Погоджено: затверджено icon

Погоджено: затверджено
Скачати 64.09 Kb.
НазваПогоджено: затверджено
Дата конвертації05.04.2013
Розмір64.09 Kb.
ТипПлан роботи

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:


Завідувач центру практичної психології Начальник відділу освіти

та соціальної роботи Гребінківської

Полтавського обласного інституту Райдержадміністрації

післядипломної педагогічної освіти

___________________К.М.Муліка _____________В.М.Лисогор


ПЛАН РОБОТИ

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ГРЕБІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ

на 2011-2012 н.р.


На кінець 2010/2011 навчального року в системі освіти району налічувалось 20 навчальних закладів І-ІІІ та І-ІІ ступенів, 15 дитячих навчальних закладів та 3 позашкільних навчальних заклади; в психологічній службі системи освіти працювало 4 особи.

Психологічною службою надавалась допомога в діяльності органів управління освітою та освітянських установ району, зокрема, у проведенні обстежень і розробці розпорядчих документів (наказів та рішень колегії відділу освіти) з проблем організації профільного навчання, взаємодії з учнями, що потребують посиленого педагогічного впливу, профілактики насильства в учнівському середовищі; участь у проведенні атестацій загальноосвітніх навчальних закладів.

Психологи району протягом року брали участь у роботі районних методоб’єднань психологів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, класних керівників, вчителів початкових класів, у роботі загальношкільних батьківських конференцій Гребінківської гімназії, Гребінківських №1, №2, №4, Мар’янівської загальноосвітніх шкіл з проблем правовиховної роботи та забезпечення прав неповнолітніх від жорстокості і насилля.


^ Психологічною службою проведено

Робота методичних об’єднань практичних психологів:

 1. Основні види діяльності та функції соціально-психологічної роботи.

 2. Особливості організації та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.

 3. Психологічний супровід випускників під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Інструктивно-методичні наради практичних психологів району:

 1. Основні напрямки роботи психологічної служби району у 2010-2011 н.р.

 2. Вироблення спільної стратегії щодо консолідації зусиль школи та сім’ї у вихованні школярів. Узагальнення результатів дослідження.

 3. Атестація практичного психолога.


^ Школа молодого спеціаліста психологічної служби

Мета: сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу практичного психолога, удосконаленню майстерності, оволодінню практичними навичками, методиками та технологіями проведення діагностичної, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

^ Основні завдання: поглиблення знань з теорії та практичного використання інструментарію в усіх напрямках психологічної служби, сприяння оволодінню молодими спеціалістами основних нормативних документів, вивчення і використання в роботі як класичних корекційно-розвиваючих методик так і передового досвіду, повноцінний супровід навчально-виховного процесу.

Основні напрямки роботи:

 • розширити сферу знань з практичного використання корекційно-відновлювальних, просвітницьких програм застосовуються в роботі психологічною службою;

 • ознайомити їх діагностичними методиками, опанувати яких дасть змогу усвідомленню та адекватно здійснювати підбір необхідних та доцільних корекційно-відновлювальних та розвивальних методик;

 • створити для практичних психологів методичне середовище, в якому вони могли би вдосконалювати свою роботу.


Надавалась методична допомога практичним психологам: Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Гребінківської гімназії, Мар’янівської ЗОШ І-ІІІ ст., Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Гребінківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2.

Освітній рівень працівників психологічної служби району відповідає вимогам. Атестація психологів здійснюється вчасно.

Навчальні заклади району, які не мають практичних психологів, обслуговуються методистом психологічної служби. Робота з школами здійснюється згідно з планом.

Не забезпечено практичними психологами 8 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., 6 шкіл І-ІІ ст., 15—ДНЗ та 3 позашкільних навчальних закладів, соціальних педагогів в районі немає.

Проблеми, над якими працював район:

 • захист суспільної моралі, попередження насильства та жорстокості,

 • пропагування здорового способу життя, психологічна просвіта, психодіагностична робота,

 • запобігання негативного впливу на психіку дітей творів, які пропагують культ насильства і жорстокості,

 • реалізація у роботі з дітьми можливостей, резервів розвитку дитини кожного віку;

 • розвиток індивідуальних особливостей дітей—інтересів, здібностей, нахилів, захоплень, життєвих планів тощо;

 • створення сприятливого для розвитку дитини психологічного клімату який визначається, з одного боку, організацією продуктивного спілкування дітей з дорослими та ровесниками, з іншого—створенням для кожної дитини на всіх етапах її розвитку ситуацій успіху в тій діяльності, яка для неї є особистісно значимою;

 • забезпечення психологічного супроводу ЗНО.


Психологи району протягом року брали участь у виконанні національних, державних та регіональних програм.


^ Соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу:

 • потребує посилення уваги робота з профілактики дезадаптації учнів при вступі до школи (підготовка до школи, визначення психологічної готовності дитини до навчання у школі, забезпечення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які виявились непідготовленими до навчання в школі), профілактика дезадаптації під час переходу з початкової до середньої ланки шкільної освіти;

 • гостро стоїть питання щодо формування в учнів умінь і навичок здорового способу життя, профілактики негативних соціальних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;

 • необхідне впровадження комплексних, найбільш ефективних технологій діяльності психологічної служби на всіх її рівнях (навчальний заклад, район (місто)).


^ Основними завданнями діяльності служби на період до 2013 року є:

 1. Розвиток мережі, кадрове та організаційно-правове забезпечення служби. Зокрема, завершення формування структури психологічної служби системи району, забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами відповідно до нормативів чисельності;

 2. Забезпечення якісного соціально-психологічного супроводу процесу навчання і виховання дітей (учнів);

  • надання своєчасної соціально-психологічної допомоги і підтримки всім учасникам навчально-виховного процесу. Зокрема, здійснення діагностики готовності дітей до навчання у школі та проведення психолого-педагогічної корекції тих дітей, які виявились не готовими або відстають у навчанні. Виявлення та розвиток здібностей та обдарованостей дитини, і на цій основі запровадження соціально-психологічного супроводу профільного навчання та особистісно-орієнтованої професійної орієнтації;

  • вивчення психофізіологічних особливостей особистості учнів, психологічного клімату в класних групах та педколективах;

  • психологічне забезпечення профільного навчання та робота по підготовці старшокласників до вибору професії;

 3. Орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків. Зокрема, профілактика наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІД та хвороб, що передаються статевим шляхом, бродяжництва, безпритульності, насильств тощо.

 4. Здійснення соціально-педагогічної реабілітації дітей, що знаходяться у скрутному життєвому становищі.


^ Основні напрями розвитку служби:

 1. Подальша інтеграція психологічної служби в суспільну практику, в систему освіти. Розвиток і вдосконалення мережі психологічної служби відповідно до встановлених нормативів і специфіки району.

 2. Підвищення ефективності соціально-психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у закладах освіти району, створення найбільш сприятливих умов для збереження та розвитку психологічного здоров'я дітей.

 3. Вдосконалення і розширення методичної бази працівників служби, стимулювання, пошук, узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи.

 4. Розробка і впровадження організаційних та методичних засад професійної діяльності соціальних педагогів.

 5. Розробка і впровадження у практику комплексних психолого-педагогічних технологій роботи психологів і соціальних педагогів різних типів навчальних закладів.Основні напрями діяльності служби:

1. Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу - учнів, вчителів (вихователів), батьків, педагогічної громадськості.

2. Соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку дітей .

3. Проектування і соціально-психологічна корекція розвитку дітей у навчально-виховному процесі.

 1. Соціально-психологічна і педагогічна реабілітація дітей і підлітків, які знаходяться у кризовій життєвій ситуації, соціально-незахищених дітей і дітей з особливими потребами. ,

 2. Психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів і методик, оцінка ефективності впровадження програм і проектів.: Прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій.

 3. Підвищення кваліфікації практичних психологів , атестація працівників служби.

7. Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу та керівникам освіти різних рівнів.Схожі:

Погоджено: затверджено iconПоложення відкритих обласних змагань з техніки пішохідного туризму Чернівецької області
«затверджено» «затверджено» «погоджено» Туристсько-спортивний Туристсько-спортивний Президент
Погоджено: затверджено iconПогоджено: затверджено

Погоджено: затверджено iconПогоджено: затверджено

Погоджено: затверджено iconПогоджено: затверджено

Погоджено: затверджено iconПогоджено: Затверджено

Погоджено: затверджено iconПогоджено: зднвр кацевич Н. М. Затверджено

Погоджено: затверджено iconПогоджено: зднвр кацевич Н. М. Затверджено

Погоджено: затверджено icon«погоджено» «затверджено» Головний державний Директор

Погоджено: затверджено icon«Погоджено» Заст директора оіпопп р. М. Дзюбак 2007 р. «Затверджено»

Погоджено: затверджено icon«погоджено» «погоджено» «затверджено» Начальник управління Голова Чернівецької обласної Голова Чернівецької міської фізичної культури І спорту федерації футболу федерації футболу Чернівецької міської ради
С. В. Дяконюк П. Д. Кобичик С. Г. Задорожняк
Погоджено: затверджено icon«Затверджено» Директор Веприцької зош І-ІІІ ступенів О. М. Янковський «Погоджено» пк н. С. Науменко

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи