Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 icon

Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011
Скачати 227.48 Kb.
НазваПравила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011
Дата конвертації21.01.2013
Розмір227.48 Kb.
ТипПравила прийому


Погоджено


___ _____________ 2011 р.


Директор департаменту вищої

освіти


_________________Я. Я. Болюбаш

(підпис)

Затверджено


___ _______________2011 р.


Директор


Паржицький В.В.


_____________________________

(підпис)ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до АРТЕМІВСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА

імені ІВАНА КАРАБИЦЯ

на 2012 рік


Артемівськ – 2011


Правила прийому до Артемівського музичного училища

ім. І. Карабиця в 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Артемівському музичному училищі ім. І. Карабиця (далі АМУ ім. І. Карабиця) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ №552901 від 11.11.2010 року. Строк дії ліцензії до 01.07.2015 року (рішення Державної акредитаційної комісії України від 26.05.2010 року, протокол №83 «Про визнання акредитованим Артемівське музичне училище ім. І. Карабиця з напряму 0202 «Мистецтво» спеціальність 5.020205 (5.02020401) «Музичне мистецтво». Наказ МОН України від 29.06.2010 року №1784-л).


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Артемівського музичного училища ім. І. Карабиця (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

  1. Вищий навчальний заклад Артемівське музичне училище ім. І. Карабиця оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст», напрямом 0202 «Мистецтво» спеціальність 5.02020401 «Музичне мистецтво» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу 100 осіб (додаток 1).

  2. До АМУ ім. І. Карабиця приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до АМУ ім. І. Карабиця здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу надання місць у гуртожитку гарантовано з виконанням санітарних норм мешкання у відповідності до нормативних документів, що регламентують дане питання. Мешкання вступників – у спеціально відведених кімнатах гуртожитку АМУ ім. І. Карабиця за адресою: м. Артемівськ, вул. Червоноармійська, 46а на умовах подобової оплати не більш ніж 10 грн. на добу.ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. АМУ ім. І. Карабиця здійснює прийом студентів на ІІ курс у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі АМУ ім. І. Карабиця здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Порядок роботи приймальної комісії з 01 листопада 2011 року по 01 липня 2012 року щоденно (крім суботи та неділі) з 9.00 до 12.00.

З 01 липня по 25 серпня 2012 року щоденно з 9.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00. Неділя – вихідний.

05 серпня (неділя) з 9.00 до 15.00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 години

5 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 05 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення - 25 серпня

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до АМУ ім. І. Карабиця (далі — заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з предмету «Українська мова та література», за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією АМУ ім. І. Карабиця, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у АМУ ім. І. Карабиця.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на участь в творчому конкурсі в АМУ ім. І. Карабиця:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступного екзамену з конкурсного предмету в АМУ ім. І. Карабиця.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступного екзамену з конкурсного предмету в АМУ ім. І. Карабиця.

5.11. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються.

5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.15. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.


VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія АМУ ім. І. Карабиця допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти (на ІІ курс навчання), які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з предмету «Українська мова та література» (див. додаток 2).

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті становить не менше 124.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів з предмету «Українська мова та література», творчого конкурсу та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3 цих Правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з предмету «Українська мова та література» та творчого конкурсу (додаток 2).

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного випробування з предмету «Українська мова» та творчого конкурсу (додаток 2).

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчого конкурсу, вступного екзамену, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів та творчого конкурсу для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 12 - бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу.

6.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 - бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу.

6.8. Програми творчих конкурсів («Програмні вимоги з фахових вступних випробувань» з предметів «Фах» та «Сольфеджіо та музична грамота») розробляються і затверджуються АМУ ім. І. Карабиця не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. «Програмні вимоги з фахових вступних випробувань» оприлюднюються на веб-сайті АМУ ім. І. Карабиця

6.9. Творчий конкурс складається з двох етапів: вступних випробувань з предметів «Фах» та «Сольфеджіо та музична грамота».

6.9.1. При проведенні вступного випробування з предмету «Фах» вступник має виконати програму, що передбачена «Програмними вимогами з фахових вступних випробувань».

Виконання програми оцінюється для вступників на І курс навчання на основі базової загальної середньої освіти за 12-ти бальною шкалою та для вступників на ІІ курс навчання на основі повної загальної середньої освіти за 100-бальною шкалою.

Вступники, що отримали незадовільну оцінку з вступного випробування з предмету «Фах» (нижче ніж 4 бали для вступників на основі загальної середньої освіти та нижче ніж 124 бали для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для участі в подальшому складанні творчого конкурсу не допускаються.

6.9.2. Вступне випробування з предмету «Сольфеджіо та музична грамота» складається з двох частин: написання музичного диктанту та усна відповідь, кожна з котрих оцінюється окремо. Загальний результат обчислюється як середній бал суми оцінок обох частин, що входить до конкурсної суми балів.

При одержанні незадовільної оцінки з письмової частини вступного випробування з предмету «Сольфеджіо та музична грамота» вступник допускається до здачі усної частини цього предмету.

Вступники, що отримали загальну незадовільну оцінку з вступного випробування з предмету «Сольфеджіо та музична грамота» (нижче ніж 4 бали на основі базової загальної середньої освіти та нижче ніж 124 бали для вступників на основі повної загальної середньої освіти) до участі в конкурсному відборі не допускаються.

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів розглядає апеляційна комісія АМУ ім. І. Карабиця. Порядок подання апеляції:

Апеляція повинна подаватись в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції надані пізніше, комісією не розглядаються.

Апеляція має бути написана на державній мові окрім випадків вживання професійної термінології. Апеляції, написані на інших мовах до розгляду не приймаються.

Апеляція має містити адресу звернення (в апеляційну комісію АМУ ім. І. Карабиця), суть питання, дату написання, та підпис особи, що надає апеляцію (з розшифровкою).

Дата прийняття апеляції фіксується у верхньому правому куті головою приймальної комісії або відповідальним секретарем приймальної комісії і має бути завірена їхнім підписом.

Відмова у прийомі апеляції, наданої у відповідності до цього Положення не допускається.

6.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, встановлено вступний екзамен з російської мови та літератури.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до вищого навчального закладу АМУ ім. І. Карабиця

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до АМУ ім. І. Карабиця на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування поза конкурсом

8.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за напрямом «Мистецтво» спеціальністю «Музичне мистецтво», відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

8.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 8.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією АМУ ім. І. Карабиця і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 8.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


ІX. Право на першочергове зарахування

9.1. Право на першочергове зарахування до АМУ ім. І. Карабиця мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

9.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 9.1 цих Правил.


X. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

10.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

10.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

10.3. У межах кожної зазначеної в пункті 10.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

10.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність права на першочергове зарахування.

10.5. Рейтинговий список вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Цей список оновлюється при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XI. Надання рекомендацій для зарахування


11.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення.

11.2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

11.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

XІI. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


12.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 13.1, 13.2 розділу XІІІ цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії АМУ ім. І. Карабиця.

12.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

12.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

XІІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування


13.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія АМУ ім. І. Карабиця здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку.

13.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

13.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XI цих правил.

XІV. Наказ про зарахування


14.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

14.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

14.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4 розділу XVIІ цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

XV. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України


15.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в АМУ ім. І. Карабиця здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

15.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до АМУ ім. І. Карабиця користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

15.3. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до АМУ ім. І. Карабиця за вступними екзаменами, передбаченими даними правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

15.4. Строки прийому заяв і документів від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах співпадають зі строками, вказаними в розділі IV п. 4.2. даних Правил прийому.

15.4.1. Зарахування іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах проводиться в порядку, що вказаний в розділі IV п. 4.2. даних Правил прийому.

XVI. Додаткове зарахування до АМУ ім. І. Карабиця та зберігання робіт вступників


16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та успішно склали вступні випробування, що проводило АМУ ім. І. Карабиця і не пройшли за конкурсом на навчання.

16.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

17.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

17.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Схожі:

Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 iconПравила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому
Державної акредитаційної комісії України від 26. 05. 2010 року, протокол №83 «Про визнання акредитованим Артемівське музичне училище...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 iconІсторія артемівського музичного училища
Звернення А. Д. Мерейнес до Губернатора Єкатеринославської губернії про відкриття музичних курсів
Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 iconАртемівське музичне училище ім. І. Карабиця
Приймальною комісією аму ім.І. Карабиця (з урахуванням пільг абітурієнтів та в розрізі за спеціалізаціями), для зарахування на І...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 iconПравила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік
Провадження освітньої діяльності у Львівському державному музичному училищі ім. С. П. Людкевича здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 iconДодаток 12 до Правил прийому до лду бжд в 2013 році Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища
Правила визначають умови прийому, порядок відбору та проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 iconАдреса конкурсу: Артемівське музичне училище імені Івана Карабиця вул. Лермонтова,12
Конкурс відбудеться з 27 по 29 квітня 2010 року в Артемівському музичному училищі
Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 iconУмови прийому до житомирського вищого професійного училища-інтернату житомирської обласної ради на 2010-2011 навчальний рік
До вищого професійного училища-інтернату приймаються юнаки та дівчата віком від 15 до 35 років, що мають інвалідність ІІІ чи ІІ груп,...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 iconПравила прийому до Львівського державного училища культури і мистецтв у 2012 році Львів 2011
Провадження освітньої діяльності у Львівському державному училищі культури І мистецтв здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011 iconПравила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького здійснюється відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи