Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» icon

Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
Скачати 180.08 Kb.
НазваВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
Дата конвертації26.12.2012
Розмір180.08 Kb.
ТипДокументи


Відділ освіти Гадяцької

районної державної адміністрації

Гадяцький науково-методичний центр


«Основи організації

методичної роботи школи:

крок за кроком»


Рекомендації

по підготовці і проведенню діагностування

педагогічних кадрів для організації

методичної роботи школи


крок 5

Управління методичною роботою школи.


ГАДЯЧ – 2011


«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці і проведенню діагностування педагогічних кадрів для організації методичної роботи / укладач Смірнова Т.Ю. / редактор Нестеренко Н.В. – Гадяч: Гадяцький НМЦ, 2011. – 20 с.


Розглядаються основні пріоритети діяльності шкільної методичної служби.


Матеріали дистанційного курсу призначені для заступників директорів з навчально-виховної роботи шкіл.


Затверджено радою Гадяцького науково-методичного центру від 15.03.2011, протокол № 4


ЗМІСТ

с.

ВСТУП……………………………………………………….4

РОЗДІЛ І

Алгоритм організації роботи над науково-методичною проблемою у навчальному закладі…………………………4

Робота над індивідуальною науково-методичною проблемою…………………………….……………………..6

^ РОЗДІЛ ІІ

Діагностика і методична робота на районному рівні……..9

Перелік можливих науково-методичних проблем……….12

ПІДСУМОК…………………………………………………16

Список використаної літератури…………………………..17


ВСТУП

Формування у педагогів умінь професійної діяльності не просто одне із завдань методичної роботи, а й таке завдання, реалізація якого може бути перевірена, вивчена, проаналізована, що є важливим для оптимального управління методичною роботою в школі.

Зміст навчально-методичної роботи визначається як загальними цілями, так і завданнями, які випливають з аналізу результатів діяльності кожного педагогічного колективу, окремих педагогів, навчально-виховного процесу вцілому.


РОЗДІЛ І

^ АЛГОРИТМ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

Робота над колективною науково-методичною темою (проблемою) – це колективна форма пошукової роботи, спрямована на розв’язання актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня вчителів.

^ Березень-травень 2011 року – проведення діагностування, обрання проблеми.

I етап – вересень 2011 року – січень 2012 року –пошуковий:
-    визначення основних напрямів роботи;
-    створення банку інформації з проблеми;
-    створення картотеки педагогічної, науково-методичної літератури з окремих питань роботи над проблемою.

^ II етап – лютий 2012 року – січень 2013 року – організаційно-методичний:

-    створення творчих груп з проблем, які виявилися найбільш актуальними в результаті проведення діагностування (5-6 проблем);

-  опрацювання педагогічної, науково-методичної літератури;

-   удосконалення та модернізація діяльності з розробки методики викладання предметів;
-   спрямування роботи шкільних методичних об’єднань (кафедр), ППД;
-   підвищення педагогічної майстерності педагогів через взаємовідвідування уроків (у межах школи, району), участь у професійних конкурсах.

III етап – лютий 2013 року – грудень 2014 року – практично-діяльнісний:
-   презентація нових ефективних технологій навчання і практичної підготовки;
-   упровадження нових технологічних основ вивчення предметів, оволодіння вчителями спеціальними уміннями і навичками, прийомами педагогічної роботи;
-   апробація рекомендацій творчих груп;
-   створення банку позитивних здобутків педагогів;
-   моніторинг ефективності впровадження нових технологічних основ професійно-практичної підготовки вчителів-предметників.

^ IV етап – січень 2014 року – березень 2015 року – коригуючий:
-   аналіз і корекція розроблених новітніх технологій і методик;
-   проведення шкільного фестивалю педагогічної майстерності;
-    системний моніторинг впливу нововведень на професійно-практичну спрямованість вивчення навчальних дисциплін.

^ V етап – квітень 2015 року – червень 2015 року – узагальнюючий:
- аналіз і узагальнення моніторингових досліджень;
- визначення досягнень та невирішених проблем;
- узагальнення;
- підготовка матеріалів до публікації, популяризація педагогічного досвіду.

Березень-травень 2015 року – проведення діагностування, визначення нової науково-методичної проблеми.

^ РОБОТА НАД ІНДИВІДУАЛЬНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ.

         Цю тему не можна нав'язувати ззовні, вона випливає з професійного інтересу педагога. Наївно вважати, що в неформальному ключі педагог може обрати одну проблему і працювати тільки над нею. Практично вся робота педагога, якщо це не ремісник, а творець, майстер, передбачає постійне самовдосконалення, а значить і постійне оновлення свого методичного арсеналу. Тим більше, що діалектично, в процесі роботи педагога щодня виникають нові проблеми, які потребують негайного розв'язання. Праця педагога різнопланова, різноманітна і в кожному своєму напрямі спонукає його до пошуку нових рішень, перенесення уваги з однієї проблеми на іншу.


Індивідуальна науково-методична робота – усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та безперервна праця педагогів, спрямована на вдосконалення теоретичної та практичної підготовки, необхідної для їхньої діяльності.

       Ефективною формою підвищення рівня майстерності є робота вчителя над обраною проблемою (темою).

Алгоритм роботи учителя над індивідуальною методичною проблемою:

1. Вибір методичної проблеми.

2.  Складання переліку літератури, яку необхідно опрацювати.

3. Вибір об'єкта передового педагогічного досвіду для вивчення.

4. Впровадження засвоєних теоретичних положень у практику роботи, апробація.

5. Звіти про роботу над проблемою на засіданнях методоб’єднань, творчих груп.

6. Відкриті уроки та заходи.

7. Виступи на педраді, засіданні районного методичного об’єднання, науково-практичній конференції.

8. Участь у виставці передових педагогічних технологій, співпраця з фаховими журналами.

Робота над обраною проблемою допомагає вчителю знайти свій індивідуальний професійний почерк, поглибити теоретичні знання та практичні навички, стимулює творчий розвиток особистості  педагога, має такі напрямки:

1. Підвищення рівня практичного досвіду:

- участь у роботі МО; семінари-практикуми;

- інструктивно-методичні наради;

- науково-практичні конференції;

- взаємовідвідування уроків.


 2. Поглиблення рівня наукової обізнаності:

- психолого-педагогічні семінари;

- педагогічні ради; педагогічні читання;

- огляд літератури і періодичної преси.


3. Презентація індивідуального доробку:

- випуск методичних розробок (бюлетенів);

- захист педагогічних ідей;

- методичні фестивалі;

- творчий звіт;

- виступи на МО.


 4. Колективна, індивідуальна творчість:

- методичні предметні тижні;

- узагальнення передового педагогічного досвіду;

- ділові ігри;

- конкурси професійної майстерності;

- самопрогнозування;

- самовизначення мети;

- самооцінка;

- самокорекція;

- самоконтроль;

- самоаналіз.

        Неперервність процесу професійного самовдосконалення педагогів забезпечена розробкою особистої програми, яка передбачає визначення близької й віддаленої перспектив. Такий підхід до організації науково-методичної діяльності формує в учителя вміння визначати перспективу свого професійного зростання й відчувати в цьому стійку потребу.

^ РОЗДІЛ ІІ


ДІАГНОСТИКА І МЕТОДИЧНА РОБОТА
НА РАЙОННОМУ РІВНІНа основі діагностичних карт шкіл району НМЦ (методичний кабінет) складає зведену діагностичну карту з усіх питань діагностики по школах.

Карта може мати таку форму:


Школи

Кількість учителів

Питання

Внутрішкільна методична робота

Методична робота на рівні району, міста

Методична робота на рівні області


12345…..1718

По горизонталі аналізуються і зводяться дані по структурі методичної роботи на рівні району. Відповідні позначення (по горизонталі) з числами визначають форми методичної роботи над певними пронумерованими питаннями.

Карту можна скласти і за категоріями учителів, теж визначивши структуру методичної роботи.


Категорії вчителівКількість учителів

Питання

На рівні району (методична робота)

На рівні області (ПОІППО)12345678

Учителі укр. мови


Учителі рос мови


Учителі математики


І т.д. (за навчальним планом на рівні району)


На рівні області
Аналізуючи діагностичні карти навчальних закладів, можна скласти зведену таблицю структури методичної роботи з проблем у районі.


Питання діагностики

Види методичної роботи
методичні об’єднання

семінар-практикум

творча група

і т.д.


Із діагностичних карт можна скласти карту наявності передового педагогічного досвіду.


Питання досвіду

Чий досвід

Адреса досвіду

Хто буде творчо використовувати (категорії або окремі вчителі)


вивчати досвід

одержують консультації

стажуванняПитання, які не вирішуються на рівні району, передаються для організації методичної роботи з різними категоріями на обласному рівні.

У районі можна визначити два напрямки роботи:

- з учителями, у яких виникають складності, організувати методичну допомогу з урахуванням розвитку фахового потенціалу;

- з педагогічними працівниками, у яких вирішуються фахові проблеми, подальшу роботу спрямувати на удосконалення їх майстерності.

У методичному кабінеті чи НМЦ має бути наочна схема кращого досвіду роботи шкіл і вчителів з відповідних проблем.

учителі

учителі

Користуючись діагностичними картами, можна:

  1. змінювати гнучкість форм методичної роботи в залежності від потреб учителя;

  2. виходити на окремого вчителя;

  3. переносити різні форми методичної роботи на шкільний рівень;

  4. готувати керівників шкіл;

  5. формувати нове педагогічне мислення;

  6. диференціювати курсову перепідготовку.

Застосування діагностичного підходу організації роботи створює можливість для погодження планів і дій всіх ланок методичних потреб учителів.

Концепція діагностування, як теоретична основа перебудови методичної роботи і системи перепідготовки педкадрів, дозволяє досягти наступних результатів:

- змінити відношення до методичної роботи на рівні школи і району;

- побудувати систему методичної роботи на рівні школа – райво - ПОІППО, при якій на плановій основі виявляється, вивчається, узагальнюється і творчо використовується передовий педагогічний досвід;

- підвищити якість аналогічної діяльності вчителя, рівень керівництва школи як основи удосконалення навчально-виховного процесу;

- попередити формалізм у плануванні, змісті, формах і методах організації перепідготовки педагогічних кадрів;

- створити можливість визначення шляхів і засобів надання допомоги конкретному вчителю;

- змінити стиль і характер взаємовідносин між учителем і адміністрацією, учителем і методистом, школою і районним відділом освіти, НМЦ;

- створити реальну можливість у наданні результативної допомоги школі з боку Гадяцького НМЦ.


^ ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРОБЛЕМ


1. Використання інноваційних методів при вивченні історії рідного краю, виховання патріотизму в учнівської молоді.


2. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності.


3. Використання ідіом при вивченні англійської мови в старших классах.


4. Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні предмета.


5. Творче використання потенціалу обдарованих учнів на уроках та в позаурочній роботі з предмета із застосуванням мультимедійних можливостей, комп’ютерів для підвищення їх інтересу до навчання.


6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на  уроках математики.


7. Формування мовленево-комунікативних умінь у процесі вивчення української мови.


8. Спрямування уроків української мови і літератури на виховання в учнів загальнолюдських моральних цінностей.


9. Розвиток толерантного ставлення до культури інших народів на уроках української літератури.


10. Проектна технологія на уроках трудового навчання.


11. Формування технічної грамотної особистості, підготовленої до життя і діяльності в умовах сучасного суспільства.


12. Використання інтерактивних методів навчання на уроках географії.


13. Форми і методи екологічного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.


14. Спрямування уроків російської мови на виховання в учнів загальнолюдських моральних цінностей.


15. Формування витривалості в учнів загальноосвітньої школи.


16. Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор.


17. Розвиток  творчого  потенціалу  вчителя та  учня

 шляхом  впровадження інтерактивних та комп’ютерних технологій. 

18. Формування і розвиток творчих здібностей учнів на основі здійснення диференційованого та індивідуального підходу.

19. Формування творчої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій навчання та підвищення професійної компетентності педагогів.

20. Формування потреби, умінь та навичок самостійної роботи учнів у процесі навчання – одна із важливих умов розвитку творчої особистості.

21. Через творчість учителя до розвитку особистості кожного школяра і підвищення творчої активності обдарованих дітей у процесі впровадження нових педагогічних технологій.

22. Всебічний розвиток особистості сільського школяра на основі прогресивних освітніх технологій.

23. Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних форм та нових освітніх технологій в організації пізнавальної інтелектуальної діяльності учнів.

24. Створення умов для розвитку особистості, формування навичок самостійного наукового пізнання, інтересу до навчання шляхом упровадження інноваційних технологій, надання учням оптимальних можливостей для отримання різнобічної освіти та високої культури, реалізації творчих здібностей і нахилів у ім’я збагачення творчого, культурного та інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації, відродження і утвердження національної культури, духовної єдності громадян України.

25. Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі як необхідна передумова росту вчителя, розвитку здібностей учнів.  

26. Естетичне виховання школярів як один із засобів творчого розвитку особистості.

27. Упровадження особистісно-орієнтованого навчання з метою попередження втрати інтересу до навчання при переході з класу в клас.


ПІДСУМОК


Методична служба в навчальних закладах дає можливість членам педагогічного колективу не тільки брати участь у реалізації вже готових програм, а й у плануванні та розробці нових, у апробації експериментів та інновацій, постійно стимулюючи розвиток творчого потенціалу вчителів, спрямованого на формування та розвиток особистості учня.

Отже, методична робота - найважливіша ланка системи безперервного навчання членів педагогічного колективу школи. Крім того, повсякденна діяльність із підвищення кваліфікації тісно пов'язана з навчально-виховним процесом, і вчитель має можливість у ході своєї роботи щоденно на практиці закріплювати свої теоретичні пізнання. Важливий і той факт, що, співпрацюючи протягом тривалого часу, керівники методичної служби у змозі вивчити стиль, почерк роботи вчителя та його особистісні якості, бачити ріст його професіоналізму та взаємодію з колективом.

Виникнення професійно-пізнавального інтересу в учителя, бажання розвиватися, рухатися вперед є прямим результатом роботи методичної служби школи з підвищення професійної майстерності педагогів.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Волощук А. М. «Тести з педагогіки» за ред. М. В. Левківського. – Житомир: Полісся, 2007 – 116 с. 
2.  Гальцева Т.О Психологічні проблеми диференціації  системи освіти та  інноваційна діяльність педагогів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наукових праць.  Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. -Том ІІІ, частина 4. - Київ, 2001.- С. 44 – 50. 
3.  Гальцева Т.О. Психологічна зрілість – необхідна умова свідомого вибору та професійного самовизначення вчителя // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. -Том ІІІ, частина 5.- Київ, 2001.- С. 192 – 198. 
4. Гальцева Т.А. Взгляд психолога на проблему выбора учителем инновационных технологий // Науково-методичний альманах “Нива знань”. - Дніпропетровськ, 1996. - С. 11-13. 
5. Гальцева Т.О Деякі аспекти прийняття вчителем нових педагогічних систем // Науково-методичний альманах “Нива знань”. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 104-105. 
6. Логвин В. Метод проектів у контексті сучасної освіти. – К., 2004. 
7. Методична робота в школі. – К.: «Шкільний світ», 2007. 
8.  Науково-методичний журнал «Управління школою», №12, 2006. 
9.  Старченко К. М., Пуцов В. І., Гадзецький Б. В. Технологія управлінської діяльності. – К., 2002. 
10. Сівак Станіслав. Скринінг шкільного життя. – 2002. Тернопіль. – 92 с. 
11. Хорунжі Л. Діагностика готовності вчителя // Завуч. – 2006.

^ ДЛЯ НОТАТОК

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ


Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації

Гадяцький науково-методичний центр

Укладач Т.Ю. Смірнова


Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком.

Крок 4.


Матеріали дистанційного курсу консультацій для заступників директорів з навчально-виховної роботи сільських шкіл.


37300, Україна; Полтавська обл.;

м. Гадяч; вул. Гетьманська, 31;

тел.: (05354) 2-36-73;

E-mail: http//hadyach_metodkab@mail.ru
Схожі:

Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці І проведенню діагностування педагогічних...
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці І проведенню діагностування педагогічних...
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
Матеріали дистанційного курсу призначені для заступників директорів з навчально-виховної роботи сільських шкіл
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти гадяцької райдержадміністрації гадяцький науково-методичний центр науково-практична конференція: «модернізація роботи з педагогічними кадрами в світлі реалізації вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «я у світі»
Збір та реєстрація учасників науково-практичної конференції у Будинку дитячої та юнацької творчості
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconНаказ №7 Про порядок подання пропозицій для складання плану роботи Гадяцького науково-методичного центру на 2012/2013 навчальний рік
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затвердженого розпорядженням голови Гадяцької районної державної адміністрації...
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconПоложення про організацію І проведення районного конкурсу "Учитель року " у 2011-2012 навчальному році І. Загальні положення
Виконавцями та координаторами Конкурсу є відділ освіти Гадяцької райдержадміністрації та Гадяцький науково-методичний центр
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти, молоді та спорту гадяцької райдержадміністрації гадяцький науково методичний центр
Місце проведення: Петрівсько-Роменська зош І-ІІІ ступенів, Березоволуцька зош І-ІІІ ступенів
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Смірнова Т. Ю., члени науково-методичної ради 4 Про введення інновацій у навчальних закладах Гадяцького району
Про організацію роботи методичної служби району у відповідності з новим Положенням про Гадяцький районний методичний центр
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconПлан роботи відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької районної державної адміністрації на грудень 2013 року
Заступник голови Гадяцької районної державної адміністрації О. М. Березенко
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1
Відділ освіти районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи