Термін виконання Дослідницько-методична робота icon

Термін виконання Дослідницько-методична робота
Скачати 125.57 Kb.
НазваТермін виконання Дослідницько-методична робота
Дата конвертації26.12.2012
Розмір125.57 Kb.
ТипДокументи
Термін виконання

Дослідницько-методична робота

Методична робота

Контрольно-аналітична діяльність

Просвітницько-профілактична діяльність

Організаційна робота

Серпень

Вересень 2011р.

=Поновити дані про дітей т.зв. "груп ризику".


=Тримати на контролі питання :

- адаптації учнів 1 класу;

- адаптації учнів 5 класу;

- адаптації новоприбулих

дітей та учнів.


=Контроль за адаптацією молодих педагогів.

= Нарада практичних психологів та соціальних педагогів

" Аналіз роботи соціально-психологічної служби району в 2010-2011 н.р. та завдання на 2011-2012 н.р.. Етика діяльності фахівців психологічної служби".


= Виступи на нарадах

керівників ЗНЗ та ДНЗ :

"Аналіз діяльності психологічної служби в 2010-2011 н.р.та завдання на 2011-2012 н.р.. Психологічні аспекти організації навчально-виховного процесу в 2011-2012 н.р.".


=Тренінг по підготовці педагогів-тренерів по роботі шкільних служб порозумінь .


=Тематична

консультація для фахівців служби (додаток 8).


=Погодження річних планів роботи практичних психологів та соціальних педагогів, графіків їх роботи.


= Організація стажування новопризначених практичних психологів та соціальних педагогів.


=Планування роботи психологічної служби на 2011-2012 н.р..


=Взяти участь в методичному тижні в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст.№2.=Консультативна допомога учасникам навчально-виховного процесу.

=Організація роботи радіолекторію

(радіокомпанія «Місто» - додаток 6).

=Організація

роботи тренінг-груп за Програмою "рівний-рівному" в навчальних закладах району.

= Організація роботи гуртків психологічного спрямування в навчальних закладах району.


.

= Підготовка проектів наказів райво та НМЦ з питань роботи психологічної служби району.

=Організація роботи цільових консультативних груп при РЦППСР (додатки 4, 5).

=Організація роботи МО практичних психологів ДНЗ, ЗНЗ; соціальних педагогів (додатки 1, 2, 3 ).

=Організація роботи «Телефону довіри».

=Планування роботи РЦППСП на 2011-12 н.р..

=Підготувати методичні матеріали

для керівників НЗ "Актуальні питання роботи психологічної служби в 2011-12 н.р.".

=Організація роботи регіональної школи молодого фахівця психологічної служби (дод.. 7).

=Ведення документації.Жовтень 2011 р.= Дослідження рівня готовності учнів 1 класу до школи та їх адаптація.


= Дослідження адаптації учнів 5 класу до нових навчальних умов.


=Моніторинг адаптації молодих педагогів.


=Моніторинг учнів т.зв. "груп ризику".=Підкріплююче заняття для педагогів-тренерів програми «Рівний-Рівному».


=МО практичних психологів ЗНЗ :

«Психолого-педагогічне проектування та супровід соціально-психологічного розвитку особистості учнів».


=МО практичних психологів ДНЗ

«Психологічні аспекти підви-щення ефектив-ності роботи ДНЗ в рамках реалізації програми «Я у Світі».


=Тематична консультація для фахівців служби (додаток 8).

=Тренінг для учнів по роботі шкільних служб порозумінь.=Контроль за стажуванням новопризначених фахівців психологічної служби.


=Взяти участь в атестації Б.Луцької ЗОШ І-ІІІ ст.


=Підготовка питання на нараду при директорові НМЦ «Про облік та психологічний супровід дітей «груп ризику».


=Взяти участь в атестації В.Будищанського ДНЗ «Сонечко».= Районний конкурс учнівських творів (8-11 класи) на тему : «Мій життєвий вибір"

=Консультативна допомога учасникам навчально-виховного процесу.

=Організація роботи тренінг-груп програми «Рівний-Рівному».

=Організація проведення в НЗ уроків гендерної грамотності та попередження торгівлі людьми.

=Робота радіолекторію.

=Організація роботи в НЗ по формуванню емоційного благополуччя в учнів.

=Вирішення організаційних питань по атестації практичних психологів, соціальних педагогів.

=Ведення документації.

=Робота цільових консультативних груп РЦППСР, МО. =Участь в районних заходах.

=Організація роботи «Телефону довіри».

Листопад 2010 р.

=Моніторинг адаптації учнів 1 класу до школи.


=Моніторинг адаптації учнів 5 класу до нових навчальних умов.


=Моніторинг учнів "груп ризику" .=Семінар-практикум для завідуючих ДНЗ «Психологія освітнього менеджменту».


=МО соціальних педагогів «: Мо-дель соціально-педагогічного супроводу учнів ЗНЗ».


=Тематична консультація для фахівців служби (додаток 8).


=Виступ на нараді керівників НЗ по питанню «Про формування емоційного благополуччя у школярів».=Районний огляд-конкурс кабінетів фахівців психологічної служби.


=Контроль за роботою тренінг-груп програми «Рівний-Рівному».


=Контроль за роботою гуртків психологічного спрямування.


=Взяти участь в методичних днях та атестації Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст..


=Аналіз ведення документації новопризначеними фахівцями служби.


=Взяти участь в атестації Лютенського ДНЗ «Фіалка».


=Підсумки

проведення в НЗ уроків гендерної грамотності та попередження торгівлі людьми.

=Районний конкурс учнівських творів (8-11 кл.) на тему : "Мій життєвий вибір".

=Консультативна допомога учасникам навчально-виховного процесу.

=Просвітницька робота в ЗМІ. =Робота «ТД».=Робота цільових консультгруп.

=Співпраця із зацікавленими організаціями.

=Участь в районних нарадах пед.

працівників .

=Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію.

=Ведення документації.Грудень

2011

=Підсумки районного дослідження готовності учнів 1 класу до навчання та адаптації до школи.


=Підсумки адаптації учнів 5 класу до нових навчальних умов.


=Моніторинг дітей т.зв."груп ризику".

=МО практичних психологів ЗНЗ

«Робота практич-ного психолога з агресивними учнями».

=Питання на науково-методичну раду НМЦ «Про підсумки адаптації учнів 1 класу до школи та 5 класу – до нових навчальних умов.


=Підготувати проект наказу по відділу освіти "Про реалізацію "Концепції розвитку психологічної служби в установах освіти України на період до 2012 р" в Гадяцькому районі».


=Виступ на нараді керівників НЗ району по питанню дослідження адаптації учнів 1,5 кл. до навчальних умов.


=Тематична консультація для фахівців служби (додаток 8).


=Районний огляд-конкурс кабінетів фахівців психологічної служби.

=Аналіз роботи треніг-груп програми "Рівний-Рівному" та гуртків психоло-гічного спряму-вання Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст..


=Зібрати та проаналізувати звіти роботи практичних психологів, соціальних педагогів НЗ за І семестр.


=Підготувати проекти підсумкових наказів райво по адаптації учнів 1,5 кл. до навчання.


=Підсумки районного конкурсу учнівських творів (8-11 кл.) на тему "Мій життєвий вибір": = Консультатив-на допомога учасникам навчально-виховного процесу.

=Робота психологічного

радіолекторію (р/к "Місто").


=Підготовка та подача звіту в ОЦППСР по реалізації "Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України до 2012 р." в районі.

=Підготовка методичних матеріалів.

=Участь в районних заходах педпрацівників.

=Робота ЦКГ, МО фахівців служби.

=Ведення документації.Січень 2012 р.

=Моніторинг дітей т.зв. "груп ризику".

=Нарада фахівців психологічної служби по питанню:

- Аналіз роботи фахівців служби за І семестр 2011-12 н.р.

- Підсумки моніто -рингу готовності та адаптації до школи учнів 1 класу;

- Підсумки моніто-рингу адаптації учнів 5 кл. до нових навчальних умов;

- Про роботу фахівців служби з дітьми т.зв. «груп ризику»;

- Допомога фахівців психологічної служби дітям, які потрапили в складні життєві ситуації;

- Робота фахівців психологічної служби по профілактиці жорстокості та на-сильства в гучнівсь-кому середовищі;

-Формування емо-ційного інтелекту в учнівської молоді.


=Майстер-клас для молодих педпрацівників "Професійне самовдосконалення педагога –шлях до педагогічної майстерності" (Гадяцька СШ № 3).


=Тематична консультація для фахівців служби (додаток 8).


=Районний огляд-конкурс кабінетів фахівців психологічної служби.


=Аналіз ведення документації фахівцями служби -сумісниками.


=Аналіз роботи тренінг-груп програми "Рівний-Рівному" та гуртків психоло-гічного спряму-вання Гадяцької гімназії та СШ№4.


=Аналіз роботи фахівців психоло-гічної служби, які атестуються.


=Виступити на районних МО по питанню етики стосунків пед.-працівників з учнями, їх батьками , з колегами.

=Просвітницька робота в ЗМІ;

=Консультативна допомога учасникам педпроцесу;

=Робота "ТД".


=Рецензія методичних доробок фахівців психологічної служби.

=Робота цільових консультативних груп.

=Ведення документації.

=Співпраця із зацікавленими організаціями.

Лютий 2012 р.

=Дослідження ефектив-ності та якості реалізації програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» в районі.


=Моніторинг дітей т.зв. "груп ризику".=Науково-прак-тична конференція завідуючих, методистів, практичних психо-логів ДНЗ «Модер-нізація роботи з кадрами в світлі впровадження Базової програми «Я у Світі».


=Творчий звіт фахівців психоло-гічної служби, які атестуються.


=Участь в заняттях школи резерву керівних кадрів району.


=Семінар завідуючих ДНЗ «Методичні і пси-хологічні аспекти підвищення ефек-тивності роботи ДНЗ».


=Тематична консультація для фахівців служби (додаток 8).


=Районний огляд-конкурс кабінетів фахівців психологічної служби.


=Участь в методичних днях та атестації Ручківської ЗОШ І-ІІ ст..


=Контроль за роботою тренінг-груп Програми "рівний-рівному" та гуртків психологічного

спрямування.


=Просвітницька робота в ЗМІ.

=Консультативна допомога учас-никам педпро-цесу.

=Робота «ТД».

=Тематичні консультації для фахівців психологічної служби "Роль і місце фахівця служби в підго-товці учнів до самостійного життя, форму-вання у них емоційного благополуччя".

=Участь у секційних заняттях МАН.

=Робота ЦКГ.

=Співпраця із зацікавленими організаціями.

=Ведення документації.

=Підготовка методичних матеріалів.

=Участь в нарадах керівників навчальних закладів.Березень 2012 р.

=Дослідження ефектив-ності та якості реалізації програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» в районі.


=Моніторинг дітей т.зв."груп ризику".


=Семінар для керівників ЗНЗ району «Виявлення профільних інтересів учнів шляхом про-фесійної орієнтації» (на базі П.Роменської ЗОШ І-ІІІст.).


=МО соціальних педагогів «Насильство : як захистити дитину».


=Тематична консультація для фахівців служби (додаток 8).=Підсумки район- ного огляду-конкурсу кабінетів фахівців психоло-гічної служби.


=Участь в методичних днях та атестації В.Будищанської СШ І-ІІІ ст..


=Перевірка ведення докумен-тації фахівцями служби, які атестуються.


=Аналіз проход-ження стажування новопризначеними фахівцями психо-логічної служби.


=Контроль за роботою тренінг-груп програми "Рівний-Рівному" та гуртків психо-логічного спряму-вання.


=Взяти участь в атестації М.Побиванського ДНЗ «Веселка».

=Просвітницька робота в ЗМІ. =Консультативна допомога учас-никам педпро-цесу.

=Робота «ТД».

= Аналіз кадрового забезпечення фахівцями психологічної служби.

= Аналіз підписки фахових видань працівниками служби району на 2011.

=Участь в атестації фахівців психологічної служби в навчальних закладах

=Ведення документації. =Робота цільових консультгруп.

=Участь у районних педагогічних заходах.

Квітень 2012 рік

.=Моніторинг дітей т.зв. "груп ризику".


=Підсумки дослідження ефективності та якості реалізації програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» в районі.

=Засідання МО практичних психологів ДНЗ на тему: «Робота практичного психолога з педагогічним колективом ДНЗ».

(на базі ДНЗ № 9).


=Тематична консультація для фахівців служби (додаток 8).


=Аналіз документації молодих фахівців психологічної служби.


=Аналіз виконання Програми "рівний-рівному" тренерами.


=Атестація фахівців психологічної служби.


=Взяти участь в атестації Середняківського ДНЗ «Квіточка».


- Виступ на нараді керівників НЗ "Мікроклімату колективу – увагу керівника. Етика пед-

працівника".

=Консультативна допомога учасникам навчально-ви-ховного процесу.

=Просвітницька робота у ЗМІ.

=Робота «ТД».

=Підготовка матеріалів по атестації фахівців психологічної служби.

=Робота ЦКГ, МО

=Співпраця із зацікавленими організаціями.

=Ведення документації.


Травень 2011 р.

=Моніторинг дітей т.зв. «груп ризику».


=Нарада фахівців психологічної служби «Про перспективи роботи служби в

наступному навчальному році».


=Тематична консультація для фахівців служби (додаток 8).

=Зібрати та проаналізувати звіти практичних психологів, соціальних педагогів за навчальний рік.


=Зібрати та проаналізувати звіти про роботу тренінг-груп програми "рівний-рівному".


=Зібрати та проаналізувати звіти про роботу гуртків та факультативів психологічного спрямування.


=Просвітницька робота в ЗМІ.

=Робота «ТД».

=Консультативна допомога учас-никам навчаль-но-виховного процесу.

=Аналіз роботи РЦППСР за рік.

=Ведення документації

=Підготовка інформаційних матеріалів для ОЦППСР.

=Оформлення

досвідів роботи

кращих фахівців району.Червень 2011 р.

=Моніторинг дітей т.зв. "груп ризику".

=Виступ на нараді керівників навчаль-них закладів району : "Психологічні аспекти організації навчально-виховного процесу на наступний навчальний рік".


=Тематична консультація для фахівців служби (додаток 8).

=Підготовка та здача річного звіту роботи служби в обласному центрі практичної психології та соціальної роботи.


=Складання проекту плану роботи на наступний навчальний рік.

=Консультативна допомога учасникам навчально-виховного процесу.

=Робота "ТД".

=Просвітницька робота в ЗМІ.

= Підготовка проектів наказів райво та НМЦ з питань роботи психологічної служби району.

=Ведення документації.


=Підготовка матеріалів на обласну ярмарку педагогічних технологій.


=Координація спільних заходів на наступний навчальний рік із зацікавленими організаціями

( РМК, ІССДМ, ЦСССДМ і інше).
Директор РЦППСР Л.Ф.БожкоСхожі:

Термін виконання Дослідницько-методична робота iconТермін виконання Дослідницько-методична робота
Аналіз роботи соціально-психологічної служби району в 2011-2012 н р та завдання на 2012-2013 н р Етика діяльності фахівців психологічної...
Термін виконання Дослідницько-методична робота iconДокументи
1. /методична робота фк/АналiзУроку.doc
2. /методична...

Термін виконання Дослідницько-методична робота iconДіагностична робота, консультаційна, корекційно- відновлювальна та розвивальна робота, психологічна просвіта, зв'язки з громадськістю, організаційно-методична ( підготовка до лекцій,
Діагностична робота, консультаційна, корекційно- відновлювальна та розвивальна робота, психологічна просвіта, зв'язки з громадськістю,...
Термін виконання Дослідницько-методична робота iconУмови проведення
Конкурс проводиться щорічно з метою підтримки дослідницько-експериментальної діяльності учнів, які мають досвід дослідницько-експериментальної...
Термін виконання Дослідницько-методична робота iconМетодична розробка
Робота з програмою Sprint-layout
Термін виконання Дослідницько-методична робота iconПрактикум Методична робота знз на початку впровадження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Методична робота знз на початку впровадження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Термін виконання Дослідницько-методична робота iconДокументи
1. /методична робота.doc
Термін виконання Дослідницько-методична робота iconДокументи
1. /Методична робота обдарованих.doc
Термін виконання Дослідницько-методична робота iconДокументи
1. /Проект-методична робота.doc
Термін виконання Дослідницько-методична робота iconНаказ №53 Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник»
Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експерементальних робіт із природознавства «Юний дослідник», метою проведення якого є виявлення,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи