Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому icon

Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому
Скачати 210.64 Kb.
НазваПравила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому
Дата конвертації06.03.2013
Розмір210.64 Kb.
ТипПравила прийому


Погоджено


___ _____________ 2010 р.


Директор департаменту вищої освіти


_________________Я.Я. БолюбашЗатверджено


___ _______________2010 р.


Директор


________________ В.В. Паржицький

Правила прийому

до АРТЕМІВСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА

імені Івана Карабиця на 2011 рік


Правила прийому

до АРТЕМІВСЬКОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА

імені Івана Карабиця на 2011 рік


Провадження освітньої діяльності у Артемівському музичному училищі ім. І. Карабиця (далі АМУ ім. І. Карабиця) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ №552901 від 11.11.2010 року. Строк дії ліцензії до 01.07.2015 року (витяг з рішення Державної акредитаційної комісії України від 26.05.2010 року, протокол №83 «Про визнання акредитованим Артемівське музичне училище ім. І. Карабиця з напряму 0202 «Мистецтво» спеціальність 5.020205 (5.02020401) «Музичне мистецтво». Наказ МОН України від 29.06.2010 року №1784-л).


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Артемівського музичного училища ім. І. Карабиця (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.


І. Загальні положення


  1. Вищий навчальний заклад АМУ ім. І. Карабиця оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» спеціальність 5.020205 (5.02020401) «Музичне мистецтво» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу 100 осіб .

  2. До АМУ ім. І. Карабиця приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах та виявили бажання здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».

  3. Прийом до АМУ ім. І. Карабиця здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу надання місць у гуртожитку гарантовано з виконанням санітарних норм мешкання у відповідності до нормативних документів, що регламентують дане питання. Мешкання вступників – у спеціально відведених кімнатах гуртожитку АМУ ім. І. Карабиця за адресою: м. Артемівськ, вул. Червоноармійська, 46а на умовах подобової оплати не більш ніж 10 грн. на добу.ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. АМУ ім. І. Карабиця здійснює прийом студентів на другий курс навчання за умови наявності у вступника повної загальної середньої освіти в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у АМУ ім. І. Карабиця здійснюється:

за рахунок витрат місцевого бюджету за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчанн


4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени

22 липня 2011 року

Строки проведення вступних екзаменів

23 – 31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - 03 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення - 25 серпня


4.2. АМУ ім. І. Карабиця проводить прийом заяв і документів, творчий конкурс, вступний екзамен, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти в такі строки:

початок прийому заяв та документів 01 липня 2011 року;

закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2011 року;

строки проведення вступного екзамену з предмету «Українська мова» (для вступників на основі базової загальної середньої освіти) та творчого конкурсу з 23 по 31 липня 2011 року;

термін оприлюднення рейтингового списку вступників 01 серпня 2011 року;

термін зарахування вступників за державним замовленням – 03 серпня 2011 року.

4.3. Приймальна комісія працює: з 03 листопада 2010 по 01 липня 2011 року щоденно (крім суботи та неділі) з 9.00 до 12.00.

З 01 липня по 25 серпня 2011 року щоденно з 9.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00, субота з 9.00 до 14.00. Неділя – вихідний.


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу


5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до АМУ ім. І. Карабиця, у якій вказують спеціальність.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Подача заяви та документів в АМУ ім. І. Карабиця фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з предметів історія України, українська мова та література;

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з предмету «Українська мова та література», за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи (за бажанням вступника) або їх копії подаються у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в АМУ ім. І. Карабиця .

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання вступного екзамену в АМУ ім. І. Карабиця:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у відповідності п.5.5. даних Правил.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у відповідності п.5.5. даних Правил.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються.

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до АМУ ім. І. Карабиця.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до АМУ ім. І. Карабиця (на ІІ курс навчання) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році (або у 2008, 2009 та 2010 роках), з предмету «Українська мова та література» (згідно додатку 2). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів складає не менше 124.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікату з предмету «Українська мова та література», творчого конкурсу та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчого конкурсу, вступного екзамену з предмету «Українська мова» (диктант) та середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.4. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою.

6.5. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою.

6.6. «Програмні вимоги з фахових вступних випробувань» з предметів «Фах» та «Сольфеджіо та музична грамота» в рамках творчого конкурсу для проведення вступних іспитів в АМУ ім. І. Карабиця на 2011 рік розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення завдань, що виходять за межі зазначених програм. «Програмні вимоги з фахових вступних випробувань» оприлюднюються на веб-сайті АМУ ім. І. Карабиця.

6.7. Творчий конкурс є обов’язковим для всіх категорій вступників.

Творчий конкурс складається з вступних випробувань з предметів «Фах», «Сольфеджіо та музична грамота».

6.8. При проведенні вступного випробування з предмету «Фах» вступник має виконати програму, що передбачена «Програмними вимогами з фахових вступних випробувань».

Виконання програми оцінюється за 100-бальною шкалою для вступників на ІІ курс навчання на основі повної загальної середньої освіти та за 12-ти бальною шкалою для вступників на І курс навчання на основі базової загальної середньої освіти.

6.9. Вступники, що отримали незадовільну оцінку з вступного випробування з предмету «Фах» (нижче ніж 124 бали для вступників на основі повної загальної середньої освіти та нижче ніж 4 бали для вступників на основі загальної середньої освіти) для участі в подальшому складанні творчого конкурсу не допускаються.

6.10. При проведенні вступного випробування з предмету «Сольфеджіо та музична грамота» усна відповідь та написання музичного диктанту оцінюються окремо, а потім обчислюється середній бал, що входить до конкурсної суми балів. Одержання незадовільної оцінки з письмової частини вступного випробування з предмету «Сольфеджіо та музична грамота» не є приводом до недопуску вступника до здачі усної частини цього предмету.

Вступники, що отримали загальну незадовільну оцінку з вступного випробування з предмету «Сольфеджіо та музична грамота» (нижче ніж 124 бали для вступників на основі повної загальної середньої освіти та нижче ніж 4 бали на основі базової загальної середньої освіти) до участі в конкурсному відборі не допускаються.

6.11. Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за вступні випробування з предметів «Фах» та «Сольфеджіо та музична грамота» і вносяться до екзаменаційного листа вступника.

6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.13. Апеляції на результати вступних екзаменів розглядає апеляційна комісія АМУ ім. І. Карабиця. Порядок подання апеляції:

1. Апеляція повинна подаватись в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції надані пізніше, комісією не розглядаються.

2. Апеляція має бути написана на державній мові окрім випадків вживання професійної термінології. Апеляції, написані на інших мовах до розгляду не приймаються.

3. Апеляція має містити адресу звернення (в апеляційну комісію АМУ ім. І. Карабиця), суть питання, дату написання, та підпис особи, що надає апеляцію (з розшифровкою).

4. Дата прийняття апеляції фіксується у верхньому правому куті головою приймальної комісії або відповідальним секретарем приймальної комісії і має бути завірена їхнім підписом.

5. Відмова у прийомі апеляції, наданої у відповідності до цього Положення не допускається.


VII. Цільовий прийом до АМУ ім. І. Карабиця


7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців.

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою


8.1. За результатами співбесіди зараховуються до АМУ ім. І. Карабиця на ІІ курс навчання особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не менше 124.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


9.1. Враховуючи відсутність переліку, що визначений Міністерством освіти і науки України Всеукраїнським та Міжнародних олімпіад, що надавали б право вступникам на напрям підготовки «Мистецтво», спеціальність «Музичне мистецтво» на вступ поза конкурсом, вступники на базі повної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів, приймають участь у вступних випробуваннях за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня. Вступники на основі базової середньої освіти приймають участь у вступних випробуваннях на загальних підставах, в порядку, що передбачений даними Правилами прийому.


^ X. Зарахування поза конкурсом


10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за напрямом «Мистецтво» спеціальністю «Музичне мистецтво», відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлю не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування


11.1. Право на першочергове зарахування до АМУ ім. І. Карабиця мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
^

XIII. Надання рекомендацій для зарахування


13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії АМУ ім. І. Карабиця.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до АМУ ім. І. Карабиця.

^

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії АМУ ім. І. Карабиця.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

^

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб – до 25 серпня.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.
^

XVI. Наказ про зарахування


16.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті АМУ ім. І. Карабиця.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті вигляді до Українського центру оцінювання якості освіти.
^

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України


17.1. Підготовка осіб без громадянства в АМУ ім. І. Карабиця здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.1994 року №112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.1994 №271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями республіки Молдова» та від 05.08.1998 року №1238 «Про затвердження положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

17.2. Особи без громадянства, які постійно проживають в України, а також яким надано статус біженця в Україні приймаються до АМУ ім. І. Карабиця у порядку передбаченому для громадян України.
^

XVIII. Додаткове зарахування до АМУ ім. І. Карабиця та зберігання робіт вступників


18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з АМУ ім. І. Карабиця. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та успішно склали вступні випробування, що проводило АМУ ім. І. Карабиця, і не пройшли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступному екзамені та творчому конкурсі, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
^

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до АМУ ім. І. Карабиця


19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Представник ЗМІ, що бажає бути присутнім на вступному екзамені подає письмову заяву на ім’я директора до приймальної комісії не пізніше ніж 1 доба до початку екзамена. Такому представникові надається перепустка на відповідний вступни й іспит, що завірена особистим підписом директора та печаткою АМУ ім. І. Карабиця.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.
Схожі:

Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому iconПравила прийому до артемівського музичного училища імені івана карабиця на 2012 рік Артемівськ 2011
Державної акредитаційної комісії України від 26. 05. 2010 року, протокол №83 «Про визнання акредитованим Артемівське музичне училище...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому iconДодаток 12 до Правил прийому до лду бжд в 2013 році Правила прийому та відбору на навчання до Вінницького вищого професійного училища
Правила визначають умови прийому, порядок відбору та проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому iconПравила прийому до Львівського державного музичного училища ім. С. П. Людкевича на 2010-2011 навчальний рік
Провадження освітньої діяльності у Львівському державному музичному училищі ім. С. П. Людкевича здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому iconШановні абітурієнти!
Правилах прийому на 2010 р. Правила прийому мають бути розміщені в приймальних комісіях, на сайтах вищих навчальних закладів, у засобах...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому iconІсторія артемівського музичного училища
Звернення А. Д. Мерейнес до Губернатора Єкатеринославської губернії про відкриття музичних курсів
Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому iconАртемівське музичне училище ім. І. Карабиця
Приймальною комісією аму ім.І. Карабиця (з урахуванням пільг абітурієнтів та в розрізі за спеціалізаціями), для зарахування на І...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому iconСпеціалістів І магістрів
Це положення регламентує порядок прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» (надалі Університет) за...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому iconПравила прийому до вищих навчальних закладів у 2012 році ( ) і
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту затвердило правила прийому до вищих навчальних закладів у 2012 році (наказ №1179 від...
Правила прийому до артемівського музичного училища імені Івана Карабиця на 2011 рік Правила прийому iconПравила прийому керівником відвідувачів. Правила для відвідувачів
Ефективність документа: об’єктивність, ясність, точність, лаконічність, свобода від суперечностей, переконливість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи