Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році icon

Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році
Скачати 175.73 Kb.
НазваРозділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році
Дата конвертації26.12.2012
Розмір175.73 Kb.
ТипДокументи


Розділ І

Пріоритетні напрями та завдання діяльності

Гадяцької районної

психолого-медико - педагогічної - консультації

в 2011/2012 навчальному році


1.1.Реалізація психологічної, медичної, педагогічної, функцій районної психолого-медико-педагогічної консультації як науково-методичного, діагностико - корекційного, інформаційно-просвітницького закладу в системі спеціальної дошкільної та загальної середньої освіти району щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з порушеннями фізичного та (або) розумового розвитку відповідно до вимог сьогодення та міжнародних стандартів у здійснені завдань державної політики України, що інтегрується в європейський та світовий освітній простір:


 • розвиток діяльності районної психолого-медико-педагогічної консультації як методичного, діагностико-консультативного, інформаційно-просвітницького, координаційного центру з питань вирішення життєвозначущих проблем для дітей з психофізичними порушеннями, організації допомоги для них та їх родин з метою забезпечення гідного людини життя, соціального комфорту та освітньо-трудової реалізації;
 • впровадження досягнень психодіагностики та новітніх корекційно-стимульних програм у роботу районної психолого-медико-педагогічної консультації, з метою визначення та сприяння розвитку особистості дітей з психофізичними вадами розвитку, із врахуванням поступового запровадження моделі інклюзивного навчання дітей з різними потребами та можливостями, що сприятиме успішній їх соціалізації та адаптації до суспільного життя;
 • сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню особистості педагогів, які працюють з дітьми, що мають порушення у психофізичному розвитку, підвищення їх творчого потенціалу шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів з метою доцільної та ефективної професійної діяльності в умовах сьогодення;1.2. Діяльність районної психолого-медико-педагогічної консультації спрямована на :


 • виявлення, облік, психолого-медико-педагогічне вивчення дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • надання рекомендацій щодо визначення програм, форм навчання дітей, в спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, установах та закладах системи праці та соціального захисту населення, служби у справах дітей, лікувальних закладах відповідного типу;
 • надання індивідуальної консультативно - корекційної допомоги дітям з психофізичними вадами з метою поглибленого вивчення потенційних можливостей розвитку та визначення форм компетентного підходу до організації навчально-корекційного процесу;
 • раннє виявлення та визначення корекційно-навчальних форм та програм з урахуванням базової програми «Я у світі» для дітей дошкільного віку;
 • внесення пропозицій в органи управління освітою щодо оптимізації мережі спеціальних класів і груп для дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку при загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, з метою надання якісної освіти відповідного рівня на основі державних стандартів та створення сприятливого освітнього середовища з урахуванням їх можливостей і здібностей;
 • надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, медичним працівникам з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції дітей у соціум;
 • психолого-педагогічний патронат сімей, які виховують дитину зі складними порушеннями розвитку, в тому числі з інвалідністю;
 • сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанню консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, участі в науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, тощо;
 • проведення просвітницької діяльності серед державних та громадських організацій, батьків, інших зацікавлених осіб з метою поглиблення уявлення про сучасні освітні завдання, вікові та індивідуальні особливості дітей;
 • вивчення, узагальнення кращого досвіду роботи міських, районних психолого-медико-педагогічних консультацій та шкільних психолого-медико-педагогічних комісій;^ РОЗДІЛ ІІ


Основні напрямки діагностико - корекційної роботи районної психолого-медико-педагогічної консультації


Діагностична робота

^ Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.Організувати і провести колегіальні засідання обласної та районної психолого-медико-педагогічної консультації з метою психолого-медико-педагогічного вивчення дітей;


1.2. Організувати і провести психолого-медико-педагогічне вивчення дітей, направлених в спеціальні навчальні заклади І

1.3.Організувати і провести психолого-медико-педагогічне вивчення дітей, яким надано індивідуальну форму навчанняІ

11 Організувати і провести психолого-медико-педагогічне вивчення дітей з порушеннями мовлення.

2. Поновити банк даних дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку:


- з порушеннями мовлення;

- охоплених індивідуальною формою навчання;

- з порушеннями зору;

- дітей, які не підлягають навчанню в загальноосвітніх навчальних закладах;


- з порушеннями розумового розвитку;

- із затримкою психічного розвитку;

- дітей із синдромом Дауна;


- з порушеннями слуху;

- з порушеннями опорно-рухового апарату;

- дітей-інвалідів, які потребують корекції психофізичного розвитку;

- дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції психофізичного розвитку;

- дітей-аутистів;

3. Виявлення і обстеження дітей, які потребують корекції у Беликобудищанській СШ І-ІІІст.


4. Робота по виявленню і обстеженню дітей з психофізичними порушеннями у Березоволуцькій ЗОШ І-ІІІст

І

5.Психологічне вивчення дітей 1-4 класів, які не засвоюють навчальну програму.


8.Дослідження розумової працездатності з виявленням показників виснажуваності у дітей ЗПР.

9. Вивчення сенсо- перцеп-

тивної сфери, уваги, пам’яті, мислення у дітей, яким призначена індивідуальна форма навчання за спеціальними програмами.


10.Спостереження за динамікою навчання дітей, які навчаються за індивідуальними програмами.


11. Виявлення і обстеження дітей, що потребують психо-фізичної корекції та дітей групи „ ризику” в Римарівській ЗОШ І-ІІІст.

12. Дослідження процесів запам’ятовування та відтворення у дітей із РВ.

13.Виявлення дітей, що не засвоюють навчальний матеріал, мають девіантну поведінку, вади розвитку в Мартинівької ЗОШ І-ІІІст.

14.Повторне обстеження учнів з метою підтвердження або зміни раніше встановленого діагнозу.(за потребою )


15.Виявлення дітей які не засвоїли програму початкової школи та їх обстеження.

16. Виявлення та обстеження дітей 6-ти річного віку з низьким рівнем готовності до школи.

17. Створити банк даних дітей, які потребують інклюзивного навчання


18. Виїздні засідання ПМПК (корекційна допомога дітям сільської місцевості)


).

На протязі року

(згідно графіку)


На протязі року


На протязі року


До 1червня 2012

До 1червня2012


До 1 червня2012


Вересень


Жовтень


На протязі року


Листопад


Грудень


На протязі років


Березень


Березень


квітень


квітень


квітень-травень


травень


до 1 липня 2012


за графікомШкрьоба С.В.


Шкрьоба С.В.


Шкрьоба С.В.


Уніжонна Г.А.

Шкрьоба С.В.


Краснолуцька


Уніжонна Г.А.

Шкрьоба С.В.


Красно луцька

Консультанти ПМПК


Консультанти ПМПК


Консультанти ПМПК


Бєдная А.В.


Божко В.А.

Краснолуцька


Консультанти ПМПК


Зав.ПМПК


Консультанти ПМПК


Бєдная А.В.


Консультанти ПМПК


Консультанти ОПМПК


Божко В.А.


Зав.ПМПК


Зав.ПМПК


^ Консультативна робота


1.Консультативна допомога батькам, педагогічним працівникам, консультантам районної психолого-медико-педагогічної консультації та шкільних психолого-медико-педагогічних комісій:


- дитячого лікаря-психіатра;


- практичного-психолога з питань девіантної поведінки дітей;


- практичного-психолога з питань інтелектуального розвитку дітей;

- дефектолога.


2.Групова консультація для Вихователів ДНЗ– «Організація взаємодії вчителя-логопеда і вихователів в процесі корекційної роботи. Проблеми співробітництва».

3. Консультативна допомога вчителям, які працюватимуть з дітьми з індивідуальною формрою навчання

4.Групова консультація для медичних працівників ЗНЗ «Вплив фізичного навантаження на дітей спеціальної групи здоров’я».


5.Тематична консультація для вчителів Ціпківської ЗОШ по роботі з аутичними дітьми.


6. Надання консультацій педа-

гогічним працівникам Беликобудищанської СШ І-ІІІст про методи соціалізації дітей з о.м. в дитячому колективі.

7. Надання консультацій на запит.


8. Консультації дефектологам „ Програма дослідження дитини з вадами інтелектуального розвитку”.


9.Групова консультація для вчителів початкових класів „ Інтеграція дітей з особливими потребами ”.


10. Консультативна робота з вчителями про особливості формування та прояву характеру у розумово відсталих дітей.

11.Консультації корекційним педагогам з професійно- трудового виховання розумово – відсталих дітей.

12.Консультативна робота з вчителями початкової школи „Доцільність переведення до наступного класу невстигаючих учнів”.


13.Консультування батьків дітей, які не засвоюють навчальну програму.


14.Проведення одноразових консультацій (за потребою).


15. Консультування батьків дітей, які мають низький рівень готовності до школи.


16. Консультування батьків, педагогів, медичних праців-ників з питань надання корек-ційної допомоги дитині в родині.


17. Індивідуальні бесіди з логопедами, вихователями щодо оптимальних шляхів своєчасного виявлення дітей з вадами мовлення та надання їм колекційної допомоги

На протязі року, відповідно до графіку роботи ПМПК


Згідно графіка


П’ятниця


Вівторок


Жовтень


Вересень


Жовтень


Жовтень


Вересень


Листопад


На протязі року


Грудень


Січень


Лютий


Березень


Квітень


Березень-червень


Впродовж року


Травень


На протязі року


Упродовж року

Консультанти ПМПК


Ямпольська А.С.

Божко В.А.


Бєдная А.В.


Шкрьоба С.В.


Шкрьоба С.В.

Уніжонна Г.А.


Шкрьоба С.В.

Бєдная А.В.


Шкрьоба С.В.


Зав.ПМПК


Консультанти ПМПК


-«-


Зав.ПМПК


Бєдная А.В.


Шкрьоба С.В.


Божко В.А.


Консультанти ПМПК


-« -


Божко В.А.


Консультанти ПМПК • « -


Індивідуально-корекційна робота


1. Проводити індивідуально– корекційну роботу з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку:


- практичного-психолога з питань девіантної поведінки дітей;


- практичного-психолога з питань інтелектуального розвитку дітей;


- дефектолога


3.Розробити плани-схеми корекційних занять для дітей:

а) з розвитку пізнавальних процесів


б) з порушенням зору;

4 Координація роботи по складанню ІНП з дітьми, які навчаються за індивідуальною формою.

5. Розробити заходи щодо проведення корекційної роботи з дітьми сільської місцевості.


6.Індивідуально – корекційна робота з дітьми, які обстежені на ПМПК.


Згідно графіку роботи ПМПК


П’ятниця


Вівторок,п’ятниця


Вересень-жовтень


Вересень


На протязі року

Божко В.А


Бєдная А.В.


Шкрьоба С.В.

Консультанти ПМПК


Зав.ПМПК


Зав.ПМПК


Консультанти ПМПК


^ Психолого-педагогічна та медична просвіта


1.Участь у нараді педіатричного відділення з питань процедури заповнення реабілітаційних карт дітей-інвалідів.

2. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення через ЗМІ про значення раннього виявлення дітей з обмеженими можливостями.

3. Участь у методичних заходах відділу освіти.


4. Виступ на батьківських зборах в школах району.


5.Проведення роботи в ДНЗ міста та району по роз’ясненню значення допомоги вчителів-дефектологів дітям з особливими потребами.

6.Проведення занять по захисту прав інвалідів та людей з обмеженими можливостями в ЗНЗ району та толерантного ставлення до них.

7.Лекція для вихователів масових груп ДНЗ «Види роботи вихователя з розвитку і вдосконалення зв’язного мовлення дошкільнят».

8. Участь у педагогічних нарадах по підведенню підсумків навчального року.

9. Проведення бесід, лекцій:

-З практичними психологами та вчителями загальноосвітніх навчальних закладів:

«Психологічне вивчення дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».


- «Основи психологічного консультування батьків, у яких є дитина з особливими освітніми потребами»- виступ на радіолекторії

- «Вплив навчального навантаження на психічне здоров`я дитини з порушеннями у фізичному та (або) психічному розвитку»;

-«Обсесивно-компульсивні розлади у дітей дошкільного віку».

3. З педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів:


- «Діти з порушеннями емоційно- вольової сфери: поліпшення здоров`я, освіти і якості життя»;

- «Діти з порушенням психічної діяльності».


.Серпень


Згідно плану НМЦ


Згідно плану НМЦ


За згодою адміністрації


На протязі року


Впродовж року


листопад


травень


Листопад


Грудень


Жовтень


СіченьЗав.ПМПК


Консультанти ПМПК • « -
 • « -
 • « -
 • « -Уніжонна Г.А


Зав.ПМПК


БєднаяА.В.


Шкрьоба С.В.


Шкрьоба С.В.


Шкрьоба С.В.


Божко В.А.


Шкрьоба С.В.^ Методична робота1.Нарада відповідальних за індивідуальне навчання.


2.Методична допомога вчителям по ознайомленню зі спеціальними програмами.


3.Cкласти тематичні списки літератури з питань інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

4.Нарада консультантів ПМПК «Організаційна впорядкованість-запорука ефективності діяльності ПМПК на 2011\2012 н.р.»


5.Видати методичні рекомендації на допомогу вчителю дефектологу-олігофренопедагогу психолого-медико-педагогічної консультації з питань роботи з дітьми різних нозологій.

6.Популяризація новинок фахової літератури, розширення співробітництва консультантів РПМПК з видавництвом «Шкільний світ».

7.Семінар – нарада для консультантів ПМПК та вчителів інд форми навчання «Корекційна спрямованість індивідуального навчання»


8.Перевірка навчальних планів вчителів- дефектологів на відповідність призначеній програмі.

9. Поповнення кабінету новими розробками та методичною літературою.

10.Семінар – нарада для консультантів ПМПК та вчителів інд форми навчання «Корекційна спрямованість індивідуального навчання»

11. Тематична консультація «Ведення основної документації ПМПК»

12. Участь в організації і проведенні семінарів ОПМПК, НМЦ .


13.Підготовка звіту про роботу ПМПК за рік.
Жовтень


Вересень


Вересень


Вересень


До лютого 2012


Постійно


Жовтень


жовтень


листопад


січень


грудень


на протязі року


травеньШкрьоба С.В.


Шкрьоба С.В.


Шкрьоба С.В.


Шкрьоба С.В.


Шкрьоба С.В.


Консультанти ПМПК


Зав.ПМПК


Зав.ПМПК


Консультанти ПМПК


Шкрьоба С.В.


Зав.ПМПК


Консультанти ПМПК


Зав. ПМПК

^ Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців ПМПК


1.Вивчення спеціальної літератури, нових методик діагностичного обстеження дітей.

2.Участь у методичних і практичних семінарах, тренінгах.


3.Отримання консультацій в обласній ПМПК, науково-методичних центрах, інституті післядипломної освіти.

4. Систематично поповнювати навчально-методичну базу районної психолого-медико-педагогічної консультації новими підручниками, посібниками, дидактичним матеріалом, сучасною методичною літературою.


Упродовж року


Згідно графіка відділу освіти і ОПМПК


За потребою


На протязі року

Консультанти ПМПК^ Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням.

1. Сприяти підвищенню психолого-педагогічної компетентності батьків, діти яких мають важкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням.

2. Забезпечити психолого-педагогічний патронат сімей, які виховують дитину з порушеннями психофізичного розвитку


3. Відвідування сімей з дітьми ПМПК та надання їм методичної допомоги.


4. Допомога у розвитку індивідуальних здібностей дітей з обмеженими можливостями.

5. Разом з батьками розробити план корекційної роботи з дітьми на літній період.


Упродовж року


Упродовж року


Упродовж року


Упродовж року


Упродовж року

Консультанти ПМПКЗав. ПМПК С.В. Шкрьоба


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідуюча обласної директор науково-

психолого-медико- методичного центру

педагогічної консультації __________Т.Ю.Смірнова

___________С.І. Кривенко


ПЛАН


Роботи Гадяцької районної

психолого-медико- педагогічної консультації

на 2011/2012 навчального рокуСхожі:

Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році iconРозділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2012/2013 навчальному році

Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році iconПлан роботи волочиської районної психолого-медико педагогічної консультації на 2012 навчальний рік
...
Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році iconПосадова інструкція консультанта – учителя логопеда Млинівської районної психолого-медико-педагогічної консультації
Консультант учитель-логопед районної психолого-медико-педагогічної консультації (рпмпк) за своїм статусом належить до категорії педагогічних...
Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році iconГрафік засідань психолого-медико-педагогічної консультації Фастівського району у 2012-2013 навчальному році

Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році iconНаказ №132 / Про психолого-медико-педагогічне обстеження дітей дошкільного та шкільного віку з порушенням психофізичного розвитку
Затвердити графік діагностичних засідань районної психолого-медико-педагогічної консультації на 2011-2012 навчальний рік
Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році iconПосадова інструкція консультанта – психолога з питань інтелектуального розвитку Млинівської районної психолого-медико-педагогічної консультації
Консультант-психолог з питань інтелектуального розвитку районної психолого-медико-педагогічної консультації за своїм статусом належить...
Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році iconКомунальна установа «Млинівський районний методичний кабінет» Млинівської районної ради Рівненської області
Обласній психолого-медико-педагогічній консультації, засідання районної психолого-медико-педагогічної консультації, яке заплановане...
Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році iconЗавідувачу Красилівської районної психолого медико педагогічної
Прошу обстежити мого (мою) сина (доньку) прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, на засіданні Красилівської районної...
Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році iconПланробот и ярмолинецької районної психолого-медико-педагогічної консультації на 2012 рік
Здійснення науково-методичних, організаційних, координуючих функцій та контроль за діяльністю шкільних психолого-медико-педагогічних...
Розділ І пріоритетні напрями та завдання діяльності Гадяцької районної психолого-медико педагогічної консультації в 2011/2012 навчальному році iconГрафік проведення Макарівської районної психолого-медико-педагогічної консультації на 2012 2013 н р
Макарівської районної психолого-медико-педагогічної консультації на 2012 2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи