Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі icon

Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі
НазваМетодичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі
Сторінка3/3
Дата конвертації17.01.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3


Надаючи інформацію про звернення до фахівців психологічної служби важливо вказувати загальну кількість звернень з боку батьків, педагогів, дітей, інших зацікавлених осіб для проведення моніторингу проблем.

^ VІ. Соціально-психологічні дослідження, скринінги, моніторинги в області (тема, мета, цільова група, вибірка, представлення результатів).

Інформація про результати соціально-психологічних досліджень, скринінгів, моніторингів має бути обґрунтованою та переконливою, яка демонструє результативність роботи. Результат на зразок «Оформлені аналітичні довідки» викликає одразу питання «Хто з ними ознайомлений?», «Яка була реакція на документ?», «На яких заходах розглядалися результати досліджень», «Яким чином покращилась (або покращиться) ситуація у навчальному закладі після проведеного дослідження» тощо. Бажано, щоб за результатами соціально-психологічних досліджень, скринінгів були сформовані відповідні накази, проведені психолого-педагогічні консиліуми, прийняті конкретні управлінські рішення.

^ VІІ. Експериментально-дослідна робота працівників психологічної служби системи освіти.

До розділу «Експериментальна робота» вносити інформацію про експериментальну роботу, затверджену відповідними наказами, розпорядженнями, яка оформлена у відповідності до регулюючої бази МОН України.

^ VІІІ. Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм.

Таблиця 8

Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм


з/п

Назва програми / зміст пункту програми

Цільова група

^ Звіт про виконання

1.

Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940);

^ Джерело документа - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=940-2009-EF&p=1281030603960824

1.1

П.2 Інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров’я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, шкідливого впливу тютнового диму, а також переваги здорового способу життя

Батьки, вчителі, учні

Кількість підготовлених та поширених буклетів, листівок, матеріалів на наочних стендах, що розміщені в навчальних закладах про шкідливі речовини та інгредієнти тютюнових виробів, що виділяються з тютюновим димом під час їх куріння. Орієнтовно охоплено учнів (%);

Кількість запроваджених годин (охоплено учнів), факультативів з психології, на яких пропагується здоровий спосіб життя.

Поширення серед підлітків інформації про спеціалістів та їх місцезнаходження, які здійснюють лікування залежності від тютюну.

1.2

П. 5 Організація спостереження та збору відомостей стосовно поширеності вживання тютюнових виробів серед дітей та підлітків

Батьки, вчителі, учні

Кількість, теми проведених досліджень у навчальних закладах стосовно поширеності вживання тютюнових виробів серед дітей та підлітків, де розглянуті результати (наради, педради, аналітичні довідки) які прийняті управлінські рішення за їх результатами

2.

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);

^ Джерело документа - сайт Верховної Ради http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1065-17 )
П. 1.2 Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії

2.1

- забезпечити до 2010 року доступ до відповідної інформації та комплексу послуг для зменшення ризику інфікування ВІЛ, а також до лікування та догляду не менш як за 75 відсотками неповнолітніх дітей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах;

Широке коло громадськості


Кількість виступів у ЗМІ, на батьківських зборах, перед учнями, організація розміщення інформації учнями на стендах у навчальних закладах, перегляд відео фільмів та подальше обговорення з проблеми зменшення ризику інфікування ВІЛ (теми заходів, кількість охоплених учнів). Кількість актів за результатами обстеження житлово-побутових умов, звернень до відповідних структур та організацій щодо виявлення дітей, які опинилися в скрутних життєвих ситуаціях.

2.2

- щороку проводити в засобах масової інформації всеукраїнську інформаційну кампанію, спрямовану на формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей;


Учні, вчителі


Кількість виступів у ЗМІ, на батьківських зборах з проблеми формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, проведення тренінгів серед дітей та підлітків з проблеми.

2.3

- забезпечити до 2010 року інформування 100 відсотків дітей старшого шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД;

діти

Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з проблеми захисту себе від захворювання на ВІЛ/СНІД. Кількість охоплених дітей.

2.4

- щороку проводити в засобах масової інформації всеукраїнську інформаційну кампанію, спрямовану на формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків.

Громадськість

Кількість виступів, статей у ЗМІ з теми психологічних причин різного роду залежностей та наслідків наркотичної залежності. Висвітлення результатів відповідної тематики досліджень.
П. 4. Захист прав дітей різних категорій

2.5

4.1. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми
- підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;

батьки

Кількість проведених лекторіїв, тренінгів, виступів перед батьками зі зазначеної теми / охоплено осіб. Збільшення-зменшення сімей, які перебувають на обліку у центрах соціальних служб для сім’ї, молоді та дітей. Проведення превентивної роботи з старшокласниками щодо культури сімейних стосунків та формування сімейних цінностей.
- розроблення та впровадження системи підготовки дітей і молоді до сімейного життя та відповідального батьківства з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованої на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей в Україні.

старшокласники

Кількість запроваджених годин з психології, проведених тренінгів з проблеми готовності до створення сім’ї, відповідального батьківства, проведених групових та індивідуальних консультацій.

2.6

4.2. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей
- удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах;

Батьки, діти

Кількість оформлених документів до відповідних соціальних установ, обстежених сімей, участь у дорадчих органах, кількість виявлених сімей, які опинилися у складних ситуаціях.
- запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку, сприяння діяльності в родопомічних закладах консультаційних пунктів соціально-психологічної допомоги, центрів матері та дитини, для чого:


Батьки, діти


Участь у роботі ПМПК, роботі дорадчих органів, кількість виявлених сімей, які опинилися у складних ситуаціях, з метою запобігання ранньому сирітству.
- своєчасно виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, влаштовувати їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;
Кількість обстежених житлово-побутових умов учнів, актів, укладених за результатами, виявлених бездоглядних та безпритульних дітей
- встановлювати статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніш як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування;

Діти-сироти

Кількість оформлених документів до відповідних соціальних установ
- удосконалити процес реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їх сімей, для чого:

- упорядкувати до 2010 року систему обліку бездоглядних та безпритульних дітей (у відповідних організаціях незалежно від їх форм власності)

Бездоглядні, безпритульні діти

Привести у відповідність документацію соціальних педагогів навчальних закладів.

Розробка та запровадження корекційно-розвивальних програм для бездоглядних та безпритульних дітей та підлітків

2.7

П. 4.3. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
- забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування

Спостереження, скринінгові дослідження працівників психологічної служби щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
- створити умови для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до різних видів соціальних послуг.


Розробка та запровадження відповідних програм, спрямованих на формування готовності до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (кількістьпрограм, орієнтовно охоплено осіб).

2.8

П. 4.4. Захист дітей-інвалідів
надання допомоги і підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх соціального супроводу з метою самореалізації, для чого забезпечити надання:

- психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг до 2010 року не менш як 80 відсоткам, до 2016 року - усім дітям-інвалідам відповідно до потреби;

Діти-інваліди

Кількість наданих соціально-психологічних послуг дітям-інвалідам (конкретизувати послуги)

2.9

П. 4.6. Боротьба з використанням дитячої праці
- інформувати населення про ситуацію із застосуванням праці дітей в Україні через засоби масової інформації, а також на підприємствах, в установах та організаціях, навчальних закладах;


Батьки, учителі

Інформування батьків, учителів про найгірші форми дитячої праці, пропагування психологічних особливостей виховання працелюбства у дітей та залучення дітей до продуктивної загальнокорисної праці (кількість акцій, орієнтовно охоплено осіб).

2.10

П. 4.7. Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними підвищення ефективності профілактичної та роз'яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми;
- удосконалення процедур щодо виявлення дітей, які потерпіли від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними;

учні

Запровадження алгоритму дій працівника психологічної служби при виявленні жорстокого поводження з дитиною, ознайомлення працівників з критеріями наочних ознак насилля
- створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли від торгівлі ними, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;

учні

Запровадження корекційно-розвивальних програм, проведення індивідуальних, групових консультацій (кількість акцій, орієнтовно охоплено осіб).
- забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи. створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли від торгівлі ними, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;

учні

Розроблені та розміщені у загальнодоступному місці графіки проведення консультацій психологами, просвітницька, роз’яснювальна робота серед дітей та підлітків щодо поняття «насилля» та можливість отримати допомогу у випадку насилля
- забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи.

Батьки, учні

Роз’яснювальна робота з батьками та дітьми, підлітками (кількість акцій, орієнтовно охоплено осіб).

2.11

4.8. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення
запровадити у практику новітні методи та форми роботи з дітьми, схильними до правопорушень;

- підвищити рівень обізнаності дітей шкільного віку з правових питань;

учні

Запровадження освітніх програм, зокрема «рівний-рівному», «Шкільних служб порозуміння», проведення інформаційно-просвітницької роботи (назви програм, кількість охоплених навчальних закладів, учнів тощо)

3.

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI). Джерело - http://zakon.rada.gov.ua
I. Організаційні заходи

3.1

П. 5 Підготовка працівників з питань профілактики ВІЛ – інфекції і СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами

Працівники ПС

Кількість працівників, які підвищила кваліфікацію з проблеми формування здорового способу життя, тематика курсів
II. Профілактичні заходи

3.2

Запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді «Профілактики ВІЛ / СНІДу, забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів»

учні

Кількість запроваджених факультативів, частина охоплених учнів, результати моніторингу проблеми


3.3

Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

учні

Проведення розвивальної роботи по формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (кількість акцій, орієнтовно охоплено осіб).

4.

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41); http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=41-2009-%EF&p=1281030603960824

4.1

П.4 Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення всеукраїнських акцій, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів

Учні, студенти

Кількість молодих людей, охоплених психологічним супроводом профорієнтаційної роботи

4.2

Проведення виставок, засідань за круглим столом на тему «Вибір молоді – здоров’я»

Презентація на виставках, засіданнях за круглим столом інших акціях результатів досліджень з проблеми формування здорового способу життя молоді, інша участь у акціях

5.

Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016); (Джepeло документа - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1016-2007-%EF )

5.1

П. 2 Підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників

вчителі

Виступи на методичних об’єднаннях, педрадах, проведення просвітницької роботи серед учителів з питань психологічного супроводу обдарованості

5.2

П. 3 Виявлення обдарованої молоді, створення умов для її розвитку, забезпечення доступності позашкільної освіти учні, батьки, вчителі

Учні, батьки, вчителі

Запровадження алгоритму виявлення обдарованих учнів, просвітницька робота з батьками, вчителями щодо створення умов для їх розвитку

5.3

- утворення регіональних консультаційних пунктів для роботи з обдарованою молоддю

Запровадження пересувних консультативних пунктів (відповідні накази, графіки), кількість наданих консультацій з проблеми обдарованості

5.4

- розроблення системи поетапного виявлення обдарованих дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах

учні

Узагальнення досвіду, систематизація та розробка системи поетапного виявлення обдарованих дітей. Визначення критеріїв наочного виявлення обдарованості

5.5

- Створення банку даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення обдарованої молоді за віковими категоріями

ПП, СП

Створення у навчальних закладах банків даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення обдарованої молоді за віковими категоріями

5.6

- Збільшення кількості гуртків та інших творчих об’єднань у загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладах

учні

Кількість гуртків з психології з теми обдарованості

5.7

П. 4 Організація роботи з обдарованою молоддю у вищих навчальних закладах

Учні, студенти

Кількість підготовлених робіт на конкурс МАН, переможців у вищих навчальних закладах

5.8

П. 5 Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів

- Забезпечення навчальних закладів навчально-методичними матеріалами, необхідними для роботи з обдарованою молоддю

ПП, СП

Створення навчально-методичної бази (банк методик, тести у тому числі ел. варіанти, бланки, література, результати досліджень тощо)
П. 6 Кадрове забезпечення5.10

- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення, узагальнення передового досвіду з питання розвитку особистості
К-сть працівників, які підвищили кваліфікацію з проблеми обдарованість, проведених заходів по узагальненню та поширенню досвіду з даної проблеми

6.

Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849) Джepeло тексту http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1849-2006-%EF&p=1281030603960824 )

6.1

Розділ «Формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді»
6.1.1

Розроблення та видання інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо) для категорії 15-17 років

Учні, студенти

Створення банку інформаційних матеріалів для категорії 15-17 років, розробка та поширення їх серед учнів

6.1.2

Розроблення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків з питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. Видання відповідної літератури, створення радіопередач, телесеріалів, соціальної реклами, запровадження скриньок запитань – відповідей у навчальних закладах

учні

Розроблена система просвітницької роботи, яка базується на результатах дослідження та актуальності проблем у навчальному закладі. Кількість запроваджених практичними психологами скриньок «запитання-відповіді», кількість розроблених / поширених буклетів, плакатів, соціальної реклами щодо питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. Кількість виступів у ЗМІ з визначеної проблеми. Постійний моніторинг стану проблеми.

6.1.3

Розроблення та запровадження інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя

громадськість

Участь у запровадженні інформаційних кампаній для населення з питань здорового способу життя (підбір літератури, участь у конкурсах, висвітлення результатів досліджень тощо). Кількість фактів співпраці з громадськими організаціями та державними установами з питань здорового способу життя.

7.

Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623). Джepeло тексту - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=623-2006-%EF )

7.1

П. 4. Забезпечення своєчасного виявлення, обліку, проведення соціального інспектування та супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги сім'ям з дітьми, зокрема сприяння працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги.

Державні організації, установи, батьки

Участь у запровадженні механізмів виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім'ях

7.2

П. 5. Розроблення і запровадження:

соціальних технологій роботи з біологічними батьками, які не виконують виховних функцій, з метою усунення факторів, наявність яких унеможливлює утримання дітей в сім'ї.

Кількість фактів співпраці соціальних педагогів з організаціями та установами по запровадженню технологій роботи з батьками, які не виконують виховних функцій та їх результат, наявність у навчальному закладі банків даних відповідних установ (організацій)

7.3

П. 12. Створення системи інформування підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, служб у справах дітей, органів управління освітою про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування.

Заходи щодо створення відповідної системи інформування підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, служб у справах дітей, органів управління освітою, кількість фактів інформування таких підрозділів про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування.

7.4

П. 17. Проведення семінарів і нарад працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом.

Участь у проведенні семінарів і нарад працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом, висвітлення психологічних аспектів запобіганню бездоглядності


Література:


 1. Про звітність психологічних служб : лист ПОІППО від 12.05.2010 № 580 .

 2. Про підготовку звіту щодо діяльності психологічної служби системи освіти за 2009-2010 навчальний рік : лист МОН України від 13.04.2010 № 1/9-257 .

 3. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України : лист МОН України від 27.08.2000 р. № 1/9-352

 4. Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України : наказ МОН України від 28.12.2006 № 864.

 5. Про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2010-2011 навчальному році : лист МОН від 30.07.2010 № 1/9-516 .

 6. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України : наказ МОН України від 19.06.2008 № 554 .

 7. Муліка К. М. Методичні та правові акценти психологічної служби освіти : [методичний посібник] / Автор-укладач Катерина Муліка. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 191 с.

 8. Новак О. О. Збірник документів психологічної служби системи освіти Полтавської області (2003-2004 р.р.) : [збірник документів] / За ред. О. О. Новака. – Полтава : ПОІППО, 2005 – 120 с.

 9. Сухенко Я. В. Організаційно-методичний супровід діяльності фахівців психологічної служби : [інформаційно-методичний збірник] / Автор-укладач Сухенко Я. В. – Полтава : ПОІППО, 2009 – 112 с.

 10. До 2002 года — "Рынок капитала // " Управление компанией". — 2002 г. — №5.

 11. http://www.pippkro.ru/334/psikholog-v-obrazovanii

 12. http://psy.1september.ru/article.php?ID=200502209

 13. www.pitchenko.ru* Додатки 5–8 до листа МОН від 27.08.2000 р. № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» (щодо інформації про психологічну службу та діяльність регіональних центрів (методистів практичної психології і соціальної роботи, чисельність, освітній, кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби)) є такими, що втратили чинність у зв’язку із встановленням нових нормативів чисельності працівників психологічної служби навчальних закладів (2009 рік) та оформлення статистичних даних у формі електронної програми, яка надсилається Українським науково-методичним центром на місця.
Ректор
В.В.Зелюк


1   2   3Схожі:

Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі iconМетодичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2013/2014 навчальному році. Просимо довести їх до відома керівників навчальних закладів та педагогічних працівників
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2013/2014 навчальному...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі iconНаказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби
«Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України», від 05. 03....
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі iconДля практичних психологів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту у Листі від 19. 0712 №1/9-517 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби»
Методичні рекомендації щодо створення психолого-педагогічних умов для розвитку особистості молодшого школяра з урахуванням вимог...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі iconМетодичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом
Наказ мон від 20. 04. 2001 №330), Листом мон про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі iconДля практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 навчальному році, перелік рекомендованої літератури та фахових видань
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі iconДля практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 навчальному році, перелік рекомендованої літератури та фахових видань
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі iconМетодичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом Колесова І. А методист районного
Наказ мон від 20. 04. 2001 №330), Листом мон про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі iconКатеринопільська районна державна адміністрація відділ освіти
Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі iconМетодичні рекомендації відділу практичної психології та соціальної роботи управління освіти Миколаївської міської ради щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012-2013 н р
Миколаївської міської ради щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012-2013 н р
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації (додаток) для ознайомлення та використання в роботі iconДля практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 навчальному році, перелік рекомендованої літератури та фахових видань
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи