Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 icon

Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08
Скачати 101.33 Kb.
НазваПолтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08
Дата конвертації15.11.2013
Розмір101.33 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО

вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08,

E-mail: root@pei.poltava.ua, Web: http://www.ipe.poltava.ua, Код ЄДРПОУ 2251813412.12.12 р.1502
На №
від


Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів)


^ Про підготовку команд до участі

у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської

олімпіади з економіки у 2012-2013 н. р.


Відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 14.11.2012 року № 14.1/10-3151 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки» Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо підготовки учнівських команд до участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2012-2013 навчальному році (додаток).
Л.А. Шкоденко

0955553288

Додаток

до листа ПОІППО

12.12.12 р.1502
^

Методичні рекомендації щодо підготовки учнівських команд до участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2012-2013 навчальному році


До участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівськ­ої олімпіади з економіки згідно з пунктом 3.5.1 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності допускаються учні 9-11 класів – переможці II етапу, які включені до складу команди району (міста). Учасники олімпіадних змагань мають право виступати за клас, не молодший, ніж клас їх навчання в школі. За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом фактичного навчання) класів (пункт 1.2 Положення).

Завдання ІІІ етапу враховують тематику матеріалу, вивченого учнями відповідного класу на час проведення олімпіади. Зміст олімпіадних завдань включає такі основні категорії та поняття:

^ Основні категорії та поняття

Клас

Виробничі ресурси. Продукт економічної діяльності: його структура та призначення. Потреби споживача: зміст та класифікації. Структура споживчих благ. Ефективність: економічний зміст та оцінка. Продуктивність праці.

Виробництво: організаційні форми, структура та інфраструктура.

9, 10,11

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки.

Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче благо і гранична корисність.

Закон спадної граничної корисності.

Бюджет споживача. Ознаки раціонального споживача. Закон (правило) оптимізації корисності споживача.

9, 10,11

Виробничі можливості. Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва. Крива виробничих можливостей. Поняття граничної норми заміщення. Альтернативна вартість.

9, 10,11

Сутність та основні елементи економічної системи: економічні суб’єкти, способи координації діяльності, відносини власності.

Зміст економічного кругообігу.

Ринкова, командна, мішана економіка: принципи організації, схеми кругообігу. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти

9, 10

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Ефект доходу та заміщення. Крива індивідуального попиту. Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиція від ціни. Крива індивідуальної пропозиції.

Нецінові чинники попиту та пропозиції. Надлишок виробника і споживача. Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні. Причини та наслідки неринкового ціноутворення.

9, 10,11

Економічний зміст еластичності попиту. Особливості розрахунку показника еластичності попиту. Чинники, що впливають на еластичність попиту за ціною. Економічний зміст еластичності пропозиції за ціною. Врахування еластичності при ціноутворенні, оподаткуванні та формуванні торгівельних відносин з іншими країнами.

10,11

Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження. Види грошей за матеріальними носіями: монети, паперові, чек, вексель, кредитна картка.

9, 10, 11

Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші. Форми міжнародних грошей. Грошова маса: показники М0, М1, М2, М3. Стійкість національних грошей та курс національної валюти. Рівняння Фішера.

11

Спільні ознаки ринків виробничих ресурсів: праці, капіталів, землі

Ринок праці: об’єкт купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Попит і пропозиція на ринку праці.

Ринок капіталу як ринок кредитних ресурсів та фізичного капіталу. Попит і пропозиція на ринку капіталу. Ринок землі: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Ціна землі. Попит і пропозиція на ринку землі. Ринок інформації: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Особливості формування попиту і пропозиції на ринку інформації.

10,11

Доход як ціна виробничих ресурсів (праці, капіталу, землі). Загальне правило ринкового формування доходів. Чинники диференціації заробітної плати. Роль уряду та профспілок у формуванні заробітної плати. Типові системи заробітної плати. Чинники диференціації позичкового відсотку на ринку кредитних ресурсів. Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акції. Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування у бізнесовий проект.

10,11

Взаємозв’язок структури та інфраструктури ринку. Товарні біржі. Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів.

10

Оцінка стану ринку за індексами фондового ринку. Банки у функціонуванні ринку капіталів та грошей.

Інші фінансово-кредитні посередники – страхові компанії, трасти, інвестиційні та страхові фонди у функціонуванні ринку капіталів. Служби зайнятості у функціонуванні ринку праці. Організація їх діяльності та роль уряду у функціонуванні.

11

Види ринкових структур; досконала (чиста конкуренція), чиста монополія, монополістична конкуренція та олігополія. Критерії розмежування окремих видів ринкових структур та галузі їх ймовірного існування. Ознаки чистої конкуренції та особливості поведінки підприємств за умови її існування.

Ознаки монополії, основні причини виникнення монополії. Монополія та цінова дискримінація. Антимонопольне регулювання.

Ознаки олігополії.

Ознаки монополістичної конкуренції. Диференціація продукту та способи її поглиблення. Економічні наслідки існування монополістичної конкуренції.

10,11

Правила оптимальної поведінки підприємств на олігополістичному ринку. Ціноутворення при олігополії. Олігополія і економічна ефективність.

11

Зміст виробничої функції: залежність між витратами ресурсів та максимальним обсягом виробництва.

10

Поняття двофакторної виробничої функції. Функція Кобба – Дугласа. Графічна інтерпретація виробничої функції. Ефект від масштабу і виробнича функція.

11

Економічні витрати та їх складові: явні та неявні витрати. Зв'язок доходів та витрат. Валовий доход, або загальний виторг (TR). Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський та економічний прибуток.

Витрати підприємства і обсяги виробництва. Граничні витрати і закон спадної віддачі ресурсів.

10,11

Максимізації економічного прибутку фірми за умов чистої конкуренції.

Визначення максимального прибутку за порівняння загального виторгу (TR) та загальних витрат (TC).

Визначення максимального прибутку за порівняння граничного виторгу (MR) та граничних витрат (MC). Закон максимізації прибутку MC= MR.

Мінімізація збитків та повне банкрутство підприємства.

10,11

Суб’єкти національної економіки як цілого. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції. Їх визначеність, структурні елементи та графічна інтерпретація. Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги

Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів та основні причини економічних коливань. Криза у національній економіці.

11

Визначення обсягу ВВП за різними методами: за сумою доданих вартостей, за доходами, за витратами.

Національне споживання та національне заощадження.

Використання ВВП, інших показників для міжнародних порівнянь.

Номінальний та реальний ВВП: зміст і особливості розрахунку. Дефлятор ВВП як показник рівня цін.

11

Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. Оцінка рівня безробіття. Види безробіття. Повна зайнятість і природне безробіття. Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінка втрат від безробіття за законом Оукена. Засоби обмеження безробіття.

Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку. Оцінка рівня інфляції. Індекс цін та темп інфляції.

Види інфляції за ознаками темпу та очікування.

Інфляція попиту, витрат, грошей. Наслідки неочікуваної інфляції

Антиінфляційні заходи.

Зв'язок інфляції та безробіття. Модель кривої Філіпса.

11

Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти.

Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування. Податкові пільги.

Позитивні та негативні наслідки оподаткування. Об’єктивна межа оподаткування. Модель кривої Лафера. Інші (крім податків) надходження до державного бюджету. Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки. Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету. Державний борг.

Безпечна межа дефіциту державного бюджету та державного боргу.

11

Зміст грошової політики уряду: цілі та інструменти. Попит на гроші та пропозиція грошей. Регулювання урядом пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор.

Банківська система країни як об’єкт урядового регулювання. Роль Національного (центрального) банку у банківській системі країни. Комерційні банки та інші елементи банківської системи країни: зміст діяльності.

Урядова політика «дорогих» та «дешевих» грошей у регулюванні економіки.

11


Міжнародний поділ праці як передумова світової торгівлі.

Сучасний стан світової торгівлі: світові лідери і аутсайдери.

Пояснення причин торгівлі у теорії абсолютних та відносних переваг.

10, 11

Торговий баланс країни. Основні чинники експорту та імпорту.

Обмеження міжнародної торгівлі: основні причини та наслідки. Урядова політика протекціонізму та лібералізму. Форми торгівельних обмежень: тарифні та нетарифні.

Етапи розвитку СОТ як прояв лібералізації зовнішньої торгівлі. Основні вимоги до членів СОТ. Переваги та обмеження членства в СОТ.

Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції у Європейському Союзі (ЄС)

11

Елементи міжнародної валютної системи: міжнародна ліквідність, валютні ринки, механізми встановлення валютних курсів, міжнародні інститути валютного регулювання

Еволюція міжнародної валютної системи: система золотого стандарту, система золотовалютного стандарту, система регульованих плаваючих валютних курсів. Європейська валютна система у ХХІ ст.

Форми міжнародних грошей: СДР та Євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів.

11

Глобалізація як явище кінця ХХ ст. Об’єктивні причини глобалізації: посилення інтеграційних процесів та виникнення глобальних проблем.

Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами

Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації. Переваги глобалізації: використання сучасних технологій, урізноманітнення споживання, вища темпи економічного зростання. Основні загрози глобалізації: глобальні економічні (фінансові) кризи, втрата керованості національної економіки та національної ідентичності, підпорядкованість міжнародним кампаніям тощо. Способи протидії загрозам глобалізації

11

Олімпіада з економіки триває 4 астрономічні години. Завдання включають 30 тестових завдань. Два творчі завдання, три задачі. Тестові завдання складаються із двадцяти теоретичних і десяти розрахункових тестів. Розв’язання творчих завдань передбачає алгоритм можливої відповіді. Задачі повинні мати розв’язання з повним поясненням. Розв’язування завдань не передбачає використання калькуляторів.

Формат та регламент проведення

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки.

Вид роботи

Кількість балів

Час для виконання

1.Тестові завдання

30 тестів

20 тестів х 1 бал = 20 балів

10 тестів х 2 бали = 20 балів

Усього: 40 балів

60 хвилин

2. Творче завдання


1 завдання – 15 балів.

2 завдання – 10 балів.

Усього: 25 балів.

(не більше 45 хвилин)

3. Рішення задач

(три задачі)

1 задача – 10 балів

1 задача– 15 балів

1 задача – 20 балів

Усього: 45 балів

(не більше 2 годин)Л.А. Шкоденко, 0955553288Схожі:

Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 iconПолтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського надсилає рекомендації щодо проведення...
Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 iconПолтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського повідомляє, що з 15 по 25 грудня 2012...
Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 iconПолтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє лист Університету менеджменту...
Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 iconПолтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08
Керівникам органів управління освіти районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів
Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 iconПолтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08
Начальникам органів управління освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів, директорам внз І-ІІ р а., Пнтз, шкіл-інтернатів
Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 iconПолтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08
«Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти...
Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 iconПолтавська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08
М. В. Остроградського надсилає лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13. 08. 2012 року №1/9-568 «Про чинні...
Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 iconПолтавська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить щорічний конкурс «Вчитель – новатор», мета якого – опанування освітянами...
Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 iconУкраїна полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти І науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського надсилає лист Всеукраїнської дитячої...
Полтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. Остроградського вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08 iconУкраїна полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти І науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи