРішення від 27 грудня 2011 року №162-vі про затвердження районної цільової соціальної Програми розвитку дошкільної освіти на 2012 2017 роки
Про затвердження районної цільової соціальної Програми розвитку дошкільної освіти на 2012 2017 роки
Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року iconПро стан виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
«Про затвердження «Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року», просить надати інформацію...
Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року iconНаказ №213 Про проведення районної виставки конкурсу дитячої творчості «Чарівний світ дитинства»
Яворівському районі на період до 2017 року, наказу відділу освіти Яворівської райдержадміністрації від 01. 11. 2011 №300 «Про затвердження...
Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, що додається
Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року iconНаказ №216 Про план заходів з виконання Програми розвитку дошкільної освіти району на 2011-2017 роки
Острозької районної ради від 18. 02. 2011 №60 «Про програму розвитку дошкільної освіти району на 2011-2017 роки», з метою забезпечення...
Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року iconРішення від № Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти міста Канева до 2017 року
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу...
Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року iconНаказ №256-но Про проведення Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального мистецтва
Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів...
Рішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року iconРішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення обласної ради від 14. 12. 2011 №10-1/vi “Про обласну програму розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи