«Насильство : як захистити дитину» icon

«Насильство : як захистити дитину»
Скачати 125.25 Kb.
Назва«Насильство : як захистити дитину»
Дата конвертації26.12.2012
Розмір125.25 Kb.
ТипДокументи

П Л А Н

проведення семінару фахівців психологічної служби

на тему «Насильство : як захистити дитину»

Дата проведення: 27 березня 2012

Місце проведення: Гадяцька гімназія

Учасники: фахівці психологічної

служби НЗ району  1. Відкриття семінару. Актуалізація проблеми.

Божко Л.Ф. – директор РЦППСР

  1. Насильство : поняття, форми, види, фактори – теоретичний виклад питання (презентація)

Галась Н.Б. – практичний психолог Гадяцької

СШ І-ІІІ ст. № 3

  1. Профілактика жорстокості і насильства серед учнів:

3.1.Форми і методи роботи фахівців психологічної служби по профілактиці жорстокості та насильства в учнівському середовищі - інформаційне повідомлення

Козир В.В. – соціальний педагог П.Роменської

ЗОШ І-ІІІ ст.

3.2.Практичні форми роботи з учнями:

  • Профілактична робота з учнями:

- фрагмент заняття з елементами тренінгу «Учусь собою володіти»

Прасол Р.В. – соціальний педагог РЦППСР

- фрагмент заняття з елементами тренінгу «Сходинки в щасливе

майбутнє»

Бондаренко Ю.В.- практичний психолог

Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

  • Допомога учням, які зазнали насильства :

- фрагмент заняття із застосуванням методу малюнкотерапії «Малюємо себе»

Пуць Л.П. – практичний психолог Сватківської

ЗОШ І-ІІІст

- фрагмент корекційного заняття на тему «Допомогти дитині»

Литвиненко О.С. – практичний психолог

Гадяцької гімназії

4.Профілактика домашнього насильства:

4.1.Форми і методи роботи фахівців психологічної служби із сім»ями по профілактиці домашнього насильства – інформаційне повідомлення -

Лисак Л.М.- соціальний педагог Гадяцької СШ

І-ІІІ ст. № 4,

Божко В.А.- практичний психолог ДНЗ

«Веснянка» м.Гадяч

4.2.Практичні форми роботи з батьками:

  • індивідуальна консультація на запит (проблема - страх матері з


приводу запитань дочки щодо вчинення суїцидальних дій)

Бєдная А.В. – практичний психолог Гадяцької

СШ І-ІІІ ст.№4

  • розвивальне заняття для батьків «Моя сім»я»

Остапенко О.В. – практичний психолог ДНЗ №2

  • заняття з елементами тренінгу «Батьківське щастя: виховання без насилля»

Живогляд О.М. – практичний психолог Книшівської

ЗОШ І-ІІІ ст.

  • загальношкільні батьківські збори «Відповідальне батьківство: шляхи досягнення»

Божко Л.Ф. – директор РЦППСР


5. Нормативна база щодо захисту дітей від насилля .

Божко Л.Ф. – директор РЦППСР


6. Прийняття рекомендацій по темі семінару.

Божко Л.Ф. – директор РЦППСР

7. Різне


Інформаційні ресурсиАгеева И.А. Коррекционные техники в школе. – СПб.: Речь, 2004. – 184с.Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения: Методические рекомендации. - М., 1980.Артеменко Т., Хоменко Л. Програма «Важковиховувані діти»// Психолог. – 2005. - №4 (148)Бастун Н., Лукомська С. Право розумово відсталих підлітків та молоді на особисте життя. – За заг. Ред.. С.Максименко, О.Главник – К.: В.Главник, 2004. – 40с.Бухлова Наталія. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128с.Вагин И. Психология жизни и смерти. - СПб.: Питер, 2001.Ващенко Р.В., Сулицький В.В. Структура психологічного втручання після суїцидальної спроби // Психологія суїцидальної поведінки: Діагностика, корекція, профілактика. 36. наук. пр. / За заг. ред. СІ. Яковенка. - К.: РВВ КІВС,2000.Вахромов Е. Побег подростка из дома: психологическая коррекция аномального поведения/ Евгений Вахрамов. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32с.Верещак Є.П. Учні з однобічною учбовою спрямованістю в контексті диференційованого навчання/ За ред.. Ю.З.Гільбуха. – К., 1994. – 64с.Вашека Т.В. Рання діагностика та профілактика суїцидальної поведінки у підлітковому віці // Практична психологія та соціальна робота, № 6 (87), 2006. - С 64-66.Виявлення та розвиток здібностей і обдарувань дитини. Матеріали обласного семінару-практикуму / автор-упорядник Н.О.Лук’яненко . – Полтава: ПОІППО, 2006. – 18с.Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагностика, педагогіка. – К.: РОВО «Укрвуполіграф», 1992. – 84с.Гра – справа серйозна/ Упоряд. В.Зоц. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 128с.Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 368с.Дураклевич І. Інтеграція підлітка з особливими потребами в суспільство// Психолог. – 2005. - №17 (161)Дюркгейм Е. Самоубийство. - СПб: Питер, 1998.

Как нам уменьшить число самоубийств в Украине: Проект национального плана действий (общественная инициатива) / Коллектив авторов. - Одесса: Интерпринт, 2007. - 50 с.Етичний кодекс психолога. – Полтава. – 1997Збережіть мене люди! З досвіду роботи колективного дошкільного закладу № 59 м.Полтави, Центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів з вадами слуху. – Полтава: ПОІППО, - 2002. – 28с.Збірник нормативно-правових документів психологічної служби освіти України/ Упоряд. В.Г.Панок, І.І. Цушко. – К.: Ніка-Центр, 2004.- 340 с.Збірник документів психологічної служби системи освіти Полтавської області (2003-2004 рр.)// За ред. О.О.Новака. Полтава: ПОІППО, 2005.- 120 с.Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г., Романеско О.В., Скрипка Н.С. – Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі. Навчально-методичний посібник.Інновації як основа змін освітньої практики. Інформаційно-методичний збірник/ Упорядник Г.О.Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 160с.Каган С. Як допомогти проблемній дитині // Психолог. – 2005 №18 (162)Кондратьев М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреждений. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с.Кукан В. Психологічний супровід дітей в установах компенсаторного типу// Психолог. – 2005. - №20 (164)Лапіна Н.П. Інсайт. Розвиток креативності та упевненості старших школярів.Лукас К., Сейден Г. Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства / Пер. с англ. - М., Смысл. - 2000.Луценко І. Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими потребами// Психолог. – 2005. - №40 (184)Матеріали для практичного використання працівникам правоохоронних органів та суддями. – К.: Атака. 2006. – 120с.Методичні рекомендації з питань організації корекційно-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. – Харкі: ХОНМІБО. – 2003. – 24с.Моргун В.Ф., Седых К.В. Делинквентный подросток. Учебное пособие по психопрофилактике, диагностике, коррекции отклоняющегося поведения подросткоа для социальных педагогов, студентов педагогических, психологических, юридических специальностей, интернов-психиатров. – Полтава, 1995. – 161с.Мушинський В. Неблагополучна сім’я як фактор дисгармонійного розвитку дитини// Психолог. – 2005. - №34 (178)Мушинский В.П. Особенности суицидального поведения у подростков: Методические материалы. - Днепропетровск: ДОМУППСР, 2001.-10 с.-Рукопись.Меннингер К. Война с самим собой / Пер. с англ. - М.: ЭКСМО- Пресс, 2000.Меннингер К. Война с самим собой / Пер. с англ. - М.: ЭКСМО- Пресс, 2000.Моргун В.Ф., Седых К.В. Делинквентный подросток. Учебное пособие. - Полтава, 1995.- 161 с.Натощак О. Розуміннярозум творчість/ О.Антощак, І.Ганжала, Н.Ніколаєнко. – К.: Вид.дім «Шкільний світ»: Вид Л.Галіцина, 2006. – 112 с.Науково-методичні засади діяльності психологічно служби: Навчальна-методичний посібник: В 2 т. / За ред. В.Г.Панка. І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2005. – Т.2 – 284 с.Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: навчально-методичний посібник; В 2 т. / За ред.. В.Г.панка, І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2005. – Т.1. – 328с.Овчаренко К. Організація роботи з обдарованими дітьми// Психолог. – 2004. - №37Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – 2-е изд., дораб. – М.: «Просвещение», «Учебная литература», 1996. – 352сПедагогіка: Наук. – метод. Зб./ Редкол.: Ярмаченко М.Д. (відп.ред.) та ін. – К.: Освіта, 1995. – Вип.32. – 1993. – 120с.Педагогічним працівникам про ВІЛ/СНІД: Навч.-метод. Посібник; В 2 т./ Упоряд. Л.І.Гриценок, А.С.Терніченко, І.І.Ткачук. – К.: Ніка-Центр, 2005. – т.1. – 228с.Педагогічним працівникам про ВІЛ/СНІД: Навч.-метод. Посібник; В 2 т./ Упоряд. Л.І.Гриценок, А.С.Терніченко, І.І.Ткачук. – К.: Ніка-Центр, 2005. – т.1. – 204с.Петровский А.В. Популярные беседы о психологии. М., «Педагогика», 1977. – 208с.Пізнай себе: Уроки для підлітків/ Упоряд. Т.Гончаренко – К.: Ред.. загальнопед. Газ., 2005. – 128с.Превенция самоубийств: Руководство для работников пенитенциарной системы. - Одесса: ОНУ им. И.И.Мечникова, 2005; Женева: ВОЗ, 2000. - 23 с.Превенция самоубийств: Руководство для специалистов средств массовой информации. - Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2005; Женева: ВОЗ, 2000.-14 с.Поради психолога батькам / Упорядник О.О.Олексюк. Хорол: рай методкабінет, 2005. – 43с.Практическая психология: Учебное пособие 4-е изд./ Под редакцией И.В.Дубровиной – СПб.: Питер, 2004. – 592 с.Працюючі діти як соціально-педагогічний феномен/ За ред.. І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 528с.Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства.2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 400с.Подмазин С.И., Сибиль Е.И. Как помочь подростку с «трудным» характером. -К.: НПЦ «Перспектива», 1996. - 160 с.Прийменко В.М. Суїцидальна поведінка. Психологічний аналіз і профілактика (Методичні рекомендації для практичних психологів і соціальних педагогів). - К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2005. - 43 сПрограми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів/ Укладач: Л.М.Павлова. – С.: «Антей», 2005. – 240с.Протидія найгіршим формам дитячої праці і торгівлі дітьми в Україні: Збірник методичних матеріалів/ Петращук О.П., Панок В.Г., Міненко Т.О., Цушко І.І. (упорядники). – К.: Ніка-Центр, 2004 – 112с.Профілактика ВІЛ/ СНІДу, наркоманії, алкоголізму серед учнів і студентів: Тренінгові і соціально-реабілітаційні програми; В 3 т./ За ред..В.Г.Панка, І.І.Цушка. – К.: Ніка – Центр, 2005. – Т.1. – 248с.Профілактика ВІЛ/ СНІДу, наркоманії, алкоголізму серед учнів і студентів: Тренінгові і соціально-реабілітаційні програми; В 3 т./ За ред..В.Г.Панка, І.І.Цушка. – К.: Ніка – Центр, 2005. – Т.2. – 264с.Профілактика стресів перед іспитами та підготовка до них: Методичні рекомендації. – Харків: ХОНМІБО, 2006. – 28с.Превенция самоубийств: Руководство для лиц, оказывающих первичную медицинскую помощь. - Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2005; Женева: ВОЗ, 2000.-23 с.Психологічна реабілітація дітей, які зазнали сексуального насильства: Посібник до навчального відео-курсу. – «Жіночий консорціум України», 2005Психологія суїциду: Навчальний посібник / За ред. В.П.Москальця.-Київ - Івано-Франківськ: Плай, 2002. - 249 сПсихолого-педагогічна реабілітація дітей, вилучених із секс-бізнесу/ За ред.. О.П.Петращук та І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 248с.Пурло Е.Ю. Возможность превенции суицида через роботу с кризисными состояниями: интегративный подход // Практична психологія та соціальна робота, №6 (87), 2006. - С. 67-74.Рабочая книга школьного психолога/ И.В.Дубровина, М.К., Акимова, Е.М. Борисова и др.; Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 376с.Реабілітація дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями. Матеріали семінару вчителів, які працюють за індивідуальною формою навчання (за програмами спеціальних шкіл) / Упорядник Тимошенко Н.П. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 43с.Рибалка В. В Моргун: моністична концепція багатовимірного розвитку особистості// Психолог. – 2003. - №20. – Вкладка: персоналії. - 32с.Рибалка В.В. Готовність учнів до профільного навчання / За ред. С.Максименка, О.Главник. - К.: Мікрос - СВС, 2003. - 112 с.Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Науково-методичний посібник. - К. Ніка-Центр, 2003. - 204 сРибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. - К.: ІПППО АПН України, КФ ВМУРоЛ «Україна», ПП Щербатих О.В. 2007. - 68 с.Романовська Д., Собкова С. Робота з підлітками, схильними до суїциду// Психолог. – 2006. - №15 (207)Розанов В.А., Моховиков А.Н., Стилиха Р. Предупреждение самоубийств у молодежи: Семейное руководство. - Одесса: Общест. организация «Экологическое здоровье человека». -- 2003. — 16 с.
Романовська Д., Собкова С. Робота з підлітками, схильними до суїциду //Психолог, № 15 (207), 2006. - С. 26-29.Росс А. Наши дети - наши проблемы. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.Рудницька І. Етапи шкільного життя дитини// Психолог. – 2003. - №7(55)Савенков А.И. Одаренный ребенок дома и в школе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 272с.Силяхина В.И. Система работы по профилактике суицида (методические рекомендации). - Кривой Рог: СОШ №4, 2005. - 34 с. - Рукопис.Смит М.Д. Тренинг уверенности в себе. - СПб.: Речь, 2002.Старшенбаум Г.В. Суицидология и кризисная психотерапия. - М.: «Когито-Центр», 2005. - 376 с.Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. - М.: «Когито-Центр», 2001.Соціальна педагогіка. Підручник./ За редакцією професора КапськоїА.Й. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468с.Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. Проф. А.И. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352с.Статмен Пола Безопасность вашего ребенка: Как воспитать уверенных и осторожных детей/ Пер. с англ. С.А.Юрчука. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 272с.Тетяна Бойченко Освітні профілактичні програми. – К.: Главник, 2006. – 128с.Тихоненко В.А. Класификация суицидальных проявлений // Актуальные проблемы суицидологии. Труды Московського НИИ психотерапии МЗ РСФСР. - Т. 82.-М., 1978.Тарасов Е. Популярная психотерапия. - М.: Гранд, 1997. Хухлаева О., Курилина Т., Федорова О. Счастливый подросток. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.Учбова діяльність молодшого школяра: діагностика і корекція неблагополучностей: Книжка для вчителів диференційованих класів/ В.П.Гапонов, В.А.Георгієвська, Ю.З.Гільбух та ін., за ред. Ю.З.Гільбуха. – К.: ВІПОЛ, 1994. – 88с.Формування здорового способу життя учнівської молоді. Посібник для класного керівника/ За ред.. О.О.Новака. Полтава: ПОІППО. – 2005. -156с.Хрестоматия по психологии: Учеб. Пособие для студентов пед. Ин-тов/ Сост. В.В. Мироненко; Под ред А.В.Петровского. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1987. – 447с.Циганкова Е. Як тобі живеться, вундеркінде?// Психолог. – 2003. - №18-19 (66-67)Цікава психологія/ упорядник Т.Гончаренко. – К.: Ред. Загальнопед.газ., 2003. – 128с.Цуканов Б.И. Время в психике человека: Монография. - Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.Цушко І.І., Рудомьоткіна О.А. Попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків (Методичні рекомендації для педагогів, практичних психологів, соціальних педагогів, батьків). - Київ: НМЦППСР МОН і АПН України, 2006. -13 с (рукопис).Шилова Н. Батькам про права дитини// Психолог. – 2004. - № 3-4 (99-100)Штукатурова Д. Особливості самооцінювання людей з особливими потребами// Психолог. – 2005. - №11 (55)Чуприков А.П., Пилягина Г.Я., Войцех В.Ф. Суицидология. Основные термины и понятия. - Методическое пособие. - К., 1999.Чхартишвили П.С. Писатель и самоубийство. - М.: Новое литературное обозрение, 2000.Шавровська Н., Гончаренко О., Мельникова І. Суїцид як соціально-психологічний феномен // Психолог. —№38-39, 2002. - С. 46-57.Шнейдман Э. Душа самоубийцы / Пер. с англ. - М.: Смысл, 2001.Етичний кодекс психолога / Основи практичної психологи / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін.: Підручник. - Вид. 3. - К.: Либідь, 2006. - 536 с.Схожі:

«Насильство : як захистити дитину» iconМетодичні рекомендації по проблемі: «Насильство : як захистити дитину» (за результатами районного семінару фахівців психологічної служби)
Жорстокість та насильство серед дітей, жорстокість та насильство по відношенню до дітей стає актуальною проблемою сьогодення. Школа...
«Насильство : як захистити дитину» iconПоради батькам; як захистити свою дитину*
Навчіть вашу дитину говорити «Ні» будь-якому дорослому, якщо вона відчує від нього небезпеку
«Насильство : як захистити дитину» iconАнкета Стать Вік Дата опитування Чи допускав хтось насильство по
Ділилися з тобою друзі, однокласники, інші діти інформацією про перенесене насильство?
«Насильство : як захистити дитину» iconНасильство в сім’ї Домашнє насильство завжди вважалось «приватною справою»
Домашнє насильство завжди вважалось «приватною справою» сім’ї і лише впродовж останніх 40 років про цю проблему говорять як про проблему...
«Насильство : як захистити дитину» iconСімейне насильство. Погляд сучасності
Так, близько 60% батьків систематично так чи інакше виявляють агресивне ставлення до своїх дітей, у 17 таких батьків агресивність...
«Насильство : як захистити дитину» iconЯк говорити з дитиною про снід
Л І снід з дитиною просто необхідно. Переважна більшість молодших школярів вже чули про цю проблему. Розмова про снід стане основою...
«Насильство : як захистити дитину» iconХто має право забирати дитину з дошкільного закладу?
Днз, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину в дошкільний заклад саму, без супроводу дорослого. Увечері вихователь...
«Насильство : як захистити дитину» icon„Якщо дитину підтримувати, вона вчиться впевненості у собі
Любіть свою дитину безкорисливо, тобто не за щось, а всупереч усьому, за те, що вона просто ваша дитина
«Насильство : як захистити дитину» iconКілька порад батькам першокласників
З початку навчального року привчіть дитину прокидатися раніше, щоб збирання до школи не перетворювалось у щоденні хвилювання. Вранці...
«Насильство : як захистити дитину» iconРекомендації батькам майбутніх першокласників
З початку навчального року привчіть дитину прокидатися раніше, щоб збирання до школи не перетворювалось у щоденні хвилювання. Вранці...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи