Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» icon

Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
Скачати 491.19 Kb.
НазваВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
Сторінка1/3
Дата конвертації26.12.2012
Розмір491.19 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3Відділ освіти Гадяцької

районної державної адміністрації

Гадяцький науково-методичний центр


«Основи організації

методичної роботи школи:

крок за кроком»


Рекомендації

по підготовці і проведенню діагностування

педагогічних кадрів для організації

методичної роботи школи


крок 3

Управління методичною роботою школи.


ГАДЯЧ – 2011


«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці і проведенню діагностування педагогічних кадрів для організації методичної роботи / укладач Т.Ю. Смірнова. – Гадяч: Гадяцький НМЦ, 2011. – 36 с.


Розглядаються основні пріоритети діяльності шкільної методичної служби.


Матеріали дистанційного курсу призначені для заступників директорів з навчально-виховної роботи шкіл.


Затверджено радою Гадяцького науково-методичного центру від 15.03.2011, протокол № 4


ЗМІСТ

с.

ВСТУП……………………………………………………….4

РОЗДІЛ І

Організація і проведення діагностики на рівні школи……7

Характеристика основних методів…………………….….12

^ РОЗДІЛ ІІ

Діагностична карта підвищення рівня

методичної кваліфікації вчителя…………………….……17

Діагностична карта вчителя……………………………….21

Діагностична карта педагогічної оцінки та самооцінки

готовності вчителя до саморозвитку……………………..25

ПІДСУМОК………………………………………………..30

Список використаної літератури…………………………31


ВСТУП


Одним із стратегічних завдань, окреслених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина. Одним із головних є завдання виховання нової генерації педагогічних кадрів, розробки комплексу теоретичних і методичних основ щодо забезпечення підготовки педагога до праці. 
Практика свідчить, що там, де проводиться відповідна робота на діагностичній основі, відбувається зниження педагогічних труднощів щодо самооцінки вчителя та оцінки педпрацівника заступником директора. Проведення діагностування та самодіагностування педагогічної діяльності спрямоване на оволодіння кожним учителем навичок самоаналізу, самооцінки, що дозволить перевести роботу в режим активного саморегулювання та самокоригування, а також реалізувати одну із функцій методичної роботи стосовно конкретного педагогічного працівника – аналітично оцінювальну, сутність якої полягає передусім у критичному осмисленні існуючої педагогічної практики та особистого професійного досвіду і їх оцінювання. Результати анкетування заслуховуються на педагогічній, методичній радах школи, засіданнях методичних об’єднань, кафедр, проводяться індивідуальні співбесіди. 
Діагностування – (від діа – «прозорий» та  гнозист – «знання»).


Діагностика дає можливість:

 1. всебічно розкити вчителя, його індивідуальність;

 2. вести більш зацікавлено роботу вчителя в усіх формах методичної роботи;

 3. диференційовано підходити до організації курсової перепідготовки;

 4. здійснювати дійову допомогу і зв’язок з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського;

 5. цілеспрямовано організовувати роботу вчителя з методичною літературою;

 6. Гадяцькому науково-методичному центру спрямовувати роботу педагогічних колективів.


Проведення діагностики ставить вимоги:

 1. компетентності (глибоке знання суті справи, питань, що піддаються діагностуванню);

 2. конструктивності (уміння співставляти, робити аналіз);

 3. доброзичливості (повага до особи учителя і учня).


Для проведення діагностики необхідні умови:

 1. уміння робити самоаналіз уроку, виховного заходу, різних сторін навчально-виховного процесу;

 2. уміння грамотно, педагогічно цілеспрямовано проводити аналіз роботи колективу;

 3. реальне знання стану викладання за результатами проведення зрізів знань та ДПА;

 4. уміння раціонально, педагогічно доцільно вивчати результативність методичної роботи (поетапне, поточне, проблемне, епізодичне);

 5. наявність позитивного мікроклімату в колективі, педагогіки співробітництва;

 6. наявність відповідної матеріально-технічної бази в

школі.
Педагогічна діагностика – система технологій, процедур, засобів, методик і методів отримання інформації про стан та розвиток педагогічних систем. В структурі методичної роботи вона виконує дві взаємопов’язані функції: функцію вивчення і оцінювання стану чи рівня та навчальну функцію. Основне призначення діагностування рівня професійної компетентності педагогічних працівників – надання необхідної допомоги педагогічним працівникам у професійному розвитку та врахування результатів в процесі організації системи методичної роботи. 


^ Критерії оцінювання рівня сформованості компетенцій педагога:
• методичні знання;

• наукові знання;

• теоретичні знання (педагогічні, психологічні, професійні);

• технологічні знання (знання і використання педагогічних технологій, конструювання уроків, здатність акумулювати і використовувати позитивний досвід діяльності колег). Прогнозування результатів, корекція, рефлексія власної діяльності тощо);

• моральна культура педагога, етична, естетична, загальна, духовна, методична, фахова, дослідно-творча компетентність, культура праці та професійна етика, загально професійні уміння і навички (гностичні, конструктивні, комунікативні, організаційні тощо). 


РОЗДІЛ І

Організація і проведення діагностики

на рівні школи


Оптимальний варіант проведення діагностування в школі передбачає термін від 3 до 5 років:


Перший етап – підготовчий період. Цей період продовжується від 2 до 6 місяців.

Директор школи і його заступники глибоко аналізують роботу за 3-4 роки, визначають недоліки. Проводять робочу нараду з педагогічними працівниками, відповідальними за діяльність методичних об’єднань, на якій визначають завдання перебудови методичної роботи, її структуру. Роз’яснюють, що найкраще методичну роботу організовувати на діагностичній основі.

До відома педагогічних працівників доводять питання, які будутьт включені у діагностування. Ці питання вивішуються в учительській, а розробляються Гадяцьким науково-методичним центром відповідно до проблеми, над якою працює район, школа. У підготовчий період учителі, користуючись схемою самоаналізу, разом з дирекцією аналізують свої уроки, виховні заходи, виробляють практичні уміння самооцінки своєї роботи.


Другий етап – анкетування.

Анкетування проводять на оснві питань діагностики.

Під час анкетування адміністрація школи проводить інструктаж, де обов’язково вказує на типові недоліки, виявлені при проведенні контрольних робіт, зрізів знань, анкетування учнів; звертає увагу на роботу педагогічного колективу над конкретною проблемою і конкретними питаннями діагностики, які найбільше відповідають методичній проблемі школи. Вибирати для роботи на рік доцільно не більше 5-6 проблем.

В анкети вчителі можуть дописати свої питання, які їх цікавлять і не включені в питання діагностики.

Випускники педагогічних закладів України в перший рік роботи не діагностуються – вони стажуються.


Третій етап – складання діагностичної карти школи (після аналізу анкет).

Карту заповнює представник адміністрації в присутності вчителя. Систематизуючи дані анкети, вносять позначення на карті питань, які розв’язуються успішно - червоним (№ проблеми) кольором, і питань, які потребують додаткової роботи - синім (або зеленим). Нижче розшифровують номер проблеми.

Наприклад:

1 – використання нових педагогічних технологій;

2 – підготовка учителя до педагогічної діяльності на уроці;

3 – методика роботи над домашнім завданням.


Позначають досвід в межах школи, в межах району, в межах області.


Форма № 1
з/п

П.І.Б.

вчителя

Проблеми

Індивідуальні форми роботи

1

2

3

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

4

5

6

консультаціїсамоосвіта

наставництво

консультації

самоосвіта

наставництво

консультації

самоосвіта

наставництво

консультації

самоосвіта

наставництво

консультації

самоосвіта

наставництво

718

1

1,2

4
2

4

18,1

17

3

3,1

17

2

Колективні форми роботи

н.р.

на рівні школина рівні районуна рівні областін.р.

на рівні школина рівні районуна рівні областін.р.

на рівні школина рівні районуна рівні областін.р.

на рівні школина рівні районуна рівні областін.р.

на рівні школина рівні районуна рівні областіПо горизонталі визначаються індивідуальні форми роботи (консультації, самоосвіта, наставництво), а по вертикалі – колективні (на рівні школи, району, ПОІППО). Зручно на карті форми роботи показувати умовними позначеннями.

Наприклад:

ТГ – творчі групи

ДГ – динамічні групи

МО – методичні об’єднання

КС – консультації

КФ – конференції

СМ – семінари

ППД – передовий педагогічний досвід школи

ПДС – постійно діючий семінар

Н – наставництво

ДШ – досвід у школі (червоний колір)

ДР – досвід у районі

ДО – досвід в області і т.д. (довільні, зручні для

користування).

Для позначення динаміки роботи вчителя, заштриховувати зручно лише половину клітинки.

По питаннях з організації індивідуальної роботи вчителя, зазначених у його діагностичній картці, визначають докурсове і після курсове завдання, основну методичну тему, над якою працює учитель протягом року.

Після аналізу діагностичної карти пишеться наказ по школі про організацію методичної роботи, визначається її структура.

Діагностична карта дає наочну картину індивідуальних можливостей кожного вчителя і організації індивідуальної методичної роботи з ним.

Результати аналізу діагностичної карти створюють основу для визначення структури методичної роботи з колективом на різних рівнях, дають можливість визначити шляхи використання передового педагогічного досвіду і інших джерел удосконалення навчально-виховного процесу, які повинні здійснюватися на плановій основі.

Знання індивідуальних особливостей учителя, рівня його професійної підготовки дозволяє керівникам школи визначити шляхи і засоби надання йому необхідної допомоги.

Діагностування ставить керівництво школи перед необхідністю всебічного і аргументованого підходу до кожного пункту розробленого плану, розглядаючи його в єдності з усією системою заходів, направлених на ліквідацію труднощів і прогалин в діяльності всіх педагогів і кожного зокрема.

Наприклад, у школі під час обробки анкет діагностування труднощі викликають питання перевірки знань, умінь і навичок учнів.

У зв’язку з цим у план роботи виносяться питання:

- на педраду «Опитування – не лише щоденний контроль, а й навчання на уроках»;

- на виробничу нараду «Система підготовки вчителя до уроку»;

- до планів методичних об’єднань варто включити питання «Організація самостійної роботи на уроці»;

- для науково-практичної конференції – «Індивідуальний підхід до учнів на уроці».

Досвід вчителів з цього питання слід вивчати, поширювати, творчо використовувати в практиці. Діагностичні дані дозволяють дійти до кожного вчителя, виявити причини труднощів у роботі вчителя, врахувати індивідуальні особливості людини. Основна роль у цьому належить заступникам директора з навчально-виховної та науково-методичної роботи, які планують свою роботу з учителем, керують його самоосвітою, відвідують разом з ним уроки коллег, проводять співбесіди, готують до виступу на методоб’єднанні.

Для кожного учителя завуч намічає шляхи допомоги: визначає тему для самоосвіти, рекомендує літературу, визначає способи підвищення кваліфікації, закріплює наставників (якщо потрібно), планує відвідування уроків колег своєї школи і інших шкіл міста, навчання в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Планується і кінцевий результат цієї роботи: звіт, виступ з доповіддю, повідомленням, відкритий урок і т.д.

Крім діагностичної карти, розрахованої терміном від

3 до 5 років, адміністрації школи бажано вести індивідуальні картки (теж на 3-5 років) на кожного вчителя, в яких відображатиметься динаміка росту педагога.

Форму індивідуальної картки можна рекомендувати таку. (Можна ці записи робити на відведених для кожного вчителя сторінках зошита).

^ Навчальний рікЩо вдається вчителю

Корекція адміністрації

Форми роботи поширення досвіду

^ Календарні строки,

Питання, над яким працює вчитель

Корекція дирекції

Форми методичної роботи вчителя

^ Календарні строки

ЛітератураДіагностична карта і індивідуальні картки вчителів – робочий матеріал адміністрації школи і ніде для огляду не вивішуються. У методичному кабінеті чи методичному куточку можна показати схематично, у кого можна повчитися, виходячи з діагностування:

прізвища вчителів школи
  1   2   3Схожі:

Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці І проведенню діагностування педагогічних...
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці І проведенню діагностування педагогічних...
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
Матеріали дистанційного курсу призначені для заступників директорів з навчально-виховної роботи сільських шкіл
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти гадяцької райдержадміністрації гадяцький науково-методичний центр науково-практична конференція: «модернізація роботи з педагогічними кадрами в світлі реалізації вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «я у світі»
Збір та реєстрація учасників науково-практичної конференції у Будинку дитячої та юнацької творчості
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconНаказ №7 Про порядок подання пропозицій для складання плану роботи Гадяцького науково-методичного центру на 2012/2013 навчальний рік
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затвердженого розпорядженням голови Гадяцької районної державної адміністрації...
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconПоложення про організацію І проведення районного конкурсу "Учитель року " у 2011-2012 навчальному році І. Загальні положення
Виконавцями та координаторами Конкурсу є відділ освіти Гадяцької райдержадміністрації та Гадяцький науково-методичний центр
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти, молоді та спорту гадяцької райдержадміністрації гадяцький науково методичний центр
Місце проведення: Петрівсько-Роменська зош І-ІІІ ступенів, Березоволуцька зош І-ІІІ ступенів
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Смірнова Т. Ю., члени науково-методичної ради 4 Про введення інновацій у навчальних закладах Гадяцького району
Про організацію роботи методичної служби району у відповідності з новим Положенням про Гадяцький районний методичний центр
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconПлан роботи відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької районної державної адміністрації на грудень 2013 року
Заступник голови Гадяцької районної державної адміністрації О. М. Березенко
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1
Відділ освіти районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи