План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік icon

План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік
Скачати 224.74 Kb.
НазваПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік
Дата конвертації24.12.2012
Розмір224.74 Kb.
ТипПлан


ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Методист Гадяцького Директор Гадяцького науково-методичного центру науково-методичного центру

_______________С.М.Майборода _____________Т.Ю.Смірнова

«_____» __________________ 2011 р. «____» _____________2011 р.


ПЛАН РОБОТИ

районного методичного об’єднання

вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування

на 2011/2012 навчальний рік


Оніщенко Н.Т. голова районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування

ВСТУП

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗА 2010/2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


У загальноосвітніх навчальних закладах району в 2010/2011 навчальному році історію викладало 62 вчителі, з них 23 (37,1 %) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 26 (41,9 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 6 (9,7 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 7 (11,3 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Звання «вчитель-методист» мають 8 педагогічних працівників (12,9 %), «старший вчитель» – 4 (6,5 %). Серед вчителів-предметників 9,7 % – молоді спеціалісти; 12,9 % – вчителі пенсійного віку.

Аналіз діяльності районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2010/2011 н. р. засвідчує, що основною метою діяльності РМО було: залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи педагогів-предметників, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи. Визначення змісту, форм і методів роботи районного методичного об’єднання залежить від конкретних умов роботи кожного навчального закладу та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей вчителів. Процес планування роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування здійснювалося на діагностичній основі, що дає можливість визначити проблемні місця в професійній та фаховій діяльності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, побачити шляхи удосконалення форм і методів роботи із педагогами, обрати тематику навчально-методичної проблеми, спланувати індивідуальну роботу з кожним із педагогів.

З метою реалізації науково-методичної проблеми освітніх закладів району на 2011/2012 навчальний рік «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого навчання та виховання», яка реалізуватиметься за такими напрямки:

 1. Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом

упровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

 1. Реалізація здоров’язберігаючих технологій;

3. Формування моделі випускника: лідера, освіченої конкурентно-спроможної особистості;

визначено методичну проблему районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування є – «Через інноваційну діяльність до розвитку критичного мислення учнів (Набуття вмінь роботи над історичними документами. Проблемно-пошуковий метод)».

Протягом навчального року вчителі приділяли велику увагу самоосвіті з метою теоретичного поглиблення знань освітянських технологій та практичного застосування в роботі. На засіданнях районного методичного об’єднання (далі РМО) були проведені науково-методичні обговорення з питань навчально-методичного забезпечення вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін і впровадження передових педагогічних технологій.

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії та правознавства у 2010/2012 н. р. вивчено в Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки, Петрівсько-Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Е.Пігіди, Краснознаменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Рашівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Березоволуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Соснівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Хитцівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів, проведених письмових контрольних робіт з історії України та правознавства за завданнями відділу освіти райдержадміністрації, підсумкових контрольних робіт з історії України за завданнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, усного опитування учнів, результатів І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства, конкурсів, вивчення шкільної документації свідчать, що вчителі історії та правознавства обізнані з навчальними програмами, листами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України з питань викладання історії і основ правознавства у 2010/2011 н. р., критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371, вимогами до державної підсумкової атестації, іншими нормативно-правовими документами, мають належну науково-теоретичну підготовку, володіють сучасною методикою викладання навчальних предметів, вдумливо і науково організують навчально-виховний процес, працюють над підвищенням рівня навченості школярів, стимулюють інтерес учнів до предметів, формують у них національну свідомість, загальнолюдські моральні якості, поглиблюють знання про історичне минуле держави, народні традиції та звичаї, розкривають особливості формування українського етносу, застосовують різноманітні форми і методи навчання, використовують цікавий додатковий матеріал з доступним, зрозумілим і захоплюючим викладом.

Календарне планування, в навчальних закладах які перевірялися, складено на основі програми «Історія України. Всесвітня історія. 5-11 класи», «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів ЗНЗ, «Правознавство» для 10-х класів ЗНЗ (рівень стандарту/академічний рівень) котрі розміщені на сайті МОНМС України. Для учнів 11 класу – програми «Історія України. Всесвітня історія. 5-11 класи» (Київ, «Шкільний світ», 2001р.).

Учителі історії і правознавства Бірченко О.П., Нагорна О.П. (П-Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Е.Пігіди), Войтенко О.М. (Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки) Зубко Л.М. (Хитцівська ЗОШ І-ІІ ст.) завжди в пошуках нових нетрадиційних форм і методів навчання, спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів, враховують особливості засвоєння історичного матеріалу, розвивають мислення, вчать оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки при аналізі та оцінці історичних фактів і подій; широко використовують на уроках документи, ілюстрації, тестові, хронологічні таблиці, довідковий матеріал, витяги з монографій. Як результат, при усному опитуванні, виконанні письмових контрольних робіт їх учні показали високий і достатній рівень знань з історії України, всесвітньої історії та основ правознавства, що становить більше 75 %.

З метою залучення шкільної молоді до національної культурної спадщини, популяризації краєзнавчих досліджень, активізації дослідницької і наукової діяльності краєзнавчого характеру, на виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 19.12.2002 № 613 «Про введення в області у варіативну складову курсу «Історія Полтавщини» та створення регіональних підручників та посібників» у 25 з 33 загальноосвітніх навчальних закладів до варіативної складової навчального плану введено курс «Історія Полтавщини».

Контрольними замірами знань у 2010/2011 навчальному році було охоплено 1797 учнів 5-11 класів. Високий рівень знань показали 334 учні (18,6 %), достатній – 834 учні (46,4 %) відсотка), середній – 542 учні (30,2 %), початковий – 67 учнів (3,7 %), якість знань склала в середньому 65 %.

Якісний аналіз письмових робіт показав, що учні:

 1. Не зовсім добре вміють системно і послідовно викладати набуті знання,

частими є помилки щодо знання учнями хронологічних рамок подій;

 1. Недостатньо добре володіють картографічними знаннями;

 2. Надзвичайно обережно висловлюють свою думку по відношенню до того

чи іншого історичного факту;

 1. Не досить компетентно і цілеспрямовано орієнтуються в інформаційному

та комунікативному просторі;

 1. Мають низький рівень грамотності і мовної культури.

Проте підвищився інтерес і результати діяльності вчителів історії та правознавства з обдарованими дітьми. Особливу увагу до роботи з цією категорією учнів виявляють вчителі їхні учні беруть участь і стають переможцями та призерами районних, обласних етапів Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства, займаються у територіальному відділенні МАН, здійснюють наукові дослідження. У 2010/2011 навчальному році в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства взяли участь 99 учнів, 31 з яких стали переможцями та призерами. Особливо слід відмітити вчителів історії та правознавства, які підготували двох і більше переможців (призерів) районного етапу Всеукраїнських олімпіад – це Нагорна О.П., Бірченко О.П. (П-Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Е.Пігіди), Петренко А.Я. (Розбишівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Голубенко Л.М. (Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 4), Оніщенко Н.Т. (Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова).

У 2011 році призерами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства стали: учень 11 класу Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Василенко Богдан, ІІ місце (учитель Петренко А.Я.); учень 11 класу Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу М.Е.Пігіди Баришніков Олександр, ІІ місце (учитель Нагорна О.П.); учень 10 класу Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу М.Е.Пігіди Півовар Вадим, ІІІ місце (учитель Нагорна О.П.); учениця 10 класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 Житченко Юлія, ІІІ місце (учитель Голубенко Л.М.); учень 10 класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 Недвига Андрій, ІІІ місце (учитель Голубенко Л.М.).

Призером (ІІІ місце) ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України став учень 11 класу Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая Маслов Дмитро у секції історичного краєзнавства (науковий керівник Чайка І.Ф.).

170 учнів 5-11 класів 9 загальноосвітніх навчальних закладів району брали участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі юних істориків «Лелека», де отримали 25 дипломів І ступеня, 24 дипломів ІІ ступеня, 26 дипломів ІІІ ступеня. Найкращі результати показали учні: Сарської СШ І-ІІІ ст. де всі 16 учнів, які брали участь у Конкурсі, отримали дипломи І-ІІІ ступенів, 9 з яких (56,3 %) І ступеня «Золотий лелека» (учитель Майборода С.М.), Кишівської ЗОШ І-ІІІ ст. – всі 5 учнів, які брали участь у Конкурсі, отримали дипломи І-ІІІ ступенів, 1 з яких (20 %) – «Золотий лелека» (учитель Голоуз А.С.); Сватківської ЗОШ І-ІІІ ст. – 12 учні з 13 отримали призові результати, 2 з яких (15,4 %) – дипломи І ступеня (учитель Будник К.Д.).

У 2010/2011 навчальному році відділом освіти райдержадміністрації та Гадяцьким науково-методичним центром започатковано проведення районного учнівського конкурсу знавців історії імені Михайла Драгоманова. Конкурс проведено відповідно до Положення про проведення районного учнівського конкурсу знавців історії імені Михайла Драгоманова, затвердженого наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 22.02.2011 № 102, зареєстрованого Гадяцьким районним управлінням юстиції 24.02.2011 № 08/208, з метою виховання в учнівської молоді любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, бажання пізнавати і вивчати історико-культурні надбання нашого народу. Темами районного учнівського конкурсу в 2010/2011 навчальному році були теми, присвячені Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. – «Подвиг народу безсмертний» для учнів 5-8 класів, «Втеча з пекла» («Побег из ада») для учнів 9-11 класів.

У І (шкільному) етапі Конкурсу взяло участь 638 учнів 17 загальноосвітніх навчальних закладів, а в ІІ (районному) етапі – 100 учнів 16 загальноосвітніх навчальних закладів.

Рішенням журі ІІ етапу Конкурсу визначено 26 призових місць, що становить 26 % від загальної кількості учасників.

Лідерами у цих інтелектуальних змаганнях є учні Петрівсько-Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Е.Пігіди, Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4, Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки, Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату ім. Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради, Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 3, Розбишівської ЗОШ І-ІІІ ст., Сватківської ЗОШ І-ІІІ ст., Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова, Великобудищанської СШ І-ІІІ ст., Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст., Ручківської ЗОШ І-ІІ ст., Березоволуцької ЗОШ І-ІІІ ст.

Велику кількість дітей було залучено до участі в Конкурсі також у Книшівській ЗОШ І-ІІІ ст., Лютенській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, Сарській СШ І-ІІІ ст., Качанівській ЗОШ І-ІІ ст.

У районному етапі обласної туристсько-краєзнавчої експедиції учнівської та студентської молоді «Пізнай свою країну» взяли участь 26 навчальних закладів, які подали 32 звіти по всіх 9 рекомендованих напрямках досліджень.

Змістовним і практичним спрямуванням, послідовністю прищеплення учням навичок туристсько-краєзнавчих досліджень відзначаються звіти дитячих колективів та окремих авторів з Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 3, Березоволуцької ЗОШ І-ІІІ ст., Великобудищанської СШ І-ІІІ ст., Книшівської ЗОШ І-ІІІ ст., Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, Сватківської ЗОШ І-ІІІ ст., Краснолуцької ЗОШ І-ІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу В.В.Овсяннікова, Плішивецької ЗОШ І-ІІ ст., Ручківської ЗОШ І-ІІ ст., Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст.

Недостатньою є організаторська робота з цього питання у Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. № 4, Сарській СШ І-ІІІ ст., Бобрицькій ЗОШ І-ІІ ст., Гречаніській ЗОШ І-ІІ ст., Середняківській ЗОШ І-ІІ ст., Теплянській ЗОШ І-ІІ ст., Харківецькій ЗОШ І-ІІІ ст.

Крім того слід визнати недостатньою роботу усіх загальноосвітніх навчальних закладів у Всеукраїнській історико-географічній експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України».

Засвоєнню програмового матеріалу учнями сприяють предметні тижні. У всіх перевірених школах така робота добре налагоджена. У рамках тижнів проводяться театралізовані уроки, заочні подорожі, екскурсії по історичних місцях рідного краю та в музеї, конкурси стінних газет, зустрічі з видатними людьми Гадяччини та Полтавщини, працівниками музеїв, диспути, конференції, перегляд та обговорення історичних фільмів тощо.

Зусиллями вчителів зміцнюється матеріально-технічна база шкіл з історії та основ правознавства – модернізуються наявні навчальні кабінети. Більшість оформлені згідно з вимогами Положення про навчальний кабінет: тематичні стенди, таблиці, карти, атласи, науково-методична та довідкова література, реферати, доповіді, дидактичні та дослідницькі матеріали, методичні розробки уроків і позакласних заходів. Серед кращих в районі – кабінети історії та правознавства Розбишівської ЗОШ І-ІІІ ст., Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, В-Будищанської СШ І-ІІІ ст., Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст.

Суттєве значення у формуванні світогляду, розвитку інтересу школярів до вивчення історичних дисциплін відіграють музеї, в першу чергу ті, які створені безпосередньо у навчальних закладах. У переважній більшості загальноосвітніх навчальних закладів створено музей з історії рідного краю, учні під керівництвом вчителів історії в позаурочний час залучаються до проведення пошукової дослідницької роботи, повернення забутих імен національних героїв, вивчення історичного минулого рідного краю, проводяться конкурси, круглі столи тощо. Особливо слід відмітити роботу Зразкового краєзнавчого музею Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, адже команда активістів музею – учасники XXVІІІ обласного зльоту юних краєзнавців та активістів музеїв при навчальних закладах.

В арсеналі діяльності науково-методичного центру та районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування – індивідуальні (наставництво, стажування, консультації), колективні та групові постійно діючі і періодичні форми роботи, спрямовані на ріст фахової майстерності та готовності педагогів до впровадження інноваційних освітніх технологій і методик – семінари, конференції, «круглі столи», засідання творчих і проблемних груп, школи молодого вчителя, педагогічної майстерності тощо. Так, у жовтні 2010 року на базі Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 4 організовано проведення районної учнівської конференції «Інтеграція кримських татар в українське суспільство: проблеми і перспективи», а в грудні 2010 року на базі Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова – семінару «Розв'язання проблемних завдань через проблемний виклад навчального матеріалу».

У районному етапі конкурсу «Вчитель року» (номінація «Історія» брали участь:

Бредун Максим В’ячеславович – Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 2 імені Михайла Драгоманова;

Павленко Алла Миколаївна – Римарівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

Сазонова Наталія Іванівна – Бобрицька ЗОШ І-ІІ ст.

В обласному турі всеукраїнського конкурсу у 2011 році брав участь переможець районного туру Конкурсу Бредун Максим В’ячеславович.

Члени РМО приймали участь у роботі майстер-класу «Форми і методи організації право освітньої та правовиховної роботи в школі» в Полтавському ОІППО ім. М.В.Остроградського (Оніщенко Н.Г.) та обласного семінару-практикуму «Психолого-педагогічні аспекти викладання міліарної та політичної історії в школі» на базі Кременчуцького ліцею № 11 (Майборода С.М.).

Проте у викладанні історії та правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах району є ряд суттєвих недоліків і проблем. Зокрема, навчально-матеріальна база кабінетів історії та правознавства навчальних закладів району у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам і не сприяє якісному засвоєнню програмового матеріалу.

Виявлено ряд недоліків і упущень у формуванні компетенцій учнів. За останні три роки відзначено тенденцію до зниження якості знань, особливо в учнів 6-9 класів – вони поверхово знають фактичний матеріал, не вміють давати порівняльну характеристику історичних подій, процесів, пояснювати історичні терміни, погано орієнтуються в історичній хронології.

У загальноосвітніх навчальних закладах району, де вивчався стан викладання та рівень знань з історії і правознавства, недостатньо впроваджується допрофільна підготовка і профільне навчання. На даний час профільне вивчення історії здійснюється лише у 2 навчальних закладах району – Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова, Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. № 4. Часто історичні гуртки працюють формально.

Бібліотеки навчальних закладів дуже мало поповнюються навчальною, науковою, енциклопедичною, інформаційно-довідковою, методичною літературою та фаховими виданнями. У 65 % шкіл не передплачено фахові журнали і газети з історії, погане забезпечення картами з історії України та всесвітньої історії.

Існують недоліки в оформленні сторінок класних журналів Рашівської ЗОШ І-ІІІ ст., Соснівської ЗОШ І-ІІ ст., Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст.

Зміст роботи РМО спрямований на розвиток творчого підходу в роботі вчителя, забезпечення інтересу на такому рівні, щоб учень після навчального дня захотів поділитися новими знаннями з батьками, близькими та друзями. Особливої ваги набуває потреба створення засобами суспільно-гуманітарних дисциплін умов для соціальної адаптації молоді, виховання свідомих громадян-патріотів, толерантних до інших народів та культур, збагачених досвідом загальнолюдських цінностей, здатних до самостійного й відповідального вибору. Відтак виховний і розвивальний потенціал суспільно-гуманітарних дисциплін спрямовується на вироблення в учнів прикладних компетенцій: особистісно-життєвотворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних. Це змушує вчителів значно посилити власне методичний бік викладання. Члени творчої групи розпочали роботу над створенням історико-краєзнавчого путівника Гадяччини та методичного збірника на допомогу вчителям району при проведенні уроків і виховних заходів з історії рідного краю.

Заслуговує на вивчення та поширення досвіду позакласної роботи вчителя вчителя історії Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст. Чайки І.Ф., вчителя історії та правознавства Гадяцької СШ І-ІІІ ст. №4 Голубенко Л.М., вчителя історії та правознавства Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. Нагорної О.П., вчителя історії Розбишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Петренка А.Я., вчителя історії Качанівської ЗОШ І-ІІ ст. Деркаченка А.В.

Вчителі предметів суспільно-гуманітарного спрямування наполегливо працюють над підвищенням свого методичного і фахового рівня, дотримуючись нормативу проходження курсової перепідготовки при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського (у ІІ семестрі 2010/2011 н. р. – 5 осіб). Переважна більшість вчителів РМО активно впроваджують в основній і старшій школі новітні педагогічні технології, а саме: особистісно орієнтоване навчання, модульно-розвивальну систему, ігрові технології, метод проектів, технології розвивального навчання, інтерактивні методи навчання. У методичних папках вчителів знаходяться нормативно-правові документи, зокрема накази, листи МОН молодьспорту України, ГУОН облдержадміністрації, методичні рекомендації тощо.

Досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання засвідчує необхідність наполегливої підготовки учнів до особливої форми контролю, якою є тестування.

Відтак, План заходів методичного об’єднання за 2010/2011 навчальний рік було виконано.


^ Головні завдання районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2011/2012 н. р.:

 1. забезпечення умов для професійної самореалізації вчителів членів РМО,

підвищення їхнього соціального статусу;

 1. забезпечення виховного впливу на учнів, реалізація програми громадянської

освіти й виховання;

 1. впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання й виховання;

 2. продовження роботи зі створення навчально-методичної бази;

 3. забезпечення виконання документів МОН України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, науково-методичного центру з питань інформатизації навчально-виховного процесу;

 4. впровадження у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду; стимулювання професійного зростання, підвищення педагогічної майстерності вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування;

 5. підготовка учнів одинадцятих класів до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників з історії України;

8) забезпечувати впровадження допрофільного навчання в 8-9 класах ЗНЗ та профільного – в 10 – 11-х класах;

9) забезпечити об'єктивність оцінювання знань учнів протягом
навчального року;

10) забезпечити участь учителів районного методичного об’єднання в оглядах-

конкурсах, які проходитимуть у районі в 2011/2012 н. р.;

 1. посилити увагу до формування в учнів логічного мислення, розумінні причинно-наслідкових зв'язків, вміння порівнювати різні правові явища, застосовувати набуті знання на практиці тощо. Урізноманітнювати форми роботи на уроках правознавства;

12) продовжувати позакласну роботу з питань культурно-історичної спадщини українського народу;

13) передплатити фахову літературу;

14) забезпечити системне викладання курсів за вибором, факультативів;

15) звертати більше уваги на диференційований підхід до слабовстигаючих учнів;
16) постійно підтримувати позитивне тло навчально-виховного процесу;

17) активізувати видавничу діяльність членів РМО.


^ РОЗДІЛ І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ, ДОПОМОГА В САМООСВІТНІЙ РОБОТІ

1.Відповідно до заявок директорів навчальних закладів направити на курси підвищення кваліфікації при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського та до Полтавського національного педагогічного університету імені В.Короленка у І семестрі 2011/2012 н. р. таких вчителів:п/п

ПІБ вчителя

Назва навчального закладу

Попереднє підвищення кваліфікації

Наступне підвищення кваліфікації

Категорія

1

Шкляр З.Р.

Веприцька ЗОШ І-ІІІ ступенів

2006

2011

Вища

2

Берест В.І.

Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів

2006

2011

ІІ

3

Пустовгар В.М.

Качанівська ЗОШ І-ІІ ст.

2007

2011

І

2.Продовжити роботу над навчально-методичним наповненням кабінетів, виготовленням сучасних стендів, тематичних папок, роздаткового матеріалу, наочності.

3.Періодично заслуховувати звіти про курсову перепідготовку.

4.Продовжувати вивчати кращий передовий досвід вчителів України за допомогою ЗМІ та колег.

5.Самостійне опрацювання методичної літератури з проблеми, яка стоїть перед учителем.

6.Творчі звіти вчителів, що атестуються:

- вчителя Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Білоус Тетяни Михайлівни (ІІ категорія);

- вчителя Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Войтенка Олександра Миколайовича (вища категорія, «вчитель-методист»);

- вчителя Березоволуцької ЗОШ І-ІІІ ст. Берест Валентини Іванівни (ІІ категорія);

- вчителя Великобудищанської СШ І-ІІІ ст. Сватковського Віталія Івановича (ІІ категорія);

- вчителя Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу М.Л.Величая Шаповала Володимира Васильовича (вища категорія);

- вчителя Сарської СШ І-ІІІ ст. Майбороди С.М. (І категорія);

- вчителя Вельбівської ЗОШ І-ІІ ст. Дроботі Марії Іванівни (вища категорія, «старший учитель»;

- вчителя Гречанівської ЗОШ І-ІІ ст. Розпутько Катерини Павлівни (І категорія);

- вчителя Краснолуцької ЗОШ І-ІІ ст. імені Героя Радянського Союзу В.В.Овсяннікова Самойленко Лідії Петрівни (І категорія).

7.Відвідати уроки вчителів:

Білоус Т.М. (Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки);

Войтенка О.М. (Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки);

Берест В.І. (Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ст.)

Береста С. В. (Березоволуцької ЗОШ І-ІІІ ст.);

Сватковського В.І. (Великобудищанська СШ І-ІІІ ст.);

Оніщенко Н.Т. (Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 2 імені Михайла Драгоманова);

Бредуна М.В. (Гадяцька СШ І-ІІІ ст. № 2 імені Михайла Драгоманова);

Киричко Г. П. (Мартинівська ЗОШ І-ІІІ ст.);

Марченка В.М. (Ручківська ЗОШ І-ІІ ст.).

8. Поповнювати банк інформації розробками уроків, методичною літературою.

9.Продовжувати роботу постійнодіючого семінару вчителів історії та правознавства.

10.Продовжувати позакласну та позашкільну роботу з метою формування в учнів патріотизму, позицій громадянина.

11.Брати участь в олімпіадах, конкурсах, експедиціях, акціях, роботі МАН.

12.Особливу увагу приділяти самоосвіті з метою теоретичного вивчення нових технологій та практичному застосуванню на уроках.

13.Продовжувати поповнення матеріалів шкільних музеїв.

14.Передплатити фахові журнали, періодичну пресу на 2012 рік.


^ РОЗДІЛ ІІ. ВИВЧЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ


1.Вивчати, узагальнювати і поширювати творчий досвід вчителів району:

 • Чайки І.Ф. щодо краєзнавчої роботи;

 • Петренка А.Я., Нагорної О.П., Бірченко О.П., Оніщенко Н.Т., Голубенко Л.М. щодо роботи з обдарованими дітьми.

2.Продовжити роботу над створенням історико-краєзнавчого довідника та методичного збірника на допомогу вчителям району при проведенні уроків і виховних заходів з історії рідного краю.

3.Продовжити збір матеріалів позакласних заходів присвячених вшануванню історичних подій та дат (на основі місцевого матеріалу).

4.Брати участь у конкурсах педагогічної майстерності, ярмарках педагогічних технологій.

5.Організувати роботу творчих груп: «Інтелектуальна гра «Дебати» у навчально-виховному процесі ЗНЗ», «Місцевий краєзнавчий матеріал у курсі «Історія Полтавщини».

6.Провести практичні семінари:

6.1.«Організація позакласної роботи з історії» на базі Вельбівської ЗОШ І-ІІ ст. (26.09.2011)

6.2.«Використання можливостей кабінету історії в пошуково-краєзнавчій роботі з учнями школи» на базі Великобудищанської СШ І-ІІІ ст. (12.03.2012).

7.Продовжувати роботу над формуванням хронологічних і просторових компетенцій учнів; продовжувати роботу над наступністю в системі навчання.


^ РОЗДІЛ ІІІ. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ


Серпень

1.Звіт голови районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів за 2011/2012 навчальний рік. Реалізація заходів в вивчення історичної та культурної спадщини України в цілому, Полтавщини зокрема (Оніщенко Н.Т.).

2.Обговорення та схвалення плану роботи РМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів. Визначення напрямків роботи творчих груп (Оніщенко Н.Т.).

3.Обговорення шляхів реалізації нової науково-методичної проблеми району (Майборода С.М.).

4.Опрацювання методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2011/2012 н. р. Історія. Правознавство. «Людина і світ» (Інформаційний збірник МОНМС України, № 19/20/21, 2011).

5.Опрацювання методичних рекомендацій щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах (календарні плани, класні журнали, тощо) (Оніщенко Н.Т., Майборода С.М.).

6.Зміна функції учителя у створенні інноваційного середовища (Майборода С.М.).

7.Компетентнісний підхід учителя у вивченні предметів суспільно-гуманітарного циклу предметів (Майборода С.М.).


Жовтень

1.Про підготовку історико-краєзнавчого довідника (Оніщенко Н.Т., Кулик К.П., Бірченко О.П., Голоуз А.С., Петренко А.Я., Голубенко Л.М.).

2.Завдання по підготовці учнів до участі в шкільних і районних предметних олімпіадах. (Майборода С.М.).

3.Звіти про курсову перепідготовку (Вчителі, які проходили курсову перепідготовку).

4. Розвиток життєво-творчих компетенцій учнів на основі особистісно-орієнтованого підходу (Шаповал В.В., всі члени РМО).


Січень

1.Огляд новин методичної і педагогічної літератури (Білоус Т.М., Берест В.І.).

2.Методичні рекомендації щодо організації підготовки учнів до ЗНО з історії України (Бірченко О.П.).

3.Обговорення підсумків ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії та правознавства та вироблення рекомендацій для покращення навчальних досягнень учнів (Майборода С.М., всі члени РМО).

4.Звіти про курсову перепідготовку. (Вчителі, які проходили курсову перепідготовку).


Березень

1.Використання інноваційних технологій при вивченні суспільно-гуманітарних дисциплін. Обмін досвідом (Розпутько К.П., Самойленко Л.П., всі члени РМО)

2.Творчі звіти вчителів, що атестуються.

3.Результати проведення предметних тижнів (Возниця Л.І.).

4.Обмін думками та пропозиції щодо складання плану роботи на наступний навчальний рік (Оніщенко Н.Т., всі члени РМО).

^ РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

1.Скласти план роботи районного методоб'єднання і затвердити його на засіданні.

До 01.09.2011

2.Підготувати пропозиції до завдань по підготовці учнів до участі в шкільних і районних предметних олімпіадах.

До 01.09.2011

3.Подати теми й анотації творчих робіт учнів для захисту у МАНі 9 – 11 кл. До 15.09.2011

4.Подати розгорнуті списки вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування за відповідною формою до науково методичного центру.

До 01.10.2011

5.Участь у засіданнях районних методоб'єднань.


6.Взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії та правознавства.

Вересень- квітень

7.Продовжити роботу щодо упровадження регіонального курсу «Історія Полтавщини» у 6-11 класах ЗНЗ та забезпечити високий рівень його викладання.

Протягом року

8.Взяти участь у Всеукраїнській експедиції «Моя Батьківщина — Україна».

Протягом року

9.Взяти участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі “Лелека-2012”.

Квітень 10.Підготувати пропозиції щодо складання плану роботи на наступний навчальний рік.

До 20.08.2012


^ РОЗДІЛ V. ЗАХОДИ ПО ВИВЧЕННЮ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ І ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ


1.Перевірити стан викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у:

 • Березоволуцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • Великобудищанської СШ І-ІІІ ступенів;

 • Гадяцькій СШ І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова;

 • Ручківської ЗОШ І-ІІ ступенів.

2.Розробити тестові завдання для учнів 11-х класів з метою перевірки знань, вмінь і навичок.

3.Перевірити матеріальну базу кабінетів, виконання навчальних планів і програм, забезпеченість учнів підручниками, вчителів — фаховими виданнями.

4.Надавати методичну допомогу вчителям, які викладають курс “Історія Полтавщини”.

5.Аналізувати стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з суспільно-гуманітарних дисциплін на РМО, доводити до відома рекомендації щодо усунення недоліків у роботі.

6.Спонукати вчителів брати участь у різних конкурсах та аналізувати результативність роботи вчителів району з обдарованими дітьми.
Схожі:

План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік
Методист Гадяцького В. о директора Гадяцького науково-методичного центру науково-методичного центру
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік iconПротокол №3 засідання районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів Гадяцького району 27. 09. 2012 Гядяцька гімназія ім. Олени Пчілки, каб. №16
Присутні: Майборода С. М. – методист Гадяцького науково-методичного центру, Оніщенко Н. А. – голова районного методичного об’єднання,...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік iconПротокол №3 засідання районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів Гадяцького району
Присутні: Майборода С. М. – методист Гадяцького науково-методичного центру, Оніщенко Н. А. – голова районного методичного об’єднання,...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів світової літератури Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів сл у 2011 2012 н р
Нова програма зі світової літератури – новий етап у розбудові гуманітарного простору України?
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік iconПротокол №1 засідання районного методичного об’єднання вчителів біології
Звіт голови районного методичного об’єднання вчителів природничого циклу предметів за 2012/2013 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік iconІнформація на засідання районного методичного обєднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів «Про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2013/2014 н р. для учнів 6-9, 10-11 класів»
«Історія України. 10-11 класи» авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів хімії на 2011-2012 навчальний рік
Аналіз стану роботи методичного об’єднання за минулий навчальний рік і завдання на 2011-2012 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік iconПротокол 26. 08 11р. №1 засідання методичного об’єднання вчителів математики Гадяцького районного
Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання на 2011 – 2012 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів іноземних мов Гадяцького району
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів іноземних мов Гадяцького району за 2011-2012 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів математики загальноосвітніх шкіл району на 2011 -2012 навчальний рік
Голова методичного об’єднання: Борис Світлана Ярославівна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи